Napi Tanítások - 2010 - Október

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Kérésetekre belinkelem az előző havi játszótereket:)))))

http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-majus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-aprilis_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-marcius_evelion
http://www.thesecret.hu/node/10342
http://www.thesecret.hu/node/10019
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-junius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-j-lius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-augusztus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-szeptember_evelion

Lám-lám, megérkezett az ősz 2. hónapja!!! A gyönyörű színekben pompázó október!!!

Legyen mindenkinek minden téren nagyon gazdag hónapja:))))

E havi témánk: SORSFORMÁLÁS

Október 31. Vasárnap

Ha felismerjük a "látszat mögött a valóságot", abszolút igazságosságot látunk. Látjuk, hogy a betegség és a szenvedés csak üzenet, természetes következménye annak, ha az ember visszaél teremtő energiájával. Nem létezik a világegyetemben "sorselosztás". Mindenki azt kapja, amit előidéz.

Az iszlámban a "határtalan igazságosságot" és "Istent" ugyanazzal a szóval fejezik ki. Ha igazságtalan Istenben hiszünk, rövid távú előnyök szerzése érdekében megkíséreljük kijátszani az isteni törvényt. Ám ha készek vagyunk az igazságosságot látni az isteniben - még akkor is, ha nem értjük meg azonnal -, belső énünk vizsgálata révén is megtapasztaljuk az isteni kegyelmet. Gondoljunk csak Jóbra, aki, miután kiállta a próbát, sokszorosan kapott vissza mindent, amit korábban birtokolt.

Ma igazságos szeretnék lenni önmagammal és a környezetemmel, úgy, hogy a "jót" (az istenit) teszem, gondolom és mondom.

Október 30. Szombat

Isten nem jutalmazza az erényt és nem bünteti a vétket, a vétket ugyanis csak a vétek bünteti, mert a vétek már maga a büntetés.

A vétek, a bűn németül Sünde, az ónémet sinte szóból ered, ami elválást jelent. Németország egyes részein még ma is használják sintern = vétkezni formában. Minden önfejű cselekedet, amelyet a képzeteink vezérelnek, azt fejezi ki, hogy el vagyunk szakítva az egyetlen erőtől, Istentől. Az elszakadás már önmagában fájdalmas dolog, éppen ezért nem kapunk más büntetést. Ennek ellenére a legtöbb ember - anélkül, hogy tudatában volna - olyan természetességgel él az elszakítottság tartós fájdalmában, hogy először újra meg kellene találniuk az egységérzést ahhoz, hogy véget vethessenek ennek az állapotnak.

Ma tudatosan emlékezni akarok az Istennel való egységemre és összhangba akarom hozni a cselekedeteimet az istenivel, az isteni énemmel.

Október 29. Péntek

Az ok és okozat törvénye nem a születéssel kezdődik és nem is ér véget a halállal.

Világunk a tanulás óriási játéktere. Ahogy az Enterprise űrhajó fedélzetén, itt is kipróbálhatjuk a valóság legkülönfélébb fajtáit. Lehet, hogy ez a bolygó csak előkészület az "igazi életre", egyfajta "intronauta tréning". Ahogy a pénzünket bankbetétbe tesszük, a tudatunkat életbetétben helyezzük el. Itt nem az arany és az ezüst a pénznem, hanem a szeretet és a bölcsesség, amelyet sorsunk tudatos alakításával nyerünk el, és amely a halálunk után is megmarad.

Ma tudatosan vállalom a felelősséget alkotó gondolataimért és tetteimért.

Október 28. Csütörtök

A sors törvényét mindig a harmónia törvényének is tekinthetjük, amely arról gondoskodik, hogy minden pólus megtalálja az ellenpólusát, és így semlegesíthesse magát.

Harmónia akkor van, ha mindent a helyes mértékben birtoklunk. A harmónia a mértéktartó út, ahogy azt Buddha tanította. A mértéktelenség, a telhetetlenség mindig az ego játéka. Az a feladatunk, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, megtaláljuk a harmóniát a szélsőségek között. A harmónia törvényébe más emberek és természeti területek is beletartoznak. Ha összhangban élünk a környezetünkkel, önmagunkkal is egyre inkább harmóniába kerülünk.

Ma összhangban szeretnék élni önmagammal és a környezetemmel.

Október 27. Szerda

Amit az emberek sorsnak neveznek, az tüzetesebben megnézve nem más, mint teremtés.

Az ember számos teremtő- és alkotóképességgel rendelkezik, ennek azonban kevesen vannak tudatában. Gyakran vergődünk a tudattalan, a lélek, az értelem, az érzelmek és a megoldatlan feladatok által támasztott követelmények között. Lényünk egyik része kalandokra vágyik, a másik biztos életkörülményekre, egy további vezekelni szeretne, és mindezek mellett talán az életörömet is keressük. Amikor átéljük a sorsot, már nem is tudjuk, hogy melyik részünk "rendelte meg". Csak akkor lesz rend a tudatunkban és a tudatalattinkban - ezáltal az alkotásunkban -, ha irányítjuk az énünket. Akkor ugyanis nem önmagunk ellen alkotunk, hanem önmagunk által.

Ma megtekintem az egyik alkotásomat, és elgondolkodom, hogy miképpen tudnám jobban megvalósítani a mögötte lévő szándékot.

Október 26. Kedd

Mindenki szabadon döntheti el, hogy mit akar vetni. Aratnia azonban azt kell, amit elvetett.

Sokan azért zárkóznak el az élettől, mert félnek a rájuk váró sorstól. Jézus a tékozló fiú példáját mondja el erre. Hazafelé menet azon az úton kell visszamennünk, amelyet az elválás idején tettünk meg. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadnunk a teremtésünket, független attól, hogy kellemes-e vagy undorító. A karma vérebei ugyanis mindaddig a lábunk elé hozzák azt, amíg - legalább lelkileg - elfogadjuk, és nem tagadjuk tovább, hogy mi hoztuk létre. Amint megtesszük ezt, elkezdjük "elfogadni a sorsunkat" és egyre érettebbé válunk.

Ma tudatosan elfogadom az életemet, azt, amit nyújt, és a lehető legtudatosabban bánok azzal.

Október 25. Hétfő

Minden gondolat, minden érzés, minden tett egy ok, amely egy okozatot vált ki.

Miképpen veszíthettük el mi, emberek, a teremtő tudatot, hogyan történt a bűnbeesés? Kezdetben teremtők voltunk. Azután átéltünk egy okozatot, amelyet nem voltunk hajlandók elfogadni. És elkezdtük azt állítani: "Ezt nem én okoztam, hanem mások!" Ezzel kezdődött a teremtés bukása. Ma az a feladatunk, hogy Istenre irányítsuk a figyelmet. Az "eredendő bűnökkel" kapcsolatban el kell ismernünk: "Igen, ezt én okoztam, (Isten általam)." És a jövőben hagyjuk, hogy Isten gondolkodjon, érezzen és cselekedjen általunk.

Ma tudatosan kapcsolatba hozom a gondolkodásomhoz, az érzéseimhez és a cselekedeteimhez szükséges figyelmet a bennem lévő istenivel.

Október 24. Vasárnap

A sors nem Isten kifürkészhetetlen döntése, nem is vak véletlen, hanem mindig egy testre szabott, egyedi szükségszerűség.

Az ínség arra ösztönöz, hogy változtassunk a helyzetünkön. Azért élünk a Földön, mert itt az emberként való létezés enyhíteni tudja a lelki szükségünket azáltal, hogy beteljesült élhetet élhetünk. Aki megtagadja magától az életet, semmibe veszi az általa kínált lehetőséget. Ha elfogadjuk az életet, mindig feláldozzuk a "kis énünket" valami nagyobb érdekében. És ha szélesebb perspektívából nézzük az életünket meg a lehetséges jövőnket, felismerhetjük, hogy mennyivel érettebbek lettünk és hogy milyen sok lelki szükségállapotot küzdöttünk le.

Ma tudatosítom magamban, hogy hol szenvedek lelki ínséget és hogy hogyan tudnám azt a legjobban leküzdeni.

Október 23. Szombat

Mindenkinek rendelkezésére áll a választás szabadsága. Ez a szabadság azonban azzal jár, hogy szembe kell néznünk tetteink következményeivel.

Amíg létezik az "én", aki gondolkodik, cselekszik, remél és tervez, addig köti az embert a sors törvénye. A jó gondolatok az aranylánchoz, a rosszak a vaslánchoz hasonlóak. Ha valóban szabadok akarunk lenni, tartsuk magunkat Jézus szavaihoz: "Uram, legyen meg a te akaratod." Ez azonban nem azt jelenti, hogy ki kellene térnünk a döntések elől, mert az (negatív) ok lenne. Sokkal inkább azt, hogy teremtő tudatunkkal meg kell éreznünk, hogy mit akar elvégezni általunk Isten és azt szíves örömest teljesítenünk kell teremtő egyetértésben.

Ma tanácsot vagy cselekvési javaslatot kérek Istentől egy bizonyos ügyben.

Október 22. Péntek

A törvény nem dönthet szabadon arról, hogy mit akar létrehozni. Ha répát vetünk, a szántóföld nem dönthet úgy, hogy búzát terem.

Itt természetesen felmerül a kérdés, hogy KIT engedünk magunk által vetni: az értelmünket, a kényelmességünket, a vágyainkat vagy a képzeteinket. Csak az ÉNÜNK tudja, hogy valójában milyen életgyümölcsökre van szükségünk. Ezért minden fontos döntés előtt meg kell szabadulnunk az érzelmeinktől, a képzeteinktől, a kényszereinktől és kapcsolatba kell lépnünk az énünkkel bölcs tanácsért - hogy bölcs legyen a vetésünk.

Ma tudatosan arra kérem az énemet, hogy bölcsen vessen, méghozzá egy egész különleges ügyben.

Október 21. Csütörtök

Semmi sincs a törvényen kívül és semmi sem történik annak ellenében.

Képzeljük el, mi lenne, ha nem volnának törvényszerűségek a világegyetemben: például a bolygók összeütköznének és nem létezne ökológiai egyensúly az egyes természeti területek között. Tudjuk, hogy milyen csodálatosan keringenek az elektronok az atommag körül, az égitestek a Nap körül. Csak mi gondoljuk azt, hogy függetleníthetjük magunkat a törvényektől, pedig inkább arra kellene törekednünk, hogy megértsük azokat és alkalmazkodjunk hozzájuk.

Ma összhangba akarok kerülni azzal az EGYETLEN törvénnyel, amely szerint teremtettem.

Október 20. Szerda

Természetesen azt tehetjük, amit akarunk, de nem akarhatjuk azt, amit akarunk. Mert az akaratunknak oka van, amelynek a nyomára juthatunk.

A legtöbb ember a többé-kevésbé elviselhető lehetőségek közül a lehető legjobbat választja és ezt tekinti szabad akaratának. A szabad akarat olyan kreatív, sorsfordító tett, amely teljesen új lehetőségeket teremt, kinyitja a kaput az ismeretlen, az élet kalandja és annak szépsége előtt. Az önrendelkezés azt jelenti, hogy nem akarjuk kényszeresen megismételni a rég megszokottat, hanem a csodához fordulunk, amelyet csak önmagunk tudunk létrehozni.

Ma nyitott szeretnék lenni a csodára.

Október 19. Kedd

Minden teremtés egy okozat, amely mögött egy teremtő áll. Ahol tehát teremtés van, ott teremtőnek is lennie kell, mert semmi nem jön a semmiből.

Tapasztaljuk a teremtés sokféleségét - ez a sokféleség azonban eltereli a figyelmünket a lényegről, arról a lényről, amely mindenen át hat. A tányérok, tálak és csészék mind egy anyagból készülnek, mégis különféle formákat öltenek. Az emberek is mind ugyanabból az anyagból vannak, s azt nyugodtan nevezhetjük Istennek. A teremtő felismeréséhez a szereteten át vezet az út. Ha szeretetben élünk, nem érezzük magunkat elválasztva azoktól, akik körülvesznek bennünket. Ez az egység nyitja meg számunkra az átjárást minden forma teremtőjéhez, a lényeghez.

Ma tudatosan be akarom lélegezni "minden létezés lényegét".

Október 18. Hétfő

A sors üdítő lehet, ha elfogadjuk önmagunkat.

Tévesen negatívnak tekintjük a sorsot. A kívülről érkező "rosszat" a kiszámíthatatlan sorsnak tulajdonítjuk, miközben a jót a saját érdemünknek véljük. A valóságban azonban nem létezik sem jó, sem rossz sors, csak a lét kifejeződése, amelyet fájdalmasnak vagy örömtelinek élünk meg. Ha odafigyelünk magunkra és összhangot tudunk teremteni önmagunkkal, akkor egyre üdítőbb, jólesőbb lesz, amit látszólag "ránk osztanak". Kifejlődik az az érzékünk, amellyel meg tudunk birkózni a háttérben munkálkodó rejtett erőkkel, s többé nem értetlenkedünk, hogy már megint "mit osztottak ránk".

Ma tudatosan önmagamra akarok összpontosítani, mielőtt az életemet befolyásoló gondolatokra vagy tettekre szánnám el magamat.

Október 17. Vasárnap

Mivel mi idézzük elő a sorsunkat, csak mi magunk tudunk változtatni rajta, tehát mielőbb munkához kell látnunk. Minden erőnket arra kell összpontosítani, hogy tudatosan alakítsuk a jövőnket.

Minden sorsmegoldás arra az egyetlen erőre utal, akit Istennek is nevezhetünk. Az Istenhez vezető utak azonban különbözők, mert mindenkinek más a sorsa, másban szenved szükséget és más megoldatlan problémát hordoz. Ezért mindenki maga találhatja meg a következő lépést jövője aktív alakításához. És bízhatunk abban, hogy a jövő pontosan megfelel annak, amit MOST idézünk elő.

Ma tudatosan kapcsolatba lépek a jövőbeli énemmel és megkérdezem, hogy mit vár tőlem, mire kell ügyelnem.

Október 16. Szombat

Minden okozat minőségében és mennyiségéban mindig pontosan megfelel az oknak.

Igazságtalanság volna, ha a lábával lenne gondja annak, aki lelkileg mérget és epét hány és epeproblémával küszködne az, aki önmaga előrehaladását akadályozza - akkor ugyanis nem lehetne rájönni, hogy mi okozza az illető baját. Isteni kegyelem, hogy aki meg akarja tudni a panaszai okát, maga is a nyomára juthat a "tünetek beszédéből" és az "életkörülmények tükrében", s orvosolhatja is a problémáját.

Ma egy tünettel vagy hiányossággal fogok foglalkozni. Meg akarom tudni, hogy mire szólít az fel, majd rögzítem a tudatomban a megoldást, amely egyben megváltás is.

Ma tudatosan kapcsolatba lépek a jövőbeli énemmel és megkérdezem, hogy mit vár tőlem, mire kell ügyelnem.

Október 15. Péntek

A sors a legjobb terapeuta - végül mindenkit meggyógyít.

A lélek egészséges szeretne lenni és újra eggyé válni Istennel. Erre akkor kapunk lehetőséget, ha emberként inkarnálódva megfelelő életet élünk. Ahogy a homeopátiás kezelés során először "állapotrosszabbodás" következik be, homo sapiensként való "kezelésünkkor" is azt tapasztaljuk, hogy az életben minden lelki baj és probléma betegségként vagy fájdalomként jelentkezik. Homo sapiensnek lenni azt jelenti, hogy nem pusztán elviseljük az emberi "elsődleges állapotrosszabbodást", hanem aktívan közreműködünk a gyógyítási folyamatban.

Ma tudatosítom magamban, hogy most milyen "lelki gyógyítást" végez rajtam az élet - és aktívan részt akarok venni abban.

Október 14. Csütörtök

Ha kedvezőtlenek a körülmények, az csak azt jelenti, hogy jobb körülményeket kell teremteni. És ehhez valójában mindig csak a hit hiányzik.

A "kedvező" szó a "kedvez" fogalomból származik - de ki az, aki kedvez? Felismerjük, hogy ahhoz, hogy kedvező körülmények közé kerüljünk, annak az egyetlen erőnek kell kedveznie, akit Istennek nevezünk. Nincs értelme ragaszkodni a körülményekhez, különösen akkor, ha azok éppen "kedvezőtlenek". Sokkal fontosabb, hogy rájöjjünk, mivel okoztunk a kedvezőtlen helyzetet, a "kegyvesztettséget", és hogy "kegyelmet" kérjünk az egyetlen erőtől ahhoz, hogy kedvezőbbé váljon a helyzetünk, vagy előnyösebb helyzetet teremthessünk a magunk számára.

Ma tudatosan Isten áldását kérem az életkörülményeimre és nyitott szeretnék lenni az "élet kegyeire".

Október 13. Szerda

Se meg nem szolgált boldogság, se megszolgálatlan boldogtalanság nem létezik, csak ok és okozat.

Szerencsére már nem a kegyetlen bailoni király, Hammurápi idejében élünk, amikor a "szemet szemért, fogat fogért" szemlélet uralkodott. Már lézetik a kegyelem törvénye. Bizonyára ezt a kegyelmet is magunk szereztük azáltal, hogy kértük. Maga az a kérés is egy ok, hogy megváltást nyerjünk egy látszólag kemény, magunk okozta sors alól - de bízzuk Istenre, hogy HOGYAN rendezi azt.

Ma tudatosan megváltást kérek egy nehéz helyzet alól - magam vagy egyik felebarátom számára.

Október 12. Kedd

Mindannyian a sorsunk alakítói, hordozói és legyőzői vagyunk egy személyben.

A legtöbb ember csupán sorsának hordozójaként éli meg önmagát. Sorshordozónak lenni azonban staikus dolog. Ilyenkor a tanulás passzív. De egyszer majd mi is rájövünk: a folyamatosan munkálkodó víz kivájja a követ. Ha végre elfogadjuk, hogy a soersunkat mi magunk alakítjuk, könnyebben megbírkózunk azzal - akkor ugyanis magunk ülünk a kormányrúdnál és nem egy kívülálló gonosz vagy esetleg jóságos erő.

Ma tudatosan átveszem a felelősséget a sorsomért - és a "választ" is önmagamban akarom megtalálni rá.

Október 11. Hétfő

Minden embernek meg van maga sorsa, amelyet többé-kevésbé türelmesen visel, ám lig akad valaki, aki feltenné magának a kérdést, hogy miért él ILYEN körülmények között, ki okozta azokat és van-e mód arra - és hogyan -, hogy megváltoztassa, illetve egyáltalán meg akarja-e változtatni azokat.

Gyakran nem értjük az életkörülményeinket és problémáinkat. Képzeljünk ilyenkor magunk elé egy olyan embert, akinek ugyanaz a nehézsége, mint nekünk, csak még sokkal rosszabb. Nézzük meg őt kívülről és kérdezzük meg magunktól: "Milyen ember lehet az, akinek ilyen problémája van? Milyen meggyőződése lehet az életről és önmagáról?" Utána képzeljünk el valakit, aki teljesen mentes az adott problémától. Most azt kérdezzük meg magunktól: "Milyen ember lehet ez? Milyen lehet a meggyőződése és az életszemlélete?" És tegyük magunkévá ennek az embernek a belső tartását.

Ma tudatosan újraformálom magamat oly módon, hogy felsimerem a magatartásomat, elfogadom azt, majd egy újat választok helyette.

Október 10. Vasárnap

Sokan teszik fel a kérdést, hogy a szeretet istene hogyan engedheti meg egyáltalán a szenvedést. Eközben szem elől tévesztik, hogy a szenvedés nem Isten akaratából jön létre és nem is Istennek tetsző, csupán az élet szeretetteljes figyelmeztetése egy megoldatlan feladatra.

Álmodjuk meg a világot úgy, hogy nincs a Földön szenvedés, sem fájdalom. Ez maga a mennyország - vagy akár a pokol. Képzeljük el, hogy az emberek - mivel nem ismerik a szenvedést és a fájdalmat - nem foglalkoznak önmaguk fejlesztésével, miként azzal sem, hogy megvalósítsák az elképzeléseiket - rövid idő alatt elpusztulna a bolygónk. Azután tételezzük fel, hogy bár jól ismerik az emberek a szenvedést és a fájdalmat, mégsem érzik, mert megteltek azok által szeretettel és gyengédséggel - ez tényleg a mennyország lenne.

Ma egy szenvedő emberért fogok imádkozni és azt kívánom neki, hogy ő is találja meg a Paradicsomba vezető utat.

Október 9. Szombat

Az életkörülményeink - különösen, ha ismétlődnek - pontosan tükrözik a tudatállapotunkat.

Az élet, mint egy lassított felvételen, újra és újra lejátssza azokat a jeleneteket, amelyekben még nem vagyunk megfelelőek. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor a rendező mindaddig megismételtet egy jelenetet, amíg tökéletesen biztossá nem válik az átalakítás. Amint uraljuk a helyzetet, meglepő módon ugyanaz a "lecke" soha többé nem tér vissza az életünkbe - az élet nem pazarolja a leckéket.

Ma tudatosan áttekintem az életem eseményeit, különös tekintettel az ismétlődésekre. Mi az, ami többször is előfordult? Milyen magatartást kell tanúsítanom?

Október 8. Péntek

Minden baj a nem megfelelő élet külső tükröződése, s azt mutatja, hogy nem úgy élünk, ahogy kellene. Ha nem ragadjuk meg a felkínált lehetőséget - talán azért, mert fel sem ismerjük -, arra kényszerítjük a sorsot, hogy határozottabb formában ismételje meg a felszólítást.

A lélek örökkévalósága szempontjából óriási tanulási esélyt jelent emberként való inkarnálódás. Test nélküli lélekként nehéz megtapasztalni, hogy hol van még tanulnivalónk. A csak behatárolt körülmények között létrejövő mindennapi súrlódások nélkül aligha van módunk finomítani önmagunkon. Amint testet öltünk, tanulásra késztet a szűkösség - amit a testbe zártság okoz -, mert ha nem tanulunk, fájdalmat érzünk. Ha viszont minden olyan esetben, amikor tanulni lehet, messzemenőkig kiaknázzuk a valós énünkből fakadó előnyöket, nemcsak a fájdalom szűnik meg, hanem a legkisebb kunyhóba is magunkkal tudjuk vinni a világegyetem végtelenségét.

Ma egy nehézség kapcsán azért fogok imádkozni, vagy azt kérem, hogy felismerjem: mit kell tanulnom és hogyan gyűjtsek erőt e felismerés gyakorlati átültetéséhez?

Október 7. Csütörtök

A német sors szó "küldött szerencsét" jelent, (Schisksal = sors, ami a schicken = küldeni és a Sal = Heil = szerencse szavak összetétele - A ford.) Legyen tehát szerencsés a sorsom!

Háromféle ember létezik. Az egyik azért imádkozik Istenhez, hogy tegye meg neki ezt vagy azt a szívességet. A másik azért nem hisz Istenben, mert nem kapta meg ezt vagy azt. A harmadik - beleavatkozás nélkül - Istenre bízza fejlődését és cserébe beavatást nyer az élet minden titkába és hátterébe. Amit sorsnak nevezünk, valójában a lelkünk szerencseútja - érettebben fogjuk elhagyni ezt a bolygót, mint ahogy idekerültünk.

Ma lehetőségként szemlélem a sorsomat. Milyen sorsot kaptam az élettől és mi a méretre szabott esélyem?

Október 6. Szerda

A sors mindig "méretre szabott ruha", saját magunk számára készített egyszeri viselet.

Egy férfi felment a mennyekbe és panaszkodott, hogy túl nehéz a sorsa. Péter keresztek formájában mutatta meg neki az emberek sorsát. Rámutatott egy kis keresztre és azt mondta: "Ez túl könnyű neked, ez nem biztosítja számodra a fejlődést, ez pedig túl nehéz, ez alatt összeroskadsz - keress magadnak egy olyan keresztet, amelyet jónak találsz!" A férfi hosszú keresés után talált egy olyan keresztet, amelyet megfelelőnek érzett. Ez pont az a kereszt volt, amelyet magával vitt és amelyre panaszkodott.

Ma elgondolkodom azon, hogy mi a különös a sorsomban, mi a "méretre szabott" az általam átéltekben.

Október 5. Kedd

A valóság nem az, amit látunk, hanem változtatható hullámhoszú rezgések sorozata. Tény, hogy pusztán a figyelmünkkel befolyásolni tudjuk a világunkat.

Egy bölcs szerint: "Az észlelés, az észlelés tárgya és az észlelő egy és ugyanaz!" A modern kvantumfizika tanúsága szerint egy megfigyelt kvantum pusztán annak a ténynek hatására, hogy megfigyelik, mérhetően másként viselkedik, mint az, amelyet nem tartanak megfigyelés alatt. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy a világ egésze reagál a világszemléletünkre - úgy is mondhatjuk, hogy azt képezi le, amilyennek látjuk. Tehát nem az határozza meg számunkra a valóságot, hogy "ténylegesen" milyenek a dolgok, hanem az a szemléletmód, amellyel közelítünk hozzájuk.

Ma szeretettel fogok nézni a körülöttem lévő dolgokra, és érzékelni szeretném, ahogy pusztán ettől megváltoznak.

Október 4. Hétfő

A legtöbb ember azt hiszi, hogy maga dönt az életéről. Valójában azonban a magunk választotta vagy a belénk nevelt viselkedési minták, képzetek, kívánságok és vágyak, mások véleménye, elvárásai, valamint az általunk játszott szerep határozzák meg az életünket.

Így szól egy ismert dal: "Ha azt hiszed, hogy gondolkodsz, csak hiszed, hogy gondolkodsz." Életünk legnagyobb része rutinszerűen zajlik, ami a napi munkában nagy segítség. Ugyanakkor a rutin hatására sajnos gyakran elveszítjük a lényeglátás képességét. De hála Istennek, az énünk folyamatosan finom üzeneteket küld az elégedetlenségéről, ha idegen normáknak és idejétmúlt rutinnak engedelmeskedünk. Ezeket a jelzéseket komolyan kell vennünk, be kell vonnunk a meditációinkba, s rá kell találnunk önmagunkra. Így egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy ne mások döntsenek az életünkről, hanem mi magunk.

Ma hallgatni akarok a belsőmben felhangzó finom jelzésre és tudatosítani szeretném magamban, hogy hol határozok én magam az életemről és hol mások.

Október 3. Vasárnap

Egyszer csak rájövünk, hogy a valóság okát nem önmagunkon kívül, hanem önmagunkban kell keresnünk.

Jézus azt mondja: "Legyetek tökéletesek, amint az Úr tökéletes a mennyben!" Másutt azt kívánja tőlünk, hogy ugyanazt tegyük - sőt többet -, mint amit ő tett. Azt látjuk, hogy Jézus minden pillanatban betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, borrá változtatja a vizet, ezreket táplál és hasonló csodákat tesz. Nem hagyja, hogy elvakítsák a külső körülmények, hanem minden pillanatba beleviszi - a bennünk is meglévő - "isteni jelenlétet".

Ma azt kérem, hogy a számomra legkedvezőbb valóság érvényesüljön az életemben - a leginkább elviselhető módon.

Október 2. Szombat

A sorsot csak ott lehet megváltoztatni, ahol létrejön: a tudatunkban.

Láttam egy filmet, amelynek az a címe: "A következő férfival minden másként lesz!" Ám ha anélkül váltunk partnert, hogy megváltoztatnánk a tudatunkat, ugyanazzal a problémával találjuk szembe magunkat, csak más formában. Ugyanez a helyzet akkor is, ha lakóhelyet, hívatást vagy akár nevet változtatunk - "önmagunkat" mindig magunkkal visszük. Mielőtt változtatunk az életünkön, összhangba kell kerülnünk az aktuális helyzetünkkel. Ne menekülés legyen a változtatás oka, hanem egy újonnan meglelt, önmagunkból fakadó összhang.

Ma átgondolom, hogy mi nem tetszik a jelenlegi életkörülményeimben és felismerem, hogy ebből kiindulva miképpen kell módosítanom a tudatomat.

Október 1. Péntek

Mindenki azt kapja a sorstól, amit előidéz, nem többet, nem kevesebbet és nem mást.

Nehéz bebizonyítani, hogy mindenki a maga sorsának kovácsa. Mindazonáltal ha tüzetesen megvizsgáljuk barátaink, rokonaink életútját, gyakran felfedezünk benne valami olyat, amit akár a sors is állíthatott volna "követelésként egy tartozással szembe": például rászednek valakit, aki becsapott másokat. Önmagunk vonatkozásában persze nem mindig ismerjük fel, ha a sors a "tartozik" oldalhoz hozzárendeli a "követel" oldalt. De ha elfogadjuk, hogy mi voltunk a szerzői azoknak a sorseseményeknek is, amelyeket nem értünk, "megfelelő" hozzáállással meg tudunk birkózni a sorsunkkal.

Ma megvizsgálom életem egyik eseményét és beismerem: "Igen, ezt valóban én idéztem elő!" És megfelelő választ kérek a magasabb énemtől.:((((((

Drágáim!

Palkóm édesapja 1-én pénteken meghalt:((((((((((((((

Most csak csendben szemlélődöm...és igyekszem nem elmaradni majd a tanításokkal sem.

Erre a hónapra terveztük az összeköltözést...most csendesebben örülünk egymásnak. Átviszem hozzá a mobil netemet, így tőle is tudok majd most már írogatni a Játszóterünkre!

“Van egy kapocs ég és föld között… ha ezt a kapcsot megtalálod, minden értelmessé válik, még a halál is. Ha viszont nem leled meg, minden értelmét veszti, az élet is.” (The Other Side of Heaven)Szia Evelin, és szia októberi tanítás!

És sziasztok kedveseim!

Jó, nagyon jó veletek lenni, és ezért sajnálom csak igazán, hogy ilyen kevés időm van a gép előtt. De Selavi! Igaz?
Minden úgy van jól, ahogyan van.

Meséljetek, ki, hogy van?
Én imádom az új munkámat. Bármit írnék róla, csodaszámba megy minden napom. Emberek százai gyógyulnak naponta, és ezt meghallgatni............. FANTASZTIKUS! Hát még látni is, ahogy kivirulnak! És a leglátványosabban az idősek és a nagyon betegek tudnak átváltozni. Csak azzal is jár a munkám, hogy otthonomban már bejárónőt kell foglalkoztatni, mert annyira nincs időm, és estére fáradt is vagyok:) És mégis szépséges az életem, mert párom, és a kedves családom segít, támogat. Remélem, nem csak egyenlőre még:)Őszike:))))))