Napi Tanítások - 2010 - Október

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Kérésetekre belinkelem az előző havi játszótereket:)))))

http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-majus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-aprilis_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-marcius_evelion
http://www.thesecret.hu/node/10342
http://www.thesecret.hu/node/10019
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-junius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-j-lius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-augusztus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-szeptember_evelion

Lám-lám, megérkezett az ősz 2. hónapja!!! A gyönyörű színekben pompázó október!!!

Legyen mindenkinek minden téren nagyon gazdag hónapja:))))

E havi témánk: SORSFORMÁLÁS

Október 31. Vasárnap

Ha felismerjük a "látszat mögött a valóságot", abszolút igazságosságot látunk. Látjuk, hogy a betegség és a szenvedés csak üzenet, természetes következménye annak, ha az ember visszaél teremtő energiájával. Nem létezik a világegyetemben "sorselosztás". Mindenki azt kapja, amit előidéz.

Az iszlámban a "határtalan igazságosságot" és "Istent" ugyanazzal a szóval fejezik ki. Ha igazságtalan Istenben hiszünk, rövid távú előnyök szerzése érdekében megkíséreljük kijátszani az isteni törvényt. Ám ha készek vagyunk az igazságosságot látni az isteniben - még akkor is, ha nem értjük meg azonnal -, belső énünk vizsgálata révén is megtapasztaljuk az isteni kegyelmet. Gondoljunk csak Jóbra, aki, miután kiállta a próbát, sokszorosan kapott vissza mindent, amit korábban birtokolt.

Ma igazságos szeretnék lenni önmagammal és a környezetemmel, úgy, hogy a "jót" (az istenit) teszem, gondolom és mondom.

Október 30. Szombat

Isten nem jutalmazza az erényt és nem bünteti a vétket, a vétket ugyanis csak a vétek bünteti, mert a vétek már maga a büntetés.

A vétek, a bűn németül Sünde, az ónémet sinte szóból ered, ami elválást jelent. Németország egyes részein még ma is használják sintern = vétkezni formában. Minden önfejű cselekedet, amelyet a képzeteink vezérelnek, azt fejezi ki, hogy el vagyunk szakítva az egyetlen erőtől, Istentől. Az elszakadás már önmagában fájdalmas dolog, éppen ezért nem kapunk más büntetést. Ennek ellenére a legtöbb ember - anélkül, hogy tudatában volna - olyan természetességgel él az elszakítottság tartós fájdalmában, hogy először újra meg kellene találniuk az egységérzést ahhoz, hogy véget vethessenek ennek az állapotnak.

Ma tudatosan emlékezni akarok az Istennel való egységemre és összhangba akarom hozni a cselekedeteimet az istenivel, az isteni énemmel.

Október 29. Péntek

Az ok és okozat törvénye nem a születéssel kezdődik és nem is ér véget a halállal.

Világunk a tanulás óriási játéktere. Ahogy az Enterprise űrhajó fedélzetén, itt is kipróbálhatjuk a valóság legkülönfélébb fajtáit. Lehet, hogy ez a bolygó csak előkészület az "igazi életre", egyfajta "intronauta tréning". Ahogy a pénzünket bankbetétbe tesszük, a tudatunkat életbetétben helyezzük el. Itt nem az arany és az ezüst a pénznem, hanem a szeretet és a bölcsesség, amelyet sorsunk tudatos alakításával nyerünk el, és amely a halálunk után is megmarad.

Ma tudatosan vállalom a felelősséget alkotó gondolataimért és tetteimért.

Október 28. Csütörtök

A sors törvényét mindig a harmónia törvényének is tekinthetjük, amely arról gondoskodik, hogy minden pólus megtalálja az ellenpólusát, és így semlegesíthesse magát.

Harmónia akkor van, ha mindent a helyes mértékben birtoklunk. A harmónia a mértéktartó út, ahogy azt Buddha tanította. A mértéktelenség, a telhetetlenség mindig az ego játéka. Az a feladatunk, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, megtaláljuk a harmóniát a szélsőségek között. A harmónia törvényébe más emberek és természeti területek is beletartoznak. Ha összhangban élünk a környezetünkkel, önmagunkkal is egyre inkább harmóniába kerülünk.

Ma összhangban szeretnék élni önmagammal és a környezetemmel.

Október 27. Szerda

Amit az emberek sorsnak neveznek, az tüzetesebben megnézve nem más, mint teremtés.

Az ember számos teremtő- és alkotóképességgel rendelkezik, ennek azonban kevesen vannak tudatában. Gyakran vergődünk a tudattalan, a lélek, az értelem, az érzelmek és a megoldatlan feladatok által támasztott követelmények között. Lényünk egyik része kalandokra vágyik, a másik biztos életkörülményekre, egy további vezekelni szeretne, és mindezek mellett talán az életörömet is keressük. Amikor átéljük a sorsot, már nem is tudjuk, hogy melyik részünk "rendelte meg". Csak akkor lesz rend a tudatunkban és a tudatalattinkban - ezáltal az alkotásunkban -, ha irányítjuk az énünket. Akkor ugyanis nem önmagunk ellen alkotunk, hanem önmagunk által.

Ma megtekintem az egyik alkotásomat, és elgondolkodom, hogy miképpen tudnám jobban megvalósítani a mögötte lévő szándékot.

Október 26. Kedd

Mindenki szabadon döntheti el, hogy mit akar vetni. Aratnia azonban azt kell, amit elvetett.

Sokan azért zárkóznak el az élettől, mert félnek a rájuk váró sorstól. Jézus a tékozló fiú példáját mondja el erre. Hazafelé menet azon az úton kell visszamennünk, amelyet az elválás idején tettünk meg. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadnunk a teremtésünket, független attól, hogy kellemes-e vagy undorító. A karma vérebei ugyanis mindaddig a lábunk elé hozzák azt, amíg - legalább lelkileg - elfogadjuk, és nem tagadjuk tovább, hogy mi hoztuk létre. Amint megtesszük ezt, elkezdjük "elfogadni a sorsunkat" és egyre érettebbé válunk.

Ma tudatosan elfogadom az életemet, azt, amit nyújt, és a lehető legtudatosabban bánok azzal.

Október 25. Hétfő

Minden gondolat, minden érzés, minden tett egy ok, amely egy okozatot vált ki.

Miképpen veszíthettük el mi, emberek, a teremtő tudatot, hogyan történt a bűnbeesés? Kezdetben teremtők voltunk. Azután átéltünk egy okozatot, amelyet nem voltunk hajlandók elfogadni. És elkezdtük azt állítani: "Ezt nem én okoztam, hanem mások!" Ezzel kezdődött a teremtés bukása. Ma az a feladatunk, hogy Istenre irányítsuk a figyelmet. Az "eredendő bűnökkel" kapcsolatban el kell ismernünk: "Igen, ezt én okoztam, (Isten általam)." És a jövőben hagyjuk, hogy Isten gondolkodjon, érezzen és cselekedjen általunk.

Ma tudatosan kapcsolatba hozom a gondolkodásomhoz, az érzéseimhez és a cselekedeteimhez szükséges figyelmet a bennem lévő istenivel.

Október 24. Vasárnap

A sors nem Isten kifürkészhetetlen döntése, nem is vak véletlen, hanem mindig egy testre szabott, egyedi szükségszerűség.

Az ínség arra ösztönöz, hogy változtassunk a helyzetünkön. Azért élünk a Földön, mert itt az emberként való létezés enyhíteni tudja a lelki szükségünket azáltal, hogy beteljesült élhetet élhetünk. Aki megtagadja magától az életet, semmibe veszi az általa kínált lehetőséget. Ha elfogadjuk az életet, mindig feláldozzuk a "kis énünket" valami nagyobb érdekében. És ha szélesebb perspektívából nézzük az életünket meg a lehetséges jövőnket, felismerhetjük, hogy mennyivel érettebbek lettünk és hogy milyen sok lelki szükségállapotot küzdöttünk le.

Ma tudatosítom magamban, hogy hol szenvedek lelki ínséget és hogy hogyan tudnám azt a legjobban leküzdeni.

Október 23. Szombat

Mindenkinek rendelkezésére áll a választás szabadsága. Ez a szabadság azonban azzal jár, hogy szembe kell néznünk tetteink következményeivel.

Amíg létezik az "én", aki gondolkodik, cselekszik, remél és tervez, addig köti az embert a sors törvénye. A jó gondolatok az aranylánchoz, a rosszak a vaslánchoz hasonlóak. Ha valóban szabadok akarunk lenni, tartsuk magunkat Jézus szavaihoz: "Uram, legyen meg a te akaratod." Ez azonban nem azt jelenti, hogy ki kellene térnünk a döntések elől, mert az (negatív) ok lenne. Sokkal inkább azt, hogy teremtő tudatunkkal meg kell éreznünk, hogy mit akar elvégezni általunk Isten és azt szíves örömest teljesítenünk kell teremtő egyetértésben.

Ma tanácsot vagy cselekvési javaslatot kérek Istentől egy bizonyos ügyben.

Október 22. Péntek

A törvény nem dönthet szabadon arról, hogy mit akar létrehozni. Ha répát vetünk, a szántóföld nem dönthet úgy, hogy búzát terem.

Itt természetesen felmerül a kérdés, hogy KIT engedünk magunk által vetni: az értelmünket, a kényelmességünket, a vágyainkat vagy a képzeteinket. Csak az ÉNÜNK tudja, hogy valójában milyen életgyümölcsökre van szükségünk. Ezért minden fontos döntés előtt meg kell szabadulnunk az érzelmeinktől, a képzeteinktől, a kényszereinktől és kapcsolatba kell lépnünk az énünkkel bölcs tanácsért - hogy bölcs legyen a vetésünk.

Ma tudatosan arra kérem az énemet, hogy bölcsen vessen, méghozzá egy egész különleges ügyben.

Október 21. Csütörtök

Semmi sincs a törvényen kívül és semmi sem történik annak ellenében.

Képzeljük el, mi lenne, ha nem volnának törvényszerűségek a világegyetemben: például a bolygók összeütköznének és nem létezne ökológiai egyensúly az egyes természeti területek között. Tudjuk, hogy milyen csodálatosan keringenek az elektronok az atommag körül, az égitestek a Nap körül. Csak mi gondoljuk azt, hogy függetleníthetjük magunkat a törvényektől, pedig inkább arra kellene törekednünk, hogy megértsük azokat és alkalmazkodjunk hozzájuk.

Ma összhangba akarok kerülni azzal az EGYETLEN törvénnyel, amely szerint teremtettem.

Október 20. Szerda

Természetesen azt tehetjük, amit akarunk, de nem akarhatjuk azt, amit akarunk. Mert az akaratunknak oka van, amelynek a nyomára juthatunk.

A legtöbb ember a többé-kevésbé elviselhető lehetőségek közül a lehető legjobbat választja és ezt tekinti szabad akaratának. A szabad akarat olyan kreatív, sorsfordító tett, amely teljesen új lehetőségeket teremt, kinyitja a kaput az ismeretlen, az élet kalandja és annak szépsége előtt. Az önrendelkezés azt jelenti, hogy nem akarjuk kényszeresen megismételni a rég megszokottat, hanem a csodához fordulunk, amelyet csak önmagunk tudunk létrehozni.

Ma nyitott szeretnék lenni a csodára.

Október 19. Kedd

Minden teremtés egy okozat, amely mögött egy teremtő áll. Ahol tehát teremtés van, ott teremtőnek is lennie kell, mert semmi nem jön a semmiből.

Tapasztaljuk a teremtés sokféleségét - ez a sokféleség azonban eltereli a figyelmünket a lényegről, arról a lényről, amely mindenen át hat. A tányérok, tálak és csészék mind egy anyagból készülnek, mégis különféle formákat öltenek. Az emberek is mind ugyanabból az anyagból vannak, s azt nyugodtan nevezhetjük Istennek. A teremtő felismeréséhez a szereteten át vezet az út. Ha szeretetben élünk, nem érezzük magunkat elválasztva azoktól, akik körülvesznek bennünket. Ez az egység nyitja meg számunkra az átjárást minden forma teremtőjéhez, a lényeghez.

Ma tudatosan be akarom lélegezni "minden létezés lényegét".

Október 18. Hétfő

A sors üdítő lehet, ha elfogadjuk önmagunkat.

Tévesen negatívnak tekintjük a sorsot. A kívülről érkező "rosszat" a kiszámíthatatlan sorsnak tulajdonítjuk, miközben a jót a saját érdemünknek véljük. A valóságban azonban nem létezik sem jó, sem rossz sors, csak a lét kifejeződése, amelyet fájdalmasnak vagy örömtelinek élünk meg. Ha odafigyelünk magunkra és összhangot tudunk teremteni önmagunkkal, akkor egyre üdítőbb, jólesőbb lesz, amit látszólag "ránk osztanak". Kifejlődik az az érzékünk, amellyel meg tudunk birkózni a háttérben munkálkodó rejtett erőkkel, s többé nem értetlenkedünk, hogy már megint "mit osztottak ránk".

Ma tudatosan önmagamra akarok összpontosítani, mielőtt az életemet befolyásoló gondolatokra vagy tettekre szánnám el magamat.

Október 17. Vasárnap

Mivel mi idézzük elő a sorsunkat, csak mi magunk tudunk változtatni rajta, tehát mielőbb munkához kell látnunk. Minden erőnket arra kell összpontosítani, hogy tudatosan alakítsuk a jövőnket.

Minden sorsmegoldás arra az egyetlen erőre utal, akit Istennek is nevezhetünk. Az Istenhez vezető utak azonban különbözők, mert mindenkinek más a sorsa, másban szenved szükséget és más megoldatlan problémát hordoz. Ezért mindenki maga találhatja meg a következő lépést jövője aktív alakításához. És bízhatunk abban, hogy a jövő pontosan megfelel annak, amit MOST idézünk elő.

Ma tudatosan kapcsolatba lépek a jövőbeli énemmel és megkérdezem, hogy mit vár tőlem, mire kell ügyelnem.

Október 16. Szombat

Minden okozat minőségében és mennyiségéban mindig pontosan megfelel az oknak.

Igazságtalanság volna, ha a lábával lenne gondja annak, aki lelkileg mérget és epét hány és epeproblémával küszködne az, aki önmaga előrehaladását akadályozza - akkor ugyanis nem lehetne rájönni, hogy mi okozza az illető baját. Isteni kegyelem, hogy aki meg akarja tudni a panaszai okát, maga is a nyomára juthat a "tünetek beszédéből" és az "életkörülmények tükrében", s orvosolhatja is a problémáját.

Ma egy tünettel vagy hiányossággal fogok foglalkozni. Meg akarom tudni, hogy mire szólít az fel, majd rögzítem a tudatomban a megoldást, amely egyben megváltás is.

Ma tudatosan kapcsolatba lépek a jövőbeli énemmel és megkérdezem, hogy mit vár tőlem, mire kell ügyelnem.

Október 15. Péntek

A sors a legjobb terapeuta - végül mindenkit meggyógyít.

A lélek egészséges szeretne lenni és újra eggyé válni Istennel. Erre akkor kapunk lehetőséget, ha emberként inkarnálódva megfelelő életet élünk. Ahogy a homeopátiás kezelés során először "állapotrosszabbodás" következik be, homo sapiensként való "kezelésünkkor" is azt tapasztaljuk, hogy az életben minden lelki baj és probléma betegségként vagy fájdalomként jelentkezik. Homo sapiensnek lenni azt jelenti, hogy nem pusztán elviseljük az emberi "elsődleges állapotrosszabbodást", hanem aktívan közreműködünk a gyógyítási folyamatban.

Ma tudatosítom magamban, hogy most milyen "lelki gyógyítást" végez rajtam az élet - és aktívan részt akarok venni abban.

Október 14. Csütörtök

Ha kedvezőtlenek a körülmények, az csak azt jelenti, hogy jobb körülményeket kell teremteni. És ehhez valójában mindig csak a hit hiányzik.

A "kedvező" szó a "kedvez" fogalomból származik - de ki az, aki kedvez? Felismerjük, hogy ahhoz, hogy kedvező körülmények közé kerüljünk, annak az egyetlen erőnek kell kedveznie, akit Istennek nevezünk. Nincs értelme ragaszkodni a körülményekhez, különösen akkor, ha azok éppen "kedvezőtlenek". Sokkal fontosabb, hogy rájöjjünk, mivel okoztunk a kedvezőtlen helyzetet, a "kegyvesztettséget", és hogy "kegyelmet" kérjünk az egyetlen erőtől ahhoz, hogy kedvezőbbé váljon a helyzetünk, vagy előnyösebb helyzetet teremthessünk a magunk számára.

Ma tudatosan Isten áldását kérem az életkörülményeimre és nyitott szeretnék lenni az "élet kegyeire".

Október 13. Szerda

Se meg nem szolgált boldogság, se megszolgálatlan boldogtalanság nem létezik, csak ok és okozat.

Szerencsére már nem a kegyetlen bailoni király, Hammurápi idejében élünk, amikor a "szemet szemért, fogat fogért" szemlélet uralkodott. Már lézetik a kegyelem törvénye. Bizonyára ezt a kegyelmet is magunk szereztük azáltal, hogy kértük. Maga az a kérés is egy ok, hogy megváltást nyerjünk egy látszólag kemény, magunk okozta sors alól - de bízzuk Istenre, hogy HOGYAN rendezi azt.

Ma tudatosan megváltást kérek egy nehéz helyzet alól - magam vagy egyik felebarátom számára.

Október 12. Kedd

Mindannyian a sorsunk alakítói, hordozói és legyőzői vagyunk egy személyben.

A legtöbb ember csupán sorsának hordozójaként éli meg önmagát. Sorshordozónak lenni azonban staikus dolog. Ilyenkor a tanulás passzív. De egyszer majd mi is rájövünk: a folyamatosan munkálkodó víz kivájja a követ. Ha végre elfogadjuk, hogy a soersunkat mi magunk alakítjuk, könnyebben megbírkózunk azzal - akkor ugyanis magunk ülünk a kormányrúdnál és nem egy kívülálló gonosz vagy esetleg jóságos erő.

Ma tudatosan átveszem a felelősséget a sorsomért - és a "választ" is önmagamban akarom megtalálni rá.

Október 11. Hétfő

Minden embernek meg van maga sorsa, amelyet többé-kevésbé türelmesen visel, ám lig akad valaki, aki feltenné magának a kérdést, hogy miért él ILYEN körülmények között, ki okozta azokat és van-e mód arra - és hogyan -, hogy megváltoztassa, illetve egyáltalán meg akarja-e változtatni azokat.

Gyakran nem értjük az életkörülményeinket és problémáinkat. Képzeljünk ilyenkor magunk elé egy olyan embert, akinek ugyanaz a nehézsége, mint nekünk, csak még sokkal rosszabb. Nézzük meg őt kívülről és kérdezzük meg magunktól: "Milyen ember lehet az, akinek ilyen problémája van? Milyen meggyőződése lehet az életről és önmagáról?" Utána képzeljünk el valakit, aki teljesen mentes az adott problémától. Most azt kérdezzük meg magunktól: "Milyen ember lehet ez? Milyen lehet a meggyőződése és az életszemlélete?" És tegyük magunkévá ennek az embernek a belső tartását.

Ma tudatosan újraformálom magamat oly módon, hogy felsimerem a magatartásomat, elfogadom azt, majd egy újat választok helyette.

Október 10. Vasárnap

Sokan teszik fel a kérdést, hogy a szeretet istene hogyan engedheti meg egyáltalán a szenvedést. Eközben szem elől tévesztik, hogy a szenvedés nem Isten akaratából jön létre és nem is Istennek tetsző, csupán az élet szeretetteljes figyelmeztetése egy megoldatlan feladatra.

Álmodjuk meg a világot úgy, hogy nincs a Földön szenvedés, sem fájdalom. Ez maga a mennyország - vagy akár a pokol. Képzeljük el, hogy az emberek - mivel nem ismerik a szenvedést és a fájdalmat - nem foglalkoznak önmaguk fejlesztésével, miként azzal sem, hogy megvalósítsák az elképzeléseiket - rövid idő alatt elpusztulna a bolygónk. Azután tételezzük fel, hogy bár jól ismerik az emberek a szenvedést és a fájdalmat, mégsem érzik, mert megteltek azok által szeretettel és gyengédséggel - ez tényleg a mennyország lenne.

Ma egy szenvedő emberért fogok imádkozni és azt kívánom neki, hogy ő is találja meg a Paradicsomba vezető utat.

Október 9. Szombat

Az életkörülményeink - különösen, ha ismétlődnek - pontosan tükrözik a tudatállapotunkat.

Az élet, mint egy lassított felvételen, újra és újra lejátssza azokat a jeleneteket, amelyekben még nem vagyunk megfelelőek. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor a rendező mindaddig megismételtet egy jelenetet, amíg tökéletesen biztossá nem válik az átalakítás. Amint uraljuk a helyzetet, meglepő módon ugyanaz a "lecke" soha többé nem tér vissza az életünkbe - az élet nem pazarolja a leckéket.

Ma tudatosan áttekintem az életem eseményeit, különös tekintettel az ismétlődésekre. Mi az, ami többször is előfordult? Milyen magatartást kell tanúsítanom?

Október 8. Péntek

Minden baj a nem megfelelő élet külső tükröződése, s azt mutatja, hogy nem úgy élünk, ahogy kellene. Ha nem ragadjuk meg a felkínált lehetőséget - talán azért, mert fel sem ismerjük -, arra kényszerítjük a sorsot, hogy határozottabb formában ismételje meg a felszólítást.

A lélek örökkévalósága szempontjából óriási tanulási esélyt jelent emberként való inkarnálódás. Test nélküli lélekként nehéz megtapasztalni, hogy hol van még tanulnivalónk. A csak behatárolt körülmények között létrejövő mindennapi súrlódások nélkül aligha van módunk finomítani önmagunkon. Amint testet öltünk, tanulásra késztet a szűkösség - amit a testbe zártság okoz -, mert ha nem tanulunk, fájdalmat érzünk. Ha viszont minden olyan esetben, amikor tanulni lehet, messzemenőkig kiaknázzuk a valós énünkből fakadó előnyöket, nemcsak a fájdalom szűnik meg, hanem a legkisebb kunyhóba is magunkkal tudjuk vinni a világegyetem végtelenségét.

Ma egy nehézség kapcsán azért fogok imádkozni, vagy azt kérem, hogy felismerjem: mit kell tanulnom és hogyan gyűjtsek erőt e felismerés gyakorlati átültetéséhez?

Október 7. Csütörtök

A német sors szó "küldött szerencsét" jelent, (Schisksal = sors, ami a schicken = küldeni és a Sal = Heil = szerencse szavak összetétele - A ford.) Legyen tehát szerencsés a sorsom!

Háromféle ember létezik. Az egyik azért imádkozik Istenhez, hogy tegye meg neki ezt vagy azt a szívességet. A másik azért nem hisz Istenben, mert nem kapta meg ezt vagy azt. A harmadik - beleavatkozás nélkül - Istenre bízza fejlődését és cserébe beavatást nyer az élet minden titkába és hátterébe. Amit sorsnak nevezünk, valójában a lelkünk szerencseútja - érettebben fogjuk elhagyni ezt a bolygót, mint ahogy idekerültünk.

Ma lehetőségként szemlélem a sorsomat. Milyen sorsot kaptam az élettől és mi a méretre szabott esélyem?

Október 6. Szerda

A sors mindig "méretre szabott ruha", saját magunk számára készített egyszeri viselet.

Egy férfi felment a mennyekbe és panaszkodott, hogy túl nehéz a sorsa. Péter keresztek formájában mutatta meg neki az emberek sorsát. Rámutatott egy kis keresztre és azt mondta: "Ez túl könnyű neked, ez nem biztosítja számodra a fejlődést, ez pedig túl nehéz, ez alatt összeroskadsz - keress magadnak egy olyan keresztet, amelyet jónak találsz!" A férfi hosszú keresés után talált egy olyan keresztet, amelyet megfelelőnek érzett. Ez pont az a kereszt volt, amelyet magával vitt és amelyre panaszkodott.

Ma elgondolkodom azon, hogy mi a különös a sorsomban, mi a "méretre szabott" az általam átéltekben.

Október 5. Kedd

A valóság nem az, amit látunk, hanem változtatható hullámhoszú rezgések sorozata. Tény, hogy pusztán a figyelmünkkel befolyásolni tudjuk a világunkat.

Egy bölcs szerint: "Az észlelés, az észlelés tárgya és az észlelő egy és ugyanaz!" A modern kvantumfizika tanúsága szerint egy megfigyelt kvantum pusztán annak a ténynek hatására, hogy megfigyelik, mérhetően másként viselkedik, mint az, amelyet nem tartanak megfigyelés alatt. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy a világ egésze reagál a világszemléletünkre - úgy is mondhatjuk, hogy azt képezi le, amilyennek látjuk. Tehát nem az határozza meg számunkra a valóságot, hogy "ténylegesen" milyenek a dolgok, hanem az a szemléletmód, amellyel közelítünk hozzájuk.

Ma szeretettel fogok nézni a körülöttem lévő dolgokra, és érzékelni szeretném, ahogy pusztán ettől megváltoznak.

Október 4. Hétfő

A legtöbb ember azt hiszi, hogy maga dönt az életéről. Valójában azonban a magunk választotta vagy a belénk nevelt viselkedési minták, képzetek, kívánságok és vágyak, mások véleménye, elvárásai, valamint az általunk játszott szerep határozzák meg az életünket.

Így szól egy ismert dal: "Ha azt hiszed, hogy gondolkodsz, csak hiszed, hogy gondolkodsz." Életünk legnagyobb része rutinszerűen zajlik, ami a napi munkában nagy segítség. Ugyanakkor a rutin hatására sajnos gyakran elveszítjük a lényeglátás képességét. De hála Istennek, az énünk folyamatosan finom üzeneteket küld az elégedetlenségéről, ha idegen normáknak és idejétmúlt rutinnak engedelmeskedünk. Ezeket a jelzéseket komolyan kell vennünk, be kell vonnunk a meditációinkba, s rá kell találnunk önmagunkra. Így egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy ne mások döntsenek az életünkről, hanem mi magunk.

Ma hallgatni akarok a belsőmben felhangzó finom jelzésre és tudatosítani szeretném magamban, hogy hol határozok én magam az életemről és hol mások.

Október 3. Vasárnap

Egyszer csak rájövünk, hogy a valóság okát nem önmagunkon kívül, hanem önmagunkban kell keresnünk.

Jézus azt mondja: "Legyetek tökéletesek, amint az Úr tökéletes a mennyben!" Másutt azt kívánja tőlünk, hogy ugyanazt tegyük - sőt többet -, mint amit ő tett. Azt látjuk, hogy Jézus minden pillanatban betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, borrá változtatja a vizet, ezreket táplál és hasonló csodákat tesz. Nem hagyja, hogy elvakítsák a külső körülmények, hanem minden pillanatba beleviszi - a bennünk is meglévő - "isteni jelenlétet".

Ma azt kérem, hogy a számomra legkedvezőbb valóság érvényesüljön az életemben - a leginkább elviselhető módon.

Október 2. Szombat

A sorsot csak ott lehet megváltoztatni, ahol létrejön: a tudatunkban.

Láttam egy filmet, amelynek az a címe: "A következő férfival minden másként lesz!" Ám ha anélkül váltunk partnert, hogy megváltoztatnánk a tudatunkat, ugyanazzal a problémával találjuk szembe magunkat, csak más formában. Ugyanez a helyzet akkor is, ha lakóhelyet, hívatást vagy akár nevet változtatunk - "önmagunkat" mindig magunkkal visszük. Mielőtt változtatunk az életünkön, összhangba kell kerülnünk az aktuális helyzetünkkel. Ne menekülés legyen a változtatás oka, hanem egy újonnan meglelt, önmagunkból fakadó összhang.

Ma átgondolom, hogy mi nem tetszik a jelenlegi életkörülményeimben és felismerem, hogy ebből kiindulva miképpen kell módosítanom a tudatomat.

Október 1. Péntek

Mindenki azt kapja a sorstól, amit előidéz, nem többet, nem kevesebbet és nem mást.

Nehéz bebizonyítani, hogy mindenki a maga sorsának kovácsa. Mindazonáltal ha tüzetesen megvizsgáljuk barátaink, rokonaink életútját, gyakran felfedezünk benne valami olyat, amit akár a sors is állíthatott volna "követelésként egy tartozással szembe": például rászednek valakit, aki becsapott másokat. Önmagunk vonatkozásában persze nem mindig ismerjük fel, ha a sors a "tartozik" oldalhoz hozzárendeli a "követel" oldalt. De ha elfogadjuk, hogy mi voltunk a szerzői azoknak a sorseseményeknek is, amelyeket nem értünk, "megfelelő" hozzáállással meg tudunk birkózni a sorsunkkal.

Ma megvizsgálom életem egyik eseményét és beismerem: "Igen, ezt valóban én idéztem elő!" És megfelelő választ kérek a magasabb énemtől.Drága Evelin

fogadd őszinte részvétemet,gondolatban veled vagyok és átérzem a fájdalmadat.Szeretettel ölellek napsugár:(((((

Szomorú hírem van számotokra...édesapám kedden délután 6 óra fele örökre eltávozott:(((((

Most édesanya mellett vagyunk a nővéremmel minden nap...hétvége felé fogok felbukkanni legközelebb.

Köszönöm a sok szeretetet és kedves szavaitokat, amikkel eddig is bátorítottatok!!!Sziasztok Kedveseim:)

Ahogy visszaolvastalak Benneteket még jobban éreztem a hiányt a minden- napi idelátogatásnak:)
Evelion, lélekben Veled vagyok.
Napsugár, ha tudnád, mennyit gondolok Rád, hogy vajon hogy van a kezed?
Ragyogás, Rád is, hogy mikor fogom kipróbálni a Ceragem-et?
Zsuzsika, hogy merre jártál, Tike is épp oly ritkán jelentkezik...meg Angel-a, Kiss Jolán, Diamyne, és kit hagyta ki?-
biztosan sokmindenkit:)
Kingi most szuperül kell hogy legyen, hisz vele van Vilink:), így remélem Ők jól vannak.
Köszöntök Mindenkit szeretettel:)Kicsit előre...:)

Drágáim néhány napot előre megírtam, nem tudom hogy alakul ez a hetem...

Mindenkinek legyen olyan a hete, amilyet csak szeretne magának!!!! Munkálkodjatok rajta:)))

Ölellek benneteket!!!Drága Zsuzsikám:)

Köszönöm:)))

Elgondolkodtam amit írsz...nekem az volt az első gondolatom, hogy valamit magaddal kapcsolatban nem tudsz elfogadni...mintha valamidtől írtóznál...bocsi, ez jött be!

Viszont ismét egy könyvből vettem az okosságot és ha olvasod, lehet rá is döbbensz a valóságodra!

Íme: Herpesz

Lehetséges ok: Társadalmi konvenciók táplálta prüdéria. A nemi öröm bűntudat forrása. Bosszúálló Isten. A nemi szervek megtagadása.

Új megerősítés: Jóságos Istenben hiszek. Normális és egészséges vagyok. Örömöt lelek saját testemben és nemiségemben. Gyönyörű vagyok.

Talán segít a megoldásban ez a néhány sor...az új megerősítést mantrázd magadban és minden rendben lesz!

Ismerve édesanyám életét, meg gondolkozását, már nem csodálom, hogy neki rengetegszer volt herpesze...

Ölellek Zsuzsikám:)))Jó reggelt Mindenkinek!:) Kérdeznék...

Egy picit volt időm átolvasgatni a tanításokat!Köszönöm Evelin óvónénim,hogy volt erőd még ehhez is!:)))
Szóval az október 16. -os tanításon elgondolkoztam.Hogy a betegségünkből is leszűrhetjük merre tartunk....azaz merre kéne...Mit gondoltok a herpeszről?

Bazinagy ölelés Mindenkinek!
(())ZsuzsiKöszönöm kis Jolánkám:)))

Nagyon kedves vagy, igazán jól estek szavaid!!!

Ölellek nagy szeretettel:))Drága Evelin

Drága Evelin csatlakozom az előttem szólókhoz, ezúton küldöm néked ,szeretteidnek,szeretetteljes, Békében gazdag ÖLELÉSEMET, Üdvözlök minden csellengő Játszótársat!!!!!!!Köszike Zsuzsikám:)))

Huuuuuuuuuuuuu, de bazinagyot recsegtek a csontjaim közben:)))))))))))

Imádlak!!!Drágáim:)))

Édes Kingi és Vili!!!!

Nagyon köszönöm, hogy ígygondoltok rám:))))

Ölellek mindkettőtöket!!!!Köszönöm Napsugaram:))))

Nagyon köszönöm megértő szavaidat és megérkezett az erő, amit küldtél!!!!

Remélem kezecskéd is rndben van már és tökéletesen tudod használni is a mindennapokban!!!

Ölellek szeretettel:)))Evelin:) Veled vagyunk.

Jól megölelgetlek drágám, és szívemből kívánom, éld meg szenvedéseidben a jót is! Van. Csak hajlamosak vagyunk természetünkből adódóan a legrosszabbra számítani. Sajnos!

Enyhén mulatságos ez az írás, és vidámítani adom át nektek, kedveseim:) Ilyenek lennénk, mi nők?

"Makány Márta: Nem születünk Kurkovának

Ha valaki véletlenül nem magas, karcsú, kék szemű szőkeség, előbb-utóbb meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy senki nem fogja összetéveszteni mondjuk Karolina Kurkovával.
Nekem ebben sokat segített az, hogy művészeti középiskolába jártam, ahol egyfelől senki nem hitte azt, hogy Barbie baba a női szépségideál, másfelől négy éven át egyfolytában aktmodelleket rajzoltunk.
Ó nem ám tizennyolc éveseket, hanem olyanokat, mint a nyolcvanéves Szigfrid bácsi, aki szegény még a II. világháborúban veszítette el a hallását, és mivel így nem tudott munkát vállalni, beállt modellnek.
Ha pedig az ember nap mint nap meztelen idős emberi testeket tanulmányoz, az azért nagyon tanulságos.
Emellett óriási szerencsém volt a férfiakkal is, mert a szerelmeim között számos kimondottan jóképű akadt, márpedig ha egy nőnek sikerül megszereznie egy-két ilyen „jó pasi” kategóriába tartozót, akkor mindjárt megizmosodik az önbizalma.
/ Olyan amúgy sem létezik (legfeljebb a szappanoperákban), hogy egy földi halandónak tökéletes legyen az alakja, makulátlan a bőre, hibátlan a fogsora, 180-as az IQ-ja, és még a pénze is halomban álljon otthon. /
Ha viszont elhiszi önmagáról, hogy ő az ÁLOMNŐ, akkor, már akkora magabiztossággal járhat-kelhet a világban, hogy mások is elhiszik neki.

Ezt a tanulságot szintén egy régi szerelmemnek köszönhetem, akitől megállás nélkül azt hallgattam, hogy az ő húga milyen gyönyörű. Aztán egy szép napon megismerkedtem ezzel a bizonyos húggal, aki kövérkés, pattanásos, vaskos lábú átlaghajadonnak bizonyult, mégis nagyüzemben tiporta a férfiszíveket, mert önmaga – és a családja – számára kislánykora óta ő számított Miss Világszépének.

Gyarapodó önbizalmam sokáig mégsem volt elegendő ahhoz, hogy a magam XL-es méreteivel kimerészkedjek a strandra. A barátnőm azonban kijelentette, hogy kövér embernek is joga van a szórakozáshoz, és kirángatott a Széchényi-fürdő női napozójába. Ott aztán kiderült a meztelen igazság, hogy tudniillik minden nőnek lóg egy kicsit a hasa, Cellulitiszes egy kicsit a combja, ha pedig elmúlt már tizenhét éves, és a melle még mindig feszesen áll, akkor az műcici. Szóval ott nézgelődtem a napozóban, és megint rájöttem arra, hogy szobortest csak a fitneszbajnokok világában létezik.
/Ráadásul tapasztalataim szerint a tökéletes testű sportolók sokkal jobban elfogadják a mi tökéletlen testünket, mint mi magunk./
Még sose hallottam bármelyiküket azon élcelődni, más hogyan néz ki, miközben mi folyton kétségbe vonjuk az ő észbeli képességeiket.
Természetesen mindent meg kell tennünk azért, hogy az adottságainkból minél többet kihozzunk. Úgy látom, a magyar nők utoljára az esküvőjükre hozzák magukat csúcsformába, szépen lefogynak, fodrászhoz mennek, és tényleg istenien néznek ki, majd a házasságban, és főként szülés után ebből sajnos nem sok marad. De ha egészséges a bőrünk, jó a frizuránk, ápolt a fogsorunk, valamint a kezünkre se házilag ragasztgatjuk a százhúsz forintos műkörmöket, akkor azért már lazíthatunk egy kicsit. Nincs annál idegesítőbb, mint ha egy lány egész nap a tükör előtt áll és sóhajtozik, hogy milyen szerencsétlen, mert lóg a feneke! Arról nem is beszélve, hogy testi tökéletlenségeink 97 százalékáról a férfiak tőlünk értesülnek, egyébként észre se vennék.
Azt hiszem, az a baj, hogy a magyar nők túl sok magazint olvasnak és túl sok filmet néznek, aztán kötelező gyakorlatnak tekintik az ott látottak lemásolását.

Rendszeresen jönnek hozzám vevők azzal a kívánsággal, hogy olyanok akarnak lenni, mint Sarah Jessica Parker, aki ugyebár egyszerűen gyönyörű.

/Valójában ennek a „gyönyörű” nőnek lófeje van, kicsi a melle, lapos a feneke, görbe a lába, dereka pedig egyáltalán nincs. Nem ő a jó nő, hanem ami rajta van!/

Viszont vállalja saját magát, nem görcsöl egyes testrészei tökéletlenségén! Ettől lesz olyan meggyőző az összhatás.

Nem ellenzem én a plasztikai sebészetet, sok nőt láttam már valósággal kivirulni, miután megoperáltatta az orrát vagy a mellét.

Azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy a plasztikai műtét az embernek csak a külsejét változtatja meg, belül nem lesz más. Ugyanaz marad, aki volt...

És amíg nem kerül valaki harmóniába önmagával, addig mindig elégedetlen marad."
Puszi nektek: AnikóEvelin Drága!

Csatlakozom Kingihez...Ölellek nagyon amolyan Zsuzsisan tudod?Bazinagyon.
(((())))Drága Evelinünk,

Veled vagyunk, szeretünk és ölelünk!
((()))

KingiDrága Evelin

nem követelődzünk,tudjuk,hogy milyen helyzetben vagy.Köszönjük,ha mégis írsz nekünk.Sok erőt és kitartást
nektek,veletek vagyunk.Szeretettel ölellek NapsugárDrága Barátaim!

Nehézkes az internet, illetve Palkóm gépe újabba instabil...ezért bocsánatot kérek, hogy elmaradásaim vannak a napi tanításokat illetően!!!

Édesapum ismét Törökbálinton van a kórházban...már igen magatehetetlen állapotban van...nem ígér az orvos semmit...elfogadjuk a helyzetet és támogatjuk, erősítjük édesanyát!!! Egyelőre mást nem tehetünk...

Szeretlek ám benneteket, de jelen helyzetben nem tudok viháncolós lenni itt a játszótéren!

Köszönöm megértéseteket!!!

Ölellek benneteket...amolyan Evelinesen:)))Kedveseim! Dancs Jánosné

Kedveseim!

Dancs Jánosné vagyok. Ragyogás Anikó

Kérlek tanulmányozzátok át ezt az írást! Levelem inkább egy barát felkérése, és az orvosnál sikertelen, a sok éves betegségek gyógyítására ad alternatív megoldást.
Őnekik szól inkább levelem:
Nagyon szeretném, ha széles tömegek tudnák meg: van megoldás az ő Eü gondjaikra is, a fájdalom nélküli élethez.

Mindannyian tudjuk, hogyha, valamilyen új, és akár az Emberiség egészségét érintő és, bármilyen jó dolog is amiről írok, kell némi idő, amíg megszokjuk.

Mi, emberek gyárilag vagyunk úgy beállítódva, hogy minden új dolog ellen tiltakozunk, majd egyszer csak elér egy kritikus pontot az információ róla bennünk, és akkorra elfogadjuk. A "100 majom elve" is erről szól.
Gondolom, amikor az Agykontrollt behozták Magyarországra, ugyanezt az utat járták végig, Domján Laciék, akik már tudták mekkora erő, adu az Ak.
Ezt a tudást, az érzést magát, meg kellett osztani másokkal. És ez akkor sem lehetett kis munka. A cél azonban megvolt, és sikerült nagyon széles körbe eljuttatni az Agykontrollt. Az emberekkel nem lehetett könnyű elfogadtatni ezt az új életformát!
Vagy a The Secret oldal népszerűsítése!

Tekintsétek levelemet egy baráti útmutatónak.
Nagyon szeretném, ha széles tömegek tudnák meg: van megoldás az ő Eü gondjaikra is, fájdalom nélkül.

Amihez mindnyájan adjuk magunkat, az máris ismertebbé válik, mert ismertebbé teheted te is, ahogy én teszem most.
Emberek millióit érinti ez a gyógyulás e magasfokát biztosító gyógymód: a Szerázsem.

És olyan emberek gyógyulnak a Szerázsemmel, akiknek betegségük, és fájdalmaik miatt, már mindenről le kellett életükben mondani. Bezárultak a kapuik. Ismertek biztosan ilyen embereket, és temettetek el olyan szeretteteket, akiken a Szerázsem tudott volna segíteni. A felelősséget ezennel rátok testálom! Aki tudja, adja át. Szent kötelesség ez immár.

Én magam a gyógyulások százait, ezreit tapasztalom, amióta itt dolgozom. És ez nekem nem a MUNKAHELYEM!!!!!!!!
Az az ÉLETEM! És nem dolgozni járok be. Hanem a segítségre szoruló, betévedt embereknek nyújtok támaszt.

200 körüli a napi látogatottságunk, vagy még több is, és ezeknél az embereknél látom, hogy javul általános erőnlétük. Leglátványosabbak a nagyon beteg és a nagyon idős személyek. Fantasztikus érzés ez!

Meghívok Mindenkit, egy Térítésmentes kezelésre a CERAGEM Belváros Bemutatótermünkbe! Cím:

IX. Erkel utca 13/a alatt található Bemutatótermünkbe.
Nyitva tartás: 8-18 óráig Kezelésre jelentkezni: - reggel 7 óra 40- du 17 00 óráig lehet-
Napi 1 x, térítésmentes kezelések bárki számára.

Miért szeretném a CERAGEM-et megismertetni Veletek?

Ebben a tájékoztató anyagban benne van a lényeg - röviden:
egy orvostechnika készülékről van szó, mely masszírozva hat.
Klinikai tapasztalatok állnak mögötte,beleértve, a magyarországi ORKI engedélyt is. Azt is megkapta már.
Bele kell feküdni, és a program, mely Dél-Koreai és Német orvos mérnöki, a találmány.
Végigkezeli a gerinc mentén a nagy hátizmot. Ellazít, és közben a hőterápiával, meg a többi más gyógymódok, összetett kezelésével elkezdi a testben felépíteni az egészséghez az utat. Az ÖNgyógyuló mechanizmust, a forráshoz való visszatlálást, a regeneráció képességét. Mert, valahogyan a fejlődésünk útja során ez elveszett. Most, a " Vissza a Természethez!" elvét tudjuk a Szerázsemmel érvényesíteni.

Több féle gyógymóddal hat:
.Ezek Kiropraktika, Akupresszura, Moxa hatás, Masszázs, és Jáde-köves Fény, Hő és Kristályterápia.

A világ legegyszerűbb találmánya. Úgy gyógyít, hogy ( a gyógyító Infravörös és Hélium tisztítja a vért, és a meszes salakanyagokat a testünkből, ettől javul immunrendszerünk, és az összes keringésünk szervezetünkben. )
Hat az összes keringésre: vérkeringés, Csi keringés és a nyirokkeringés felgyorsul a gyógyító hő hatására.

A meggyorsult keringés a testet látványosan erősíti. Hiszen már tud javulni az immunrendszer, mert a vértisztulása a fehérvérsejtek számának megsokszorozódását hozza nagyon rövid idő alatt; / a fehérvérsejtek az Immunrendszerünk katonái, felismerik a szervezet kártékony elemeit, és elkezdik kiirtani azokat a faló sejtekkel. /

A vörösvértest képződés fokozódik, és a vérkeringés javul nagyon rövid időn belül, és ez akár már az első tapasztalat során megmutatkozik; és!

a Hélium hatására a D vitamin képződés fokozódik, a Kálcium beépülése meg tud történni a csontokban. Erősödni tud a csontozat.
/ nem tudom érzitek-e, a D vitamin képződés hiánya miatt Magyarországon a csonterősség állapota a kritikus alatti értéket mutatja. A magas UV fényvédőszerek akadályozzák a nap Dvitamin fokozódó sugarainak bejutását a szervezetbe, a levegő szennyezettségéről nem is beszélve!/
Olvasni valók ehhez:
http://velvet.hu/trend/2009/08/25/a_naptejek_faktorszamanak_nincs_koze_a...

http://www.vitaminsziget.com/ecikk.php?id=262

http://www.babaszoba.hu/articles/Gyermekeink_egeszseges_csontjaiert?aid=...

A masszázs egyenesíti, korrigálja a gerincet, úgy, hogy nem ér hozzá, mivel a gerinc mentén görgőzi végig a hátat, és a letapadt nagy, és mélyen fekvő, kisebb, ám a váztartó hatása miatt jelentős, hátizmokat dolgozza fel.
Nyújtja tehát a hátat, csökkenti a porckorongokra nehezedő nyomást, és Héliummal oldja a meszes lerakódásokat a testben, mindenhol. Ezért, akár fájhat is az első alkalmakkor a Szerázsemmel való kezelés.

Végig energetizálja a teljes testet, a Befogadó és a Kormányzó Meridiánt beleértve.
Végül az egész testet behálózó Meridián rendszerben old blokkokat, és fizikai síkon meg tudnak gyógyulni betegségeink,mivel a kiváltó ok megszűnik .
Mivel lúgosítja a vért, a szervezetet, szenzációs a hatása minden embernél.
És ami a fő: nincs mellékhatása! .... hacsak az nem, hogy meglehet szokni ezt a CERAGEM érzést, és nélküle nem, vagy nehezen lehet már élni.

Nagy barátsággal: Dancs Jánosné Anikó
Elérhetőségem: 06 20 221 0342.

A CERAGEM bemutatóterem elérhetősége: IX. Erkel utca 13/a. CERAGEM Belváros

Telefonon a : 06 70 614 8665 Molnár Imre igazgatóé. Tőle még, további tájékoztatást kaphatsz, hisz Ő több mint 4 éve ismeri és alkalmazza a Szerázsemet.

Email elérhetőség ezzel kapcsolatosan : c.c.center@t-email.hu

Köszönettel és barátsággal: Dancs Jánosné
CERAGEM munkatárs.Tanmese

Kínában egy vízhordónak volt két cserépedénye.Annak a botnak egy egy végén lógtak,amit a nyakában hordott.
Az egyik edényen volt egy repedés,míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet szállított.
A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a repedt edény már csak félig volt vízzel.
Két teljes évig ez így ment minden nap,a vízhordó már csak másfél edény vizet szállított a házba.
A tökéletes edény persze büszke volt a teljesítményére,hisz tökéletesen végezte a dolgát,
de szegény törött cserép szégyelte a tökéletlenségét és nyomorultnak érezte magát,
hogy csak félannyit tudott teljesíteni.
Két év keserűség után,egyik nap megszólította a vízhordót a pataknál.
Szégyellem magam,mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordó így válaszolt a cserépnek:észrevetted,hogy az ösvényen csak a te oldaladon teremnek virágok
és nem a másik cserép oldalán?Ez azért van így ,mert én mindig is tudtam a hibádról és virágmagot szórtam
az ösvénynek erre az oldalára.Minden nap Te locsoltad őket amíg vissza sétáltunk.
Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat,hogy az asztalt díszítsem velük,ha nem lennél olyan,
amilyen vagy,akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat.
TANULSÁG:Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája,mert mindannyian törött cserépedények vagyunk,
de ezek a törések és hibák ,amik mindannyiunkban megvannak teszik az életünket olyan nagyon
érdekessé és értékessé.
Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak amilyen,s a jót meglátni másokban.
EZ A TANMESE MAGÁÉRT BESZÉL ,NINCS MIT HOZZÁTENNI. NapsugiSzia kedves Ragyogás

Szia kedves Ragyogás Anikó!
Nincs semmi gond, csak meglepődtem a felsoroláson. Az általában konkrét szokott lenni. Már mások is megtették ezt és akkor az embernek az jut eszébe, hogy talán ez egy olyan zárt közösség, ahová nem fér be. Azért harag nincsen. Dehogyis!:)))))))
Egyébként képzeld el, hogy egyidősek vagyunk.:))))
A ceragem-et azonnal ki szeretném próbálni, amint túl leszek a vizsgáimon. Október közepén szóbelizem a gyógymasszőr tanfolyamon. Az írásbelin már túl vagyok. Nagyon komoly vizsgák várnak még rám. Utána amúgy is masszázzsal szeretnék foglalkozni és megnézem ezt a csodamasinát is.:)))) Majd referálok, hogy milyen hatással volt rám. Ha tudnál abban segíteni, hogy itt Székesfehérváron hol van ilyen ingyenes bemutatóterem. Ti biztosan kapcsolatban álltok egymással. Ha mégsem, akkor majd megkeresem én.Érdekesen.........

mondtad el ami bánt édes Angel-a.
Miért mondtad ezt múlt időben:) bevettelek a szívembe, csak amikor a felsorolást felírtam, nem mindenkinek a neve jelent meg előttem, ennyi. Most akkor folytatom.... szeretettel gondolok rád is édesem.
Ezt figyelmen kivül hagytad, a nagy igyekezetedben te is, " !!!ki ne hagyjak valakit, a nagy igyekezetemben!!!

A / Szerázsem/ Caregem készülék, vagy ágy nagyon jó. Ismered? Örülnék neki, ha megírnád, akár privátban is! Annyi segítséget, mint amennyit ad, nem kap senki emberfia, sehol a világon.Kedves Ragyogás! Örülök, hogy

Kedves Ragyogás!
Örülök, hogy szereted őket és ezt ilyen aranyosan demonstrálod is. :))))
Akkor nekem nem is muszáj erre a játszótérre jönnöm, pedig komolyan jól éreztem magam itt, mikor nagy ritkán ideértem. Amolyan béke szigete volt a számomra.
Na, de ha ennyire ki van hangsúlyozva......Hála Istennek az életem tele van békeszigetekkel.
A szituáció érdekes, javaslom, gondolkodj el rajta.....esetleg a ceragem ágyban üldögélve.Szerbusztok kedvesek:)

Evelion, Vilink, KIngu, Napsugár, Bea, Zsuzsa, Tike és Jani, Ildi, Szeretlek titeket.

!!!ki ne hagyjak valakit, a nagy igyekezetemben!!!Ha ritka is vagyok, azért mindennap szeretettel gondolok rátok.

Kedveseim ölellek titeket:) Hiányoztok nagyon. A meleg nyári nap is hiányzik, de a ti melegségetek még jobban. Mivel csak ritkán tudok jönni.... így ezt a reggeli munkába sietés előtti röpke időt használom fel arra, hogy írjak nektek. Hogy biztassalak titeket arra, hogy legyetek jobban, és tudassam, én is jól vagyok:) Sőt, egyre jobban. 3-ra meg még jobban, mert 5 órakor lejár a munkaidőm:)))
Szőkenős vicc: A szőkenő kéri a férjét, aki éppen újságot olvas, hogy: Drágám, vegyél nekem egy tűzpiros csodát, ami másodpercek alatt 110-re gyorsul!!! Mire a férj, félretéve az újságot ránéz és azt mondja: Jó drágám, akkor holnap veszek neked egy tűzpiros szobamérleget.
Kac.

Innen szemelgetek mindennap, és már egy kiadványukat is megrendeltem. : www.maiige.hu
Válaszd mindig a jobb utat!
„Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket!” (Lukács 6:28)

Don Shula, a Miami Delfinek amerikaifutball-csapatának vezető edzője, mindig a „24 órás szabály”-hoz ragaszkodott játékosainál. Huszonnégy órát adott nekik arra, hogy a győzelmüket ünnepeljék vagy a vereségük miatt duzzogjanak, aztán tovább kellett lépniük. Milyen nagyszerű életszabály! Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot, és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Sok körülöttünk lévő negatív ember életéből egyszerűen csak hiányoznak a bensőséges kapcsolatok, ezért tartják a három lépés távolságot és ritkán osztják meg érzéseiket másokkal, sőt kényelmetlenül érzik magukat, ha mások ezt teszik. Számukra könnyebb elítélően, mint elfogadóan megnyilvánulni. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. Ezek az emberek gyakran képtelenek kezelni a szabadságot; szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban.

Abraham Lincoln mondta: „Ha megpróbálnék minden ellenem irányuló támadásra válaszolni, akkor az összes többi ügy számára bezárhatnám a boltot. Megteszem, amit tudok. Ha végül jónak bizonyulok, akkor nem számít, mások mit mondanak. Ha kiderül, hogy tévedtem, akkor az sem számítana, ha tíz angyal jelentené ki, hogy igazam volt.”
Másokkal kapcsolatban válaszd mindig a jó utat, amit Jézus fektetett le:
„Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!” (Lukács 6:28-31). Ezt mindig könnyű megtenni? Nem – de mindig kifizetődik!Mert igaz

Kő vagy!heversz milliók között,létezésed jelentéktelen,
szél fúj,víz mos,nap süt s te Változol
olyan vagy mint a többi,s mégsem hasonlítasz
erők alakítanak,rajtad múlik mennyire,
erős leszel vagy víz mos el?!
Sorsod Tiéd,KAVICS vagy GYÉMÁNT leszel?!Vilink!

lassan elköltözik az összes madár,de tudod a cinégék meg a csivitelő verebek itt maradnak és mi is többet
tudunk majd itt csivitelni,addig is szeretettel ölelem minden kedves játszótársamat NapsugiEvelinem én ccsak ezt küldöm szeretettelUjra itt

Draga Evelyn, oszinte reszvetem!
Bevallom, jo ideje elhanyagoltam belepni a szeretett jatszoterunkre, es most nagy orom volt visszaolvasni az elmulasztott hozzaszolasaitokat, kedves, oszinte, szeretetteljes - szomorkasabb, derus, oromteli, humoros, fajdalmas - elmenybeszamolokat, tapasztalatokat, erzeseket, amiket oly nagy szeretettel es baratsaggal folyamatosan megosztotok velunk, egymassal!
Koszonom hogy en is reszesulhetek az altalatok nyujtott apro oromokbol, batoritasokbol, es hogy tagja lehetek ennek a csodalatos tarsasagnak, csapatnak - annak ellenere, hogy egyre ritkabban jelentkeztem a teren.
Napsugi, epp most ideztem az en kicsi Kingimnek, a te korabbi kedves, jambor "intésedet": "...ne pityeregjel, draga, keszulodjel a nagy napra, aztan az orokos boldogsagra.... " :))))
Bizony, valoban elerkezik lassan a mi nagy napunk, eletunk eggye otvozodik - ahogy Diamyne fogalmazott.
Oooo, annyira boldogok vagyunk es halasak Nektek, ennek az osszetarto, barati, szereto, csaladias kozossegnek, helynek - ami tulajdonkeppen helyszine volt a szerelmunk csodalatos kibontakozasanak!
Orulok, Evelyn hogy te is ratalaltal az igazi tarsadra!
Nagy-nagy szeretettel olellek, olelunk "Mind-nyájatokat" kedves jatszotarsak, legyen aldott minden nap szamotokra!
Kingili :)))))Köszönöm:)))

Drágák vagytok mindannyian!!!!!!!!!!!!!

Nagyon szépen viseli Palkóm apukája elvesztését, tegnap találkoztam vele a hír óta először! Úgy érzem nyomasztóbb volt számára az idáig elvezető időszak, hiszen látta leépülni és szenvedni az apuját. Esze tudta, itt nem lesz már felgyógyulás...és fantasztikus ez az elengedés, ahogy ő teszi, büszke vagyok rá:)))Kedveseim!

Nagyon szép őszi napok állnak mögöttünk, s előttünk is. A Szép asszonyok nyara vár ránk ezer színeivel, és csodálatos világával:)

Bár, amelyeket most Evelionunknak, meg kell élnie, nem éppen az életünk kellemes oldala, és emiatt írom soraim, hiszen mellette állok most, fogom gondolatban kezét, és segítek, / egy fuvallatnyi érintést adtál most erre a soromra!!!/, tudjuk valamennyien, az élet ennél sokkal több, mint elmúlás. Az élet csodás ajándékokkal vár mindannyiunkat. Fogadnunk kell minden kis pillanatban ezeket!

És a legnagyobb ajándékot egymásnak, a mi játszóterünk adja. Itt szeretet van. Egymásra figyelés, játék, vidámság... sorolhatom még, hiszen tudjátok , érzitek:)
Barátsággal: Anikó.Kedves Evelion! Részvétem

Kedves Evelion!

Részvétem Nektek.

"Minden, ami él, örökké él, csak a burok porlad el, a lélek halhatatlan."