A TEREMTŐ KÉPZELET TERMÉSZETE ÉS MÁGIKUS EREJE, Bevezető2

Bevezető II.

Amikor a Madarasi Hargitán tartott nyári táborunkból 2OO7-ben hazajöttünk, az egyetlen kamasz fiával élő szomszédunk, azzal fogadott, hogy jó, hogy haza jöttünk, mivel a napokban kicserélte a nagyszoba bútorzatát és így az ott álló ágya fölöslegessé vált. Amennyiben tehát nem kellene nekünk, ő úgy is túladna rajta, magyarul: eldobná. Nem is a számomra pihentebb és kellemesebb életet biztosító ágyhoz való - ugyancsak rég óta vágyott, gondolt és képzelt - ágyhoz való hirtelen és ingyenes hozzájutás a lényeg ebben a történetben, hanem az, hogy ahhoz, hogy az ajánlatot elfogadhassam, a százas és kétszázas szegekkel is megszilárdított gyermekkori ágyamat teljesen szét kellett bontanom, hogy a lakásból kivihessem. E régi ágynak egy olyan résében, ami csak, és csakis így, teljesen szétbontva kerülhetett napvilágra - tehát az alapjaiig és szilárdsági elemekig szétbontott ágyból! - mi más rejtőzött, mint a 15 éve elveszettnek képzelt, tépett és kopott és, mivel a hadseregnél tettem le a sofőrvizsgát: Cosma Szilard névre kiállított hajtási jogosítványom! És mindez még nem elég Mert nem, hogy nem kellett tovább azon gondolkoznom, hogy hova és miként akarok én autót, hogyha gyakorlatilag még jogosítványom sincs, és rettenetes utánajárásba, és talán újbóli sofőrvizsgába is, kerül majd egy új jogosítványnak a megszerzése. De két hétre rá, hogy a téves névvel még 1974-ben kiállított, és a belső hosszanti szakadása mentén fémkapcsokkal össze fogott régi könyvemet, a névelírás miatti némi magyarázat után, persze, de kicserélték! Esküszöm, hogy miközben a régi hajtási jogosítványt megtaláltam, illetve amíg az újnak az előállítása érdekében a rendőrségre jártam - És azt tapasztalhattam, hogy nem is a könyvnek a káros állapota miatt, hanem a nevemnek az 1974-ben történt elírása miatt létrejött apró akadályok ellenére az autóvezetési lehetőség képzete egyre reálisabbnak látszott. - , csak arra gondoltam, hogy vajon miért megy ez ilyen könnyen? Hiszen nincs autónk, és a józan ész logikája alapján (a jelen pénzkeresetemmel) nem is lehet?
Amikor tehát az egyik barátom, akit viszont több mint féléve nem is láttam, mert időközben egy másik városba költözött, felhívott azzal a kérdéssel, hogy átveszünk-e tőle határ idő nélküli használatra egy régi, de még jól működő autót, már nem is lepődtem meg olyannyira, hogy menten hanyatt essek. Persze, a spirituális fejlődést lehetővé tevő sors szükségletek és az egyetemes teremtőerők pozitív találkozását nem csak ezzel az alkalommal volt lehetőségem megtapasztalni, hanem mindjárt a spirituális utamra való rálépés elején közvetlenül. Akkor tehát, amikor a pozitív alapállásnak a várható misztikus-pozitív következményeiről az Elta kurzusain tudomást szereztem.
Akkoriban vékonypénzű, kis szerződésű újságíró voltam, akinek úgy nézett ki, hogy a Kolozsváron székelő, Keresztény Szónak a Bajor Andor halála után frissen kinevezett fiatal főszerkesztő - igazgatója, a lapnak az ő koncepciói szerinti kiadási logikájának megfelelően, nem fogja meghosszabbítani a szerződésemet. Ezt nagyon nem is bántam, mivel elegem volt abból, hogy miután az alapító Bajor Andor, végleg távozott közülünk, nem csak az én szövegeim egyes részeit írták át Süteményes Erkölcs - vénasszonyosra, hanem még az általam gyakorta használt Hamvas Béla idézeteket is! Minden úgy nézett ki tehát, hogy a szabadúszó, de valójában munkanélküli újságírás rögös útjában ragadok, vagy vissza megyek az eredeti szakmában újra napi 8, vagy 10 órán át keményen anyagi javakat termelni, ahelyett, hogy végre íróvá válhatnék, amiről éppen 25 éve álmodoztam.
Ekkor ötletszerűen megpályáztam egy Magyarországi teljes éves regényírási ösztöndíjat, és csodák - csodája, azt meg is kaptam. Ez az ösztöndíj viszont nem csak azt jelentette akkor a számomra, hogy végre megírtam annak a regényemnek az első változatát, aminek a tervét rég óta magamban hordtam, és ami mostanában (néhány hét múlva) 2008-ban meg is jelent (Egyébként a 800 oldalasra duzzadt nagyregény megjelentetését ugyancsak egy ilyen hirtelenül megjelenő, személyes anyagi segítség tette lehetővé!), hanem azt is, hogy közben a Bukaresti Elta nevű metafizikai szabadegyetem kurzusaira járva rendszeresen, alkalmazott metafizikát és komoly asztrológiát tanulhattam. Sőt! - Mivel az ösztöndíj Magyarországi körülményekhez és "alkotói szokásokhoz" (Értsd alatta: számomra és nekem luxusnak számító életvitelhez) volt kitalálva – bocsánat: forintban méretezve -, bőven jutott arra is belőle, hogy a helyi városgazdálkodási vállalat által akkoriban olcsón eladott 2 szobás I. osztályú lakásomat, amiben most is lakunk, megvásárolhassam. Tehát, éppen akkor jutottam nem csak írói lélegzetvételhez és egyben rendszeres spirituális fejlődési lehetőséghez, amikor a személyi horoszkópomból kiderült, hogy nekem elsősorban nem "a legnagyobb magyar költővé", vagy politikus népvezérré kell válnom, mint ahogy azt képzeltem korábban, hanem mindenek előtt, családapává! (És aztán majd, esetleg.. - jöhet a többi is… - Korunk nagy erkölcsi tévedése és válsága ugyanis, nem csak abból ered, hogy az asztrológia hiteltelenítve lévén a jóslás által, nem karma-oldást használó erkölcstanként gyakorolják, hanem abból is, hogy mindennek elő- és felkészítik a gyermekeket, csak párkapcsolatban élni „köteles”, tehát a párkapcsolatban helytállni képes feleségnek vagy férjnek nem, illetve gyermekeket gondozni és nevelni képes szülőnek nem!)
Még egyszer tehát: Álmodni, képzelegni, pozitív jövőt tervezni kell és lehet ugyan, mert, amint azt Hamvas Béla mondja: "A valóság természete mágikus" és emiatt ez a mágikus léterő, ami az életünket és sorsunkat táplálja és vezeti, létező valóság. És, amennyiben a karmánk némileg oldva van, az pozitívan válaszol az életképzeletünk központjában tartott jövő-képekre, úgy, hogy anyagiasítja, anyagilag megvalósítja e képzeteket. De vigyázat: nem a személyi karmánk által befolyásolt és irányított önös vágyaink szerint, hanem csak és csakis a személyi horoszkópunkból kiolvasható, egyéni fejlődési és megváltódási életprogramunk szerint! Vagyis: a karma feloldáshoz egyedül a horoszkópokból kiolvasható, egyéni (individuális) fejődési - megváltódási életfeladatok minél teljesebb körű felvállalása és maradéktalan beváltása vezet és ez a feltétele annak, hogy a bennünk mindenképpen – automatikusan tehát …- működő mágikus erejű képzelőerőnk pozitív életkörülményeket idézzen az életűnkbe,
( A személyi karma-oldási feladatok felvállalása után, esetleg lehet más, pl. közösségi, vagy természet-mentési feladatokat is vállalni, de semmiképpen nem azok helyett!)