A Mennyei Felismerések

A Mennyei Felismerések

Az Első Felismerés

A kritikus tömeg

Az Első Felismerés kimondja, hogy az emberi kultúrában spirituális ébredés megy végbe: elérte a kritikus értéket azoknak az embereknek a tömege, akik életüket spirituális fejlődésnek tekintik, olyan utazásnak, amelyet rejtélyes véletlenek irányítanak.

A Második Felismerés

A tág jelen

A Második Felismerés kijelenti, hogy az ébredés egy új, teljesebb világkép kialakulását jelenti, amely átveszi az öt évszázad óta elfogadott, világi jellegű, a túlélésre és a kényelemre összpontosító szemléletet. A technikai fejlődés előtérbe kerülése fontos szakasz volt ugyan, ám miután ráébredtünk a véletlenek fontosságára, nyitottá válunk az ember életének valódi célja, a világ igazi mibenléte iránt.

A Harmadik Felismerés

Az energia

Megtapasztaljuk, hogy nem anyagi jellegű, hanem dinamikus, eleven energiából álló világban élünk. Minden, ami létezik, szent energiamezőből épül fel, amit érzékelni és intuitív módon felfogni is képesek vagyunk. Ezen túlmenően mi, emberek ki is tudjuk vetíteni energiánkat - azáltal, hogy figyelmünket a kapcsolatívánt irányba fordítjuk (ahol a figyelem, ott az energia). Ily módon befolyást gyakorlunk a többi energiarendszerre, és gyakorítja a véletlenek előfordulását életünkben.

A Negyedik Felismerés

Harc a hatalomért

Az emberek sajnos gyakran elszakítják magukat az energia kiapadhatatlan ősforrásától, ezért gyengének és bizonytalannak érzik magukat. Valami módon mégis energiát akarunk nyerni, ezért manipulálni kezdjük a többi ember annak érdekében, hogy figyelmet - és ezáltal energiát - szenteljenek nekünk. Ha sikerül uralmat szereznünk mások fölött, erősebbnek érezzük magunkat, de a többiek meggyengülnek, és esetleg vissza is vágnak. A ritka emberi energiáért folytatott küzdelem az oka az emberek közötti összes konfliktusnak.

Az Ötödik Felismerés

A misztikusok üzenete

A bizonytalanság, az erőszak véget ér, ha megtapasztaljuk a belső, isteni energiaforráshoz fűződő kapcsolatot, amelyről a legkülönbözőbb vallások misztikusai beszéltek. A könnyedség, a lebegés, a szeretet érzése e kapcsolat erősségének fokmérője. Ha ezek a tényezők jelen vannak, a kapcsolat valóságos. Ha nem, akkor a kapcsolat meglétét csak elhitettük magunkkal.

A Hatodik Felismerés

Tisztázni a múltat

Minél tovább marad fenn a kapcsolat, annál tisztábban érezzük meg, amikor vége szakad - általában stressz hatására. Ilyenkor megfigyelhetjük, milyen módszerrel igyekszünk ellopni az energiát másoktól. Ha manipulációinkról önmagunk előtt fellebbentjük a fátylat, a kapcsolat tartósabbá válhat, fölfedezhetjük egyéni növekedésünk útját, spirituális küldetésünket - azt az egyéni, személyes változtatást, amelyet rajtunk kívül más nem hajthat végre a világon.

A Hetedik Felismerés

Bekapcsolódni a folyamatba

Ha felismertük személyes küldetésünket, megszaporodnak életünkben a rejtélyes véletlenek, kapjuk az útmutatást végzetünk felé. Előbb egy kérdés merül fel, majd álmok, ábrándok, intuíciók vezetnek a válaszhoz, amelyet általában szinkronisztikus módon egy másik ember szolgáltat számunkra. Igaz a közkeletű mondás: „Ha a tanítvány készen áll, megjelenik a mester”.

A Nyolcadik Felismerés

Az interperszonális etika

Megszaporíthatjuk az útmutató véletleneket, ha „felemelünk” (energiával töltünk fel) mindenkit, aki belép az életünkbe. Szükség van óvatosságra, nehogy a belső kapcsolat egy szerelmi fellángolás áldozatául essék. A többiek felemelése különösen csoporthelyzetekben hatékony, amikor a csoport minden tagja érzi a többiektől felé áramló energiát. Gyermekek esetében, biztonságuk és belső fejlődésük szempontjából is nagyon fontos ez. Ha mások arcán meglátjuk a szépséget, ezzel fölemelhetjük őket legbölcsebb Énjük szintjére, és növekszik az esélye annak, hogy szinkronisztikus üzenet jut el hozzánk.

A Kilencedik Felismerés

Az új kultúra

Miközben spirituális küldetésünk beteljesítése felé fejlődünk, fennmaradásunk technikai eszközei egyre fejlettebbé válnak, általánossá válik az automatizálás, miközben az emberek a puszta túlélés helyett a szinkronisztikus fejlődésre összpontosítanak. Ez a fejlődés egyre magasabb energiaszintre emeli az embert, míg végül a testünk is spirituális formát ölt, egyesül a mi fizikai világunk dimenziója a túlvilág dimenziójával, a születés és halál körforgása véget ér.

A Tizedik Felismerés

Őrizni a látomást

A Tizedik felismerés által arra eszmélünk rá, hogy az emberek a történelem folyamán mindvégig arra törekedtek, hogy ezt a megélt spiritualitást meghonosítsák itt a földön Mindannyian feladattal érkezünk ide, és ahogy egyre tudatosabbá válik bennünk ez a felismerés, így egyre pontosabban felidéződik bennünk a születési látomás: az, hogy mit akartunk elérni életünkben. Később felidézhetjük a közös világlátomást is, amely szerint az új kultúra mindannyiunk együttműködése által jön létre. Tudjuk: az a feladatunk, hogy tudatosan, imával őrizzük ezt a látomást.

A Tizenegyedik Felismerés

Az imamezők kiterjesztése

A Tizenegyedik Felismerés arról szól, hogy pontosan miként őrizzük a látomást. Vallási szövegek, versek, a filozófusok művei évszázadok óta beszélnek egy bennünk lévő, szunnyadó képességről, amelynek rejtélyes működése által befolyásolhatjuk, hogy mi történik a jövőben.
Nevezték ezt a képességet a hit erejének, pozitív gondolkodásnak, az ima hatalmának. A tapasztalatok szerint az ima erejét a szándékmezők adják, amelyeket kiterjeszthetünk és meg is erősíthetünk, különösen olyankor, ha másokkal együtt egy közös látomásban egyesítjük erőnket. Ez az az erő, amelynek révén őrizzük a spirituális világ látomását, gyűjtjük az energiát önmagunkban és másokban, hogy ez a látomás valósággá váljék.

A Tizenkettedik Felismerés

A Tizenkettedik Felismerés még nem került nyilvánosságra.

HozzászólásokTud valaki segíteni? Van ilyen klub? Mennyei Prófécia?

És Rákoskeresztúr vonzáskörzetében szívesen hoznék létre olyan klubot, ahol találkozhatnánk, Titok és más jó filmet megnéznénk közösen, kielemeznénk a látottakat, és segítenénk egymás felemelkedésében:))) Anikómegjelent

felismertem ma valamit
3 napja megjelent a mesterem,felismertem ő az,
"ha készen áll a tanitvány megjelenik a mester"Csillagviragom

Te a konyv masodik reszet is olvastad? Milyennek tartod,erdemes atfutni v. csak mezesmadzag?
Szabad megkerdeznem te latod az energiamezoket?
Van vki,aki tudna errol beszelni,hogy mit lat,amikor az energia mezoket nezegeti?
Koszonom,szeretettel
felebaratEmberi játszmák a prófécia alapján

MEGFÉLEMLÍTŐ
(agresszív játszma)

A megfél. nagyon fél az alárendeltségtől, attól, hogy nem veszik észre, hogy nem gondoskodnak róla, hogy magára marad Harsánysággal, fizikai erővel, fenyegetőzéssel, zavarba ejtő megjegyzéssel, dühhel tartják sakkban a többieket. Mindig uralják a színpadot. Jelenlétükben félelmet, szorongást érzel. Énközpontúak, utasítgatják a többieket, be nem áll a szájuk, hajthatatlanok, gunyorosak, kedvelik a vitákat, agresszívek
Azzal ragadják meg embertársaikat, hogy a hatalom aurájával veszik körül magukat.
Ők szigetelik el magukat a legjobban a fő energiaforrástól.

VALLATÓ
(agresszív játszma)

Legjobban az elhagyástól fél. Állandóan azt várja, hogy mások elismerjék és bizonyítsák, hogy szeretik. fizikailag kevésbé fenyegetnek, viszont megtörik az akaratot, mert szüntelenül kérdőre vonják a másik ember tevékenységét szándékait. Rosszindulatú kritikusok, folyton hibát keresnek a többi emberben. Minél inkább a hibáidon lovagolnak annál jobban fogsz figyelni rájuk, annál inkább igyekszel az ő igényeiknek megfelelni. És minél inkább iparkodsz, hogy igazold magad előttük, annál több energiát áramoltatsz feléjük. A vallató rendkívül éber ember, jellemzője a cinizmus, a kétkedés, a gúny a csipkelődés, a maximalizmus, de eljuthat a rosszindulatú manipulációig is.
Embertársaik figyelmét szellemességükkel, logikájukkal, intelligenciájukkal ragadják meg.

ZÁRKÓZOTT
(passzív játszma)

Mélyen belül a zárkózottak nem bíznak magukban, félnek, hogy nem lesznek képesek teljesíteni. Nem tudják mit is éreznek. a zárkózott emberek megrekedtek saját belső világuk megoldatlan küzdelmei, félelmei, kételyei között. Azt hiszik, hogy ha megközelíthetetlennek, rejtélyesnek mutatkoznak, a többi ember a segítségükre siet és megpróbálja feloldani elszigeteltségüket. Gyakran magányosak, mert tartanak attól, hogy mások rájuk kényszerítik akaratukat. Nem ismerik fel, hogy zárkózottságuk lehet az oka, hogy hiányt szenvednek valamiben (pénz, szeretet, önbecsülés), ami fontos probléma az életükben. Védelmi rendszerük a távolságtatás saját energiájuk áramlását ilyen kijelentésekkel akasztják meg:”nem vagyok olyan, mint a többiek”, „senki sem ért meg”, „ha legalább…”
Mindent agyonelemeznek, és közben elszalasztják a lehetőséget. A konfliktus legcsekélyebb jelére ködösíteni kezdenek, vagy a szó szoros értelemben eltűnnek. (nem veszik fel a telefont,nem nyitnak ajtót)

SZEGÉNY ÉN / ÁLDOZAT
(passzív játszma)

Mélyen belül a szegény én nem érzi, hogy elég ereje lenne hogy tevékenyen viszonyuljon a világhoz. mindig úgy érzi nincs elég ereje ahhoz, hogy tevékenyen viszonyuljon a világhoz, ezért együttérzést erőszakol ki, hogy maga felé irányítsa az energiát. Mindig borúlátó, arckifejezése aggodalmas, sóhajtozik, sírdogál, semmibe meredő tekintettel hívja fel magára a figyelmet. Kezdetben sebezhetőségével hódít, azzal, hogy segítségre szorul. A megoldások azonban nem érdeklik, mert ha a gondok megoldódnak elveszítené energiaforrását. Túlságosan előzékeny míg végül úgy érzi kihasználják és ez csak megerősíti szegény én mivoltában. A szegény én olyan embereket vonz maga köré akik megfélemlítik.
Ez a legdurvább családi veszekedésig fajulhat.

A hatalmi drámák típusai

A „férfi energia” működése férfimodell alapján alakul ki (apa, nagyapa). Ez az energia segít kapcsolatba lépni erőnkkel és vezetői képességünkkel. Önállóvá tesz bennünket és céljaink elérésében segít. Ha nincs jelen férfi energia, problémák merülnek fel a tekintélyt képviselő személyekkel vagy az önazonosság megtalálásával.
A „női energia” női modell alapján alakul ki (anya, nagyanya). A női szerep segít az emberekhez való viszonyulásban Ha nem jó a kapcsolat a modellel, a bensőséges kapcsolatokban és önmagunk ellátásában jelentkeznek problémák. Az anyával való veszteségérzés okozza a „többet költ, mint amennyit keres” problémát. A női energia a célok megteremtője, ez fedi fel a rejtett értékeket.
„Mindenkinek vissza kell térnie a gyermekkorába, hogy felkutassa, hogyan alakultak ki hatalmi drámái. Hozzátartozóink szintén játszották hatalmi drámáikat és nekünk is ki kellett alakítanunk a sajátunkat, hogy visszaszerezzük elrabolt energiánkat. A drámák mindig családon belül fejlődnek ki. Ha megértjük a családon belüli energiadinamikát túlléphetünk ezen a manipulációs stratégián.

A hatalmi játszmák átalakítása

A hatalmi játszmákat miután felismertük, tudatosítottuk, átalakíthatók pozitív, energiát áramoltató „életszereppé”

Megfélemlítő / Vezető Miután kapcsolatot teremtett az igazi erőforrással a megfélemlítő több önbecsülést nyer, ha vezetői képességeit használja.
Vallató /Tanácsadó A vallató, ha átalakul kérdezősködési hajlamát a kutatás szolgálatába állítja, fejlett kommunikációs képességeit tanárként, tanácsadóként kamatoztathatja.
Zárkózott / Független gondolkodó Ha felszabadul a kívülállás kényszere alól a zárkózott ember hozzáférhet a mély intuitív bölcsesség és kreativitás tárházához.
Szegény én / Reformer Ha a szegény én megtapasztalta az egységet képessé válik arra, hogy belső forrására csatlakozva együttérzővé, gyógyítóvá váljon.

Az átalakulást sokszor látszólag negatív esemény váltja ki: betegség, anyagi bukás, válás stb.

Csillagvirágos ölelgetés

Ha egy lépést teszel a kegyelem felé, az ezer lépést tesz Feléd!klub

Mennei profecia klubokba jarnek, ilyet keresek. Leginkabb a 8. Felismeresre. Segitsetek!Igen, olvastam ...

.... és szó nélkül maradtam. Erről még írok valamikor ma este :)

FG / István

"Azzá válsz, amire gondolsz!"Istvánnak!:)

Nagyon köszönöm a megerősítő gondolatokat.
Alkalmazni fogom! ALKALMAZOM!

Hopp: azt kezdtem írni " nem tehetek másképp" :)

Helyesen: Egyszerűen alkalmazom, és kész! :D

1 hét után nem rossz eredmény, ha még olyan profiknak - akik 12 éve járnak az úton- is becsúszik egy-egy nem odaillő szó:)

Egyébiránt postaládádba az ígért kisnovella megérkezett!:)

„A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy őt szeretik, nem abban, hogy ő szeret és képes a szeretetre.”
SziszkaA "nem" - Sziszkának

Kedves Sziszka!

Csatlakozom Adminhoz. Ha ezt az egyet megtanulod és valóban alkamazod már akkor hihetetlen sok eredményt tudsz elérni. Biztosan emlékszel pár napja arról beszéltem, hogy kiiktattam a negatív szavakat a szótáramból, addig csűröm-csavarom :) a szavakat, gondolatokat, amíg pozitívan tudok fogalmazni. Próbáld ki, kihívás, de meg tudod csinálni! :) Tudom, hogy megcsinálod :))))

Bárkival akivel beszélgetsz egyszerűen kerüld el ezeket a szavakat. Az elején tudatosságra, figyelemre lesz szükség, később már csak huncutul mosolyogsz, amikor észreveszed, hogy mások mind arról beszélnek amit nem akarnak és folyton negatívan beszélnek és közben neked már nem is kell figyelned, mert az agyad erre a "sávra" állítottad rá. Nézd vissza azt a részt a filmből, amikor arról beszélnek, hogy az agyunk ezeket nem hallja. Ez bizony ÍGY VAN :)

Jó alkalmazást neked és beszámolót kérünk a sikerekről. Azok jönnek :)
FG / István

ui. Mindig jusson eszedbe (látod, pl ezt úgy is írhattam volna, hogy "ne feledd", de erre a "ne" szóra itt semmi szükség, ha mindezt másképp is írhatom), hogy:

"Azzá válsz, amire gondolsz!"

Ez az idézet egyszerűen a vérembe került, addig írtam, hogy azzá válok, amire gondolok, hogy tényleg eggyé váltam a vonzás törvényével, ezekkel a nézetekkel, ezekkel a gondolatokkal. Sokat kell fejlődnöm és megteszek mindent, hogy még jobb legyek :) Egyre jobban érdekel, egyre izgalmasabb.....

Egy másik ilyen szócska, amit javaslom, hogy szintén mellőzz, az a "de" szó. Ez szembehelyezkedést eredményez. Esther Hicks mondja, hogy szembe állsz az árral, vagy hagyod magam az árral sodródni. Az eredeti angol idézet jut eszembe: "You are peddling againts the flow or you let yourself along the flow!" Melyik könnyebb????? :)Kedves Macsesz!

Köszönöm ,hogy elmondtad a tapasztalatodat.
Üdv :)Secret

A Secret egyik fontos mondanivalója épp az, hogy mindegy mire gondolsz, az lesz. Azt vonzod, annak adsz energiát. Ha tagadod, akkor is azt vonzod, tehát a tagadás felesleges. Ami ellen küzdesz, azt erősíted. De mondok példát is, ahogy a Secretben is mindig példák vannak: ha le akarsz fogyni, sosem fog sikerülni, ha arra gondolsz hogy milyen kövér is vagy, ahogy egyre többet mondogatod, hogy le akarok fogyni mert kövér vagyok, méginkább erre kerül a hangsúly.... helyette inkább azt kellene élvezned, hogy milyen jó lesz amikor sovány leszel, átérezned, és élvezned hogy sovány vagy, és már lefolytál! Lásd hogy mit akarsz elérni :)))Admin!:)

Kedves Admin!

Szerinted valóban nem "hallja" meg a tagadást? Én boldog lennék ha így lenne:) Mert bizony gyakran botladozom a nem-ek világában:)
De mentségemre szóljon, diák vagyok még ebben az iskolában:)

És egy nem-et vajon hány igen olt ki?:)

„A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy őt szeretik, nem abban, hogy ő szeret és képes a szeretetre.”
SziszkaKedves angie!

Kedves Angie!

A Mennyei Próféciát már nagyon sokszor olvastam, és nagyon örültem, amikor rátaláltam a Gyakorlati Útmutatóra. Bár egy ideig a polcomon porosodott, mert nem voltam elég bátor megcsinálni a gyakorlatokat... aztán szépen lassan azért rá szántam magam...igaz én sorban haladtam a gyakorlatokban, mindig ha volt valamilyen gond, vagy kérdés az életemben, egyszerűen jó volt elővenni ezt a könyvet... egyrészt egyedül is de többen is végezhetik egyszerre a gyakorlatokat. Ez a könyv egyenlő a Felismeréssel.

És egy személyes példa amit megosztanék veled:
sokáig nem volt túl jó a kapcsolatom az édesapámmal, s nekem pont az egyik ilyen gyakorlat segített abban, hogy észrevettem apukámban a pozitív dolgokat, kezdtem büszke lenni rá, s azt hiszem egyre jobban el tudom őt már fogadni olyannak amilyen, s meg tudtam neki bocsátani a régi sebekért.

Én szívből ajánlom neked ez a könyvet, mert biztos találsz benne számodra is olyan dolgokat, amik segítenek a fejlődésben:-)

Szeretettel:
Macseszkedves Sziszka!

Köszönöm!:)Angie-nek:)

Kedves Angie!

A gyakorlati útmutató magához a könyvhöz képest annyival más, hogy a kilenc felismeréshez kapcsolódva gyakorlatokat tartalmaz.
Kérdéseket, amelyre adott válaszokból rávezet valamire.
Gyakorlatokat, játékokat.
Csoportos feldolgozásra is lehetőséget ad.

Egyszóval egészen más, mint maga a könyv.

Szeretettel,
SziszkaOlvasta valaki?

A mennyei próféciák -gyakorlati útmutatóját?
Azt szeretném megtudni,hogy mennyivel mond többet mint az eredeti könyvben?Okinanak!

Szia Okina!
A netrol toltheto le a film? Szinkronizalt, esetleg feliratos?
Valaszodat elore koszonom es tovabbi szep napot kivanok!

Szeretettel: HajniHajni, nekem is megvan.

Én a filmben jobban átérzem a mondanivalót, mint könyvben. De ennyire összeszedetten a lényeget még nem láttam, mint amit Tündi leírt.Szived halk szavát csak türelmed csendjében hallhatod meg.

Keresd magad boldogságát, és boldogtalan leszel. Keresd mások boldogságát, és boldog leszel. BuddhaA mennyei profecia

Kb. 8-9 eve kaptam meg ezt a konyvet es ez volt az elso, ami ravezetett az "utra". Neha en is ugy erzem magam, mint Secret Admin. :-)) De persze sokkal tobbet tudunk annal, amennyit erzunk. Szeretettel ajanlom mindenkinek a konyvet. Valaki irta , hogy filmen is megjelent. Utana fogok jarni.
Tovabbi szep napot mindenkinek!!
HajniKedves Tünde!

Ismerem! Imádom, szeretem.
Ez indított el az utamon.....:)

SziszkaNekem is

Nekem is az egyik első ilyen könyvem volt, amit elolvastam, talán még a Vörös Oroszlán előtt... mindenképp meghatározó élmény volt, és tisztán emlékszem, hogy már lassan 12 évvel ezelőtt történt... :)) Néha úgy érzem, hogy azóta sem haladtam előre az úton, de ez nem baj, mert most is azt írtam, amit kell: az Univerzum nem "hallja" meg a tagadást, így hát, azt írtam, hogy haladtam előre az úton.... :)))))) Gyönyörűszép Napot Mindenkinek!!!!Okinának:)

Drága vagy nekem:)

szeretettel:
TündeEl vagyok varázsolva teljesen :)))))))) Tünde!!!

Szived halk szavát csak türelmed csendjében hallhatod meg.

Keresd magad boldogságát, és boldogtalan leszel. Keresd mások boldogságát, és boldog leszel. Buddha
Így, ilyen összeszedetten nem találkoztam a felismerésekkel.
Köszönöm neked!!!Sziszkának:)

Olvasd el, és nézd meg a filmet :)))) Mennyei prófécia :) Segit:)

TündeA Mennyei Felismerések

A mennyei próféciák című könyv volt az első, amit ebből a témából elolvastam. Ennek hatására indultam el a spiritualitás útján. Nagyon jó könyv, ajánlom mindenkinek!
RenátaTünde!:)

Ehhez már szavakat sem találok....

Álomkönyvem, álomgondolataimmal....:)

Sziszka