Napi Tanítások - 2010 - Augusztus

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Kérésetekre belinkelem az előző havi játszótereket:)))))

http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-majus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-aprilis_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-marcius_evelion
http://www.thesecret.hu/node/10342
http://www.thesecret.hu/node/10019
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-junius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-j-lius_evelion

Itt van a nyár utolsó hónapja!!! Nagyon elszaladt érzésem szerint ez a két hónap...most még amit csak lehet ki kell hozni az augusztusból, mert aztán következik a tanév!!! Pihenjetek, utazzatok, legyetek nagyon boldogok:))))

E havi témánk: A BŐSÉG MEGOSZTÁSA

Augusztus 31. Kedd

Más emberek meggyőzése és megnyerése művészet, s nagymértékben attól függ, hogy hogyan beszélünk. A hangunk a "hangos névjegyünk".

Ha meg akarunk nyerni valakit, először is saját magunkat kell megnyernünk. El kell fogadnunk magunkat és összhangba kell kerülnünk énünkkel. Ezenkívül azzal is tisztában kell lennünk, hogy mi a célunk: miért szólítunk meg éppen egy adott embert - mit akarunk tőle? Harmóniában kell lennünk a saját kifejezési módunkkal is. Ez pedig - többek között - azt jelenti, hogy elismerjük: jó, hogy van hangunk és ki tudjuk fejezni magunkat. És a kifejezésünk a szó minden értelmében véve "jó".

Ma tudatosan a minden értelemben vett "jó kifejezésre" törekszem.

Augusztus 30. Hétfő

Ha beszélgetünk, lélekben forduljunk teljesen a másik ember felé. Hangolódjunk rá, éreztessük vele, hogy érdeklődünk iránta, együtt érzünk vele.

Az érdeklődés és az együttérzés nem függhet attól, hogy ki a másik ember és milyen hasznunk származhat belőle. Az érdeklődés azt fejezi ki, hogy lélekben jelen vagyunk, amikor beszélgetünk valakivel. Úgy hangolódunk rá a másik félre, ahogy összehangolnak két váltakozva megszólaló hangszert. Ha éppen gondunk van és ezért nem tudunk ráhangolódni a beszélgetőtársunkra, lehet, hogy jobb, ha elmondjuk, mi a gondunk.

Ma a beszélgetéseim során tudatosan érezni akarom a másik embert és rá akarok hangolódni, hogy elérjem az énjét.

Augusztus 29. Vasárnap

Két ember között a legrövidebb távolság a mosoly.

Emlékszem egy esetre: Nada és én tanúi voltunk két ember veszekedésének. A feleségem, felismerve a helyzetet, letépett két szál százszorszépet, mindkét veszekedő félnek ajándékozott egy szálat és rájuk mosolygott. A vitának pillanatok alatt vége lett. Ahhoz, hogy megajándékozhassunk valakit egy mosollyal, előbb önmagunknak kell mosolyognunk, belemosolyogni önmagunkba, ahogy Buddha tette. A taoista jógában a belső mosoly módszere az alapfeltétele minden további lépésnek. Ha rá tudunk mosolyogni önmagunkra egy belső mosollyal, ezt a mosolyt bárkinek továbbadhatjuk, akivel aznap találkozunk.

Ma belemosolygok önmagamba. Ha nehezemre esik, magam elé képzelem egyik szerettem vagy a szellemi vezetőm mosolyát.

Augusztus 28. Szombat

Tanuljuk meg optimálisan használni a "varázskészülékünket", vagyis a hangunkat. Ez nem azt jelenti, hogy mások beszédstílusát utánozzuk, hanem hogy a saját hangunkon fejezzük ki a sikeres személyiségünket.

Az "összhangban lenni" kifejezésben benne van a "hang" szó. Testünk legyen az a "készülék", amellyel kifejezzük a lelkünket, azon keresztül pedig az énünket. Hogy ezt milyen nyelvjárásban tesszük, az teljesen mindegy. Az a fontos, hogy beszédünkkel kifejezzük az énünket. A személyiség szó latinul "persona" és azt jelenti: ami átsejlik a maszkon. Az éneklés és a hanggyakorlatok lehetővé teszik, hogy egyre jobban megfeleljünk az énünk hangjának.

Ma tudatosan figyelek a hangomra, akár fel is veszem és később visszahallgatom.

Augusztus 27. Péntek

"Mentális lemezek" helyett gondolatokkal, szavakkal és cselekedetekkel fejezzük ki a belső gazdagságunkat.

Tudatunk lemezjátszója nagyon sajátos melódiákat játszik. Mindig UGYANAZOK a hangok szólalnak meg belőle - szavakban vagy akár csak gondolatokban. Mielőtt működésbe hozzuk a gondolkodásra rendelt készülékünket, kapcsoljuk be a tudatunkat és gondoljuk meg, hogy kik vagyunk valójában. És ahelyett, hogy a lemez parancsának engedelmeskednénk, mondjunk igent magunkban a következőkre: "Vagyok! A szeretet vagyok! Elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok!" Akkor majd más hangok is kijönnek belőlünk, a bőség és az "igen" hangja!

Ma a "belső gazdagsággal" akarok kapcsolatba kerülni és abból táplálkozva akarok gondolkodni, beszélni és cselekedni.

Augusztus 26. Csütörtök

A humor kiváló - és a legtöbbször váratlan - lehetőség arra, hogy megmondjuk az igazat.

Mindannyian szenvedünk attól, hogy túl komolyan vesszük magunkat és nem tudunk nevetni önmagunkon. Ezzel saját magunk útjába állunk. Létezik egy új terápiás irányzat, az úgynevezett provokatív terápia, amely többek között azzal foglalkozik, hogy újra megnevettesse az embereket - méghozzá önmagukon. Ha egy dogma, hittétel vagy életforma rabságába kerülünk, a humor mindig segíthet, hogy kiszabaduljunk belőle. Ha humorosan mondjuk el valakinek az igazságot, azzal tudtára adjuk, hogy vettük a fáradtságot, hogy átlássunk rajta, de nem haragszunk rá. Ez mindkét félre felszabadítóan hat.

Ma egy olyan esetre akarok emlékezni, amikor egy kellemetlen igazságot humorosan és szeretettel hoztak a tudomásomra.

Augusztus 25. Szerda

A humor nélkülözhetetlen és soha nem lehet túladagolni. Egyik következménye a nevetés. Nevetéskor elengedjük a lényegtelent, az egót, a nehézségeket és a fölösleges terheket, s a lényeges és a lét könnyedsége felé fordulunk. A vicc, a komikum, az irónia és a szatíra mind a humor testvérei, de közöttük a humor a legbarátságosabb, a legszerényebb és a legcsendesebb.

A nevetés egészséges, szárnyakat ad a testnek, a szellemnek és a léleknek. Sőt más pozitív hatásai is vannak: például csökkenti a stresszt, erősíti az emésztő-, a légző- és a keringési rendszert, fokozza az endorfin (az úgynevezett boldogsághormon) kibocsátását. A provokatív terápia is a felszabadító nevetés közmondásos erejét használja ki. Ugyanis az, aki képes nevetni önmagán, már jócskán eltávolodott a kínzó problémáitól. Olyan perspektívák és kiutak tárulnak fel előtte, amelyeket csak a problémától már eltávolodott tekintet ismer fel.

Ma egy olyan alkalomra akarok emlékezni, amikor szívből tudtam nevetni önmagamon.

Augusztus 24. Kedd

Akkor is gondolkodjunk és beszéljünk pozitívan egy másik emberről, ha nincs jelen. A gondolkodásban ugyanis nincs jelentősége a távolságnak - ezt a fizikusok is egyértelműen megállapították. Mindegy tehát, hogy Kis úr velünk szemben ül-e, vagy Hawaiion tölti a szabadságát, ha épp valami jót vagy rosszat kívánunk neki. A szellem vonatkozásában nincs tér.

Ennek a tudatnak arra kell ösztönöznie, hogy "helyesen" álljunk hozzá az emberekhez. A pozitív hozzáállás nem azt jelenti, hogy az egekig dicsérjük azt, akit titkon balfácánnak tartunk. Hitelesnek kell lenni. Mindössze arról van szó, hogy fogadjuk el az embereket olyannak, amilyenek és vegyük őket komolyan ilyen mivoltunkban. Lehetőleg szavakkal is fejezzük ki, hogy elismerjük őket, elismerjük bennük az istenit, azt, amivel hozzájárulnak az életünkhöz.

Ma elgondolkodom egy olyan emberről, akivel problémám van, illetve volt és elismerem azt az értéket, amelyet az életemben képvisel.

Augusztus 23. Hétfő

Rossz szokás túl sokat beszélni és túl keveset hallgatni, mart ha beszélünk, nem tanulunk semmit, ám ha másokra figyelünk, mindig tanulhatunk valamit.

Nem véletlen, hogy az embernek két füle van, de csak egy szája. A fül nagyon "rugalmas" szerv. Alkalmas arra, hogy a felületesen elmondottak "mögé hallgassunk" és az elmondottakból kihalljuk a rejtett üzenetet. Azáltal, hogy készséggel meghallgatunk egy másik embert, éreztetjük vele, hogy megértjük, vagy legalábbis elfogadjuk, hogy ő olyan, amilyen. Így kevés elmondott szóval is megérinthetünk és komolyan vehetünk egy másik embert.

Ma tudatosan figyelek arra, aki hozzám beszél és mélyen befogadom, amit mond.

Augusztus 22. Vasárnap

Csak akkor lesz állandó vendégünk a bőség, ha már alkotótársként lelkesedünk és fáradozunk azon, hogy ténykedésünkkel jobbá tegyük a világot.

Elzárjuk magunkat a bőségtől, ha magunknak a legjobbat akarjuk, másoknak viszont nem. Ha azon elmélkedünk, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni a világot, nem kell a távoli jövőbe tekintenünk. Mindig kerülnek az utunkba olyan emberek, akik számára esélyt jelenthetünk, kiindulási pontot a jó felé. És ha másokkal együtt átgondoljuk, hogy mit is tehetünk, a jó és az összhang képviseletében alkotótárssá válunk, s a bőséggel harmóniában tevékenykedünk.

Ma tudatosan hozzájárulok olyan emberek jó közérzetéhez, akiknek szükségük van rám.

Augusztus 21. Szombat

Ahhoz, hogy a bőségből részesülhessünk, át kell adnunk a kis énünket a valós énünknek. Erről szólt Jézus, amikor ezt mondta: "Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek."

Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten országa létezik. Jézus azt mondta: "Isten országa tibennetek van." Tehát önmagunkban kell azt keresnünk és megtalálnunk. A megérzéseinkre kell hagyatkoznunk és bizonyára elkövetünk néhány hibát, mire azt mondhatjuk, hogy felfedeztük és megéreztük önmagunkban Isten országát. És eközben az egónk a képzeteivel együtt feloldódik. Az egótól az énhez vezető úton célszerű, ha megfelelő "rugózásról" gondoskodunk. Azután egyszer csak az énünk kezd el cselekedni rajtunk keresztül - ez már egy új út, egy új nyelv, amelyet meg kell tanulnunk.

Ma tudatosan Istennek adom át tetteimet és cselekedeteimet.

Augusztus 20. Péntek

Bőségben élni azt is jelenti, hogy adunk a legjobb vagyonból - másoknak és önmagunknak.

A német közmondás szerint: aki elvesz, az tartozik, aki ad, az boldog lesz. Ebben a bölcsességben az erőszakos "elvenni valamit valakitől" a feltétel nélküli megosztással áll szemben. Ha adunk, nyitva kell tartanunk a belső csatornákat. Ha másokért - és önmagunkért - élünk, megnyitjuk a bőség folyamatát. Ezt a bőséget olyan mértékben és formában kell áramoltatnunk, hogy mások és mi magunk egyaránt be tudjuk fogadni azt.

Ma tudatosan átgondolom, hogy mit adhatok magamnak - vagy egy másik embernek - anélkül, hogy megerőltetném magamat.

Augusztus 19. Csütörtök

A bőség törvénye csak akkor érvényesülhet, ha mi magunk olyan csatornává válunk, amelyen keresztül megmutatkozhat a bőség.

Csatornává válni azt jelenti, hogy nem állunk az egónkkal a bőség útjába. A csatorna áteresztő, nem tanusít belső ellenállást (Istennel szemben), hiszen ellenkező esetben semmi sem folyhatna át rajta. A bőség itt azt jelenti, hogy az erőfeszítés és a hiábavalóság között hagyjuk megtörténni a dolgokat. A LÉT-nek azon a területein játszódik ez le, amelyeken nem hajszolunk makacsul célokat, de nem is fojtjuk el azokat. A bőség logikus következménye annak, hogy (egóként) kitérünk önmagunk útjából.

Ma tudatosan akarom megtapasztalni önmagamat mint a bőség csatornáját.

Augusztus 18. Szerda

Gyakran előfordul, hogy nem érezzük magunkat méltónak arra, hogy bőségben éljünk. Ezzel a hozzáállással egyértelműen megakadályozzuk, hogy megkapjuk az élettől azt, amit egyébként készséggel rendelkezésünkre bocsájtana.

Azt hisszük, hogy ha értéket adunk önmagunknak (az énünknek), akkor támadási felületet nyújtunk magunk ellen, vagy egoistának tartanak. Valójában csak azt tesztelik, hogy a saját énünkkel vagy valamiféle mániával azonosítjuk-e magunkat. Fáradhatatlanul vigyük be az önértékelésünket és a tudatunkat életünk azon területeire, amelyeken még nem sikerült teljes mértékben megvalósítanunk a bőséget. Ennek jóvoltából egyszer csak azt tapasztaljuk majd, hogy az életünk minden része egyre jobban tükrözi ezt a bőséget.

Ma tudatosan hagyom, hogy az adott helyzetben kifejezésre juthasson az én(em) értéke.

Augusztus 17. Kedd

Bármilyen nehéznek tűnnek is a körülmények, ha igent mondunk a bőségre, fölül tudunk emelkedni rajtuk és meg tudjuk változtatni azokat.

Ha nehéznek látszanak a körülmények, célszerű leírni a következő kérdést: "Milyen körülményekről van szó és mitől olyan nehezek?" Ezután szálljunk magunkba és keressük fel bensőnkben a bőség szellemét. Belőle töltekezve fel tudunk nőni a nehéz helyzetekhez. Ebben a pillanatban már nem a körülmények állnak a középpontban, zaklatva bennünket, hanem önmagunkat, az énünket látjuk ott, a körülmények pedig a javulásra való esélyként jelennek meg.

Ma életemnek azon elemeit vizsgálom meg, amelyeken javítanom kell és meg akarom nézni, hogy milyenek lehetnének azok a bőség szemszögéből nézve.

Augusztus 16. Hétfő

Minden, ami történik velünk, lehetséges esély, hogy felszínre kerüljön a bőség.

Sokszor olyan helyzetbe kerülünk, amely elsőre szorongatónak, talán még ijesztőnek is tűnik. Az is előfordul, hogy félelmet vált ki belőlünk. Nem fogadjuk el és fenyegetve érezzük magunkat. Ilyen helyzetekben először is a magunk beszűkültségét kell felismernünk, anélkül hogy értékítéletet alkotnánk és rá kell jönnünk, hogy nem a helyzet fenyegető, hanem mi vagyunk beszűkültek. Ezt be kell ismernünk. Ha így teszünk, önmagunkkal szemben is bátran járjunk el. Ez a belátás és a változás pillanata.

Ma megfigyelek egy nyomasztó vagy ijesztő helyzetet, beismerem a beszűkültségemet, s hagyom, hogy bőség és szélesebb látószög foglalja el a helyét.

Augusztus 15. Vasárnap

Vajon felismerjük-e, hogy a belső természetünknél fogva gazdagok vagyunk?

Ha összehasonlítjuk a tudatunkat egy állatéval, láthatjuk, hogy milyen óriási különbség van a lehetőségeink között. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki ki is használja a lehetőségeit. Csak akkor kereshetünk az életünkre a hagyományos gondolkodáson túllépő válaszokat, ha felfedezzük a "belső kincsestárunkat". Ezek a válaszok mélységesen egyéniek és a teremtés birodalmát gazdagítják. És ez az a pillanat, amikor felébred a belső géniuszunk, s arra vár, hogy műveljük és eddzük.

Ma, mielőtt cselekszem vagy megszólalok, felkeresem a "belső kincsestáramat" és eldöntöm, hogy mit akarok felszínre hozni belőle.

Augusztus 14. Szombat

Aki nem ismeri fel a belső gazdagságot, önmagának és sikerének áll az útjában.

Ha külső sikerek után futunk, kudarcra van ítélve a vállakozásunk. Lehet, hogy elérjük, amit akarunk, mégsem leszünk tartósan boldogok és később gyakran elveszítjük azt is amit elértünk. Bármikor, ha vágyunk valamire, azt először a bensőnkben kell elfogadnunk és igent mondani arra, amire vágyunk, majd a vágyunkat "VAN-ná varázsolnunk", hogy azután vágyunk tárgya ránk találhasson. Így valósul meg a gazdagság magunkon keresztül.

Ma megkérdem magamtól, hogy mire vágyom a külvilágban, majd magamba fogadom és érlelem kívánságom tárgyát.

Augusztus 13. Péntek

Ha az életben mindenütt felsimerjük a bőségre való készséget, akkor elő is hívjuk azt. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha az egész életünket a bőség kinyilatkoztatásává tesszük.

A keresett gazdagság mindenütt jelen van, még ha észrevétlen is, még ha szívesen rejtőzködik is. Tudatosan kell megszólítanunk, hogy feltáruljon. Ezt tesszük, amikor egész nap szeretetet sugárzunk és a bőséget, amelyet a külvilágban szeretnénk megélni, önmagunkból árasztjuk. Ha ez nem sikerül azonnal, akkor az áldás törvényével is hathatunk. A bőség így számára megfelelő formában, az elképzeléseinktől függetlenül mutatkozhat meg.

Ma megszólítom a bőséget, a tökéletességet és a harmóniát azokban az élethelyzetekben, amelyekbe kerülök.

Augusztus 12. Csütörtök

Amint felismeri az ember, hogy ki is valójában és elfogadja a szellemi örökségét, megjelenik az életében a bőség. Aki teljes mértékben felsimeri ezt a törvényt, nem tapasztal többé szükséget.

Hiánytudat akkor jön létre, ha nincs viszacsatolásunk az alkotó tudathoz, amely nem más, mint egyfajta bőségtudat. A 23, zsoltár világosan leírja: "Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm." Ez a vers nem csak egy állítás, hanem egy ok is, egy olyan gondolkodásmód, amelyet minden - valóban minden - helyzetben alkalmazhatunk. És egyben válasz sok-sok - nemritkán nehéz - élethelyzetre.

Ma tudatosan elismerem az életemben a jólétet - ott, ahol már jelen van -, és hálás vagyok érte Istennek és önmagamnak.

Augusztus 11. Szerda

A bőség törvénye szerint az élet gazdagsága szellemi örökségként illeti meg az embert és minden pillanatban rendelkezésére áll.

Először is tisztázzuk magunkban, hogy mit is értünk a bőség fogalmán. Az értelmünk és az énünk ugyanis gyakran eltérő véleménnyel van arról, hogy mi a bőség. A bőség nem feltétlenül azt jelenti, hogy bőségesen van pénzünk. A bőség abban is mutatkozhat, hogy sok idő, együttérzés, szeretet, érzékenység, valamint rengeteg feladat és kihívás áll előttünk.

Ma tudatosítom magamban, hogy milyen bőségben van részem, hálás vagyok érte és szeretettel fogadom azt.

Augusztus 10. Kedd

Mindenki maga határozza meg azt a szintet, amelyiken él, azáltal, hogy megnyitja és tágítja a tudatát, kellően értékeli magát és a sorsát és annyi tiszteletben részesül, amennyit ő maga nyújt.

Úgy tehetünk szert önbecsülésre, ha értéket adunk az énünknek, a bennünk levő isteninek. Ki kell tárnunk a tudatunkat az énünk felé. A szintnek, amelyen élünk, semmi köze nincs az adott körülményeinkhez. Ez ugyanis egy "belső szint". Hajléktalanként is élhetünk királyi módon, ha ,egőrizzük a tudatunkban a valós énünket. Az embert nem elsősorban a körülmények teszik bánatossá vagy boldoggá, hanem az, hogy miképpen értelmezi azokat és hogyan viszonyul hozzájuk.

Ma tudatosan tisztelni fogom az énemet.

Augusztus 9. Hétfő

Csak az tehetős, aki képes valamit tenni és aki sokat tesz, az nagyon tehetős. Azért fontos fejleszteni a belső teljesítőképességet, hogy kívül jólétként jelenjen meg.

"Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam." Ha tehetősek akarunk lenni, szövetkeznünk kell a bensőnkben azzal, aki birtokol és belőle kell növekednünk. Az egónk nem teljesítőképes, legfeljebb követelőző.

Ma tudatosan eggyé válok a bennem munkálódó istenséggel.

Augusztus 8. Vasárnap

Gazdagság a szellemi elvek és az erőteljes cselekedetek társításával jön létre.

A cselekvésünket gyakran a neurózisunk és a képzeteink határozzák meg. Igen gyakran túl sokat cselekszünk és ráadásul túl rossz irányban. A tetteinknek belülről és szellemi harmóniából kell fakadniuk. Ehhez visszacsatolásra van szükség, aminek révén a szükséges erőt is elnyeri a cselekvésünk.

Ma odafigyelek, hogy a cselekedeteim megfeleljenek a legbelsőbb etikámnak és csak akkor cselekedjek, ha az elveim engedik.

Augusztus 7. Szombat

Ha fejleszteni akarjuk a jólét tudatát, akkor először is el kell engednünk a hiánytudatot.

A legtöbb ember a saját elképzeléseit tekinti mércének a jóléte megítélésében, ezért állandóan szükségben él. Valahányszor meg vagyunk győződve arról, hogy valakinek másként kellene viselkednie, vagy egy helyzetnek másnak kellene lennie, hiánytudatban szenvedünk. Ha utánakérdezünk, hogy megfelelnek-e az elképzeléseink a valóságnak, mindig "nem"lesz a válasz. És ha vitába szállunk a valósággal, mindig veszítünk, mégpedig százalékosan. Mihelyt felhagyunk a hiánygondolkodással, elkezdjük érezni magunk körül a bőséget.

Ma átgondolom, hogy "szegénynek" érzem-e magamat és az életkörülményeimet, majd megbékélek és hálát adok azért, amim van.

Augusztus 6. Péntek

Még soha senki sem tudott hiánytudattal jólétben élni. Az egyik tökéletesen kizárja a másikat.

Először is tudatosítanunk kell magunkban, hogy kik vagyunk valójában. Ugyanis minden ember annak az EGYETLEN tudatnak az osztatlan része, amelyet Istennek is nevezünk. Mi, mint Isten, különböző helyzetekbe kerülünk és a bennünk lakozó istenség emberi fejlettségi fokától függően maradéktalanul vagy úgy-ahogy megbirkózunk az adott helyzettel. Feladatunk az, hogy a gazdagságot, ami mi magunk vagyunk, igyekezzünk életünk minden területére kiterjeszteni. Nem kell kapkodnunk, hiszen az örökkévalóság áll előttünk.

Ma kapcsolatra törekszem a bennem lakó istenséggel, jólétet és bőséget akarok érezni önmagamban, s ezt ki is szeretném sugározni.

Augusztus 5. Csütörtök

A bőség a világegyetem természetes törvénye. A természet mindenütt szinte pazarlóan nagyvonalú, körös-körül bőség uralkodik. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy sokan nem részesülnek ebből a gazdagságból, mert nem ismerik a belső teljesítőképességüket, vagy legalábbis nem használják ki azt optimálisan.

A gazdagság nem újraelosztás, hanem tudat kérdése. Ha a világ minden pénzét összegyűjtenénk és kiosztanánk az emberek milliárdjai között, viszonylag rövid időn belül a gazdagok újra gazdagok, a szegények ismét szegények lennének. A gazdagságot ÖNMAGUNKBAN kell felfedeznünk és arra kell kérnünk, hogy terjedjen át az életkörülményeinkre is.

Ma tudatosan megszólítom önmagamban a "bőség szellemét" és az életkörülményeimre is ki akarom azt terjeszteni.

Augusztus 4. Szerda

Szellemi utunkhoz az a megfelelő hely, ahol éppen állunk.

Nagy a kísértés, hogy a magasztos spirituális érzések hatására mindent hátrahagyva egy kolostorban, asramban vagy a társadalmon kívül keressük a spirituális beteljesülést. Ha ez az igény nagyon erős, engedünk is neki. Végül azonban az élet mindig visszaküld arra a helyre, amelyet elhagytunk és megkér, hogy foglaljuk el azt újra. Spirituális utunk kiindulási pontját nem annyira a külső, mint inkább a belső újrapozicionálásban kell megtalálnunk.

Ma tudatosan meghatározom és elfogadom azt a helyet, ahol a foglalkozásom, a személyem, a kapcsolataim és az egészségem tekintetében állok.

Augusztus 3. Kedd

Évmilliók óta rejtőzött a sivatag mélyén egy kincs, a kőolaj, miközben a felszínen szegények voltak az emberek. Ez a belső gazdagság csak akkor vált kívül is láthatóvá, amikor felfedezték és kitermelték a kincset - lementek érte a mélybe. Tehát ne becsüljük le azt a képességünket, hogy le tudunk merülni a bőségbe.

Át kell formálnunk a tudatunkat. Ez azt jelenti, hogy nem másokkal, hanem saját magunkkal kell kezdenünk azt, hogy leszállunk a mélybe és kiássuk a belső kincset, feltárjuk tudatunk belső birodalmát, s ebből kiindulva kell élnünk és cselekednünk. Ha nem tudjuk, hogy hogyan érhetjük el Istent, szegények vagyunk. De amint sikerül megérezni önmagunkban az isteni mélységet és előhívni azt, gazdagok leszünk.

Ma tudatosan fogok kutatni magamban és fel akarom fedezni, hogy milyen adottsággal, milyen kinccsel ruházott fel Isten.

Augusztus 2. Hétfő

Az ember arra születik, hogy bőségben éljen és ez meg is valósul, ha él a felhatalmazásával.

Bőségben élni nem azt jelenti elsősorban, hogy minden, amit kigondolunk, azonnal rendelkezésünkre áll, hanem azt, hogy tudatára ébredünk a szellem gazdagságának és ebből a gazdagságból - nem pedig az adottságok börtönéből - élünk és cselekszünk. Előszeretettel tesszük, fel a kérdést, hogy félig tele van-e a pohár, avagy félig üres és közben teljesen elfelejtünk hálát adni azért, hogy egyáltalán van pohár, amelyet újra és újra meg lehet tölteni.

Ma tudatosan a belső szellemi gazdagságomból fogok alkotni és szeretném, ha eszembe jutna valami jó.

Augusztus 1. Vasárnap

Mindenekelőtt szögezzük le, hogy minden jólétet az emberi szellem hoz létre.

Szellemünk segítségével jólétté változtathatjuk bármely élethelyzetünket. Ez nem azt jelenti, hogy milliomosok leszünk. A jólét itt azt jelenti, hogy jól mennek a dolgaink. Ezt pedig kizárólag a szellemünk révén érhetjük el. Hiába születik valaki milliomosnak, ha nincs rendben a szelleme, elveszti a millióit, vagy legalábbis egyszer csak meglehetősen szegénynek kezdi érezni magát. Ha a jólétet önmagunkban alakítjuk, akkor egy olyan jólétet hozunk létre, amelyik azonos velünk, vagyis szeretetet és kedvességet teremtünk magunk körül.

Ma jólétet teremtek magamban azáltal, hogy helyére teszem a dolgokat - különösen annak révén, hogy megfelelően gondolkodom és cselekszem.Mindenkinek!

Minden jót a hosszú hétvégére!
Evelyn, jó lagzizást, kellemes vezetést:)
Ölelés: Judytok:)Tervem erre a hétre:)))

Megint muszáj leszek több napra előre megírni a tanításokat - nézzétek ezt el nekem kérlek -, mert 20.-án megyünk nővéremmel Pilisvörösvárra, ahol a templomi esküvő lesz, hiszen ott kántor a keresztfiam:))))
Szóval megyünk, mert mi díszítünk fel mindent, templomot és a házat ahol lagzizunk. Szombaton pedig indulunk csemetéimmel a nagy útra, Palkóm kocsiját kölcsön kapom!!! Ő ugyanis egész hétvégén dolgozik, így nem is tudna velünk jönni. Szurkoljatok, hogy simán menjen minden, legfőképpen a vezetés nekem és oda is találjak majd:)))

Matricákat most itt közösen kaptok és ha nem haragszotok meg érte, a szerelem jegyében keresgélek szépeket:)))))))))

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://blogol.hu/pikz/myloves/szerele...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://sharon.honlapepito.hu/tarhely/...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://szoffy.freeblog.hu/files/Image...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://m.blog.hu/mo/mono/image/%3D%29...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://out.mcorp.hu/deluxe/imgs/2839v...Drááágáim:)))))

De jóóó, hogy ilyen gyorsan teljesült a kívánságom és ismét csicsereg a játszótér :DDD
Drága Evelin, úúúgy örülök a boldogságodnak a mosolygós képecskéitekben is gyönyörködtem, további derűs napokat kívánok és kitartást minden kevésbé jó dologhoz is! :)
Drága Napsugi, jaj annyira szeretünk itt mindannyian Tégedet, érezd át és ez adjon erőt a gyógyuláshoz! ((()))
Drága Angéla, nagyon szurkolok az új állásodhoz, a Jóisten mindent úgy alakít majd, ahogy az a legjobb számodra - meglásd! :-)
Drága Zsuzsi, olyan jóóóó ez az örökösen áradó derűd, szuper olvasni, érezni - köszönjük, hogy vagy Nekünk! Ps.: vissza írtam ám :DDD
Drága Többiek csodálatosan szép szerda estét, csütörtököt és napsütéses hosszúúúúú hétvégét, juhé :-D

Ölelés és cuppanós puszedlik:
Kingitek:))

Jól van na Napsugi!:)))Ne izélkedjél már,úgyis meg fogsz gyógyulni...:)))))Igen,Ildi gyógyuása példaértékű,és hála Neki amiért leírta! Na de az sem kutya ahogy Te egy kézzel mókuskodsz....:)))))))Az is pélaértékű drága,mert erre csak kevesen képesek!:)))

Akkor boldog szerda estét kívánok,szerelmesek az oltárhoz,gazdasszonyok ki a kertbe,anyukák a játszótérre,és egyáltalán mindenki ki a napra feltöltődni!:))))
(())zsuzsiDrága mindenki

a kezem szépen javul(na),ha nyugton tudnék maradni,de mivel én nem olyan vagyok,időnként elő kell
vennem a jégakkut,aztán ilyenkor megfogadom,hogy vigyázok rá,de elég egy rossz mozdulat.
Ildikó,mindig a te példád lebeg a szemem előtt,hiszen példaértékű,ahogy meggyógyítottad magad,
nekem is sikerül,csak ne lennék ilyen türelmetlen,tudom,hogy mindennek eljön az ideje.
Mindenkinek szép napot és minden jót kívánok NapsugárÚgy van.:)

Úgy van.:)Ez az egész tanítás

Ez az egész tanítás nagyon jó. Örülök, hogy olvashattam.Kedves Evelin! Jaj, de jó,

Kedves Evelin!
Jaj, de jó, hogy jelentkeztél. Ahogy írtad, sok dolgod van. Köszi a tanításokat, elolvasom, már hiányoltam őket.:)))))
A hatalmas szerelem nagyon klassz dolog. Gratulálok hozzá. Jómagam is ebben a cipőben járok. Örülök, hogy boldog vagy. Én is az vagyok.:))))
Esküvő? Jó program.:))
Neked is mindent, ami jó és szép.:)Köszönet...és Hála...és Szurkolás...és minden ami csak jó:)))

Drágáim!!!

Mindenkit elolvasok, nem vagytok elhanyagolva ám!!!!!!!!!!!!!!!

Szurkolok mindig akiért csak kell...gyógyulásokat is kívánok mindig az éppen gyengélkedőnek...és nagyon jól esik, amikor ti is írjátok a nekem szóló biztató és boldogító soraitokat!!!! Nagyon mozgalmas lett ez a hónapom az biztos!!!! Van benne öröm, bánat és hatalmas szerelem:)))

Ma keresztfiam megnősül, polgári esküvője van menyasszonya szülőhelyén. Szombaton lesz a templomi esküvő, szolid kis lakodalommal egybekötve. Azért a jókedvet majd mi garantáljuk nekik:))))

Ma estefele bepótolom az elmaradt tanításokat! Most a gyerekemnél vagyok, megfőztem és lányommal megyünk nászajándékot venni! Már a könyv amiből írok nektek, az is Palkómnál van, tőle fogok este jelentkezni!!!

Addig is csodás napotok legyen és hatalmas ölelésem küldöm mindnyájatoknak:))))))))))Sziasztok! Mindenkinek szép

Sziasztok!
Mindenkinek szép napot kívánok és kérek szépen egy kollektív drukkolást, új állás van kilátásban.:)))))))))Drága Ragyogás,

mi is nagy nagy szeretettel ölelünk! :-)

Mindenkinek mosolyokkal és hétköznapi csodákkal teli napot! :D

Szeretettel: KingitekKedveseim:)

Köszönöm a kedves és bátorító öleléseket, szavaitokat!
Judynk, nincs már 2 mh-em. Egy van csak. És a drága csemetéiddel mi van kedvesem? Hogy bírják ki ezt a csodálatos nyarat? / már, ami még hátravan belőle? /

Napsugár, hogy van a kezecskéd? Javult ugye?
Kingácska, ölellek titeket, Vilinkkel. És köszönöm, hogy mindig gondolsz rám!

K.Ildink, csodálatos vagy. Mindig szólsz egy-egy kedves biztatást, Angelánkhoz hasonlóan. És milyen jól eső érzés:) Hálás köszönetem! Mesélni nem nagyon van időm, mert elfoglal ez az újszerű és óriási tanulást, kihívást rejtő melóm. Ám írok, amikor majd most a héten lesz kapacításom rá:))
Tike, mi van veletek?
Édes Evelionunk:) Látod, rád is rádtalált, mint mindannyiunkra, a SZERELEM. És érezd jól benne, vele magatokat:))

Aki lemaradt szóljon! Írok neki is. Pápá:) Anikó:) Köszönjük, Ildi :D

Én is csatlakozom Judyhoz: csodálatos hetet kívánok Mindenkinek :-)
Ps.: Ó, már alig várom, hogy ismét felpezsdüljön az élet a játszótéren, mint a régi szép időkben :)))

Ölelés: Kingitek
http://www.youtube.com/watch?v=WtVzi7-WrUQ&feature=relatedDrága játszótársaim!

Evelyn,Zsuzsi,Kingi,Vili,Tike,Napsugár,Ragyogás.Tike.Angel és a Juditok.Szívemet elöntötte a boldogság és hála , most rátok irányítom,hogy lubickoljatok benne.
K.Ildi.Szép hetet Kedveseim:)

Úgy tűnik mindenki nagyon elfoglalt:)
ez remélem jó.
Napsugink, hogy van a kezed, Drága?
Ragyogás, hogy bírod a két munkahelyet? Remélem jól:)
Evelyn, sokat gondolunk Rád/ Rátok.

Zsuzsi-féle bazinagyot küldök Mindenkinek, kellemes hetet!Sziasztok! Úgy látom, azért

Sziasztok!
Úgy látom, azért szállingóztok vissza, velem együtt és vagyunk itt egy páran, ezen a gyönyörű napsütéses napon.
Igaz, ritkán jövök, de azért sokat gondolok Rátok.:)))))))
Jó hétvégét, jó pihenést!Kedves Evelin! Jobbulást

Kedves Evelin!
Jobbulást kívánok Apukádnak és erőt, energiát Nektek, hogy tudjátok erősíteni Őt.
Szeretettel ölellek!Ó, drága Evelin,

melletted vagyunk s sok testi-lelki erőt küldünk az egész családnak!
Nagy szeretettel ölellek:
KingiEvelin!

((((()))))
ZsuzsiDrága Evelin

az ember ilyenkor keresi a szavakat,mit is mondhatnék?nagyon nehéz időszak vár rád és családodra,kívánom,hogy legyen elég lelkierőd ,tudnod kell,hogy veled vagyok,együtt érzek veled és
biztos vagyok benne,hogy nem vagyok ezzel egyedül.Szeretettel gondolok rád Napsugár:(((

Drágáim!

Apukámnál tüdő tumort állapítottak meg:(((

Korára való tekintettel nem műtik, nincs kemoterápia sem...szerdán hazaengedik. Figyelnie kell, nem lesz-e lázas, vagy nem jön-e rá újabb fulladás. Rettegett ettől...és lám bekövetkezett. Furcsa lesz neki is és nekünk is ebben a tudatban élnünk. De erősítjük majd őt is és anyukámat is. Egyelőre ennyit tehetünk...

Köszönök mindent nektek!!!!!!!!!!!!!! Ölelésem küldöm:))Drága Evelyn,

Én is csatlakozom Zsuzsihoz, Kingihez, együtt örülünk Nektek, és köszönjük, h írtál...bevallom, aggódtam:), most már nyugisabb vagyok és megyek is játszótérre:)) a játszótérről.
Puszillak Mindannyitokat, szép hétvégét!Csatlakozom

Zsuzsihoz, én is csupa csupa jót kívánok Nektek, drága Evelin!
Zsuzsi, Evelin, kedves Többiek mosolygós napot Nektek! :)
http://image.hotdog.hu/_data/members0/872/848872/images/1.jpg
"A mosoly a legrövidebb út két ember között."

Nagy nagy szeretettel gondolok Rátok:
KingitekEvelin!:)

Minden jót kívánok Nektek !Örülök hogy itt voltál pár percre,és köszönöm hogy elmesélted mi van Veletek!
Bazinagyot Mindannyiótoknak,apukáknak-anyukáknak,gyerekeknek!:)))
(())Zsuzsi
Mi jó gyerekek vagyunk ám,és nem fogunk hisztizni a matzricáért,mert tudom ha időd engedné akkor kapnánk...:))))
Pussz!Kedves Mindenki!!!!

Köszönöm a jókívánságokat és a szurkolásaitokat!!!!

Palkóm szabadságon van a héten, persze ebben egy perc pihenőnk nem volt...nálam is voltak munkálatok (kert, elromlott dolgok amiket javítgatott) e mellett anyukájánál is sokat vagyunk, mert apukája még nincsen jól sajnos.
Az én apukám átvitte a mentő Törökbálintra, egy tüdő specialista kórházba. Szombaton kimegyünk anyukámért Kistarcsára (Soroksárról), onnan elvisszük őt apuhoz, hiszen anyukám is nem rég jött ki a kórházból és hosszú lenne neki ez az út! Utána hazavisszük, majd vissza Soroksárra. Egész héten bolyongunk, meg dolgozunk, renoválunk. Így alakult ez a hét...

Most is csak pár percre tudtam géphez jönni, ma nem lesz matrica osztás, ne haragudjatok!!!

Mindenkinek csodás hétvégét kívánok!!! És az ölelésem küldöm:))))helló :)

Sziasztok Lányok,Vili!
Úgy látom csendesebb a tér mostanában,de hát ez így van jól...Ki kell használni ezt a ragyogó időt....
Judy!:))
A csajok szerintem igenis jó pecások,képzeld egyszer nyertem Tatán egy horgász versenyt,pedig csak unalmamban neveztem be,mivel fürdeni nem tudtam elmenni a többiekkel...:))))Egy 38 centis pontyot fogtam!:))))Úgyhogy hajrá!:))))

Evelin !
Kérlek írj majd pár sort ha lehet....Gondolok Rátok,és szerintem a Többiek is,csak nem mernek kérdezni....Szívből kívánom hogy a hallgatás oka az legyen ,hogy annyira el vagy kapva a fapakolással,hogy nincs időd közénk jönni!
Bazinagyot Neked!

Mindenkinek boldog csütörtököt kívánok!
(())ZsuzsiGondolok ám Rátok,

Ha nem is sikerül bejutnom minden nap.
Kihasználva a szép időt, horgásztóra voltunk, tegnap és ma is megyünk. Lehet a szélében pancsolni a Gyerekeknek:), Férjem meg tanítgat pecázni:)), és mint jó szerencsés, első alkalommal sikeresen le is köröztem Őt.
Evelin, remélem jól vannak az Apukáitok...bár ez a csend nagyon furcsa, szorítok Drága Óvónénink:)
Napsugi, mi jót találtál ki?
Ragyogás, szépülj csak a kellemes masszázstól. Kitartást a 2munkához:)
Mindenkinek hatalmas ölelés,
JudytokDrága Ildi,

itt vagyok :)
Köszönöm kedves érdeklődésed - jól vagyok,
csak kicsit csendesebben telnek a napjaim mostanság,
de minden oké :-)
A játszótér is kiürült kicsit,
na de majd a mi csicsergésünk idevonzza a többieket is :D
s ismét lökött tejbetökös lesz a hangulat, hihi...
Veled is minden okés?

Mosolygós napot!
http://picurmoki.freeblog.hu/files/0000039468.jpg

Nagy szeretettel: Kingili-Vilingi :)))Szia Kingi!

Itt vagy még ? Mi van veled, hogy telnek a napjaid ? Írj valamit magadról!
Puszi Ildi.Sziasztok Játszópajtikáim:)

Én is csodaszép napot kívánok Mindenkinek.
Evelyn, Apukák remélem erősödnek, gyógyulnak?!- Minden mellett, köszönöm, hogy a sok munka és kórház mellett nekünk is írod a tanításokat, és itt vagy:) Erőt, egészséget kívánok!
Napsugink, Neked is egészségesedést:))- elképzeltelek magam előtt, amit dobálod a palacsintát, nagyon ügyes vagy Te:)
Kingi, olyan jó hogy mindent meg tudok Veled beszélni:)
Puszi Lányok, Fiúk, szép napocskát:)