A TEREMTŐ KÉPZELET TERMÉSZETE ÉS MÁGIKUS EREJE, Bevezető1

Kozma Szilárd:

Az Egyetemes Törvények megnyilvánulása
és alkalmazási lehetőségei a mindennapi életünkben

(A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A MÁGIA gyökerének a szabad beszéddel elmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.kozmaszilard.hu c. honlapomon, ahonnan egyszerű egérkattintással le lehet tölteni az illető fájlokat.)

I. A MÁGIA működési mechanizmusa, avagy:

A TEREMTŐ KÉPZELET TERMÉSZETE ÉS MÁGIKUS EREJE

"Egyre jobban, agykontrol nélkül."
És: "Engedd, hogy a karma-oldási szükségleteid vezessék a képzeleti szükségeidet."

Bevezető I.

Az alant olvasható mágia-tanban még nincs benne, hogy néhány évre az ott leírt történtek után, a karmám feloldására fordított erőfeszítéseimnek és figyelmemnek - következetességemnek és szívós kitartásomnak köszönhetően, valamint a családért, vagyis a gyermekekért vállalt maximális felelősségek mágikus következményeként, egy olyan, spirituális értelemben is, de világi szempontból is "minőség" élettársat - az igazi lelki-társat - kaptam meg a sorstól (Viola valósággal ide lett hozva - küldve a szellemi erők által, Székelyföldre Magyarországról!), amilyenre még a legmerészebb kamaszkori álmaimban sem merten gondolni, és akit a korábbi házasságomból származó gyermekeim édesanyának szólítanak, anélkül, hogy ezt valaki is kérte volna tőlük..., És akitől még született egy nagyszerű kislányom is. De az is hiányzik, hogy ebben a mások számára nehéz, sőt egyesek számára végzetes szaturnuszi évben (2015) ajándékba kaptam egy svájci óraként működő, 7 személyes Opel Zafirát, amibe elfér a a feleségemmel együtt, az összes gyermekem. Sőt, egy másik régi rendelőmtől, kaptunk meg egy kb. ugyanannyi pénz-összeget is, szintén ajándékba.
Az én esetemben, kézzelfogható tárgyi bizonyítékokkal is alátámasztható tehát, az a meggyőződésem tehát, hogy amennyiben az embernek sikerül egy magfelelő horoszkóp segítségével a karmáját feloldania, és elindulnia a tényleges boldogulás – a megváltódás - útján, mindazt, amire ehhez tényleges szüksége van a földi életben, meg is fogja kapni. De még egyszer mondom: ennek az a feltétele, hogy bele kell fognia hathatósan a karmája feloldásába és meghaladásába, maximális ambícióval.

Ez a kikerülhetetlen és kicselezhetetlen megvalósulási feltétel hiányzott nem csak abból a francia mágia-kurzusból, amit én tovább fejlesztettem, a gyakorlati és az elméleti megfigyeléseimmel, valamint a The Secret (A Titok) c. könyvből és ugyanazzal a címmel készített film mondanivalójából is. Ez, az általam 22 év gyakorlati tapasztalat útján megfigyelt és bebizonyosodott spirituális alapigazság hiányzik minden misztikus mágia tanból, de legfőképpen az agykontroll - kurzusokból és az agykontroll egész spirituális ideológiai rendszeréből. Ti., hogy mind az épkézláb- és általánosan egészséges emberekre vonatkozó általános emberi életfeladatok felvállalása nélkül, mind a személyi horoszkópokból matematikai pontossággal és részletességgel kiolvasható karma-oldási életfeladatok felvállalása és beteljesítése – beváltása nélkül, illetve az így és csakis így megszerezhető spirituális öntudatosodás és öntudati fejlődés nélkül, minden un. külső siker (Lásd: agykontroll- sikerek), kérész-életű, múlandó, és ha nem múlandó, akkor meg inkább a kárára lesz az illető „sikeres” személy számára, hosszú távon, mind hasznára, boldogulására.