EGY TÖRTÉNET,AHOGY TALÁN MÉG SOSEM HALLOTTAD!

Mesélek egy történetet.
Egy olyan történetet,amely titkokkal van tele. Titkokkal és csodákkal,nyomorúsággal és reménnyel, jósággal és gonoszsággal,szeretettel és gyűlölettel,bukással és diadallal,egyszóval ez a sztori az életünkről szól.
Bizonyára hallottad már,de meglehet nem úgy,ahogy kellett volna.
Olvasd el és ítéld meg magad! :-)

Az örökkévaló múltban már létezett Isten. Három külön személyben,de ugyanakkor mégis egy Istenként.Isten tökéletes szeretetben és harmóniában létezett és úgy döntött,hogy ezt a boldogságot megosztja másokkal is. Elhatározta,hogy teremteni fog szabad akaratú lényeket a saját képére és hasonlatosságára azzal a céllal,hogy egy család legyen velük. Először létrehozott egy ideális életteret. Úgy alkotta meg a Világegyetemet,hogy az tükrözze az Ő végtelen hatalmát,sokszínűségét,egységét,fantáziáját. Nem teremtett két egyforma galaxist,nem alkotott két egyforma csillagot,mindent egyedinek tervezett és mindezt olyan grandiózusra, hogy semmi kétség ne férjen ahhoz,hogy mindez kinek a műve. Gondosan megtervezte a fizikai törvényeket,amelyek létfontosságúak az élet fenntartásához és ezeket állandónak alkotta. Aztán megteremtette azt a bolygót,ahol az ő szeme fényei fognak élni. Nem fukarkodott itt sem a csodákkal. A Föld bolygó éden kertként ragyogott az űrben.
Végül megkoronázta a művét. Megalkotta az első emberpárt!
Olyannak formálta őket,amilyen Ő maga is lett volna,ha testet akar ölteni. Egy szabad akaratú,gondolkodásra,érzelmekre képes lény lett az ember,aki éppen úgy három lényegű,mint Isten!
Test,lélek és szellem!
Egy lény,de mégis három.
Tökéletes alkotás.
Aztán megbízta őket egy feladattal. Gondozzák és uralják a földet,az otthonukat,amely olyan csodálatos volt,hogy nem lehetett vele betelni.
Közben szeretettel tanította őket,gondjukat viselte.
De Isten tanított a felelősségről is!
Az édenben állt egy fa,amely a jó és a rossz tudását őrizte. Felhívta a figyelmüket,hogy minden fáról ehetnek,csak arról nem,mert ha esznek róla,akkor meg fognak halni.
Isten nem korlátozta a szabadságukat,viszont felhívta a figyelmüket a választás lehetőségére.
Ha ezt nem tette volna,akkor az ember szabad akarata mindössze látszólagos lett volna!
Isten úgy döntött,hogy választási lehetőség elé állítja az embert,hiszen nem akarta,hogy Őt kényszerből kövessék! A szeretet csak akkor igazi,ha önkéntes döntés eredménye!És Isten azt akarta,hogy az ember szeresse őt a szabad akaratából.
Ádám és Éva válaszút elé került.
Vagy Isten tökéletes útját követik,ahol nincs tévedés,bűn,halál,ahol nem nekik kell eldönteni mi a jó és mi a rossz,ahol még törvény sem létezett,ahol egyszerűen nem hibázhattak,vagy vállalják azt,hogy ők maguk hoznak döntéseket Isten nélkül!
Ebben a döntésben "segítségükre" volt egy bukott angyali fejedelem:Sátán,akit valaha Lucifernek hívtak!
Lucifert Isten a legcsodálatosabb lénnyé teremtette,nagy hatalommal,dicsőséggel. Ő volt Isten után a második,minden angyalok fölött.
De ez a Lény egy ponton fellázadt Isten ellen. Isten valószínűleg elmondta neki az emberrel kapcsolatos terveit. Sátán megdöbbent,hogy Isten az embert nagyobb pozícióba szánja,mint őt!Ekkor elhatározta,hogy ezt meg fogja akadályozni!Kilépett isten tervéből és így magával rántotta a gonoszság! A dicsőséges Lucifer bűnös lénnyé vált és Sátán lett a neve,amely "Ellenséget" jelent.
Mindenki,aki nincs Istenben,az bűnös.
A bűn nem valami,hanem isten hiánya,éppen úgy,ahogy a sötétség a fény hiánya,vagy a hideg a meleg hiánya,stb.
Sátán egy médiumot használt egy kígyót,hogy becsapja Ádámékat.
Nem mutatta meg magát,hiszen akkor lepleződött volna.
Éppen ezt teszi ma is!
Elhitette,hogy ő nem is létezik.
Azt mondta Ádáméknak,hogy Isten hazudik és egyenek csak nyugodtan a jó és rossz tudásának a fájáról,nem fognak meghalni.
Az ember pedig hitt neki.
Úgy döntött,hogy a saját kezébe veszi az élete irányítását és mostantól ő dönti el,mi a jó és mi a rossz.
Ettől a pillanattól fogva az ember tudatába került a bűnnek,éppen ezért felelősségre vonhatóvá vált!Ameddig nem létezett számára bűn Isten jelenlétében,nem is lehetett rajta semmit számon kérni!
Isten szerint a törvény nem tudása mentesít a felelősség alól!!! :-)
Isten tudomásul vette a döntést és az embert felruházta a jó és rossz megítélésének a képességével.
Ettől a pillanattól fogva az emberben működik a lelkiismeret,amely pontosan megmondja a tetteink milyenségét!
A lelkiismeret isten szívünkbe írt törvénye!
Ekkor az emberiség első két képviselője elszakadt Istentől és elveszítette a halhatatlanságot és ezért a szellemi részük halott lett.
A bűn eredeti jelentése:céltévesztés!
Ádámék összes leszármazottja,azaz mi örököltük a bűnt,az istentől való elválasztottságot.
A Biblia ezért mondja,hogy mindenki bűnösként születik és egyetlen jó ember sem létezik.
De Isten nem hagyta magára a teremtményeit!
egy tervet készített,hiszen előre látta a bukást.
Írt egy könyvet a számunkra,amelyben mindent elmesél és ahol bemutatkozik nekünk. Elmondja előre,hogy Ő maga eljön közénk és kifizeti minden egyes ember bűnét,így mentve meg minket.

Jézus Krisztus a kereszten és az Univerzum alkotója ugyanaz a személy!
A Szentháromság Isten második Személye feláldozta önmagát,hogy kifizesse helyettünk a bűneink árát!
Ez egy jogi dolog!
Ha van egy tartozásod és azt valaki helyetted kifizeti,akkor azt már neked még egyszer nem kell rendezni!
Jézus helyetted halt meg és így jóvá tett téged Isten előtt!
Nem neked kell jóvá tenned magad,hiszen ez a Biblia szerint nem lehetséges! A bűn egy állapot,amibe születsz,így nem lehet hatályon kívül helyezni!Erre csak Isten képes!
Ez a kegyelem! Ingyenes ajándék neked Istentől!
Persze ehhez is a te beleegyezésed kell! A szabad akaratú döntésed korlátozza Isten hatalmát!
Ha nem tartasz igényt a megváltásra,akkor nem fog veled erőszakoskodni.
Ha mondasz egy igent Jézusnak a szívedben,akkor örök életed van. Ha nem,akkor Isten azt is tudomásul veszi.
Az Újszövetség lényege az Evangélium,azaz Örömhír!
Mi az örömhír?
Az,hogy neked semmit sem kell tenned az üdvösségedért,mindössze hinned kell Krisztusban,mint a Megváltódban!
Ez így igazságos,erre minden ember képes intellektustól,helyzettől,körülménytől függetlenül.
Ez a Biblia üzenete!
Isten eljön,hogy az ember újra visszataláljon Őhozzá!

Amikor a szívedben elhiszed Jézus megváltását,akkor Isten harmadik személye a Szent Szellem(Szent Lélek) beléd költözik és megeleveníti az addig halott szellemi részedet!
Újra teljessé válik az ember: testté,lélekké és szellemmé!
Itt kezdődik az élet teljessége,vagy ha úgy tetszik,a boldogság,amit mindenki keres! :-)
A világ nem tudja megadni az ember boldogságát,hiszen Isten eredetileg egy saját magával való kapcsolatra teremtett minket!
Ez nagyon valós és élő dolog.
A képmutatás nélküli kereszténység nem más,mint egy napi,élő kapcsolat a Teremtő Istennel!
A Biblia üzenete pozitív,bátorító,hiszen Isten szeret minket,az életét adta értünk!
Minden a miénk lehet!

A következő részben arról fogok írni,sátán miként uralja a világunkat,hogyan csap be minket és mi várható a közeljövőben...

Mindenkinek szép napot és jó gondolkodást kívánok szeretettel!

Címkék:

Hozzászólások:)

A tervezésbe hiba csúszott :(

Megteremtették a Zarándokot is :))))