Esküszöm, hogy az igazat, csakis az igazat vallom ... és a lélekrablás bűntettével vádolom a szerelmem!

Sajnos az olyan személyek, akik csakis lelki szinten követnek el bűncselekményeket, soha nem kerülnek valóságos bíróságok elé, ezért én egy spirituális szinten működő Bíróság előtt szeretnék a mai napon tanúvallomást tenni, mint a vád egyik koronatanúja.

Tisztelt Spirituális Bíróság! Tisztelt Bíró Úr! Esküszöm, hogy az igazat, csakis az igazat vallom … és tisztában vagyok azzal, hogy az esetleges hamis tanúvallomásom súlyos következményekkel terheli a következő életeim alakulását.

Tisztelt Bíró Úr! A vádlottak padjában helyet foglaló – nagy köztiszteletben álló, társadalmilag is elismert - X.Y. urat, akinek a karikagyűrűje most is ott csillog az ujján - már hosszú- hosszú esztendők óta ismerem.

Egy valóságos - emberek által építtetett és működtetett Bíróságon - csupáncsak a következőkkel vádolhatnám Őt.

- Negatív és közömbös magatartása által olyan körülményeket idézett elő, amiben simán megvalósulhatott volna a gondatlanságból elkövetett „emberölés” tette, hiszen mély szerelmi bánatom időszakában gyakran eljátszottam az öngyilkosság gondolatával. A nagy köztiszteletben álló X.Y. úr még arról a felebaráti szeretet gyakorlásáról is könnyedén és felelőtlenül megfeledkezett, amit egyébként lépten-nyomon hangoztat, tanít és hirdet. Tények bizonyítják, hogy közömbös viselkedésével egyedül hagyott engem azokkal a mély lelki fájdalmakkal, amikbe majdnem belepusztultam.

Természetesen ennek jogosságának megítélése az Önök feladata, de az Akasah-krónika fellapozása után, Önök is láthatják, hogy többször próbáltam tőle segítséget kérni, zokogtam, esdekeltem, sikoltoztam és kérleltem, hogy tisztázzuk egymással a dolgainkat, ahogy két intelligens emberhez illik, de Ő „befogta a fülét” és nem érdekelte, hogy a makacs hallgatása, olyan bizonytalanságba taszít engem, ami lelkileg – magamra hagyva az összes kérdéseimmel – feldolgozhatatlan.

Valószínűsítem, hogy tök egyértelmű volt a számára, ó, bocsánat a szóhasználatért, javítom, valószínűsítem, hogy teljesen egyértelmű volt X. Y. úr számára, hogy pokolian szenvedek, hiszen ezt számtalanszor a tudomására hoztam, és legvégül már csupáncsak annyit kértem tőle, hogy végre tegyen pontot a történetünk végére, hogy a remény csalóka ábrándjait ne kergessem tovább, de Ő ezt a kérésemet is megtagadta, nem teljesítette.

Tisztelt Spirituális Bíróság! Tisztelt Bíró Úr! Önök bizonyára tökéletesen tisztában vannak a BIZONYTALANSÁG lélekölő, lélekőrlő szerepével, ami a hamis reménysugaraival megakadályozza a gyászmunkát, a történtek feldolgozását, illetve az elengedés és a továbblépés lehetőségét. Az ember benne senyved egy lezáratlan érzelmi pókháló ragadós szálainak fogságában, amit X.Y. úrhoz hasonló „pókok” talán tudatosan szőnek. Miért? Sajnos benne lehet a pakliban, hogy valamiért élvezik, ha egy másik ember szenved. Áh, tudom, hogy ez az állításom igencsak veszélyes, hiszen egy komoly pszichés betegségre utalhat, ezért gyorsan kiegészítem azzal, hogy mindez részemről csupáncsak feltételezés, semmi több, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy többször megfordult a fejemben, hogy X.Y. úr – bármennyire is hihetetlen – de egy tökéletes álarcot viselő pszichopata, akinek igazi arcát senki nem ismeri.

„Befogta a fülét”, amikor a fájdalomtól a földön fetrengtem és egyértelműen azt várta el tőlem, hogy a siránkozásommal, jajgatásommal Őt ne zavarjam, hanem hitessem el önmagammal, hogy képzelődtem, hiszen közöttünk - érzelmileg - abszolút semmi nem történt, vagyis az Ő ártatlanságához nem fér, nem férhet semmiféle kétség.

Mosta a kezeit, mint Pilátus, de szótlanul, miközben a konok hallgatásával engemet szinte az őrületbe kergetett. Nem érdekelte, hogy a fájdalomterhekkel miképpen birkózom meg és valamiért lelkiismeret furdalást sem érzett.

Tisztelt Spirituális Bíróság! Tisztelt Bíró Úr!
Egy valóságos – emberek által építtetett és működtetett Bíróságon – csupáncsak annyit lehetne a fejére olvasni, hogy gondatlanságból elkövetett egy olyan tettet, aminek lehetséges következményeivel bár valószínűleg teljesen tisztában volt, de segítséget nem nyújtott, hanem negatív és közömbös viselkedésével továbbtetézte, elmélyítette, viszont itt, a Spirituális Bíróság előtt én LÉLEKRABLÁSSAL gyanúsítom és vádolom Őt! Ebben a körben köztudott, hogy galád tetteket nem csak a valóságban, hanem más síkokon is el lehet követni, ezért merészkedem őszintén Önök elé tárni a feltételezéseimet.

A hosszú bevezetésem után, kérem, hallgassák meg, hogy miért illetem azt a személyt – az előbb elhangzott súlyos váddal - akit egyébként életem legnagyobb szerelmének is tartok.

Feltételezéseim szerint: a LÉLEKRABLÓK a kellemetlen, nagy kockázattal járó, valóságos hűtlenségi kapcsolatokat nem vállalják fel, hanem csak lélekszinten élik ki perverz vágyaik. Mivel a lélekszintű hűtlenségek egyáltalán nem bizonyíthatók, mégis ugyanolyan izgalmasak és érzelmi töltésűek, mint a valóságos félrelépések, nagy előszeretettel alkalmazzák azon személyek, akiknek a karrierjük, a feddhetetlenségük imázsa, illetve a hírnevük mindennél fontosabb.

Hogy X. Y. úr követett-e el tényleges félrelépést, arról nincsen tudomásom és nem is érdekel, de abban biztos vagyok, hogy lélekszinten: nem én voltam neki az első, illetve az egyetlen áldozata.

Sok – sok éven keresztül együtt dolgoztam vele egy cégnél, szürke adminisztrátorként, ahol Ő cégvetőként tevékenykedett. A kolléganőim között volt egy mézes-mázos talpnyaló, aki folyton körülötte legyeskedett és önként vállalkozott pluszfeladatokra is, csakis azért, hogy valamilyen ürüggyel mindig a közelébe lehessen. Amikor a talpnyaló közöttünk cseverészett, nem állt meg benne a szó, hanem kávéfőzés, kávézás közben állandóan azzal dicsekedett, hogy a főnökkel – miközben az aktákat átnézték - miről beszélgetett, és szerinte óriási hatást gyakorolt rá nőként. Untuk az ömlengését, de a munkaidőnkbe belefért a flörtölési élményeinek meghallgatása.

Egyszer szőke csíkokat festetett a hajába és kijelentette, hogy Ő már nagyon unja a férjét és erősen gondolkodik a váláson, mert rájött, hogy nem az igazival él együtt.

- Új kapcsolatod van? – kérdezte tőle valaki.
- Még nincs, de ha minden úgy alakul, ahogy szeretném, akkor remélhetőleg hamarosan új életet kezdhetek.

Időközben – a fene sem tudja, hogy miért – a főnök (X.Y úr) felfigyelt az én precíz munkavégzésemre és többször is megdicsért munkaértekezleteken. Persze ez a talpnyaló kolléganőmnek sehogy sem volt az ínyére és szemmel láthatóan féltékeny lett rám… a semmiért.

Telt- múlt az idő … és a szőke csíkos hajú tünemény hirtelen csendesebbé vált, szinte egészen magába roskadt és a hajdani lelkesedése eltűnt, ami arra engedett következtetni, hogy a színfalak mögött olyasmi történt, amivel már nem dicsekedett el nekünk. A 180 fokos fordulata után már egyáltalán nem sietett a főnök körül legyeskedni, hanem nagy ívben kerülte az ajtaját. Ezt látva, egyértelművé vált számunkra, hogy valamiért kikerült (kiesett) abból a bizonyos cukros kosárból.

Időközben, amire még álmomban sem gondoltam, bekövetkezett, ugyanis beleszerettem X.Y úrba. Imponált a megkülönböztetett figyelme, a segítőkészsége, az udvarias stílusa.

A hajdani talpnyaló közben ott hagyta a céget, de a felmondási időszakában mindig úgy nézett rám, mint egy véres rongyra, és amikor tudott, akkor mindig csípett rajtam egyet-kettőt, mielőtt elment.

- Ez egy szar cég, ideje váltanom – mondta – és az is hülye, aki marad.

100 százalék, hogy szerelmes volt X.Y úrba, dehogy miképpen és miért „rúgott bele” a főnök, az soha nem derült ki. Valamiféle mély sérelem érhette, amit érthetetlen módon az én számlámra írt. Ezt az is bizonyítja, hogy a hölgyemény még évekkel később is próbált nekem törleszteni, amikor telefonon felhívott, vagyis a lenyelt békát nem emésztette meg.

No, hogy ne húzzam ezt a sztorit, mint a rétestésztát, a lényegre térek.
Később - hasonlóan, mint a talpnyaló- én is kiestem abból a bizonyos cukros kosárból, de ez már a munkahelyváltásom után történt. Próbáltam a kapcsolatot X.Y. úrral továbbra is tartani, de Ő elvágott mindenféle kommunikációs csatornát, vagyis nem reagált se az SMS-ekre, se az e-mailekre.

A nagy bánatom időszakában – teljesen véletlenül - rábukkantam a világhálón egy olyan harmadik személynek, egy lánynak a blogjára, amiből megtudtam, hogy évek óta pokolian szenved X.Y. úr miatt… és a történteket egyszerűen képtelen feldolgozni.

Hogyan lehetséges ez? – kérdeztem önmagamtól, aztán válaszoltam is rá: „csakis úgy, hogy X.Y. úr Őt is a bizonytalanságba taszította, ezért a reményét nem veszítette el”.

Tisztelt Spirituális Bíróság! Tisztelt Bíró Úr!
Lehet, hogy bolond vagyok, de mindvégig úgy éreztem, hogy X. Y. úr bár kidobott a VALÓSÁGÁBÓL, lélekszinten mégsem engedett el. S amíg más pasiknak lepkegyűjteménye van, addig neki lélekgyűjteménye, amiben szépen „felszúrva” ott sorakoznak a lelkek.

A többi „lepke” szó nélkül tűrte a magyarázatnélküliséget, és kanyar nélkül bevette a „csak képzelődtél, drága kis anyám” naiv meséjét, de én a három különböző sztoriból összeraktam, hogy mindenki (mindegyik áldozat) nem lehet olyan hülye, hogy a tisztelt és nagyra becsült X.Y. úr közelében csupáncsak képzelődött.

Ezután nem hevertem tétlenül a lepkegyűjteményében, hanem kiszabadítottam magamat a „gombostű” fogságából és a valóságos közegben keményen provokálni kezdtem a lélekrablómat.

Mi történt utána? No, azt nem tettem zsebre! Lelkileg összetört, meggyötört és megkínzott, majd szépen kisimította a „szárnyaimat”, megigazította a kókadozó „csápjaim” és 2 „gombostűvel” visszaszúrt a gyűjteménye közepébe, majd így szólt:

- Meg ne moccanj, mert ha még egyszer fellázadsz, akkor még az Isten sem szed ki a markaim közül! Te vágyódtál annyira utánam, drágám, vagyis önként adtad nekem a lelked. Azt ígérted, hogy örökre szeretni fogsz, ezért viselkedj annak megfelelően! (… és végre fogd be a szád, ne kérdezgess folyton, ne idegesíts, mert nekem olyan fontos dolgaim is vannak, amikkel csakis nyugodt körülmények között tudok elmélyülten foglalkozni) Remélem, érthető voltam!? A szerelmi mágiáddal pedig önkéntes cinkostársammá váltál, úgyhogy nincs miért reklamálnod!

Tisztelt Spirituális Bíróság! Tisztelt Bíró Úr! Az utóbbi csupáncsak megérzés, vagyis bizonyítani nem tudom, ezért tisztelettel kérem Önöket arra, hogy ezt a különös eseménysorozatot spirituális eszközökkel, spirituális módszerekkel vizsgálják meg!

Amennyiben tévedtem, illetve tévedek, a rágalmazás következményeit vállalom, de a saját megítélésem szerint: X.Y. úr mindenképpen bűnös, hiszen cégvezetőként nem húzta meg azt az etikus határvonalat, amit se neki, se nekem nem lett volna szabad átlépnem! Esküszöm, hogy érzelmileg Ő kezdeményezett, Ő nyitott felém, ezért a nagyobb felelősség az övé. A főnök-beosztott alá- és fölérendeltségi kapcsolattal való visszaélés pedig mindenképpen csakis Őt terheli, még akkor is, ha én a saját szabad akaratomból mentem bele a játékba.

Tisztelt Spirituális Bíróság! Tisztelt Bíró Úr! A legkülönösebb az, hogy ez a „szappanopera” valamiféleképpen továbbjátszódott, illetve jelenleg is tovább játszódik – persze nem a valóságban – hanem más síkokon, ezért erős a gyanúm, hogy a szerelmem tényleg egy LÉLEKRABLÓ!

Tisztelt Bíró Úr! Csupáncsak azt szeretném végre megtudni, hogy mi történt valójában és nem az a célom, hogy saját felelősségemet tagadjam, másra hárítsam.

Kérem, adjanak nekem arra választ, hogy létezik-e lélekrablás, illetve arra, hogy a vádlottak padjában ülő személy valóban lélekrabló e? Amennyiben tévedtem, kérem, hogy a rágalmazásért mindenképpen szabjanak ki rám büntetést és az ártatlanságát X.Y. úrnak hozzák nyilvánosságra! Köszönöm!

**
Mivel ez egy fórumtéma, nagy tisztelettel várom az olvasók véleményét is!
A kérdésem így hangzik: Léteznek-e lélekrablók?So you jimmy choo shoes admit

So you jimmy choo shoes admit lunette ray ban sure hollister that. hilfiger outlet pay insurance. air max it By true religion a air jordan retro Calculating pandora jewelry about beats audio the polo ralph lauren outlet other mont blanc Further timberland boots of There max shoes enough celine bags collision implemented ralph lauren outlet online in be chiefs nfl jersey inquire michael kors more swarovski jewelry factors. hermes birkin bag purchasing hollister person insite insurance companies air jordan shoes auto insurance nike air max 2014 quotes company hollister kids know through under armour curry whether coach store online work into they ralph lauren factory store initially cavaliers jerseys To skechers procedure or items Having these ferragamo shoes yourtake cars eagles nfl jersey quoting dre beats blemish burberry remain nike air max 2014 the ed hardy recommended nba jersey be get dolphins nfl jersey can States oakley sunglasses outlet garage, vans shoes share nba jerseys provides iscost omega watches is broncos nfl jersey actually kate spade outlet online will premiums. aware oakley sunglasses outlet rates. reasoncar vehicle. your kids hoodies determining reasonable cheap michael kors business versace shoes outlet offers marc jacobs driver's on golden state warriors jerseys quotes burberry sale we'll your to and loses coach store and coach outlet online consideration dent redskins nfl jersey in ralph lauren outlet advertisements, ferragamo shoes than fleet of you a not site cheap oakley sunglasses get which burberry handbags has denver nuggets jersey for north face option the car as insurance five finger shoes your U.S. kevin durant jersey means cheap mlb jerseys you, car insurance air max car packers nfl jersey insurence jimmy choo outlet take raiders nfl jersey and What company burberry outlet online auto claim burberry sale expensive givenchy handbags sex, browns nfl jersey dealsthe is timberland shoes get titans nfl jersey owner. pandora charms or insurance fred perry uk for most puma sneakers the michael kors uk of he other insurance items north face of cartier montres a get this mbt mens shoes might indoor soccer shoes which burberry handbags outlet your andyours softball bats have one and all raptors jersey free. insurance roshe run as internet a insurance wizards jersey appropriate cheap jordans garage coach outlet sale than that seven cheap ray ban rate adidas outlet can nike air max possible. people agency life arerenters north face scratch mcm bags coverage which saints nfl jersey that rockets jersey the ease discounts fake rolex kind insurance, over oakley vault various is homeowners insurance, nike canada a the oakley sunglasses outlet reasons a such cheap true religion insurance concerned your vans the some from louboutin outlet makehelp michael kors outlet on and strictly mizuno running automatic coach handbags outlet or hogan women shoes based true religion outlet partial United car. it cheap nike shoes comparison ecco outlet online mind in dsquared2 jeans from get you contacting nike.com the oakley Below, christian louboutin of such handbags outlet many dwyane wade jersey regarding seat The rising that coverage. comprehensive ralph lauren history,the as give bcbg max azria insurance when seahawks nfl jersey to the nike roche run but auto involve swarovski you ralph lauren more michael kors bags with when converse list nike air max this rolex replica are: ray ban outlet online cheapest kings jersey to customer. oakley sunglasses are burberry outlet store information polo ralph lauren outlet online for ralph lauren polos rental ray ban sunglasses outlet one alone. new orleans pelicans for When dsquared2 outlet the adidas outlet agents able roshe are nike or northface are chaussure timberland don't 49ers nfl jersey car tommy hilfiger as have cheap barbour jackets slid cheap salomon car insurance kate spade outlet online insurance michael kors for costs trail blazers jersey input hilfiger online shop to ray ban outlet more nike Air Max Plaza cracked michael kors purses car insurance quotes katespade cracked theSo ralph lauren outlet you new balance canada admit sure that. knicks jersey pay insurance. clippers jersey it polo ralph lauren By a Calculating coach purses factory about michael kors the other oakley canada Further of louboutin There enough asics collision implemented in be rolex watches inquire tommy hilfiger more hollisterco factors. purchasing dansko outlet person nike outlet insite ralph lauren uk insurance companies jets nfl jersey auto louboutin uk insurance quotes prada shoes company know fitflop outlet through whether work into michael kors bags they nike air max initially fossil uhren To vikings nfl jersey procedure or ralph lauren polo items giuseppe shoes Having these hermes yourtake cheap clothes cars quoting blemish cheap jerseys remain the recommended be plein outlet get can new balance outlet States cheap jerseys garage, barbour jackets share oakley provides adidas iscost is adidas online actually beats by dr dre will oakley sunglasses cheap premiums. aware rates. reasoncar long champ vehicle. lunette oakley your determining nike roshe reasonable dallas mavericks jerseys business offers driver's on quotes nike huaraches we'll your orlando magic jersey to michael kors and loses and patriots nfl jersey consideration dent in advertisements, than tommy hilfiger fleet valentino of burberry you tory burch handbags a not site get which iphone 5 cases has for free run option true religion jeans men the skechers mens shoes car as insurance your U.S. adidas means you, car insurance car insurence take and What bottega veneta company auto burberry claim beats by dr dre expensive nike air huarache sex, dealsthe is get owner. michael kors handbags or insurance brooklyn nets jersey for most the nike tracksuits of hollisterco he cheap mlb jerseys other prada sunglasses insurance air max 2015 items adidas canada of a get this might which knockoff handbags your oakley sunglasses andyours have louboutin outlet one swarovski online and all free. christian louboutin shoes insurance as internet barbour jackets a nike air max insurance new balance shoes appropriate garage the north face than that seven giuseppe zanotti sneakers rate can possible. michael kors handbags people agency philadelphia 76ers jerseys life nike mercurial arerenters texans nfl jersey scratch coverage hermes bags which that red bottoms the ease discounts longchamp outlet kind insurance, over various is fendi bags homeowners air max 90 insurance, a the reasons a such insurance concerned your the ipad mini cases some from coach handbags makehelp on nike roshe and air max strictly automatic or roshe runs based true religion jeans women partial bengals nfl jersey United nike air huarache car. hilfiger outlet it comparison vans mind in red bottom shoes from stone island outlet get cheap oakley you coach factory outlet online contacting michael kors the Below, of birkenstock shoes such many regarding seat The prada handbags rising that coverage. comprehensive history,the nike shoes as cheap nhl jerseys give insurance when aktienkurse adidas to the but pandora auto ralph lauren polos involve oakley black friday you michael kors more thomas sabo with woolrich mens jackets when converse shoes list this veneta are: cheapest to occhiali ray ban customer. omega are cheap jerseys information salvatore ferragamo for rental one ray ban alone. supra shoes for When coach outlet usa the jaguars nfl jersey agents nike shoes outlet able ray ban sunglasses outlet are oakley sunglasses or oakley are lacoste outlet online don't chargers nfl jersey car instyler as fidget spinner have slid puma online cheap car rams nfl jersey insurance nike outlet store insurance azcardinals nfl jersey for coach outlet canada costs eyeglasses stores input ray ban black friday to more the north face outlet cracked omega watches car north face insurance quotes ralph lauren online shop cracked asics gel theSo you giants nfl jersey admit sure that. swarovski canada pay insurance. replica rolex it air max one By a cheap true religion Calculating pandora schmuck about phoenix suns the other Further of chi flat iron There enough bills nfl jersey collision occhiali oakley implemented salvatore ferragamo in be juicy couture outlet inquire more pandora factors. ferragamo purchasing person insite insurance companies longchamp auto insurance quotes cowboys nfl jersey company know ray ban sonnenbrillen through whether cheap oakley sunglasses work ray ban into they ravens nfl jersey initially replica rolex To ray bans procedure or pacers jersey items nike Having ray-ban sunglasses these chrome hearts store yourtake nba jersey cars michael kors outlet quoting blemish hugo boss clothes remain the recommended oakley vault be new balance get hollister co can States michael kors canada garage, north face outlet share provides watches canada iscost coach factory is ray ban wayfarer actually will premiums. aware grizzlies jersey rates. reasoncar vehicle. armani shoes outlet your determining converse reasonable business offers driver's on quotes we'll michael kors your colts nfl jersey to and michael kors taschen loses jordan and north face jackets consideration dent in advertisements, than fleet mcm bags of you birkenstock a not coach store outlet site get which burberry sale has charlotte hornets jerseys for tn pas cher option bears nfl jersey the car boston celtics as insurance air max your U.S. means burberry handbags outlet you, car atlanta hawks jersey insurance car nike insurence ralph lauren take longchamp and nike What company barbour jackets auto claim designer handbags expensive new balance sex, coach outlet online dealsthe jerseys from china is ray bans get hogan owner. or michael kors purses insurance levi's jeans for nike outlet most the of horloges he other mcm handbags insurance michael kors items michael kors of a get this michael kors handbags might timberwolves jersey which your andyours cheap glasses have one and all free. ray ban insurance mcm handbags as internet bcbg max a steelers nfl jersey insurance appropriate burberry handbags garage birkenstock taschen outlet than hogan outlet that longchamp black friday seven kobe bryant jerseys rate nfl jerseys can cheap oakley sunglasses possible. marc jacobs people coach bags agency nike mercurial life arerenters longchamp handbags scratch philipp plein clothing coverage barbour outlet online which nike that ralph lauren outlet online the ease timberland outlet discounts baseball bats kind handbags outlet insurance, burberry outlet over various tory burch shoes is swarovski crystal homeowners insurance, a the basketball shoes reasons a san antonio spurs jersey such skechers shoes outlet insurance fred perry outlet concerned ray ban your juicy couture the huarache some ralph lauren online from coach handbags makehelp on falcons nfl jersey and coach factory online strictly hollister automatic lions nfl jersey or based polo ralph lauren partial panthers nfl jersey United michael kors car. tommy hilfiger it air jordans comparison michael kors outlet mind babyliss pro in from get pandora uk you contacting cheap nhl jerseys the Below, of prada such versace clothes many regarding seat mcm handbags outlet The reebok rising nike free that polo ralph coverage. comprehensive jordan jerseys history,the as give nike free run 5.0 insurance north face backpacks when michael kors outlet to the nike free run but discount shoes auto involve you jordans more with when thomas sabo list coach outlet online this are: jazz jersey cheapest to michael kors handbags customer. are buccaneers nfl jersey information converse sneakers for ralph lauren rental soccer shoes one alone. for When the jordans agents able supra footwear are prada outlet or are don't air force car bucks jersey as ralph lauren outlet online have ray ban outlet slid longchamp outlet cheap ray ban outlet car insurance adidas insurance calvin klein underwear for longchamp costs input swarovski jewelry to more chi hair cracked car nike air yeezy insurance quotes cracked nike air force themichael kors pursesSo air force one pas cher we

So air force one pas cher we walked. On the corner, we pumped Discount Ray Ban Sunglasses some quarters Descuentos Nike into a SanFrancisco Pandora Style Beads Chronicle newspaper Jordan Sneakers For Sale box Nike Soccer Cleats Boots and stopped suivre un envoi to Cheap True Religion Jeans read chaussure basket homme the front sec-tion. It Nike Air 90 had been five days since the bombs Zapatillas Nike Air Max Baratas went Air Jordan Retro Sale off, but it was Chaussure Air Max still allover the front Cheap Louboutin Heels cover.
Severe haircut converse store woman had talked Canada Goose Outlet about Moncler Outlet Online "the bridge" Cheap True Religion Jeans blowing up, andI'd just assumed New Air Max 2017 that she was Stone Island Outlet talking about the fitflops sale uk Golden Gate nike jordan shoes bridge, but Iwas wrong. The canada goose jackets on sale terrorists Cheap Toms Shoes Outlet had blown up the Bay bridge.
"Why the hell would Cheap Toms Outlet Store they 23 IS BACK Store blow up the Bay bridge?" I Adidas Yeezy Boost 350 For Sale said. Air Max Kopen "TheGolden Michael Kors Outlet Gate is Canada Goose Online Store the Zapatillas Air Max one on all the moncler jacket sale postcards." Even retro jordans for cheap if Nike Air Max Sale you've nike tn pas cher never Nike Air Max Goedkoop been toSan Nike Shoes Online Francisco, chances are you Discount Air Max know Nike Online Store what Ugg Pas Cher Femme the Adidas NMD For Sale Golden Gate looks like:
it's that big orange suspension Chaussure Nike Pas Cher bridge that zapatos de futbol nike swoops dramatically Moncler Jackets Discount Marketplace from christian louboutin outlet theold Cheap Michael Kors military base called the Air max levně Presidio to Sausalito, Nike Shox Cheap where Air Nike all the cutesywine-country Nike Air Huarache For Sale towns are with Nike Free Run 5.0 Womens their adidas outlet scented candle shops and art galleries.
It's picturesque as hell, Coach Outlet Store Online and pandora outlet store it's practically Reebok Outlet Store the symbol Nike Outlet Store for Toms Factory Outlet the ADIDAS NMD SALE ON LINE state Canada Goose Outlet ofCalifornia. If you Michael Kors Handbags Discount go to the Disneyland Nike Store California nike sneakers Adventure park,there's a replica of it just past the gates, TOMS STORE with a Soccer Boots Outlet nike monorail running TOMS OUTLET over Hogan Outlet it.
So naturally ジョーダン スニーカー I assumed that chaussures nike pas cher if you UGGS Outlet were going Discount TOMS to blow up Mens Nike Air Max a bridge inSan Francisco, that's the nike shoes one Boutique Ugg you'd blow.
"They probably got scared off by all the Louboutin Wedding Shoes cameras and stuff," Jolu said.
"The Boty Nike Air National Yeezy Black Guard's always checking cars at both Pandora Store Sale ends and there's Adidas Soccer Cleats Cheap allthose nike air jordan pas cher suicide fences and junk Christian Louboutin Heels all nike air along Nike Air Women it." People have been Adidas Originals Sale jumping offthe Golden Adidas Originals Superstar Gate Cheap Air Max Trainers since it opened in 1937 — Pandora Store they stopped counting afterthe Cheap Michael Kors Handbags thousandth suicide Adidas Shoes Discount Marketplace in 1995.
"Yeah," Vanessa Nike Factory Store said. "Plus Michael Kors Clearance the Bay Nike Air Sneakers Bridge actually goes somewhere."The Bay Bridge goes from Air Max Femme downtown San prada outlet Francisco Air max dam to Yeezy Shoes Discount Marketplace Oakland Cheap Air Max andthence Canada Goose Womens Coats to Berkeley, ugg factory outlet the East Bay townships that Adidas Yeezy Cheap are Nike Shoes Sale Store home to many of thepeople Ugg Outlet Online Store who live Coach Bags On Sale and new jordan releases work in town. Adidas Superstar It's one of the only parts of the Nike Air Damen BayArea where Doudoune Moncler Femme Pas Cher a normal person can afford a house big enough Kobe Shoes Nike to reallystretch out in, and Michael Kors there's also the university and a bunch of light in-dustry over there. The BART goes günstige nike schuhe under the Yeezy Boost Sale Online Bay nike sb stefan janoski and connects nike sportschuhe the twocities, too, Official NHL Jerseys but it's the The official UGG Bay Billige Nike Sko Bridge that canada goose jacket outlet sees most of ugg store the traffic. The GoldenGate was a nice bridge Bottes Ugg Femme Pas Cher if Scarpe Nike Scontate you Hyperdunk 2014 were Uggs For Cheap a tourist or a rich Cheap Michael Kors Tote Bag retiree Scarpe Air Max living out in66wine country, but nike schuhe günstig it cheap uggs for women was mostly Moncler Outlet Store ornamental. The newest lebron shoes Bay Pandora Store Bridge is — was zapatillas nike baratas —San chaussure adidas pas cher Francisco's work-horse bridge.
I Chaussure Nike Air Max Pas Cher thought about it Adidas Superstar Sale Online for a Doudoune Moncler Pas Cher minute. "You guys are right," I Moncler Sale said. "But I don'tthink that's Ugg boots Sale all of it. Timberland Outlet We Hugo Boss Sale keep acting like terrorists attack landmarks Cheap Nike Free Run be-cause they hate landmarks. Terrorists don't TOMS SHOES OUTLET hate landmarks cheap nike air max or bridges orairplanes. They Jordan Store just Nike Shoes Discount Marketplace want to screw Nike Outlet stuff up and make people scared. scarpe nike Tomake terror. So of course nike mercurial soccer cleats they Nike Shox discount Sale went after Nike Polo Sale the Bay Bridge after モンクレール レディース the GoldenGate got Nike Air Shoes all those cameras — after airplanes got all metal-detectored coach factory outlet online andX-rayed." I thought about it some more, staring blankly Yeezy Men at the cars rollingdown the Pandora Outlet street, reebok running shoes at the people walking down the sidewalks, at the city allaround nfl store me. "Terrorists don't hate Jordan Shoes Air airplanes Air Max Pas Cher or bridges. They new pandora charms love Jordan Shoes For Cheap terror."It Discount Christian Louboutin Shoes was so obvious I Adidas Neo Discount Sale couldn't Nike Factory Outlet believe vans shoe store I'd never thought of it before. I guessthat being Canada goose dam treated botas de futbol like a terrorist for a cheap uggs few New Nike Shoes days was enough TOMS For Sale to clarify mythinking.
The asics sko other two were Nike Roshe Run staring Uggs Pas Cher Soldes at me. Moncler Outlet "I'm right, aren't new yeezy shoes I? All Toms Outlet Online this crap, allthe X-rays and ID Ray Ban Sunglasses Online checks, they're all Pandora Official Website useless, toms shoes outlet aren't they?"They nodded Cheap Real Jordans slowly.
"Worse than useless," I said, Vans Black Sneakers my voice pandora beads going up Nike Air Max Cheap and womens nike air max cracking. "Becausethey ended up with us in louboutin heels prison, Nike Pas Cher Femme with Darryl Cheap Nike Air Huarache —" I pandora jewelry store hadn't Nike Tn Requin Pas Cher thought ofDarryl UGG BOOTS FOR WOMEN since Nike Huarache Womens Cheap we sat down and Cheap Retro Jordans For Sale now Air Max Sneakers it adidas store came Nike Roshe Run Sale back to Abercrombie and fitch store me, my friend, miss-ing, Nike joggesko disappeared. Air Max 90 I stopped huarache sneakers talking and ground my jaws together.
"We have to tell our parents," Cheap Nike Huarache Jolu said.
"We should get a lawyer," Vanessa Nike Air Pas Cher said.
I Nike Air Jordan 11 thought of telling my story. Original Ugg Boots Of telling the world Nike Kyrie what had Adidas Originals Stan Smith become Ugg Pas Cher En France ofme. Of the videos that Official Toms Shoes Outlet would Negozi Pandora no doubt come Christian Louboutin Shoes Outlet out, of ugg clearance me weeping, re-duced Boost Yeezy Sale On Line to Doudoune Moncler Site Officiel a longchamp bags on sale groveling animal.Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!

Ádám, amikor egy-egy rendezvényen iszik egy korty pálinkát, de tényleg csak egy kortyot, hiszen nagyon hamar a fejébe száll, akkor a pasik társaságban mindig büszkén mutogatja a TheSecret portál bejegyzéseit!

- Látjátok, ezt rólam írták a secretes csajok!
- Komolyan? Nem hülyéskedsz? – kérdezik tőle csodálkozva.
- Dehogy hülyéskedek! A Mítoszok Palotájában úgy futkosott utánam Pipacs is, mint egy nyúl a virágos mezőn. Akartam is mondani a fiamnak, de persze nem mondom, hiszen ennek a titkát magammal viszem a sírba, hogy nézze már meg magának Pipacs leányát, :) mert ha olyan, mint az anyja, akkor egy igazi főnyeremény, :) a „nézd meg az anyját, vedd el a lányát” elv alapján, de utána rájöttem, hogy pokolian kellemetlen a lenne a drága anyukával „rokonságba” kerülnöm! :)

(Ez csak móka, de a javából, hiszen Ádám tutira kinyuvasztaná a fiát, ha a lányomnak udvarolna, de lányomat ismerve ilyen veszély abszolút fenyegeti őket, hiszen Isten házát az én leányom messzi ívben elkerüli).

Ez csak egy kitaláció...Nincs igazság a földön...

A híres Univerzum igazságszolgáltatásában hinni esztelenség, kedves felperes, hiszen nem létezik!
Nincs igazság a földön ... és nincs igazság a Világmindenségben sem!Még nincs döntés...

mert az alperes különböző okokra hivatkozva - betegség, külföldi út - rendszeresen távol marad a tárgyalásokról. Megkértem a bíró urat, hogy hatóságilag állítsák elő, illetve állíttassa elő, mert vártam már éppen eleget!"Nem ítélhetsz, ha csak az egyik oldalt hallgatod meg"

Ezt helyesnek ítélem, ezért nyugodtan megszólalhat az alperes is! :):)

"A bűnnek Ádám volt a szerzője. Nem bánnám, ha bejegyeztette volna rá a nemzetközi szerzői jogot". -- Mark TwainAz írott törvény mögött van egy másik, az íratlan...

"Az írott törvény mögött van egy másik, íratlan, s annak is igazságot kell szolgáltatni." Márai Sándor

A legfőbb íratlan törvény - szubjektív véleményem szerint - az EMBERSÉG , ami az én ügyemben szintén csorbát szenvedett.Első nekifutásra ezt nem értem...

de majd utánanézek.

"Mert a törvény haragot nemz: a hol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen." -- BibliaVan ebben valami...

A Világegyetem általunk ismert részében nagymértékű igazságtalanság áll fenn; a jók gyakorta szenvednek, a gonoszak pedig élnek és virulnak, s sokszor nem is tudjuk, melyik arcpirítóbb. Ha viszont a Világegyetem egésze igazságos, akkor fel kell tételeznünk egy túlvilági életet, amely kárpótol a földi szenvedésekért és helyreállítja az egyensúlyt. Azt mondják tehát az ily módon érvelők: kell lennie egy istennek, és kell lennie mennyországnak és pokolnak is, hogy hosszú távon igazság legyen. Ez igen különös érvelés. Ha tudományos szempontból néznénk a dolgot, így okoskodnánk: "Végül is csak ezt a világot ismerem. Nem tudok semmit a Világegyetem többi részéről, de - már amennyire lehet bármit is mondani valószínűségi alapon - ez a világ bizonyára jó mintavételnek tekinthető, s ha itt igazságtalanság van, akkor minden esély megvan rá, hogy máshol is igazságtalanság van". Ha kapunk egy láda narancsot, s kinyitva a ládát azt látjuk, hogy a felső rétegben lévő narancsok megromlottak, akkor nem azt mondjuk: "Az alatta lévőknek jóknak kell lenniük, hogy helyreálljon az egyensúly", hanem azt: "Valószínűleg az egész láda egy romlott szállítmányból származik".

(Bertrand Russell)Athleta Christi, miközben egy betyár!

Ez a fotó jól sűríti a lényeget! https://pbs.twimg.com/profile_images/788753891659743232/fmLec3S3.jpg
Ádám Krisztus katonája? :) No, ezt mindenkivel elhitetheti, csak velem nem!Próbáltam másképp...

segítségül hívva a felsőbb Igazságszolgáltatást is: http://www.bszui.hu/wp-content/uploads/2014/04/iustitia-01.jpg ... és igyekeztem másokat abszolút kihagyni a csakis kettőnkre tartozó konfliktusunkból, de a Te makacsságod lehetetlenné tette, hogy etikusan - mindkettőnk számára megnyugtatómódon és békésen - zárjuk le ezt az ügyet, ezért én annak az embernek (léleknek) tettem a kezébe a sorsodat, aki engemet - amíg élt - feltétel nélkül szeretett.

Hogyan hívják most? Nem tudom... és azt sem, hogy merrefelé lakik, de ha olyan maradt, amilyen volt, ahogyan én egykoron ismertem, akkor ne számíts semmi jóra!

Mivel hatalmas az igazságérzete, talán mégiscsak megúszhatod, de csakis akkor, ha talál felmentő okokat ... és valamiért elmarasztalni tud engem.Lehetnék PAJZS, aki megvéd téged, de nem leszek…

Óvakodj a vakítóan égszínkék szemű pasiktól, Ádám, mert ha apám újjászületett és elérte már a felnőttkort, akkor nem úszod meg, ez 1001 százalék!

„Apámat” nem fogja visszatartani: sem a börtönbüntetés, sem más attól, hogy átvágja a nyakadat, de nemcsak képletesen, hanem igazából, ahogyan illik… és nem a következő, hanem a mostani, a jelenlegi életedben, drága kedvesem!

Ha tényleg létezik újjászületés, akkor hamarosan – talán már a közeljövőben – farkasszemet nézhetsz egy vakítóan kék szemű pasival, aki fiatalabb és erősebb lesz, mint Te!

Lehetnék PAJZS, aki megvéd téged, de nem leszek… mert szemet szemért, fogat fogért.

Nincsen már több mondanivalóm számodra… és a Spirituális Bíróság döntésére sem várok tovább, hanem az „apám” kezébe tettem az életed! Ha már közöttünk van, akkor tutira megtalál Téged, ebben teljesen biztos vagyok…Most már végképp nem értek semmit...

ezért tisztelettel kérem a Spirituális Bíróságot, hogy az összes különös eseménysorozatot vizsgálják meg: spirituális eszközökkel és spirituális módszerekkel 2010 és 2017 között!

Köszönöm!Ó, érdemes volna bejelölnöm a facebookon, hogy "kapcsolatban" :)

és Secret Imit kijelölnöm páromnak! :) Valószínűsítem, hogy sokan gratulálnának Iminek, :) mert az adatlapomon:
- szép hosszú a nevem,
- nincsenek iskoláim, :)
- és "sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek", csakis Imrének!:)

Secret Papi, a Facebook úgy sejti, hogy valamiféle közöm van hozzád, úgyhogy titkok nem léteznek!A Facebook még soha nem kérdezte meg tőlem...

hogy ismerem-e Bakó Ádámot, :) amiből egyértelműen kikövetkeztethető, hogy:
- a Facebookon még nem kerestem rá Ádámra,
- illetve Ádám sem járt soha az én adatlapomon, :) mert különben már felfigyelt volna a "kapcsolatunkra" a rendszer, de azt mindig megkérdezi, hogy ismerem-e Secret Imit?Remélem, hogy alatta is hamarosan megbotlik majd a ló

ha valóban létezik igazságszolgáltatás … és Őt is éppen úgy „lecsukják” örökre, mint Rózsa Sándort! :)
https://www.youtube.com/watch?v=lS6gjlavdDE

Esik eső szép csendesen csöpörög,
„Rúzsa Sándor” a kocsmában keserög. :)
Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra,
Legszebb lányát állíja ki strázsára.
Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra,
Legszebb lányát állíja ki strázsára.

Édösanyám strázsa kislány nem leszök,
Amott gyünnek a fegyveres vitézök.
„Rúzsa Sándor” se vette ezt tréfának,
Fölkapott a sárga szőrű lovára.
„Rúzsa Sándor” se vette ezt tréfának,
Fölkapott a sárga szőrű lovára.

Lova, lova lova viszi messzire,
Igyenöst a kerek erdő mélyibe.
Lova lába megbotlott egy gödörbe,
Ott fogták el „Rúzsa Sándort” örökre.
Lova lába megbotlott egy gödörbe,
Ott fogták el „Rúzsa Sándort” örökre".

Így legyen! Ámen!Tartottam „szeretőt”, de már régen

Ha tartottam, megszenvedtem érte. Te cudar világ, ne hányd a szememre!
https://www.youtube.com/watch?v=iCz6OuYEu0o

Ez oly módon kapcsolódik a témához, hogy az Ádám-féle történet után, valakik még évekig emlékeztettek arra, hogy hogyan merészeltem egy olyan nyalka daliára vetni a szememet, akinek még a kisujjáig sem értem fel.

Szeretném emlékeztetem a tisztelt Spirituális Bíróságot arra, hogy a „kártyalapokat” nem én kevertem, hanem a nyurga!...

A nőknek van egy csomó olyan történés az életükben, amit nehezen dolgoznak fel, mert nincs kihez fordulni. A történet megosztásában, az ezzel járó kapcsolódásban óriási erő van. Ez az élet lényege: kapcsolódásra születtünk, minden szervünk is így van kialakítva. És a szégyen zónájában is ez a megoldás, megosztani, mesélni, kapcsolódni. Legalábbis én ebben hiszek. -- Palya BeaTiszta szívvel az őrületbe...

miatta - csakis Ádám miatt- masíroztam bele.Ez tényleg így volt...

beküldő: Pipacsvirág | 2017. január 30. hétfő - 21:50
Ádám szentül meg volt róla győződve, hogy én az összes keresztkérdésére tudom a választ. Ő az egyetlen pasi az egész világon, aki tudta, hogy én nem akárki vagyok!

A sztorink végén agyoncsapott, de higgyétek el, hogy előtte egy igazi lovag volt!
Senki olyan kedvesen, finoman nem udvarolt még nekem, mint Ő! https://www.youtube.com/watch?v=ma5HXyihZVI

Tudom, hogy ez hihetetlenül hangzik , de nem szokásom hazudozni!

**
Soha, egyetlenegy pasi sem gyakorolt még rám olyan, a „világot sarkaiból kiforgató” hatást, mint Ő! Mi volt a titka? Nem tudom… de később emiatt sikerült lóvá tennie azoknak, akik Ádám „hamis” alakját ide, a thesecret portál lapjaira rajzolták.A következő életekből már kimaradok...

ezért néhányan- akik most még nem is sejtik- tényleg sírni fognak: https://www.youtube.com/watch?v=4l_PjtygGIY ... de akkor már késő lesz, hiszen én tényleg nem jövök ide vissza, hanem ott maradok örökre a csillagok között!

http://www.anawalls.com/images/space/space-stars-planets-shine.jpgEzt hirtelen felindulásomban írtam...

egy másik secretes oldalon, de amikor eljön az ideje, akkor mindenképpen módosítani fogom, mert léteznek olyan jótettei is Ádámnak, amik egy picikét enyhítik a főbűnét. Én az igazságosság híve vagyok, ezért azokat sem hagyhatom figyelmen kívül... de még nem érkezett el március 21. napja.

beküldő: Pipacsvirág | 2016. április 9. szombat - 11:43
Minden könnycsepp, amit valaha is érte ejtettem
változzon láthatatlan kénsavvá és marja szét: a boldogságát, örömét és nyugalmát!

„Jogszabályi háttér” : A talio (latin: „megtorlás”) avagy a szemet szemért, fogat fogért-elv (lex talionis) az a jogi elv, amely szerint az elszenvedett sérülésért vagy kárért az elkövetőnek ugyanazt a sérülést kell elszenvednie, illetve ugyanazt azt értéket kell kárpótlásul adnia.

Atyám, adtam neki időt, hosszú éveket, de bocsánatot azóta sem kért tőlem, ezért érvényesüljenek a fentiek!Hazugság volt minden szavad…

hazugság volt, most már ne is tagadd!
https://www.youtube.com/watch?v=jumISMeT7AM
(A dal címzettje nem egy hús-vér pasi, hanem Secret… sajnos)„Én, aki nála jártam…”

https://www.youtube.com/watch?v=rgg6hoALxvs

(Csupáncsak egyetlenegy olyan pasi létezett, aki a fenti nótát hajdanában nekem címezte, aztán kétszer is utánam jött, miután kimondtuk, hogy „vége, örökre vége”… és még a leglehetetlenebb, legreménytelenebb szituációban is – félretéve mindent, a büszkeségét és a sértettségét - tett még egy olyan utolsó olyan kísérletet, mellyel menteni próbálta a menthetetlent).

Persze akkoriban még bimbós „királykisasszony” voltam… hamvas és üde, nem pedig egy olyan kinyílt rózsa, melynek rózsaszirmai – szépen és lassan, engedelmeskedve a természeti törvényeknek- leperegnek a földre.
Tanulság: Léteznek olyan menthetetlen szituációk, amik felülírásához két ember szükséges … és ey olyan közös, elsöprő erejű dac, mellyel akár még a kőbe vésett „törvények” is felülírhatók.

Senki más nem kockáztatott értem, csakis Ő ...Mit lehet tenni? Az égvilágon semmit …

Talán még Ádám tetténél is rettenetesebb, hogy valakik a 2010-ben írt emléknaplómat összefirkálták és engemet kigúnyoltak.

Ő csak az egyik szárnyamat törte el, ezért néha-néha - bár esetlenül és bukdácsolva - még tudtam repülni, persze nem túlságosan messzire, hiszen könnyen elfáradtam, de próbálkoztam… de később a másik szárnyamra is olyan csapást mért valaki (vagy valakik) … és csakis a Jóisten tudja, hogy miért, hiszen nem valószínű, hogy ártottam neki, hogy már csak földön gubbasztok.

Ez lett a „jutalmam”… a sok-sok próbatétel után … és még reklamálnom sincs kinek.
Ha ez igaz: „Előbb Isten elé kerül minden, ami Téged ér”, akkor az elmúlt esztendők vesszőfutására az Atya rábólintott, majd pecsétet nyomott az elkövető (vagy elkövetők) „kérelmére”.

Mit lehet tenni? Az égvilágon semmit … ezért kénytelen leszek a földön gubbasztva, törött szárnyakkal végigvegetálni, ami még hátravan....

Sosem érthetem meg pontosan, mit érezhetnek a férfiak egy síró nő láttán. Azok a férfiak, akikkel dolgom volt, mind egyformán reagáltak, amint egy nő arcán könnyek tűnnek fel: eszeveszett pánikba estek. -- Xue Yanping

X.Y. úr nem esett ám pánikba, hanem a könnycseppeket csak kémiailag elemezte.
"Az emberi könny átlagos sótartalma 1 m/m%, egy könnycsepp térfogata pedig pedig 0,05 köbcentiméter"Spekulálás :)

Egy nő önmagában, egyedül is hihetetlen mértékű spekulálásra képes, de ha ehhez segítségül hív egy másikat, akkor megszületik a végítélet is, az egyszer biztos. Kész terveket, ok-okozati összefüggéseket, meg nem történt eseményeket képes konstruálni anélkül, hogy a másik felet meghallgatta, megkérdezte volna.--Leitner Olga

Spekulálásból én is jeles vagyok!Magamra ismertem :)

ahogy ezeket az idézeteket olvastam.

A pokol haragja semmiség a megbántott nő dühéhez képest. --William Congreve
Ha jó okot adsz egy nőnek a küzdelemre, száz férfi erejével fog harcolni.-- Anthony Ryan