EGY TÖRTÉNET,AHOGY TALÁN MÉG SOSEM HALLOTTAD!

Mesélek egy történetet.
Egy olyan történetet,amely titkokkal van tele. Titkokkal és csodákkal,nyomorúsággal és reménnyel, jósággal és gonoszsággal,szeretettel és gyűlölettel,bukással és diadallal,egyszóval ez a sztori az életünkről szól.
Bizonyára hallottad már,de meglehet nem úgy,ahogy kellett volna.
Olvasd el és ítéld meg magad! :-)

Az örökkévaló múltban már létezett Isten. Három külön személyben,de ugyanakkor mégis egy Istenként.Isten tökéletes szeretetben és harmóniában létezett és úgy döntött,hogy ezt a boldogságot megosztja másokkal is. Elhatározta,hogy teremteni fog szabad akaratú lényeket a saját képére és hasonlatosságára azzal a céllal,hogy egy család legyen velük. Először létrehozott egy ideális életteret. Úgy alkotta meg a Világegyetemet,hogy az tükrözze az Ő végtelen hatalmát,sokszínűségét,egységét,fantáziáját. Nem teremtett két egyforma galaxist,nem alkotott két egyforma csillagot,mindent egyedinek tervezett és mindezt olyan grandiózusra, hogy semmi kétség ne férjen ahhoz,hogy mindez kinek a műve. Gondosan megtervezte a fizikai törvényeket,amelyek létfontosságúak az élet fenntartásához és ezeket állandónak alkotta. Aztán megteremtette azt a bolygót,ahol az ő szeme fényei fognak élni. Nem fukarkodott itt sem a csodákkal. A Föld bolygó éden kertként ragyogott az űrben.
Végül megkoronázta a művét. Megalkotta az első emberpárt!
Olyannak formálta őket,amilyen Ő maga is lett volna,ha testet akar ölteni. Egy szabad akaratú,gondolkodásra,érzelmekre képes lény lett az ember,aki éppen úgy három lényegű,mint Isten!
Test,lélek és szellem!
Egy lény,de mégis három.
Tökéletes alkotás.
Aztán megbízta őket egy feladattal. Gondozzák és uralják a földet,az otthonukat,amely olyan csodálatos volt,hogy nem lehetett vele betelni.
Közben szeretettel tanította őket,gondjukat viselte.
De Isten tanított a felelősségről is!
Az édenben állt egy fa,amely a jó és a rossz tudását őrizte. Felhívta a figyelmüket,hogy minden fáról ehetnek,csak arról nem,mert ha esznek róla,akkor meg fognak halni.
Isten nem korlátozta a szabadságukat,viszont felhívta a figyelmüket a választás lehetőségére.
Ha ezt nem tette volna,akkor az ember szabad akarata mindössze látszólagos lett volna!
Isten úgy döntött,hogy választási lehetőség elé állítja az embert,hiszen nem akarta,hogy Őt kényszerből kövessék! A szeretet csak akkor igazi,ha önkéntes döntés eredménye!És Isten azt akarta,hogy az ember szeresse őt a szabad akaratából.
Ádám és Éva válaszút elé került.
Vagy Isten tökéletes útját követik,ahol nincs tévedés,bűn,halál,ahol nem nekik kell eldönteni mi a jó és mi a rossz,ahol még törvény sem létezett,ahol egyszerűen nem hibázhattak,vagy vállalják azt,hogy ők maguk hoznak döntéseket Isten nélkül!
Ebben a döntésben "segítségükre" volt egy bukott angyali fejedelem:Sátán,akit valaha Lucifernek hívtak!
Lucifert Isten a legcsodálatosabb lénnyé teremtette,nagy hatalommal,dicsőséggel. Ő volt Isten után a második,minden angyalok fölött.
De ez a Lény egy ponton fellázadt Isten ellen. Isten valószínűleg elmondta neki az emberrel kapcsolatos terveit. Sátán megdöbbent,hogy Isten az embert nagyobb pozícióba szánja,mint őt!Ekkor elhatározta,hogy ezt meg fogja akadályozni!Kilépett isten tervéből és így magával rántotta a gonoszság! A dicsőséges Lucifer bűnös lénnyé vált és Sátán lett a neve,amely "Ellenséget" jelent.
Mindenki,aki nincs Istenben,az bűnös.
A bűn nem valami,hanem isten hiánya,éppen úgy,ahogy a sötétség a fény hiánya,vagy a hideg a meleg hiánya,stb.
Sátán egy médiumot használt egy kígyót,hogy becsapja Ádámékat.
Nem mutatta meg magát,hiszen akkor lepleződött volna.
Éppen ezt teszi ma is!
Elhitette,hogy ő nem is létezik.
Azt mondta Ádáméknak,hogy Isten hazudik és egyenek csak nyugodtan a jó és rossz tudásának a fájáról,nem fognak meghalni.
Az ember pedig hitt neki.
Úgy döntött,hogy a saját kezébe veszi az élete irányítását és mostantól ő dönti el,mi a jó és mi a rossz.
Ettől a pillanattól fogva az ember tudatába került a bűnnek,éppen ezért felelősségre vonhatóvá vált!Ameddig nem létezett számára bűn Isten jelenlétében,nem is lehetett rajta semmit számon kérni!
Isten szerint a törvény nem tudása mentesít a felelősség alól!!! :-)
Isten tudomásul vette a döntést és az embert felruházta a jó és rossz megítélésének a képességével.
Ettől a pillanattól fogva az emberben működik a lelkiismeret,amely pontosan megmondja a tetteink milyenségét!
A lelkiismeret isten szívünkbe írt törvénye!
Ekkor az emberiség első két képviselője elszakadt Istentől és elveszítette a halhatatlanságot és ezért a szellemi részük halott lett.
A bűn eredeti jelentése:céltévesztés!
Ádámék összes leszármazottja,azaz mi örököltük a bűnt,az istentől való elválasztottságot.
A Biblia ezért mondja,hogy mindenki bűnösként születik és egyetlen jó ember sem létezik.
De Isten nem hagyta magára a teremtményeit!
egy tervet készített,hiszen előre látta a bukást.
Írt egy könyvet a számunkra,amelyben mindent elmesél és ahol bemutatkozik nekünk. Elmondja előre,hogy Ő maga eljön közénk és kifizeti minden egyes ember bűnét,így mentve meg minket.

Jézus Krisztus a kereszten és az Univerzum alkotója ugyanaz a személy!
A Szentháromság Isten második Személye feláldozta önmagát,hogy kifizesse helyettünk a bűneink árát!
Ez egy jogi dolog!
Ha van egy tartozásod és azt valaki helyetted kifizeti,akkor azt már neked még egyszer nem kell rendezni!
Jézus helyetted halt meg és így jóvá tett téged Isten előtt!
Nem neked kell jóvá tenned magad,hiszen ez a Biblia szerint nem lehetséges! A bűn egy állapot,amibe születsz,így nem lehet hatályon kívül helyezni!Erre csak Isten képes!
Ez a kegyelem! Ingyenes ajándék neked Istentől!
Persze ehhez is a te beleegyezésed kell! A szabad akaratú döntésed korlátozza Isten hatalmát!
Ha nem tartasz igényt a megváltásra,akkor nem fog veled erőszakoskodni.
Ha mondasz egy igent Jézusnak a szívedben,akkor örök életed van. Ha nem,akkor Isten azt is tudomásul veszi.
Az Újszövetség lényege az Evangélium,azaz Örömhír!
Mi az örömhír?
Az,hogy neked semmit sem kell tenned az üdvösségedért,mindössze hinned kell Krisztusban,mint a Megváltódban!
Ez így igazságos,erre minden ember képes intellektustól,helyzettől,körülménytől függetlenül.
Ez a Biblia üzenete!
Isten eljön,hogy az ember újra visszataláljon Őhozzá!

Amikor a szívedben elhiszed Jézus megváltását,akkor Isten harmadik személye a Szent Szellem(Szent Lélek) beléd költözik és megeleveníti az addig halott szellemi részedet!
Újra teljessé válik az ember: testté,lélekké és szellemmé!
Itt kezdődik az élet teljessége,vagy ha úgy tetszik,a boldogság,amit mindenki keres! :-)
A világ nem tudja megadni az ember boldogságát,hiszen Isten eredetileg egy saját magával való kapcsolatra teremtett minket!
Ez nagyon valós és élő dolog.
A képmutatás nélküli kereszténység nem más,mint egy napi,élő kapcsolat a Teremtő Istennel!
A Biblia üzenete pozitív,bátorító,hiszen Isten szeret minket,az életét adta értünk!
Minden a miénk lehet!

A következő részben arról fogok írni,sátán miként uralja a világunkat,hogyan csap be minket és mi várható a közeljövőben...

Mindenkinek szép napot és jó gondolkodást kívánok szeretettel!

Címkék:

HozzászólásokKedves Felebarátikérdés! Úgy

Kedves Felebarátikérdés!

Úgy érzem,van egy kis provokatív éle a kérdésednek,de nem baj! :-)
A válaszom az,hogy igen,én a mélyre eveztem.
Több vallást és úgynevezett spirituális irányzatot megvizsgáltam,mielőtt találkoztam volna a kereszténységgel.Ez éveket vett igénybe,úgyhogy azt hiszem,nem vagyok kibic.
A Bibliát is évek óta vizsgálom és a meggyőződésem egyre csak erősödik.
A szellemi megtapasztalásokról már nem is beszélek.Számodra bizonyára szubjektív lenne.

Ami a kérubokat illeti a katolikus lexikon sem egyértelmű,ha az egész szöveget idézed:

kerubok: a →Paradicsom és a →frigyláda őrei, a →szeráfokkal együtt Isten közvetlen környezetét alkotják, Istent kísérik. Eredetileg nem angyalok, de a zsidó apologetika nyomán →angyaloknak tekintették őket, mégpedig olyanoknak, mint akik az angyalok rendjében a legmagasabban állnak. Így vette át őket a keresztény hagyomány.

A Bibliában nem találsz olyan elnevezést,amely olyan gondolkodó,szabad akarattal bíró teremtett lényt jelöl,aki nem ember,vagy angyal.
Ez a két teremtett lény van megnevezve,többről nem tudunk.
Most ismét hosszan idézgethetnék,miből gondoljuk,hogy a kerubok az angyalok rendjébe tartoznak,de nem hinném,hogy lényeges lenne.
A Biblia az emberre összpontosít,nem az angyalokra.
Ennél sokkal fontosabb a megmenekülés Útja.

Ami pedig a katolikus egyház teológiáját illeti, a helyedben nem hagyatkoznék rá,mivel olyan dolgokat tanítanak,amelyek nem szerepelnek a Bibliában.
Pl.:gyermek keresztség,bérmálkozás,első áldozás,halottakért való ima,tisztítótűz,cselekedetek általi üdvösség,üdvösség elveszíthetősége,stb.
Csak tiszta forrásból.
Ilyen pedig mindössze 1 létezik. :-)
Üdv."evezz a melyre..."

Bekesseg nektek!

Kedves Zarandok,

olvastam toled egy nagyon inspiralo hsz-t 'A mi szep vilagunk....' c. blogodban, idezem:

"...Az ember vizsgálja meg a lehetőségeket,gondolkodjon,vegye számba a tényeket,bizonyítékokat,a saját tapasztalatait és ezek alapján hozzon egy felelős döntést.
Az életünk nem játék! Nem érhetjük be akármilyen válaszokkal.
A Biblia azt mondja,hogy "evezz a mélyre!" :-)
Bölcs tanács..."

Ezt csak masoknak tanacsolod, vagy temagad is eszerint elsz, tanulsz, fejlodsz? Vagy ezt egy konzervativ teologus nem engedheti meg maganak?

"...A kérubok is angyalok. Nem tudunk..." -irtad.
Ertsem hatarozott velemenyed ugy, hogy szerinted a Magyar Katolikus Lexikon nem hiteles/hiteltelen adatokat kozol az erdeklodovel?Kedves

Kedves Felebarátikérdés!

Kérdéseidre válaszolva:
A kérubok is angyalok. Nem tudunk mindent ezekről a szellemi lényekről,de azért a Biblia beszél róluk,sőt azt gondolom,hogy a legtöbb infó itt található róluk.
Az angyaloknak több rendje van.
Tudunk kérubokról,szeráfokról,hírvivőkről.
A kérubok oltalmazó szerepet töltenek be. Nem véletlenül volt 2 kiterjesztett szárnyú kérub a Frigyláda tetején.A Frigyláda az ószövetségi időkben Isten jelenlétét,kapcsolatát szimbolizálta.
A szeráfok szerepéről nem sokat tudunk.
A hírvivők dolga egyértelmű.Gábriel angyal például a fontos hírek közvetítője volt az emberek felé.
Egy főrendű angyalról tudunk név szerint,ő Mihály,az angyali seregek vezére.

Isten az emberen kívül csak angyalokat teremtett,más lényekről nem tudósít a Biblia.
Érdekesség,hogy az angyalok emberi testet imitálva szoktak megjelenni,hiszen sokszor embernek hitték őket az írásokban.

Következő kérdésed:
"Tanulmanyaid alapjan, van-e, s ha igen, mi a lenyeges kulonbseg a 'probatetel' utan Isten szolgalataban megmaradt angyalok es a 'proban' elbukott teremtvenyek -Satan, demonok- kozott?"

Lényeges különbség van közöttük!
A bukott angyalok(démonok) sátán szolgálatában Isten ellen harcolnak.Ők gonosz lények,akik az emberiség vesztére törnek. (Majd erről írni fogok bővebben.)
Sátán és a démonok számára nincs bocsánat,ők véglegesen elvesztek,meg lesznek ítélve az utolsó napon.

Utolsó kérdésedre válaszolva:
Nem, a teremtmény nem győzheti le a Teremtőjét! :-)
Isten hatalma végtelen,sátánnak nincs semmi esélye.
De Isten a szabad akarat tisztelete miatt nem végez vele idő előtt.Megvárja,amíg a bűn teljesen tönkreteszi a világot,hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljon,kicsoda sátán.
Isten igazsága önmagáért fog beszélni.
Erről majd írok egy bejegyzést.
Érdekes téma,bár sokan nem szeretik hallani azt,hogy egy napon ennek az egésznek vége lesz ebben a formában.
A konzervatív teológusok szerint -én is az vagyok- Isten hamarosan közbelép.
A Biblia jövendölései egyre másra teljesednek a végidőkkel kapcsolatban...

Üdv.mindenkinek!Angyalok es demonok

Bekesseg nektek!

Kedves Zarandok,

koszonom a reszletes ismertetot.

Ha neked is elfogadhato az 'angyal' szo mint gyujtofogalma az ember feletti szellemi lenyeknek, akkor ott tartunk, hogy vannak angyalok es mas teremtvenyek -kerubok...stb- ,akik Isten kozvetlen kornyezeteben voltak s vannak jelen, isteni szolgalat teljesitesere.
'Bukott angyal'-ok pedig a Satan(aki eredetileg kerub), aki ellenszegult Istennek es azok a teremtvenyek, akik kovettek ot az ellenszegulesben.

Tanulmanyaid alapjan, van-e, s ha igen, mi a lenyeges kulonbseg a 'probatetel' utan Isten szolgalataban megmaradt angyalok es a 'proban' elbukott teremtvenyek -Satan, demonok- kozott?

"...Sátán egy magas rangú angyali fejedelem volt,aki fellázadt Isten ellen és arra törekszik,hogy átvegye a hatalmát...."-irtad.
Atveheti-e a teremtveny a Teremto hatalmat?

Bekes, szep napot!Szia kedves

Szia kedves Felebarátikérdés!

A te kérdésed ez volt:
hol ir errol a Biblia:
"...Sátánt tökéletesnek teremtette Isten,de ez az angyal fejedelem fellázadt és elhagyta Istent..." ?

Erre a válaszom:

"Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned."

De akkor nézzük részletesebben!

Sátánt a Biblia világosan egy létező személynek mondja.
Az általam idézett versekből kiderül,hogy:
-teremtmény
-eredetileg tökéletes lény volt
-hatalmas és bölcs volt (erre a drágakövek utalnak,amelyeket a jellemzésénél használ az írás)
-egy ponton gonosszá vált
-Isten hatalmára vágyott,stb.

A Biblia legelső könyvétől a legutolsóig megtaláljuk.Létezik,cselekszik.
(1Mózes;1 Krónika;Jób;Zsoltárok;Ésaiás;Ezékiel;Zakariás könyveiben pl.)

Az Újszövetség minden egyes írója megerősíti sátán létezését.
Az evangéliumokban 29 utalás van rá,ebből 25-ben maga Jézus beszél róla!
Jézus például itt tanít róla:Lukács 10:18;11:18

Sátán személyes lény,hiszen az írásokban értelemmel bír (2 Kor.11:3) vannak érzelmei(Jel.12:17) haragszik(Luk.22:31) akarata van (Ésa.14:2;2 Tim.2:26)

Jób könyvében szintén személyként mesél róla az író. (Jób 1-ben)

Mind az Ó,mind az Újszövetség létező,személyes,cselekvő lénynek mutatja sátánt.
Erkölcsi felelőssége van,meg lesz ítélve. (Máté 25:41)

Sátánnak adott nevek száma és változatossága is létezését bizonyítja.
Sátán kb.52 alkalommal fordul elő a héberben. Jelentése: ellenfél,ellenség.
Ördög 35-ször a görög diabolosz szóból.Jelentése:gyalázó.

Első megjelenése kígyóként 1 Mózes 3:1-ben van.
Az Újszövetség utolsó könyve azonosítja többek között:Jelenések 12:9 -ben János apostol sátánt a régi kígyóval azonosítja!

Sátán fő tevékenysége a nemzetek becsapása. Jelenések 20:3
Megvakítja a hitetlen emberek elméjét: 2Kor.4:4

Figyelemre méltó,amikor sátán megkísérti Jézust!Máté 4:1-11-ig!

Sátán ennek a világnak a fejedelme.
Joggal uralkodik,hiszen mi emberek döntöttünk úgy,hogy Isten nélkül akarunk élni.
Sátánról még nagyon sokat lehetne írni,hiszen a Biblia is sokat tanít róla.

De ez még nem minden. Nem csak sátán létezik,hanem azok az angyalok is,akik követték őt az Isten elleni lázadásban! Őket hívják démonoknak! Minden nép hiedelem világában ott vannak.
Sátán az angyalok egy harmadát vitte magával,amikor elbukott.
Erről is tanít a Biblia.

Összefoglalva:
Sátán egy magas rangú angyali fejedelem volt,aki fellázadt Isten ellen és arra törekszik,hogy átvegye a hatalmát.
Ebben részt vesznek azok az angyali lények,akik egyetértenek vele.
Az iráni duális világkép a Biblia szerint hibás,hiszen sátán egy külön létező gonosz a démonokkal együtt!
Nem igaz,hogy Isten egyszerre jó és rossz,hiszen a Biblia nem ezt mondja.

Most hirtelen ennyit tudtam leírni.
Maradt még kérdésed ezzel kapcsolatban?
Jut eszembe:Érdemes elolvasni a Jelenések könyvét,hiszen ott is sok szó esik sátánról. Ott sárkánynak is hívják,ami a tulajdonságára utal.

Üdv és szép napot!kerub

Bekesseg nektek!

Kedves Zarandok,

koszonom az idezeteket.
A kerdesre, hogy ki/mi a Satan, meegsem adtal valaszt.

kerubok: a →Paradicsom és a →frigyláda őrei, a →szeráfokkal együtt Isten közvetlen környezetét alkotják, Istent kísérik. Eredetileg nem angyalok, de a zsidó apologetika nyomán →angyaloknak tekintették őket, mégpedig olyanoknak, mint akik az angyalok rendjében a legmagasabban állnak. Így vette át őket a keresztény hagyomány. /Magyar Katolikus lexikon/

"...Az ószövetség nem hívja a kerubokat angyaloknak, de ha „angyal” a gyűjtőneve az embernél magasabbrendű teremtményeknek, egyszerűen nem nevezhetjük őket másképp. Már a zsidó apologetika is így jár el, a kereszténységben pedig ez már magától értődőnek számít. A kerub és minden angyal szellemi lény, magasabbrendű az embernél, de nem középlény Isten és az ember között, hanem teremtmény, mint az ember. ..."
/Kovacs Gabor: Angyalokrol es demonokrol c. konyvebol/

"Eredetileg nem angyalok", akkor vajon mi(k)?
Neked kedves Zarandok, mint tanult,kereszteny teologusnak, mi a velemenyed?

Mar csak azert is fontos lenne tisztazni a Satan miben letet, hogy a 'bukott angyal' homalyos kifejezes vegre ertelmet nyerjen, s ugyanakkor az angyalokrol, Isten hu szolgairol kialakult zurzavaros nezetek tisztazodjanak..

próba :)Szia Felebarátikérdés! Több

Szia Felebarátikérdés!

Több helyen is ír a Biblia Lucifer(sátán) bukásáról.
Pl. itt:

" Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél.
14
Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.
15
Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.
16
Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül.
17
Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére.
18
Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek.
19
Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!"

Ezékiel 28:13-19

Vagy:

" Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!
Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz."

Ésaiás 14:12-14

Sátánt hajnal fiának,Lucifernek hívták eredetileg,amikor még Istennel járt.
Az idézetekben látható,hogy ő teremtmény,nem azonos Istennel,mint azt sokan gondolják.

Üdv!.

Bekesseg nektek!

Kedves Zarandok,

hol ir errol a Biblia:
"...Sátánt tökéletesnek teremtette Isten,de ez az angyal fejedelem fellázadt és elhagyta Istent..." ?

Koszonom a valaszt.Kedves

Kedves Felebarátikérdés!

Talán nem fogalmaztam meg elég érthetően sátán bukásának az okát. Megpróbálom kicsit világosabban.
Isten maga a jóság,szeretet,igazság,stb. Ő minden,amit mi jónak tartunk.
Aki kilép a jelenlétéből,akaratából,az kilép az Ő tulajdonságaiból is.
Sátánt tökéletesnek teremtette Isten,de ez az angyal fejedelem fellázadt és elhagyta Istent.Így keletkezett benne a gonoszság.
Ami Isten nélkül létezik,az nem tökéletes.

Isten előre tudta,hogy ez megtörténik.Ő nem szokott hibázni. :-)
De a miértekről a következő írásban bővebben szó lesz.

Másik kérdésedre az a válaszom,hogy sátán minden indítéka nem ismert előttünk.
Annyit közöl a Biblia,hogy Isten hatalmára tör és át akarja venni a helyét. Teológusok feltételezik,hogy az igazi ok a sértettség,büszkeség,ego,féltékenység. A Biblia beszél arról,hogy Isten az embert uralkodásra szánja,magasabb posztra,mint az angyalokat!
Valószínűleg ez váltotta ki sátán lázadását. Erre vannak utalások,de konkrétan valóban nincs említve.

A Biblia nem mindenről beszél kimerítően,de annyi információt mindenképpen közöl,amennyi ahhoz szükséges,hogy döntést tudj hozni.

Én magam is megtapasztaltam sátán gonoszságát,gyűlöletét az ember ellen.
Igehirdetőként komoly szellemi támadások értek és mondhatom,hogy fele sem tréfa.
Sátán valós személy.
Lesz még szó róla...Homaly

Bekesseg nektek!

Kedves Zarandok,

mielott folytatnad a tortenetedet a Satan munkajarol, kerlek gondold at ujra amit irtal:

"...Ebben a döntésben "segítségükre" volt egy bukott angyali fejedelem:Sátán,akit valaha Lucifernek hívtak!
Lucifert Isten a legcsodálatosabb lénnyé teremtette,nagy hatalommal,dicsőséggel. Ő volt Isten után a második,minden angyalok fölött.
De ez a Lény egy ponton fellázadt Isten ellen. Isten valószínűleg elmondta neki az emberrel kapcsolatos terveit. Sátán megdöbbent,hogy Isten az embert nagyobb pozícióba szánja,mint őt!Ekkor elhatározta,hogy ezt meg fogja akadályozni!Kilépett isten tervéből és így magával rántotta a gonoszság! A dicsőséges Lucifer bűnös lénnyé vált és Sátán lett a neve,amely "Ellenséget" jelent..."-irtad.

Ez a reszlet ket feltetelezest tartalmaz, amelytol a tortenet homalyossa valik:

1. "BUKOTT ANGYAL"-rol irsz, ami arra enged kovetkeztetni - Uram bocsa-, hogy Isten teremtesebe hiba csuszott, vagyis hogy Isten hibazhat!?
Hited szerint Isten tokeletes?
Akkor ki/mi a Satan?

2. "Isten valoszinuleg...", akkor most talalgatsz?, vagy tudod, hogy mi tortent?
Lehet, hogy ez a pont is kimaradt a Bibliabol?

Koszonom valaszod.Rájöttem, hogy mitől rettegsz

Rájöttem, hogy mitől rettegsz ennyire, vagyis hogy kitől. Saját magadtól. Magaddal kéne kezdeni ezt az egész dolgot, ezt a világ és gondolkodás megváltoztatást, azaz ismerd meg önmagad és utána gyere szövegelni újból.

Magadat és saját gondolkodásodat akard először megváltoztatni és ne másét.
Tudom, hogy azt gondolod, hogy nem ezt teszed, de csak azért, mert nem veszed észre, mivel nem ismered magad.

Vedd a fáradságot és kezd el felfedezni önmagad és ne másokat akarj megváltoztatni azért, mert olyannak látod a világot, amilyennek. Ez a lényeg, nem a te istened. Mert mikor felismered magad, hogy ugyan olyan "isten" vagy, mint mindenki, akkor fogsz pofára esni a döbbenettől.

Na jó önfelfedezést és bátorság. Néha kellemetlen lesz, de ne félj, tuti jó utazás.

Hidd el, nem tőled függetlenül történik körülötted minden.Milyen isten az, aki szabad

Milyen isten az, aki szabad akaratot ad, és eldönti helyettem, hogy mi a jó és mi a rossz?

Majd felébredsz Zarándok ebből a programozott álomból. Majd felismered hogy mekkora kamuban ringatnak. És Te meg el is hiszed, mert ezt is akarják.

Ez a történet ugyan az, amit eddig is írtak mások. Semmivel sem különb.

Ugyan azt a szar öreg autót egyesek pirosra festik, te meg lilára. Mi a különbség??? Ugyan az a szar autó más színben. Csak erre képesnek kéne válni, hogy ezt felismerd, s akkor felismered hogy mekkora idiótasággal tömöd mások fejét.

Nem baj, mert van akinek ez kell, hogy elindulhasson a felismerés felé. De akkor inkább írj egy könyvet, Vagy csináltass egy dokumentumfilmet, hogy széles körben mindenki szabadon dönthesse el, hogy kell e neki, vagy sem.
Lucifert, vagy sátánt pedig hívd nyugodtan egyszerűen csak felejtésnek. Lucifer=Felejtés. Naezek miad kínlódsz te magad is.
A címe lehetne: Tévedsz... avagy én tudom az igazságot, te meg nem. beeeeeeKedves Barátom :)

A következő idézetek igazsága miatt ...

"Nem létezik többé objektív realitás, illetve sohasem létezett. a megfigyelés megváltoztatja a "valóságot", csak addig olyan, amilyen, ameddig megfigyeletlenül maradhat. S hogy mivé változik, az a megfigyelőtől függ."
/Werner Heisenberg/

"Az elemző egyben maga az elemzett is. Amikor az elemző elkülöníti magát az elemzettől, akkor ezzel ellentétet hoz létre, és az ellentét zökkenti ki az embert az egyensúlyból. A megfigyelő és a megfigyelt azonosak - és pontosan ebben rejlik a józan értelem, a teljesség lényege. A szent teljesség pedig magával hozza a szeretetet."
/Jiddu Krishnaurti/

Hallottál ezekről az emberekről?

Megpróbálom megfogalmazni neked a lényeget.
Ugyanarról van szó amit Jézus mondott: Legyen meg a te hited szerint.
A placebohatáson túl, igaz ez a világnézetünkre is.

Tehát: Ahogy te látod/hiszed az Életet, az fogod megtapasztalni hitelesen a külső körülményeidben is.

Egyáltalán nem vitatom, hogy neked bejön a Bibliai szövegelés, mert te abban hiszel.

De lásd be kérlek, hogy mások másban hisznek, és nekik az igazolódik be hitelesen a külső körülményeikben is.

Szép napot Kedves Barátom :):-)))) Nem is tudod,mekkora

:-))))
Nem is tudod,mekkora igazságot írtál!
A Biblia leírja,hogy Isten nevének hirdetése bolondság a világ számára!
Ezért vagyok a te szemedben hülye. :-)
Egy 2000 éve Pál apostol által leírt próféciát váltottál valóra a tudtod nélkül.
"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak,akik elvesznek,de nekünk,akik megtartatunk,Istennek ereje!"
Tudod barátom,ilyen értelemben nagyszerű hülyének lenni!
Szép napot!.

"A hozzászólásaidból bárki megítélheti,benned mennyi szeretet lehet. :-(
Szó se róla,nekem is van mit javulnom ezen a téren,de azért mégsem alacsonyítom le magam annyira,ahogy te teszed.
Kérlek,változtass a gondolkodásodon. Méltatlan így viselkedni egy embernek.
De hát te tudod..."

Engem Isten ilyennek teremtett.

Téged meg hülyének :)))Kedves Enti! A

Kedves Enti!

A hozzászólásaidból bárki megítélheti,benned mennyi szeretet lehet. :-(
Szó se róla,nekem is van mit javulnom ezen a téren,de azért mégsem alacsonyítom le magam annyira,ahogy te teszed.
Kérlek,változtass a gondolkodásodon. Méltatlan így viselkedni egy embernek.
De hát te tudod....

"Egyébként ha az evolúció igaz,akkor is valahogy el kellett volna indulni a szaporodásnak.Nem igaz? :-)))"

Legyen meg a te hited szerint :)

Ha te hiszel a Bibliai szövegeknek, akkor neked az fog beigazolódni.

Ha hiszel a materialista elméleteknek, akkor neked az fog beigazolódni.

Ezt már Jézus is megmondta, csak te nem fogtad fel a mondanivalóját.

" Lehet akkora hited, hogy hegyeket mozgass.
De ha szeretet nincs benned semmit sem érsz."

Benned nincs szeretet, mert ha lenne, akkor már elhúztál volna a p...ba

Szép napot :).

.Kedves Simsam! Legyen a te

Kedves Simsam!

Legyen a te hited szerint! :-)

Kedves Keisla!

Én is köszönöm a beszélgetést!

Üdv.mindenkinek.Entinek egy válasz: Ha

Entinek egy válasz:

Ha alaposabban elolvasod a Teremtés könyvét,akkor észre kell venned,hogy Ádámnak és Évának nem csak 2 gyereke született! :-)
Az ember genetikai állománya kezdetben tökéletes volt,így a testvérek közötti házasság nem volt káros.
Isten az Özönvíz után tiltotta meg a családon belüli nemi kapcsolatot.
Egyébként ha az evolúció igaz,akkor is valahogy el kellett volna indulni a szaporodásnak.Nem igaz? :-)))

Enti újabb tévedése az,hogy az Ószövetség nem zsidó-keresztény tanítás,hiszen akkor még kereszténység nem is létezett! :-)

A trágárságod nem helyettesíti az ismereteket,a józan eszet és az alázatot,barátom.
A bibliai tanulmányaidat pedig nem tudod befejezni,mivel még el sem kezdted! :-)

Minden jót kívánok neked!EGY TÖRTÉNET, AHOGY TALÁN MÉG SOSEM HALLOTTAD!

Ádámnak és Évának született két fiúk.

Kain és Ábel
Kain megölte Ábelt. (hogy miért, az most mellékes)

De hogyan szaporodott tovább az ember?

Ha Ádámnak és Évának született lányuk is, akkor hogyan szaporodtak tovább?

Ádám a lányát, vagy Kain az anyját b...meg?

Mire tanít a zsidó-keresztény példabeszéd?

Öljük meg a testvérünket és utána b...meg az anyánkat.

Hát én itt fejeztem be a Bibliai tanulmányaimat. :)És ez a marketing duma: "EGY

És ez a marketing duma: "EGY TÖRTÉNET,AHOGY TALÁN MÉG SOSEM HALLOTTAD!"

Eladsz egy árut?

"A bűn eredeti jelentése:céltévesztés!" Hát ez az. A céltévesztett embert elég lenne meggyőzni, nem lemészárolni.

"Rosz ember nincsen ezen a világon" (Mester és Margaréta)
A fa jelentése, hogy ha kijelented valamiről, hogy rossz, azáltal elzárod magad a teljességtől. Azt a részt elzárod, pedig a részed. Ez okozza a szenvedésed, mert lényed legmélye tudja, hogy az is te vagy. A jó és rossz felcímkézése. Ezáltal jelenik meg számodra a halál tudata, és az azzal járó félelem. Ezáltal fogod szenvedésnek címkézni a munkát, félni a szülési fájdalmaktól (eddig észre sem vetted). A félelem a nem elfogadás, nem szembe nézés. Nincs jó és rossz, nem létezik rossz ember. Csak a szeretet értelmezései vannak különböző szinteken. Félemünket a címke okozza, hogy nem nézünk bele, amitől elhatárolódunk. Másik emberre vetítjük ki. A harag nem én vagyok, hanem például a Kis Miska. Elhatárolódom Kis Miskától, sőt félek is tőle. Pedig a harag az én vagyok. Ha ebbe bele mernék nézni, látnám a Kis Miskát valójában, és nem félnék tőle. Isten mindenhol ott van. Ahol a félelem van ott is ott van. Csak én látom félelemnek. Valójában, mert nem nézek magamba, ezért nincs róla információm. Nem ismerem. A félelem nem a szeretet ellentéte. A félelem információ hiány.Kedves Zarándok!:)

"Az szerintem nem fenyegető,ha valaki jót akar nekem és figyelmeztet,mit kellene tennem azért,hogy az életem teljes legyen." - írtad. :)

Nem, az még nem fenyegető. De ha szabad akaratom van, hadd döntsem el én, hogy nekem mi a jó. A példádra visszatérve, a szülős példádra, engem ez a helyzet egész másra emlékeztet.

A szülő odavágta a gyerekét egy lakatlan szigetre. Rábízta, mit tesz, él-e, hal-e, hogyan él, hogyan hal - ő élte világát közben valahol másutt. Aki nem tesz semmit, csak az nem hibázik - nyilván az istened ezért nem tesz semmit, így őt semmiféle felelősség nem terheli. Aki tesz valamit, az az ember - a lakatlan szigeten magára hagyott gyerek -, hibázik is, igen. És akkor persze gonosz, de jön istenke, és mindent megbocsát.

Minél tovább beszélgetünk, annál nevetségesebbnek érzem, hoyg felnőtt emberek ezt képesek bevenni. Ne haragudj, de ehhez nekem nincs gyomrom:)

Szóval - ahogyan már mondtam - imádja mindenki a maga istenét, és vessünk véget a társalgásnak. Köszönöm a beszélgetést:)Az szerintem nem fenyegető,ha

Az szerintem nem fenyegető,ha valaki jót akar nekem és figyelmeztet,mit kellene tennem azért,hogy az életem teljes legyen.
Ha nem tenné,az gonoszság lenne.
Inkább örülj,hogy választhatsz!:-)

A kérdésedre válaszolva:

Ha én tévedek,akkor semmi nem történik.
De ha te tévedsz,akkor bajban vagy.

Ez nem fenyegetés,hiszen te kérdezted. Ez tény.Megint a fenyegetőzés:)))))

Tudomásul vettem:)))

Isten hív, s ha nem megyek vigyorogva utána, kötelező szabad foglalkozásképpen, akkor meghalok. Rendben:)

De mi van, ha Te tévedsz?????
Erről sosem beszélsz, pedig hát sajnos akár még az is megeshet ám:)Kedves Keisla! Gondolj egy

Kedves Keisla!

Gondolj egy szülőre,aki jót akar a gyerekének!
A gyerek mondjuk rossz társaságba keveredik,ahol inni kezd.Többször részegen jön haza. Az édesapja pedig felhívja a figyelmét,hogy amit csinál,az a kárára van.
Először a megpróbál a lelkére beszélni,aztán már esetleg keményebb eszközökhöz nyúl,hogy megmentse,mert SZERETI!
Isten pont így van velünk,mint egy szerető szülő. Jót akar nekünk,ezért mondja,hogy kövesd Őt.
A te gondolkodásod dualista,ezért nem érted Isten szeretetét és a szabad akarat felelősségét sem.
Én nem akarlak meggyőzni semmiről. Éppen eleget tudsz ahhoz,hogy dönts.
De egyet ne feledj.
Ha tévedsz,senkit sem hibáztathatsz majd.
Üdv...és azt se írják le sehol

..és azt se írják le sehol sem,hogy isten a 8. napon teremtette a fagyit:)Pedig az egy szép történet,és abban is bűnös az ember,mert édességet eszik,és még esetleg jól is érzi magát közben:)Hát igen, kedves Zarándok...

...folyton az írásaidba ütközöm, és folyton egyetlen, lényeges dologra jövök rá, bármelyiket olvasom. Mégpedig arra, hogy teljességgel más módon szemléljük a világot.

Szerinted a fenti egy szép történet, ami azt mondja, hogy isten szabad akarattal ajándékozta meg az embert, emberiséget.

Szerintem meg épp arra bizonyíték, hogy az az isten, akiről beszélsz, egy kényúr, hisz mindenkit, aki ellent mert mondani az akaratának és elvárásainak, szenvedésbe, nyomorba taszított. Én semmiben sem látom őt különbözni a mai politikusoktól. Aki támogat, egyetért, azt felemeljük, gazdaggá tesszük, akkor is, ha mellesleg gazember, akinek nem tetszik a programunk, azt nem hagyjuk érvényesülni.

Tényleg nem látod, mekkora gebasz van itt???????

A magyar nyelvet sokkal bölcsebbnek tartom a Bibliánál - szabad akaratomból:)
Márpedig a magyar nyelv TUDJA, hogy isten és sátán ugyanannak a valaminek a két véglete.
Nézd csak meg:

iSTeN
SáTáN - ugyanazok a mássalhangzók. A magánhangzók "csak" annyit tudatnak, hogy az egyik fent, a másik lent keresendő - akár egy függőleges pálcának a két vége. (I és E magas, míg Á mély magánhangzók):-))))))) Látod,ez például

:-)))))))
Látod,ez például tetszett,Enti!
Tudod,néha én magam is így gondoltam! :-)