Az ördög a XXI. században is közöttünk jár? (Egy laikus elmélkedései)

Figyeljetek ide, az ördög létezik! A XXI. században is! – jelentette ki Ferenc pápa, az Úr 2014. esztendejében, vagyis egy szűk esztendővel ezelőtt – éppen ezért nem lehetünk naivak, meg kell tanulnunk az evangéliumból, hogy hogyan küzdjünk ellene!

Az egész világon nő a démoni befolyás. Ez a Vatikán hivatalos álláspontja.

Medina Estévez bíboros a Vatikáni Rádióban ugyanerről a témáról nyilatkozva elmondta: A sátáni jelenlét kétféle.

1. Az egyik az ördögi (démoni) megszállottság
2. A másik pedig a mindennapjainkban jelenlévő: hazugság, korrupció, erőszak és bűn, ami szintén a Sátán műve.

Egyértelmű, hogy a katolikusok tábora számára az Ördög nemcsak fogalomként - a rossz szinonimájaként létezik - hanem „személyként” is. A Biblia is hasonlóképpen vélekedik, mégis úgy tűnik nekem, mintha más felekezetek vallási főméltóságai és hívei nyugodtan ülnek a babérjaikon.

Ott vannak például a reformátusok…

Ők vajon miért hiszik azt, hogy nincsen szükségük különleges módszerekkel felvértezett és kiképezett ördögűzőkre?
Több lelkészük írását elolvastam, de egyik sem említi az ördögöt személyként, egy olyan láthatatlan Erőként, amely akár az emberi testet, tudatot is a hatalmába kerítheti.

A „belebújt az ördög” szólásunkat persze ők is jól ismerik, de mintha csak átvitt értelemben értelmeznék az ördöggel kapcsolatosan, ... az ember hajlamát a rosszra.

Az egyik protestáns pedig egyenesen hókuszpókusznak minősítette az ördögűzést, ami azért meglepő, mert Jézus az ördögűzés tudományát a tanítványainak is átadta.

Számomra hatalmas a zűrzavar - még vallási berkekben is - ezért az egyszerű, laikus emberek vélekedésein már egyáltalán nem csodálkozom.

- Az ördög nem létezik, mese!
- A bukott angyalok azonosak a földönkívüliekkel
- Az ördög az ember árnyoldala, a személyiségének negatív aspektusa
- Démoni megszállás nem létezik. A megszállottság pszichiátriai betegség.

Ajjaj, mindegyik olyan igaznak, olyan logikusnak tűnik. Kiknek higgyek? Mit higgyek?Létezik egyáltalán az Ördög?
Lehet, hogy hazudnak az evangéliumok? Kérdőjelezzem meg Jézus és Szent Pál szavait, akik óva intettek bennünket a gonosz erőktől? S ha mégis létezik, hogyan nyilvánul meg? Áh, én már magam sem tudom, hogy mit higgyek felőle…

No, lám, lám, ismét bizonyságot nyert, hogy az ördög egyik legnagyobb ravaszsága éppen abban rejlik, hogy elhiteti az emberekkel, hogy nem létezik.

Tudtommal a reformátusok is hisznek abban, hogy a Szentlélek önmagával kívánja betölteni a híveket. Akik elfogadják, hogy a Szent Szellem ily módon teljesíti küldetését, miért nem feltételezik, hogy a negatív Erők képviselői, a démonok is képesek hasonlóra?

Talán a reformátusok is eltöprengtek már azon, hogy hátha mégiscsak igazuk van a katolikusoknak, mert a Református Világszövetség elnökhelyettesét, Gottfried Lochert választották az einsiedelni kolostor első református ördögűző mesterévé. (http://www.evelet.hu/archivum/2006/12/045 )

VAJON TÉNYLEG SZÜKSÉG VAN ÖRDÖGŰZŐKRE?

Egy biztos: nem minden látható, ami létezik.

A régi korok emberei az ördögűzés szükségességét nem vonták kétségbe. Íme, néhány világhírű alkotás, amelyet az ördögűzés ihletett meg.

Francisco Goya festményén Borgia Szent Ferenc exorcizmust végez:
http://www.aheartforgod.org/wp-content/uploads/2013/11/Saintfrancisborgi...

Szent Ferenc démonokat űz Arezzóban. Giotto freskójának egyik részletén: http://www.poderesantapia.com/images/art/giotto/expulsionofthedemons700.jpg

Közben eltelt pár évszázad, de az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének felszentelt, hivatalosan kiképzett ördögűző papjai, még most is, a 21. századunkban is, égetik a démonokat, Jézus szent nevében - maguk elé tartva a keresztet, mint egy pajzsot - miközben imákat mormolnak.

Addig szörföztem a világhálón - a pokolian meleg szobámban, a legnagyobb kánikulában - amíg egy református lelkésztől végre megtudtam, hogy szerintük miért nincs szükség ördögűzőkre.

„Engem nem arra hatalmazott fel Isten, hogy „ördögöt űzzek”, hiszen Jézus az ördögűző. Én imádkozom az illetővel együtt, ő kimondja, hogy az ördöggel minden kapcsolatot megtagad, és behívja Jézust az életébe. És amikor az erősebb, vagyis Jézus átveszi a hatalmat, kiűzi a gyengébbet, vagyis az ördögöt”. (http://mindennapi.hu/cikk/eletmod/az-okkultizmus-lelkileg-megkotoz-de-va... )

Aha, tehát az imádság erejét és az ördög egyértelmű megtagadását elegendőnek érzi!
Vajon mit szólna a tiszteletes úr, ha egy ilyen erővel találná magát szembe?
videó: https://www.youtube.com/watch?v=98XswZs_7qs

A „lári - fári, ilyesmi csak a filmekben létezik” kételkedők meggyőzése nem célom. Legyen mindenkinek a maga hite szerint!

A Római Ördögűző Rituálé egyébként szépen felsorolja azokat a jeleket, amelyek démoni megszállottságra utalhatnak:

- a megszállott személy általa nem ismert idegen vagy ősi nyelveket beszél,
- természetfölötti képességekkel vagy erővel bír,
- olyan elrejtett vagy távoli tárgyakról tud, amelyekről nem lehet tudomása,
- bármiféle szent dologgal kapcsolatban averziót, idegenkedést táplál, vagyis irtózik a szent tárgyaktól, ceremóniáktól,
- heves istenkáromló és/vagy szentségtörő viselkedést tanúsít. :)

Az első különösen érdekes, mert ismerjük Szentírás eme részletét:

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak... Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: “Mi akar ez lenni?” Mások azonban gúnyolódva mondták: “Édes bortól részegedtek meg” (ApCsel 2,1-4)

No, ennél a pontnál feladtam, mert ördögi sugallatra olyasmiket kezdtem gondolni, amik egyértelműen nem tartoznak az Istennek tetsző cselekedetek (és gondolatok) közé.

----------------

A megszállottság jelei: https://hu.wikipedia.org/wiki/ExorcizmusLucifer, óvakodj a szőkéktől! :)

Például tőlük!
http://static.origos.hu/s/img/i/1309/20130911-tini-ordoguzok-ordoguzes-b...

Fiatal lányokat küld a gonosz ellen egy amerikai ördögűző, Bob Larson. A lányok bevetése csak a legújabb húzása a gonosz elleni harcban, amire egész gazdasági birodalmat épített fel.

A lányok nemcsak a tevékenységükkel, hanem a korukkal is meghökkentik az embereket. Larson lánya, Brynne 16 éves, Savannah Shurkenback 19, a testvére, Tess pedig szintén 16. A spirituális szakember szerint kortól és nemtől függetlenül lehet űzni a szakmát, de a tinédzser korú lányok különösen hatékonynak bizonyulnak.

forrás: http://www.origo.hu„Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!”

Az egyik plébános egyszer odáig merészkedett, hogy simán megfeledkezve erről a Tanításról: „az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek” … szinte magából kikelve, vörös ábrázattal – pedig még a Biblia is kinyitva hevert előtte – kőkemény kritikát fogalmazott meg, de csakis burkoltan, mégis célzottan.

Akkor arra gondoltam:

- Ó, de nagy hős vagy, játszod itt nekem az igazságosztó szentet, de tutira összehúztad magadat egészen picikére, amikor a kritizált személlyel ültél szemben! Ne beszéljél nekem rejtélyes rébuszokban, hanem nevezd nevén a gyereket, aztán nyögd ki végre, hogy mi a francnak izgat téged, hogy kit, miért és hogyan kísértett meg az Ördög!?

Igen, ezt gondoltam, de akkor nem szóltam semmit, hanem 1-2 napig rágódtam rajta, aztán mégis felkerestem.

- Na, mondja, drága plébános úr, hogy konkrétan mit óhajtott velem közölni ezzel és ezzel a kijelentésével!?

Hebegett és hápogott, :) de válaszolni „nem tudott” , aztán zavarba jött, belesült a saját sztorija magyarázatába, hiszen mindenre gondolt, csak arra nem, hogy szóvá teszem a „megkövezést”.

„Az vesse rá, illetve rám az első követ, aki bűntelen ” – mondtam ekkor határozott stílusban, aztán sarkon fordultam.
Ó, ez már nagyon régen történt… de nagy bizonyítéka annak, hogy sok hamis Tanító osztogat Igéket a népnek!:D

Pipacs, az ég szerelmére kérlek, hogy senkinek ne áruld el, ha az Ördög tényleg alakot ölt, :) mert a vatikáni kémek ellepik (ellepnék) Magyarországot! :) A Pápa "hadserege" minden hájjal megkent és rendkívül rafinált, ezért félő, hogy simán elrabolnának! :DPersze ez csak egy mítosz...

amit szórakoztatásképpen szokásom "ragozni".:)

"Ördög Úr, legyen szíves emberi alakot ölteni".
Jaj, Pipacs, egyszer már megpróbálta szegény, de Te fejvesztve elmenekültél! :)

Tegyél esküt, hogy még egyszer ilyesmi nem fordul elő, hanem szépen a helyeden maradsz, és nem szaladgálsz össze-vissza, mint egy kerge birka, átvágva tökön, paszulyon, dinnyeföldön keresztül ... és akkor tutira alakot ölt! :)

De csak akkor, ha létezik!*

Ördög Úr, legyen szíves emberi alakot ölteni, mert a mai napon már elérkeztem a tűrőképességem határáig! Amennyiben nem hajlandó - szoros és záros határidőn belül - hús-vér pasiként is elém állni, higgye el, hogy annak beláthatatlan következményei lesznek!

(Persze az ördög csak egy mitikus lény, nem létező "személy", de én szeretek ilyen mókás hozzászólásokat közreadni)Örülök, hogy előkerültél, kópé angyay!

Isten hozott? Vagy az ördög? :) Lényegtelen! Virtuális ölelésemet küldöm!Van aki tud: pironkodó :D

:D :DÉn nem tagadom az ördögöt

Én nem tagadom az ördögöt. Az ördögben való hit megfordítottja az Istenben való hitnek. Egyik erősíti a másikat. Aki nem hisz egy kevéssé az ördögben, az nem nagyon hisz az Istenben sem. Aki hisz a napban, annak hinnie kell az árnyékban is. Az ördög az Isten árnyéka. Mi az éjszaka? A nappal bizonyítéka. (Victor Hugo)

Remélem, hogy holnaptól a Google cég referense lehetek! :)Hogyha gazember lennél, akkor is szeretnélek!

"... cég bemutatta a legutóbbi ambiciózus és egyben ijesztő projektjét. A Facebook egy 60 emberből álló csoportot állított össze, akik között találhatók gépi tanulási és neurális szakemberek, agy-számítógép interfész és idegi képalkotó mérnökök, hogy létrehozzanak egy “gondolatolvasó” okostelefont. Ez a rendszer percenként 100 szót lesz képes leírni egyenesen a gondolatainkból."

Secret, drága szerelmem, ugye te a fenti projektben nem veszel részt!? :) Bár tudod, hogyha "gazember" lennél, akkor is szeretnélek!Ó, ez egy igazán ördögi ötlet! :)

http://www.vilagvege2012.hu/2017/04/22/a-facebook-egy-olyan-okostelefono...

Hála a Jóistennek nekem nincsen okostelefonom, ezért senki se tud olvasni a gondolataiban! :)20170602lck

20170602lck
juicy couture tracksuit
adidas shoes
ferragamo outlet
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
adidas wings shoes
michael kors outlet
cartier watches for sale
ray ban sunglasses uk
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
links of london jewellery
polo outlet
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
oakley sunglasses
lebron shoes
true religion jeans
coach outlet
cheap jordan shoes
coach outlet
coach outlet
cartier watches
pandora outlet
vans outlet
prada outlet
rolex orologi
jordan shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses
kobe shoes
gucci bags
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
louis vuitton borse
tory burch outlet
swarovski crystal
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
louis vuitton outlet stores
salomon outlet
polo outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
soccer jerseys wholesale
michael kors outlet online
michael kors canada
oakley sunglasses
coach outlet online
cheap jordan shoes
los angeles lakers
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
hermes birkin bag
michael kors uk
polo outlet
coach outlet clearance
ralph lauren outlet
coach outlet store online
oakley sunglasses sale
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
michael kors outlet
mlb jerseys
tory burch outlet online store
polo outlet stores
kd shoes
cheap jordans free shipping
coach outlet
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
chrome hearts outlet
instyler
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
rolex watches outlet
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
oakley sunglasses sale
coach outlet clearance
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
chrome hearts
foamposite shoes
polo ralph lauren
mbt shoes outlet
mizuno shoes
cheap mlb jerseys
louis vuitton
nfl jerseys
coach factory outlet
air max 2015
polo ralph lauren outlet
coach outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
true religion outlet uk
coach outlet online
pandora charms sale clearance
ysl outlet online
birkenstock shoes
ferragamo shoes
ralph lauren outlet stores
coach outlet
louis vuitton outlet
ferragamo outlet
mulberry handbags sale
cheap football shirts
hollister clothing store
air max 90
coach outlet online
michael kors outlet online
polo outlet
rolex uk
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
sac louis vuitton pas cher
oakley sunglasses wholesale
yeezy boost
louis vuitton
nike air max
rolex watches
ralph lauren polo
louis vuitton outlet store
mbt shoes
burberry outlet sale
tory burch outlet online
christian louboutin outlet
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
polo outlet stores
oakley sunglasses wholesale
camisetas futbol baratas
canada goose uk
louis vuitton outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
true religion jeans sale
hermes outlet
longchamp outlet
coach outlet online coach factory outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren shirts
michael kors outlet
louis vuitton uk
pandora jewelry
christian louboutin outlet
christian louboutin shoes
polo ralph lauren
reebok shoes
louis vuitton
coach outlet clearance
louis vuitton outlet
polo shirts
michael kors outlet online
mulberry handbags
polo ralph lauren
adidas nmd runner
polo pas cher
michael kors handbags outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet clearance
ferragamo shoes sale
pandora jewellery
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
nike store uk
coach outlet online
michael kors handbags
kobe bryants shoes
rolex outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
adidas shoes
nike uk store
michael kors outlet clearance
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
coach outlet
michael kors factory outlet
cheap ray ban sunglasses
cleveland cavaliers jerseys
kate spade uk
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet online
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
pandora outlet
michael kors outlet stores
coach outlet online
ecco outlet
reebok shoes
oakley sunglasses wholesale
ray ban sunglasses
longchamp
longchamp
cheap ray ban sunglasses
cartier watches for women
fitflops uk
louis vuitton outlet
cheap replica watches
fitflops
prada sunglasses for women
mulberry outlet
adidas outlet
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
adidas outlet
kate spade uk
michael kors outlet
fitflops sale clearance
coach outlet
coach factory outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses sale
cheap jordans
rolex watches
puma shoes
michael kors outlet
michael kors wallets for women
air max 90
coach factory outlet
michael kors uk
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
mlb jerseys
michael kors outlet clearance
coach outlet online
cheap ray bans
polo outlet store
tory burch outlet stores
oakley sunglasses wholesale
gucci outlet online
coach outlet online
cheap nfl jerseys
coach outlet
adidas shoes
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
nike outlet online
nike shoes for women
louis vuitton outlet stores
oakley sunglasses wholesale
jordan 4
michael kors outlet clearance
louis vuitton
fitflops
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet stores
mcm backpacks
michael kors uk
coach factory outlet
nike shoes uk
cheap jordans for sale
christian louboutin uk
cheap ray bans
gucci outlet online
nike trainers
michael kors outlet
nike trainers uk
true religion jeans
nfl jersey
polo ralph lauren
ralph lauren
cheap nike shoes
michael kors outlet online
coach factory outlet
true religion jeans outlet
christian louboutin sale
ralph lauren outlet
burberry canada
burberry outlet store
coach outlet store online
coach outlet online
louis vuitton
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
coach factory outlet
nike roshe run
Nike Free shoes
michael kors outlet store
kate spade
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
birkenstock shoes
swarovski crystal
coach outlet store online
mac cosmetics sale
new balance outlet
gucci outlet online
michael kors outlet clearance
pandora outlet
Basketball Shoes
michael kors outlet clearance
rolex watches for sale
tods outlet online
louis vuitton bags
adidas uk store
fitflops
cheap oakley sunglasses
rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches
polo ralph lauren
nike trainers
nike shoes
kate spade handbags
ralph lauren uk
longchamp handbags
tory burch outlet online
nike shoes
michael kors outlet
michael kors outlet online
coach outlet store
ray-ban sunglasses
coach outlet
bottega veneta outlet online
coach outlet store online
lacoste shirts
louis vuitton outlet
coach outlet store online
swarovski outlet
nike free running
coach factory outlet
coach outlet online
nike blazer pas cher
mbt shoes outlet
thomas sabo charms
michael kors outlet
louis vuitton outlet online
coach outlet clearance
louis vuitton
nhl jerseys wholesale
giuseppe zanotti shoes
coach outlet
ralph lauren
longchamp outlet
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet online
coach outlet online
kobe 9 elite
louis vuitton
kate spade outlet online
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
gucci outlet store
swarovski jewellery
prada outlet online
marc jacobs sale
gucci borse
louis vuitton handbags
swarovski jewelry
longchamp handbags
ray bans
michael kors outlet clearance
ray-ban sunglasses
snapbacks wholesale
hollister shirts
air max 90
true religion jeans
coach outlet
true religion uk
gucci outlet online
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
supra shoes sale
coach outlet online coach factory outlet
coach outlet store online
fitflops sale clearance
coach factory outlet
ralph lauren
louis vuitton outlet online
jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
nike outlet store online
ray ban sunglasses outlet
herve leger dresses
longchamp outlet online
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
coach outlet
nike air huarache
louis vuitton uk
hermes outlet store
ralph lauren polo
coach outlet online
mulberry handbags sale
lacoste outlet
true religion outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors handbags
air force 1 shoes
cheap ray ban sunglasses
soccer cleats
coach factory outlet
ferragamo shoes
mont blanc outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
air max 90
ed hardy outlet
cheap oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
cheap jerseys wholesale
ferragamo outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
louis vuitton
cheap ray ban sunglasses
hermes belts
louis vuitton outlet
kate spade handbags
michael kors outlet
mont blanc pens
cazal outlet
nike roshe run
coach outlet
ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
omega outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
outletkatespade.us
cheap oakley sunglasses
christian louboutin
nfl jerseys
true religion outlet
tory burch outlet online
gucci outlet
oakley sunglasses sale
oakley sunglasses wholesale
cheap nba jerseys
cheap jordans
valentino shoes
fred perry polo
nike air huarache
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
mulberry bags
nike air max 90
coach outlet online
coach handbags outlet
coach outlet
roshe run
ralph lauren outlet
nike outlet store
nhl jerseys
nfl jersey wholesale
michael kors outlet store
canada goose jackets
tory burch outlet online
nba jerseys wholesale
lebron shoes
louis vuitton handbags
burberry outlet store
ray ban wayfarer
cartier watches
converse shoes sale
michael kors outlet
michael kors outlet online
cartier outlet
coach outlet online
true religion canada
michael kors handbags
coach outlet online
adidas nmd
michael kors uk
ralph lauren polo
louis vuitton outlet online
mulberry handbags
yeezy boost 350
nfl jersey wholesale
polo ralph lauren outlet
michael kors handbags clearance
christian louboutin sale
prada outlet
louis vuitton
coach outlet online
swarovski uk
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
nba jerseys
christian louboutin shoes
coach outlet store online
louis vuitton
fitflops uk
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
mulberry uk
michael kors outlet clearance
20170602lckDémonok Magyarországon? Ó, ez hihetetlen! :)

Döbbenetes felvételek: egy magyarországi község lakóit megszállták a démonok!

Elképesztő felvételek jutottak a birtokunkba. Pedig Könyves Kálmán is megmondta, hogy boszorkányok és más ártó lények márpedig nincsenek. Ekkorát tévedett volna a bölcs király?

Nagyon úgy néz ki, hogy igen. Sőt nem csak, hogy vannak, de a jelek szerint majdnem az összes egy magyarországi község kis házai közé vette be magát és az ott lakók jelentős része áldozatul is esett a szörnyű látogatásnak. Az egyetlen szerencséje a kicsiny településnek, hogy egy mindenre elszánt ördögűző felvette a harcot a helyiek érdekében és döbbenetes módszerének hála, elképesztő dolgok történtek a megszállt emberekkel.

További részletek + videó: http://vipzone.reblog.hu/dobbenetes-felvetelek-egy-magyarorszagi-kozseg-...Egy katona csak akkor tud harcolni, ha tudja, hogy háború van:)

„Tudatosítanunk kell magunkban azt, hogy kozmikus küzdelemben állunk.

Ez pedig semmiképpen sem könnyű és magától értetődő a mai nyugati embernek, hiszen a modern világkép és a bibliai világkép közel sem azonosak. Pál apostol hallgatóinak – amint a világ számos kultúrájában ma is így van – nem volt kérdésük azzal kapcsolatban, hogy a láthatatlan világ és különféle szellemi erők léteznek.
Háború van! És hogy miért olyan fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunk számára?

Azért, mert ha nem tudjuk, annak súlyos következményei vannak. Martyn Lloyd-Jones mondta: „Bizonyos vagyok abban, hogy az egyház ma tapasztalható gyengeségeinek egyik fő oka az, hogy megfeledkeztünk az ördögről.

Tudod, ha fogalmad sincs arról, hogy háború van, meg fogsz ijedni, rettenni, amikor a gonosz első tüzes nyila becsapódik. Nem tudod, mi történik, csak azt, hogy baj van, és olyan bénult letargiába és önsajnálatba esel, hogy mozdulni nem bírsz. Mint egy katona, aki nem tudja, miért katona. Nagy csinnadrattával felavatták, gyönyörű egyenruhát kapott, elmasírozott a síró és integető leányok előtt… és amikor a fronton az első ágyúlövés eldurran, és mellette csapódik be a löveg, méltatlankodik, hogy nem erről volt szó… Háború van! És ezt tudni kell ahhoz, hogy megálljunk, sőt, ahhoz, hogy odaszánt, fegyelmezett keresztény életet éljünk.”. (http://www.gref.hu/hu/igehirdetes/a-felnott-gyulekezet/haboru-van/ )

**

Isten, én nem értem, hogy Ádám miképpen viselheti a Te egyenruhádat, :) de ezen már nem töprengek!
A csatatéren tudatosan kikeresem Őt a tömegből, aztán 7 démonnal együtt támadok rá! :) Letépjük róla a hófehér köpenyét, utána pedig darabokra cincáljuk a lelkét.

Nincsen már neki PAJZSA, mert az én voltam!

Nyugodtan kiabálhatja a Fiad nevét, mantrázhatja a Miatyánkot, mert ezek úgysem segítenek rajta! Amikor a 7 démon a földhöz szegezi, de úgy, hogy mozdulni se tud, akkor lecsókolom a homlokáról a láthatatlan vízjeledet, :) és beleégetem a húsába a Sátán jelét!

Mondd meg hát annak a büszke katonádnak, :) hogy aznap vörösre festem az eget!

Az én egyenruhám ilyen: https://3.bp.blogspot.com/-Gt7Ur9DYBpY/VGn-g_AAZ2I/AAAAAAAANPM/NNAf_ZN25...

Utána pedig a fekete sereg fővezérével randevúzok! S ez így lesz… NEMÁ (fordított Ámen)A visszaszámlálás elkezdődött :)„Naponta tapsolunk úgy, ahogy Lucifer diktálja”?Az Ördög gyakran üldögél a templomokban

Honnan jutott ez most eszembe? Onnan, hogy elolvastam ezt a szomorú hírt:
„Öngyilkos lett a közkedvelt plébános”:
http://faktor.hu/faktor-ongyilkossag-plebanos-beny?source=hirkereso

A hívők szerint az utóbbi időben a plébános már egyáltalán nem volt önmaga? Hm, ez önmagában még nem jelent semmit, ezért nem állítom, hiszen nem tudhatom, hogy volt-e bármilyen köze is az Ördögnek a halálához, de az tény, hogy a Sátán előszeretettel vadászik Isten embereire.

Megfigyeltem, hogy valamiért Isten Igehirdetői között nagyon népszerű az önakasztás.
Hogy a plébános úr miképpen vetett véget az életének, az nem derül ki a fenti cikkből, de én akasztásra tippelek.Egyre inkább az a gyanúm...

hogy a Sátánt tényleg „www" hívják, ahogyan András azt a lenti hozzászólásában közreadta.

Egyesek képesek távolról - például webkamerákon keresztül - belesni, bepillantani mások életébe, illetve postafiókokat feltörni és elolvasni mások privát üzeneteit, amikből simán összerakható egy-egy profil.

A naiv, mit sem sejtő emberek pedig azt gondolják, hogy az Ördög munkálkodik a háttérben, holott csak egy ügyes trükk, semmi több, amivel bárkinek a titkai kifürkészhetők.Ilyen volt, ilyen lett...

http://avilagtitkai.com/wp-content/uploads/2015/10/anneliese-michel-ordo...
Ő Anneliese Michel, az Ördög egy legközismertebb áldozata.

Anneliese életének első 16 éve úgy telt, mint bármelyik másik vallásos, német lányé. Az 1952-ben született leányzó jó magaviseletű volt, sokat mosolygott, és talán még többet imádkozott. Gyakran aludt a csupasz padlón, így vezekelve bűneiért (amik valószínűleg nem is nagyon lehettek neki). 16 évesen viszont látomások kezdték gyötörni, és gyakran fogta el furcsa remegés. Azt mesélte, olyankor úgy érezte, mintha valaki a teljes súlyával ránehezedne a mellkasára, és emiatt egy szó, vagy egy hang sem tudná elhagyni a torkát.

A lány gimnáziumi tanulmányai miatt kollégiumban lakott egy ideig, de az egyik éjszaka során olyan erős rohama volt, hogy beszállították a pszichiátriára. "Azt éreztem, hogy valami, nem tudom, hogy micsoda... bejött a szobámba, megragadott, lerántott az ágyamról a padlóra... szörnyű volt" - mesélte a kórházban az ekkor már nehezen mozgó lány.

Később imádkozás közben ördögi képek sejlettek fel előtte. Hangokat hallott, amik azt mondták neki, hogy el van átkozva, és a pokolban fog elégni. Az orvosok is összezavarodtak, amikor Anneliese arról beszélt, hogy a hangok utasításokat adnak neki. 1973-ra annyira romlott az állapota, és olyan mély depresszióba süllyedt, hogy az öngyilkosság gondolata kezdte foglalkoztatni. Ekkorra már mindennapos dolognak számított nála, hogy széttépte a ruháit, pókokat és szenet evett, valamint felnyalta saját vizeletét a padlóról.

Miután a katolikus egyház engedélyezte, 1976-ban, 10 hónapon át zajlott az ördögűzés Anneliese-nél. Összesen 67-szer próbálták belőle kiűzni a gonoszt, heti 1-2 alkalommal. Egy-egy "szeánsz" négyórásra is elhúzódott.

Ezen alkalmak során megfigyelték, hogy a lánynak csaknem emberfeletti ereje van: néha három férfi kellett, hogy lefogják. De egy idő után ez sem volt elég, ekkor már láncokat használtak.

Több nyelven és több hangszínen is beszélt az egyes alkalmak során. Egyszer héberül a következőket mondta: "mi vagyunk, akik bennetek lakozunk. Én vagyok az, aki Káin testében lakoztam". A katolikus egyház elborzadt az ördögűzésekről megtudott részleteken, és elkezdték felvenni ezeket.

videó: https://www.youtube.com/watch?v=x4n9vK0_mdk

(http://avilagtitkai.com)

Kérdések: Tényleg a Sátán szállta meg? Vagy epilepszia okozta a vesztét? Esetleg skizofréniában szenvedett?
Én tudom a választ.... A Sátán tényleg tétezik!

Ezt valaki tarthatja esti mesének is, de a tényeken nem változtat.

Azért aludjatok jól, mert mégiscsak előfordulhat, hogy tévedek! :) Jó éjt!Akarjátok-e tudni, hogy hívják a Sátánt? :)

A „www" 666-ot jelent, ami az internetezők körében jól ismert!

"A Kabbala okkult tanítása szerint minden héber betűhöz egy-egy neki megfelelőszám tartozik. Ezt Rudolf Steiner az Apokalipszis-ciklus 11. előadásában,1908. június 28-án adta részletesen elő, ahol a Nap- démon, Sorát nevének megfejtéséről volt szó. Ott mutatott rá, hogy a W-betűnek (a héber waw-nak) a 6-os felel meg a számvilágban. Kiderül belőle, hogy okkult nyelven a „www" 666-ot jelent és annak a Fenevadnak a neve a szakadékból, akiről titokzatosan azt mondja a Jelenések Könyve, hogy „Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a Fenevad számát, mert egy embernek a száma és annak száma hatszázhatvan-hat." Az „egy embernek a számára" történő utalás itt azt jelenti, hogy az emberi tulajdonságok nélküli Fenevad egy olyasvalami, ami magától az embertől ered, és amit az emberiség elleni támadásra használnak majd fel. Véleményem szerint ide tartozik ma az Internet és általában minden mesterséges intelligenciával kapcsolatos dolog is."

A pókháló-imaginációs elméletről (= Internet) részletesen itt olvasható:

http://www.camphill.hu/wp-content/uploads/Prokoffief-Az-internet-%C3%A9s...Köd előttem, köd mögöttem…

https://www.youtube.com/watch?v=aS-K8AWyUo4
„Szeretőm a Titok, Ő sem tudja, ki vagyok”.

Ej, ha rájövök, hogyan lehet láthatatlanná válni a világhálón, akkor megvalósul, hogy „köd előttem, köd mögöttem…”„Hogy mi van az elmédben? Mi már láttuk”!

A Wyoming-incidens

Ez a videó egy újabb érdekes példája annak, ahogy maga a médium válik félelmetessé. Az 1987-es televízióadást „hackerek” (bár a szó akkor még nem nagyon létezett) zavarták, és helyette valami olyasmit sugároztak, ami röviden jellemezve a konceptuális művészet, a terrorizmus, a tömegpszichózis és a szektás vallásosság érdekes elegye.

A titokzatos üzenet: 333-333-333 után a műsor a következőkkel biztat: YOU WILL SEE SUCH PRETTY THINGS, azaz, „Ön most nagyon szép dolgokat fog látni”. Persze „szép dolgok” helyett maszkszerű, groteszk arcok és különös üzenetek jönnek, mint például hogy „nem bújhatsz el örökre”, vagy hogy „mi van az elmédben? mi már láttuk”. (http://24.hu/elet-stilus)

videó: https://www.youtube.com/watch?v=IBHkW0aKHRc

Azt kutattam, hogyan lehet a világhálón láthatatlanná válni, így bukkantam rá ezekre a különös videókra.Az Ördög az Internet Hercege

Username: 666

Ez tipikusan egy olyan videó, amelyet már az internet mindent elnyelő és megőrző fekete lyuka generált. A videó tanúsága szerint egy ismeretlen, de ázsiai nyelvet beszélő netező a „666” nevű YouTube felhasználó csatornájára szeretne rákeresni. Bár a videómegosztó szól, hogy a felhasználót felfüggesztették, a láthatatlan főhős újra és újra megnyomja a frissítés gombot. Lassan de biztosan szétesik a YouTube jól ismert felülete, és tényleg megjelenik a „666” felhasználó profilja. Az általa feltöltött videók absztraktak és nyomasztóak. És innen jön a csavar a történetben: az óvatlan nézelődő nem tudja leállítani a videót, nem tud kilépni a böngészőjéből, és persze a számítógépét sem tudja kikapcsolni. Mi pedig elkezdhetünk gondolkodni, hogy kinek van kedve megismételni a kísérletet. (http://24.hu/elet-stilus)

Csak erős idegzetűeknek! https://www.youtube.com/watch?v=7iFXyLah2oQMár régóta tanulgatom William Shakespeare szövegét :)

A barátnőim szerint nem is létezik az Ördög... és a különös tapasztalataim mögött csupáncsak a fejlett technikai eszközök ügyessége állt, ezért kénytelen vagyok megcáfolni önmagamat.

Nagy csalódás számomra, hogy Ádám csak egy sima ember, :) és nem a Pokol hercege, mert így soha nem fogunk a Pokol tornácán Rómeót és Júliát játszani! :)

Már régóta tanulgatom William Shakespeare szövegét, hogy ügyesen alakíthassam majd Júliát, de így nincsen értelme! :)Sjcg123

Kobe Shoes Nike
Timberland Outlet
ray ban wayfarer eyeglasses
Nike Air Max Cheap
billige nike sko
Air Max Femme
Nike Air Max 90
Boutique Ugg
Boty Nike Air
Nike Pas Cher Homme
nike air
Michael Kors Outlet
newest lebron shoes
Sneakers Nike
chaussure Nike homme
uggs for cheap
adidas store
Adidas Originals Superstar
reebok running shoes
new jordan releases
Air Jordan Retro Sale
Jordan Schoenen
nike tn pas cher
chaussures de foot pas cher
Nike Store
Ugg Button
Adidas Superstar
Adidas Shoes Discount Marketplace
scarpe hogan outlet
official NHL jerseys
Moncler Store
botas de futbol
Doudoune Moncler Solde
Ugg Femme Pas Cher
tru religion jeans
uggs for women
moncler coats for women
pandora jewelry store
nike sneakers
nfl store
vans shoe store
pandora beads
ugg clearance
Michael Kors
Bottes Ugg Pas Cher
huarache sneakers
Air Nike
cheap nike air max
canada goose jackets on sale
toms sale
zapatilla adidas
Orecchini Pandora
pandora rings
Pandora Official Website
Canada Goose Official Site
Canada Goose Outlet
Cheap Michael Kors
hogan scontate
Nike Zapatos
Moncler Sale
cheap uggs
Canada Goose Outlet
Womens Ugg Boots
nike sportschuhe damen
australia uggs outlet
portafoglio michael kors
Soccer Boots Outlet nike
pandora online
Cheap Stone Island Jackets
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
moncler outlet
nike mercurial soccer cleats
moncler girls
Ugg Pas Cher En France
Moncler Outlet Online
coach factory outlet online
Uomo Hogan
Lebron 13
Coach Bags On Sale
Ugg boots Sale
Botte Ugg Femme
Uggs Outlet Store
religion store
Moncler Jacket Womens
Michael Kors handbag discount
Michael Kors handbag on sale
ugg factory outlet
nike chaussures
Nike Online Store
nike jordan shoes
new pandora charms
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan rebel donna
Timberland skor
ugg boots for women
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Air Jordan Release Date
nike schuhe günstig
nike air max running shoes
retro jordans for cheap
pandora charm bracelet sale
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Michael Kors Handbags Discount
Ugg Outlet Online Store
zapatillas nike baratas
Oakley Sunglasses Cheap
zapatillas running
australia uggs outlet
Stone Island Outlet
womens nike air max
christian louboutin outlet
Air Huarache
Air Max For Sale
Ray ban sale online
23 is back
Nike Air Women
cheap christian louboutin
Chestnut Ugg Boots
chaussure basket homme
Yeezy Black
nike sportschuhe
adidas schoenen
Veste Moncler Femme
Oakley Outlet
nike joggesko
Jordan Store
Ugg Grise Pas Cher
fitflops sale uk
nike shoes
sac coach soldes
Ugg Boots On Clearance
Chaussure Nike Pas Cher
sac a main michael kors
nike air jordan pas cher
ugg boots cheap
adidas kläder
The official UGG
prada outlet
chaussures nike pas cher
adidas outlet stores online
new yeezy shoes
Toms Shoes For Women
Pandora Store
uggs outlet
Yeezy Boost Sale Online
converse store
Canada Goose Outlet Store
longchamp bags on sale
cheap real uggs
adidas outlet
abercrombie and fitch store
nike free
air force one pas cher
louboutin heels
michael kors bags outlet
nike damenschuhe
Sportschuhe Nike
scarpe nike
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Nike Shoes Sale Store
Nike Air Sneakers
cheap air max outlet
ugg store
zapatos de futbol nike
ugg outlet online
Nike Air Huarache For Sale
Nike Air 90
Nike Air Max Boutique
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
ugg boots outlet online
hyperdunk 2014
nike sb stefan janoski
ugg boots classic
goedkope nike air max
Sheepskin Ugg Boots
air jordan
Pandora Beads And Charms
Jordan Sneakers For Sale
Soldes Ugg
Ugg Noir Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
Uggs Pas Cher Soldes
Negozi Pandora
Toms Outlet Online
Ray-Ban Official Discounted Site
Ugg Classic Tall
Anelli Pandora
moncler jacket sale
Nike Factory Store
Doudoune Femme Pas Cher
Air Max 90
Jordan Future
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose sale online
Vans Black Sneakers
pandora bracelet charms
cheap uggs for women
pandora outlet store
toms shoes outlet
Ugg Homme Pas cher
Original Ugg Boots
0123Sjcg123Istenem, azért voltak ám olyan pillanatok...

amikor egyáltalán nem Ördögnek neveztem, hanem angyalnak, akiről lent írtam, de a LELKEM - dacolva a szívem lángolásával is - mindig azt kiabálta: "menekülj"!

Talán ismertem az előző életemből ... és már korábban is "megölt", ezért tudat alatt tudtam valami olyasmit, amire egyébként nem emlékeztem! KARMIKUS TALÁLKOZÁS VOLT ... így valószínűsítem!

Azt mondta, hogy SOHA nem tudna bántani, mégis megtette.
Áh, nem is így volt, mert másképpen fogalmazott... és ha jobban belegondolok, akkor el kell ismernem, hogy figyelmeztetett!Hogyan néz ki az Ördög vagyis Sátán?

Válaszok: http://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__vallas__1502771-hogya...

Magam is úgy gondolom, hogy még senki sem látta, bár néhány esztendővel ezelőtt meggyőződésem volt, hogy már találkoztam vele! Egy olyan érzékelhető energiaörvény vette körül, aminek hatózónájában a lélek segítségért kiabált. Képzelődtem? Meglehet... de néha még mostanában is úgy vélem, hogy a barna szemablakain keresztül maga az ördög pásztázott engem.

Ha az illető, akit azonosítottam az Ördöggel, elolvasná eme soraimat, kissé rossz néven venné, :) de nem írhatok mást, csak azt, amit akkor kiabált a lelkem: „menekülj”!

Omega-Fekete Pillangó: https://www.youtube.com/watch?v=HLztm3PD-KQ:)

Az ördögöket általában nagy orral ábrázolják, mert az átlagostól eltérő nagyságú orr: a bujaságra való hajlam mértékére is utal. :)

Ó, akkor pokolian könnyű dolgom van, mert az orra alapján felismerem az ördögöt!
A piszék angyalok, a nagy orrúak pedig gyanúsak! :)Egy Catalina nevű leány...

széles körben azt terjesztette magáról, hogy közösült az ördöggel. A helyi bába megvizsgálta Őt, de szűznek találta. :)

(forrás: Pivárcsi István: Boszorkányok könyve)

Mivel az ördögnek nincsen hús-vér dákója, :) hanem csak szexuális energiákat mozgat, akár szűz is maradhat az a leányzó, akivel rendszeres nemi életet él.A megszállottság épületekhez is kötődhet

Csizmadia Zoltán (katolikus pap) gondolatai:

Ha valaki például háromszor ugyanott töri el a lábát, az nem biztos, hogy a balszerencse, hanem az ördög jelenlétének a megnyilvánulása is lehet – mondta Csizmadia Zoltán. Tragikus, de tipikus jel, ha sorozatos halálesetek történnek a családban.

Azok, akiket megszállt a sátán, jellemzően különleges képességek birtokába jutnak. Olyan nyelven szólalnak meg, amit korábban egyáltalán nem beszéltek, vagy például természetfeletti testi erőre tesznek szert.

– Vácon történt, hogy a szentmisén egy lány hirtelen összeesett, férfihangon ordibált, később pedig nem emlékezett semmire.

A lány aztán Pécsre került, ahol sikerült kiűzni belőle az ördögöt – számolt be egy emlékezetes esetről Csizmadia Zoltán, akinek még egy szabolcsi „strici” is volt az ügyfelei között.
hirdetés

A megszállottság nem feltétlenül személyekhez, hanem épületekhez is kötődhet – közölte a volt pap.

folytatás: http://nol.hu/kultura/szellemkapu-a-satanhoz-1616329