Napi Tanítások - 2010 - Augusztus

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Kérésetekre belinkelem az előző havi játszótereket:)))))

http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-majus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-aprilis_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-marcius_evelion
http://www.thesecret.hu/node/10342
http://www.thesecret.hu/node/10019
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-junius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-j-lius_evelion

Itt van a nyár utolsó hónapja!!! Nagyon elszaladt érzésem szerint ez a két hónap...most még amit csak lehet ki kell hozni az augusztusból, mert aztán következik a tanév!!! Pihenjetek, utazzatok, legyetek nagyon boldogok:))))

E havi témánk: A BŐSÉG MEGOSZTÁSA

Augusztus 31. Kedd

Más emberek meggyőzése és megnyerése művészet, s nagymértékben attól függ, hogy hogyan beszélünk. A hangunk a "hangos névjegyünk".

Ha meg akarunk nyerni valakit, először is saját magunkat kell megnyernünk. El kell fogadnunk magunkat és összhangba kell kerülnünk énünkkel. Ezenkívül azzal is tisztában kell lennünk, hogy mi a célunk: miért szólítunk meg éppen egy adott embert - mit akarunk tőle? Harmóniában kell lennünk a saját kifejezési módunkkal is. Ez pedig - többek között - azt jelenti, hogy elismerjük: jó, hogy van hangunk és ki tudjuk fejezni magunkat. És a kifejezésünk a szó minden értelmében véve "jó".

Ma tudatosan a minden értelemben vett "jó kifejezésre" törekszem.

Augusztus 30. Hétfő

Ha beszélgetünk, lélekben forduljunk teljesen a másik ember felé. Hangolódjunk rá, éreztessük vele, hogy érdeklődünk iránta, együtt érzünk vele.

Az érdeklődés és az együttérzés nem függhet attól, hogy ki a másik ember és milyen hasznunk származhat belőle. Az érdeklődés azt fejezi ki, hogy lélekben jelen vagyunk, amikor beszélgetünk valakivel. Úgy hangolódunk rá a másik félre, ahogy összehangolnak két váltakozva megszólaló hangszert. Ha éppen gondunk van és ezért nem tudunk ráhangolódni a beszélgetőtársunkra, lehet, hogy jobb, ha elmondjuk, mi a gondunk.

Ma a beszélgetéseim során tudatosan érezni akarom a másik embert és rá akarok hangolódni, hogy elérjem az énjét.

Augusztus 29. Vasárnap

Két ember között a legrövidebb távolság a mosoly.

Emlékszem egy esetre: Nada és én tanúi voltunk két ember veszekedésének. A feleségem, felismerve a helyzetet, letépett két szál százszorszépet, mindkét veszekedő félnek ajándékozott egy szálat és rájuk mosolygott. A vitának pillanatok alatt vége lett. Ahhoz, hogy megajándékozhassunk valakit egy mosollyal, előbb önmagunknak kell mosolyognunk, belemosolyogni önmagunkba, ahogy Buddha tette. A taoista jógában a belső mosoly módszere az alapfeltétele minden további lépésnek. Ha rá tudunk mosolyogni önmagunkra egy belső mosollyal, ezt a mosolyt bárkinek továbbadhatjuk, akivel aznap találkozunk.

Ma belemosolygok önmagamba. Ha nehezemre esik, magam elé képzelem egyik szerettem vagy a szellemi vezetőm mosolyát.

Augusztus 28. Szombat

Tanuljuk meg optimálisan használni a "varázskészülékünket", vagyis a hangunkat. Ez nem azt jelenti, hogy mások beszédstílusát utánozzuk, hanem hogy a saját hangunkon fejezzük ki a sikeres személyiségünket.

Az "összhangban lenni" kifejezésben benne van a "hang" szó. Testünk legyen az a "készülék", amellyel kifejezzük a lelkünket, azon keresztül pedig az énünket. Hogy ezt milyen nyelvjárásban tesszük, az teljesen mindegy. Az a fontos, hogy beszédünkkel kifejezzük az énünket. A személyiség szó latinul "persona" és azt jelenti: ami átsejlik a maszkon. Az éneklés és a hanggyakorlatok lehetővé teszik, hogy egyre jobban megfeleljünk az énünk hangjának.

Ma tudatosan figyelek a hangomra, akár fel is veszem és később visszahallgatom.

Augusztus 27. Péntek

"Mentális lemezek" helyett gondolatokkal, szavakkal és cselekedetekkel fejezzük ki a belső gazdagságunkat.

Tudatunk lemezjátszója nagyon sajátos melódiákat játszik. Mindig UGYANAZOK a hangok szólalnak meg belőle - szavakban vagy akár csak gondolatokban. Mielőtt működésbe hozzuk a gondolkodásra rendelt készülékünket, kapcsoljuk be a tudatunkat és gondoljuk meg, hogy kik vagyunk valójában. És ahelyett, hogy a lemez parancsának engedelmeskednénk, mondjunk igent magunkban a következőkre: "Vagyok! A szeretet vagyok! Elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok!" Akkor majd más hangok is kijönnek belőlünk, a bőség és az "igen" hangja!

Ma a "belső gazdagsággal" akarok kapcsolatba kerülni és abból táplálkozva akarok gondolkodni, beszélni és cselekedni.

Augusztus 26. Csütörtök

A humor kiváló - és a legtöbbször váratlan - lehetőség arra, hogy megmondjuk az igazat.

Mindannyian szenvedünk attól, hogy túl komolyan vesszük magunkat és nem tudunk nevetni önmagunkon. Ezzel saját magunk útjába állunk. Létezik egy új terápiás irányzat, az úgynevezett provokatív terápia, amely többek között azzal foglalkozik, hogy újra megnevettesse az embereket - méghozzá önmagukon. Ha egy dogma, hittétel vagy életforma rabságába kerülünk, a humor mindig segíthet, hogy kiszabaduljunk belőle. Ha humorosan mondjuk el valakinek az igazságot, azzal tudtára adjuk, hogy vettük a fáradtságot, hogy átlássunk rajta, de nem haragszunk rá. Ez mindkét félre felszabadítóan hat.

Ma egy olyan esetre akarok emlékezni, amikor egy kellemetlen igazságot humorosan és szeretettel hoztak a tudomásomra.

Augusztus 25. Szerda

A humor nélkülözhetetlen és soha nem lehet túladagolni. Egyik következménye a nevetés. Nevetéskor elengedjük a lényegtelent, az egót, a nehézségeket és a fölösleges terheket, s a lényeges és a lét könnyedsége felé fordulunk. A vicc, a komikum, az irónia és a szatíra mind a humor testvérei, de közöttük a humor a legbarátságosabb, a legszerényebb és a legcsendesebb.

A nevetés egészséges, szárnyakat ad a testnek, a szellemnek és a léleknek. Sőt más pozitív hatásai is vannak: például csökkenti a stresszt, erősíti az emésztő-, a légző- és a keringési rendszert, fokozza az endorfin (az úgynevezett boldogsághormon) kibocsátását. A provokatív terápia is a felszabadító nevetés közmondásos erejét használja ki. Ugyanis az, aki képes nevetni önmagán, már jócskán eltávolodott a kínzó problémáitól. Olyan perspektívák és kiutak tárulnak fel előtte, amelyeket csak a problémától már eltávolodott tekintet ismer fel.

Ma egy olyan alkalomra akarok emlékezni, amikor szívből tudtam nevetni önmagamon.

Augusztus 24. Kedd

Akkor is gondolkodjunk és beszéljünk pozitívan egy másik emberről, ha nincs jelen. A gondolkodásban ugyanis nincs jelentősége a távolságnak - ezt a fizikusok is egyértelműen megállapították. Mindegy tehát, hogy Kis úr velünk szemben ül-e, vagy Hawaiion tölti a szabadságát, ha épp valami jót vagy rosszat kívánunk neki. A szellem vonatkozásában nincs tér.

Ennek a tudatnak arra kell ösztönöznie, hogy "helyesen" álljunk hozzá az emberekhez. A pozitív hozzáállás nem azt jelenti, hogy az egekig dicsérjük azt, akit titkon balfácánnak tartunk. Hitelesnek kell lenni. Mindössze arról van szó, hogy fogadjuk el az embereket olyannak, amilyenek és vegyük őket komolyan ilyen mivoltunkban. Lehetőleg szavakkal is fejezzük ki, hogy elismerjük őket, elismerjük bennük az istenit, azt, amivel hozzájárulnak az életünkhöz.

Ma elgondolkodom egy olyan emberről, akivel problémám van, illetve volt és elismerem azt az értéket, amelyet az életemben képvisel.

Augusztus 23. Hétfő

Rossz szokás túl sokat beszélni és túl keveset hallgatni, mart ha beszélünk, nem tanulunk semmit, ám ha másokra figyelünk, mindig tanulhatunk valamit.

Nem véletlen, hogy az embernek két füle van, de csak egy szája. A fül nagyon "rugalmas" szerv. Alkalmas arra, hogy a felületesen elmondottak "mögé hallgassunk" és az elmondottakból kihalljuk a rejtett üzenetet. Azáltal, hogy készséggel meghallgatunk egy másik embert, éreztetjük vele, hogy megértjük, vagy legalábbis elfogadjuk, hogy ő olyan, amilyen. Így kevés elmondott szóval is megérinthetünk és komolyan vehetünk egy másik embert.

Ma tudatosan figyelek arra, aki hozzám beszél és mélyen befogadom, amit mond.

Augusztus 22. Vasárnap

Csak akkor lesz állandó vendégünk a bőség, ha már alkotótársként lelkesedünk és fáradozunk azon, hogy ténykedésünkkel jobbá tegyük a világot.

Elzárjuk magunkat a bőségtől, ha magunknak a legjobbat akarjuk, másoknak viszont nem. Ha azon elmélkedünk, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni a világot, nem kell a távoli jövőbe tekintenünk. Mindig kerülnek az utunkba olyan emberek, akik számára esélyt jelenthetünk, kiindulási pontot a jó felé. És ha másokkal együtt átgondoljuk, hogy mit is tehetünk, a jó és az összhang képviseletében alkotótárssá válunk, s a bőséggel harmóniában tevékenykedünk.

Ma tudatosan hozzájárulok olyan emberek jó közérzetéhez, akiknek szükségük van rám.

Augusztus 21. Szombat

Ahhoz, hogy a bőségből részesülhessünk, át kell adnunk a kis énünket a valós énünknek. Erről szólt Jézus, amikor ezt mondta: "Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek."

Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten országa létezik. Jézus azt mondta: "Isten országa tibennetek van." Tehát önmagunkban kell azt keresnünk és megtalálnunk. A megérzéseinkre kell hagyatkoznunk és bizonyára elkövetünk néhány hibát, mire azt mondhatjuk, hogy felfedeztük és megéreztük önmagunkban Isten országát. És eközben az egónk a képzeteivel együtt feloldódik. Az egótól az énhez vezető úton célszerű, ha megfelelő "rugózásról" gondoskodunk. Azután egyszer csak az énünk kezd el cselekedni rajtunk keresztül - ez már egy új út, egy új nyelv, amelyet meg kell tanulnunk.

Ma tudatosan Istennek adom át tetteimet és cselekedeteimet.

Augusztus 20. Péntek

Bőségben élni azt is jelenti, hogy adunk a legjobb vagyonból - másoknak és önmagunknak.

A német közmondás szerint: aki elvesz, az tartozik, aki ad, az boldog lesz. Ebben a bölcsességben az erőszakos "elvenni valamit valakitől" a feltétel nélküli megosztással áll szemben. Ha adunk, nyitva kell tartanunk a belső csatornákat. Ha másokért - és önmagunkért - élünk, megnyitjuk a bőség folyamatát. Ezt a bőséget olyan mértékben és formában kell áramoltatnunk, hogy mások és mi magunk egyaránt be tudjuk fogadni azt.

Ma tudatosan átgondolom, hogy mit adhatok magamnak - vagy egy másik embernek - anélkül, hogy megerőltetném magamat.

Augusztus 19. Csütörtök

A bőség törvénye csak akkor érvényesülhet, ha mi magunk olyan csatornává válunk, amelyen keresztül megmutatkozhat a bőség.

Csatornává válni azt jelenti, hogy nem állunk az egónkkal a bőség útjába. A csatorna áteresztő, nem tanusít belső ellenállást (Istennel szemben), hiszen ellenkező esetben semmi sem folyhatna át rajta. A bőség itt azt jelenti, hogy az erőfeszítés és a hiábavalóság között hagyjuk megtörténni a dolgokat. A LÉT-nek azon a területein játszódik ez le, amelyeken nem hajszolunk makacsul célokat, de nem is fojtjuk el azokat. A bőség logikus következménye annak, hogy (egóként) kitérünk önmagunk útjából.

Ma tudatosan akarom megtapasztalni önmagamat mint a bőség csatornáját.

Augusztus 18. Szerda

Gyakran előfordul, hogy nem érezzük magunkat méltónak arra, hogy bőségben éljünk. Ezzel a hozzáállással egyértelműen megakadályozzuk, hogy megkapjuk az élettől azt, amit egyébként készséggel rendelkezésünkre bocsájtana.

Azt hisszük, hogy ha értéket adunk önmagunknak (az énünknek), akkor támadási felületet nyújtunk magunk ellen, vagy egoistának tartanak. Valójában csak azt tesztelik, hogy a saját énünkkel vagy valamiféle mániával azonosítjuk-e magunkat. Fáradhatatlanul vigyük be az önértékelésünket és a tudatunkat életünk azon területeire, amelyeken még nem sikerült teljes mértékben megvalósítanunk a bőséget. Ennek jóvoltából egyszer csak azt tapasztaljuk majd, hogy az életünk minden része egyre jobban tükrözi ezt a bőséget.

Ma tudatosan hagyom, hogy az adott helyzetben kifejezésre juthasson az én(em) értéke.

Augusztus 17. Kedd

Bármilyen nehéznek tűnnek is a körülmények, ha igent mondunk a bőségre, fölül tudunk emelkedni rajtuk és meg tudjuk változtatni azokat.

Ha nehéznek látszanak a körülmények, célszerű leírni a következő kérdést: "Milyen körülményekről van szó és mitől olyan nehezek?" Ezután szálljunk magunkba és keressük fel bensőnkben a bőség szellemét. Belőle töltekezve fel tudunk nőni a nehéz helyzetekhez. Ebben a pillanatban már nem a körülmények állnak a középpontban, zaklatva bennünket, hanem önmagunkat, az énünket látjuk ott, a körülmények pedig a javulásra való esélyként jelennek meg.

Ma életemnek azon elemeit vizsgálom meg, amelyeken javítanom kell és meg akarom nézni, hogy milyenek lehetnének azok a bőség szemszögéből nézve.

Augusztus 16. Hétfő

Minden, ami történik velünk, lehetséges esély, hogy felszínre kerüljön a bőség.

Sokszor olyan helyzetbe kerülünk, amely elsőre szorongatónak, talán még ijesztőnek is tűnik. Az is előfordul, hogy félelmet vált ki belőlünk. Nem fogadjuk el és fenyegetve érezzük magunkat. Ilyen helyzetekben először is a magunk beszűkültségét kell felismernünk, anélkül hogy értékítéletet alkotnánk és rá kell jönnünk, hogy nem a helyzet fenyegető, hanem mi vagyunk beszűkültek. Ezt be kell ismernünk. Ha így teszünk, önmagunkkal szemben is bátran járjunk el. Ez a belátás és a változás pillanata.

Ma megfigyelek egy nyomasztó vagy ijesztő helyzetet, beismerem a beszűkültségemet, s hagyom, hogy bőség és szélesebb látószög foglalja el a helyét.

Augusztus 15. Vasárnap

Vajon felismerjük-e, hogy a belső természetünknél fogva gazdagok vagyunk?

Ha összehasonlítjuk a tudatunkat egy állatéval, láthatjuk, hogy milyen óriási különbség van a lehetőségeink között. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki ki is használja a lehetőségeit. Csak akkor kereshetünk az életünkre a hagyományos gondolkodáson túllépő válaszokat, ha felfedezzük a "belső kincsestárunkat". Ezek a válaszok mélységesen egyéniek és a teremtés birodalmát gazdagítják. És ez az a pillanat, amikor felébred a belső géniuszunk, s arra vár, hogy műveljük és eddzük.

Ma, mielőtt cselekszem vagy megszólalok, felkeresem a "belső kincsestáramat" és eldöntöm, hogy mit akarok felszínre hozni belőle.

Augusztus 14. Szombat

Aki nem ismeri fel a belső gazdagságot, önmagának és sikerének áll az útjában.

Ha külső sikerek után futunk, kudarcra van ítélve a vállakozásunk. Lehet, hogy elérjük, amit akarunk, mégsem leszünk tartósan boldogok és később gyakran elveszítjük azt is amit elértünk. Bármikor, ha vágyunk valamire, azt először a bensőnkben kell elfogadnunk és igent mondani arra, amire vágyunk, majd a vágyunkat "VAN-ná varázsolnunk", hogy azután vágyunk tárgya ránk találhasson. Így valósul meg a gazdagság magunkon keresztül.

Ma megkérdem magamtól, hogy mire vágyom a külvilágban, majd magamba fogadom és érlelem kívánságom tárgyát.

Augusztus 13. Péntek

Ha az életben mindenütt felsimerjük a bőségre való készséget, akkor elő is hívjuk azt. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha az egész életünket a bőség kinyilatkoztatásává tesszük.

A keresett gazdagság mindenütt jelen van, még ha észrevétlen is, még ha szívesen rejtőzködik is. Tudatosan kell megszólítanunk, hogy feltáruljon. Ezt tesszük, amikor egész nap szeretetet sugárzunk és a bőséget, amelyet a külvilágban szeretnénk megélni, önmagunkból árasztjuk. Ha ez nem sikerül azonnal, akkor az áldás törvényével is hathatunk. A bőség így számára megfelelő formában, az elképzeléseinktől függetlenül mutatkozhat meg.

Ma megszólítom a bőséget, a tökéletességet és a harmóniát azokban az élethelyzetekben, amelyekbe kerülök.

Augusztus 12. Csütörtök

Amint felismeri az ember, hogy ki is valójában és elfogadja a szellemi örökségét, megjelenik az életében a bőség. Aki teljes mértékben felsimeri ezt a törvényt, nem tapasztal többé szükséget.

Hiánytudat akkor jön létre, ha nincs viszacsatolásunk az alkotó tudathoz, amely nem más, mint egyfajta bőségtudat. A 23, zsoltár világosan leírja: "Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm." Ez a vers nem csak egy állítás, hanem egy ok is, egy olyan gondolkodásmód, amelyet minden - valóban minden - helyzetben alkalmazhatunk. És egyben válasz sok-sok - nemritkán nehéz - élethelyzetre.

Ma tudatosan elismerem az életemben a jólétet - ott, ahol már jelen van -, és hálás vagyok érte Istennek és önmagamnak.

Augusztus 11. Szerda

A bőség törvénye szerint az élet gazdagsága szellemi örökségként illeti meg az embert és minden pillanatban rendelkezésére áll.

Először is tisztázzuk magunkban, hogy mit is értünk a bőség fogalmán. Az értelmünk és az énünk ugyanis gyakran eltérő véleménnyel van arról, hogy mi a bőség. A bőség nem feltétlenül azt jelenti, hogy bőségesen van pénzünk. A bőség abban is mutatkozhat, hogy sok idő, együttérzés, szeretet, érzékenység, valamint rengeteg feladat és kihívás áll előttünk.

Ma tudatosítom magamban, hogy milyen bőségben van részem, hálás vagyok érte és szeretettel fogadom azt.

Augusztus 10. Kedd

Mindenki maga határozza meg azt a szintet, amelyiken él, azáltal, hogy megnyitja és tágítja a tudatát, kellően értékeli magát és a sorsát és annyi tiszteletben részesül, amennyit ő maga nyújt.

Úgy tehetünk szert önbecsülésre, ha értéket adunk az énünknek, a bennünk levő isteninek. Ki kell tárnunk a tudatunkat az énünk felé. A szintnek, amelyen élünk, semmi köze nincs az adott körülményeinkhez. Ez ugyanis egy "belső szint". Hajléktalanként is élhetünk királyi módon, ha ,egőrizzük a tudatunkban a valós énünket. Az embert nem elsősorban a körülmények teszik bánatossá vagy boldoggá, hanem az, hogy miképpen értelmezi azokat és hogyan viszonyul hozzájuk.

Ma tudatosan tisztelni fogom az énemet.

Augusztus 9. Hétfő

Csak az tehetős, aki képes valamit tenni és aki sokat tesz, az nagyon tehetős. Azért fontos fejleszteni a belső teljesítőképességet, hogy kívül jólétként jelenjen meg.

"Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam." Ha tehetősek akarunk lenni, szövetkeznünk kell a bensőnkben azzal, aki birtokol és belőle kell növekednünk. Az egónk nem teljesítőképes, legfeljebb követelőző.

Ma tudatosan eggyé válok a bennem munkálódó istenséggel.

Augusztus 8. Vasárnap

Gazdagság a szellemi elvek és az erőteljes cselekedetek társításával jön létre.

A cselekvésünket gyakran a neurózisunk és a képzeteink határozzák meg. Igen gyakran túl sokat cselekszünk és ráadásul túl rossz irányban. A tetteinknek belülről és szellemi harmóniából kell fakadniuk. Ehhez visszacsatolásra van szükség, aminek révén a szükséges erőt is elnyeri a cselekvésünk.

Ma odafigyelek, hogy a cselekedeteim megfeleljenek a legbelsőbb etikámnak és csak akkor cselekedjek, ha az elveim engedik.

Augusztus 7. Szombat

Ha fejleszteni akarjuk a jólét tudatát, akkor először is el kell engednünk a hiánytudatot.

A legtöbb ember a saját elképzeléseit tekinti mércének a jóléte megítélésében, ezért állandóan szükségben él. Valahányszor meg vagyunk győződve arról, hogy valakinek másként kellene viselkednie, vagy egy helyzetnek másnak kellene lennie, hiánytudatban szenvedünk. Ha utánakérdezünk, hogy megfelelnek-e az elképzeléseink a valóságnak, mindig "nem"lesz a válasz. És ha vitába szállunk a valósággal, mindig veszítünk, mégpedig százalékosan. Mihelyt felhagyunk a hiánygondolkodással, elkezdjük érezni magunk körül a bőséget.

Ma átgondolom, hogy "szegénynek" érzem-e magamat és az életkörülményeimet, majd megbékélek és hálát adok azért, amim van.

Augusztus 6. Péntek

Még soha senki sem tudott hiánytudattal jólétben élni. Az egyik tökéletesen kizárja a másikat.

Először is tudatosítanunk kell magunkban, hogy kik vagyunk valójában. Ugyanis minden ember annak az EGYETLEN tudatnak az osztatlan része, amelyet Istennek is nevezünk. Mi, mint Isten, különböző helyzetekbe kerülünk és a bennünk lakozó istenség emberi fejlettségi fokától függően maradéktalanul vagy úgy-ahogy megbirkózunk az adott helyzettel. Feladatunk az, hogy a gazdagságot, ami mi magunk vagyunk, igyekezzünk életünk minden területére kiterjeszteni. Nem kell kapkodnunk, hiszen az örökkévalóság áll előttünk.

Ma kapcsolatra törekszem a bennem lakó istenséggel, jólétet és bőséget akarok érezni önmagamban, s ezt ki is szeretném sugározni.

Augusztus 5. Csütörtök

A bőség a világegyetem természetes törvénye. A természet mindenütt szinte pazarlóan nagyvonalú, körös-körül bőség uralkodik. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy sokan nem részesülnek ebből a gazdagságból, mert nem ismerik a belső teljesítőképességüket, vagy legalábbis nem használják ki azt optimálisan.

A gazdagság nem újraelosztás, hanem tudat kérdése. Ha a világ minden pénzét összegyűjtenénk és kiosztanánk az emberek milliárdjai között, viszonylag rövid időn belül a gazdagok újra gazdagok, a szegények ismét szegények lennének. A gazdagságot ÖNMAGUNKBAN kell felfedeznünk és arra kell kérnünk, hogy terjedjen át az életkörülményeinkre is.

Ma tudatosan megszólítom önmagamban a "bőség szellemét" és az életkörülményeimre is ki akarom azt terjeszteni.

Augusztus 4. Szerda

Szellemi utunkhoz az a megfelelő hely, ahol éppen állunk.

Nagy a kísértés, hogy a magasztos spirituális érzések hatására mindent hátrahagyva egy kolostorban, asramban vagy a társadalmon kívül keressük a spirituális beteljesülést. Ha ez az igény nagyon erős, engedünk is neki. Végül azonban az élet mindig visszaküld arra a helyre, amelyet elhagytunk és megkér, hogy foglaljuk el azt újra. Spirituális utunk kiindulási pontját nem annyira a külső, mint inkább a belső újrapozicionálásban kell megtalálnunk.

Ma tudatosan meghatározom és elfogadom azt a helyet, ahol a foglalkozásom, a személyem, a kapcsolataim és az egészségem tekintetében állok.

Augusztus 3. Kedd

Évmilliók óta rejtőzött a sivatag mélyén egy kincs, a kőolaj, miközben a felszínen szegények voltak az emberek. Ez a belső gazdagság csak akkor vált kívül is láthatóvá, amikor felfedezték és kitermelték a kincset - lementek érte a mélybe. Tehát ne becsüljük le azt a képességünket, hogy le tudunk merülni a bőségbe.

Át kell formálnunk a tudatunkat. Ez azt jelenti, hogy nem másokkal, hanem saját magunkkal kell kezdenünk azt, hogy leszállunk a mélybe és kiássuk a belső kincset, feltárjuk tudatunk belső birodalmát, s ebből kiindulva kell élnünk és cselekednünk. Ha nem tudjuk, hogy hogyan érhetjük el Istent, szegények vagyunk. De amint sikerül megérezni önmagunkban az isteni mélységet és előhívni azt, gazdagok leszünk.

Ma tudatosan fogok kutatni magamban és fel akarom fedezni, hogy milyen adottsággal, milyen kinccsel ruházott fel Isten.

Augusztus 2. Hétfő

Az ember arra születik, hogy bőségben éljen és ez meg is valósul, ha él a felhatalmazásával.

Bőségben élni nem azt jelenti elsősorban, hogy minden, amit kigondolunk, azonnal rendelkezésünkre áll, hanem azt, hogy tudatára ébredünk a szellem gazdagságának és ebből a gazdagságból - nem pedig az adottságok börtönéből - élünk és cselekszünk. Előszeretettel tesszük, fel a kérdést, hogy félig tele van-e a pohár, avagy félig üres és közben teljesen elfelejtünk hálát adni azért, hogy egyáltalán van pohár, amelyet újra és újra meg lehet tölteni.

Ma tudatosan a belső szellemi gazdagságomból fogok alkotni és szeretném, ha eszembe jutna valami jó.

Augusztus 1. Vasárnap

Mindenekelőtt szögezzük le, hogy minden jólétet az emberi szellem hoz létre.

Szellemünk segítségével jólétté változtathatjuk bármely élethelyzetünket. Ez nem azt jelenti, hogy milliomosok leszünk. A jólét itt azt jelenti, hogy jól mennek a dolgaink. Ezt pedig kizárólag a szellemünk révén érhetjük el. Hiába születik valaki milliomosnak, ha nincs rendben a szelleme, elveszti a millióit, vagy legalábbis egyszer csak meglehetősen szegénynek kezdi érezni magát. Ha a jólétet önmagunkban alakítjuk, akkor egy olyan jólétet hozunk létre, amelyik azonos velünk, vagyis szeretetet és kedvességet teremtünk magunk körül.

Ma jólétet teremtek magamban azáltal, hogy helyére teszem a dolgokat - különösen annak révén, hogy megfelelően gondolkodom és cselekszem.Drágáim,

mára is csodálatosan szép, békés és derűs napot:
KingitekDrága Evelin,

ha az error-os részen belüli linkre kattintasz: " http://zsuzsikonyhaja.gportal.hu/portal/zsuzsikonyhaja/image/gallery/127... " akkor megnyílik:) (remélem)

Angyalkás álmokat, Drágáim:
KingiliKingikém!!!

Amit Zsuzsinak linkeltél, nekem nem nyílt meg:((((

Így jár, aki kíváncsi...:))))

Köszi az ölelést az iwiwen:)))))))))Köszike:))))))

Zsuzsi nagyon drága vagy, ahogy vígasztalsz és bátorítasz is egyszerre!!!! Jólesik nagyon:)))

Az apukás köszöntést pedig teljesen megértettem, nagyon köszönöm azt is!!!! Apukám felett konzíliumot ülnek még hétfőn...majd utána tudunk többet. Már nem fullad annyira...de a CT-n valamit találtak. Csak még ezt nem terjesztették elő, hogy mit???

Palkóm apukáját pedig infúziózzák, nagyon legyengült állapotban van. Reméljük ő is hamar erőre kap!!!

Ölellek drága és legyen szép a heted:))))Bizony:)))))))

Így ahogy írod Ragyogásom!!!!!!!!!! Két kicsi kezemmel dobáltam be rönkönként a fát a fészer alá!!! Mindhárom gyerekem segített amikor csak bírt. Én is csak egy-egy órákat tudtam csinálni, utána kidöglöttem....:)))))))))))):)))

olyan jó itt Veletek!:))Ó, üdv Márti drága,

de jóóóó, hogy Te is itt vagy :))))))Szép vasárnapot kívánok :)

Evelion, köszönöm a szép képet idézettel együtt. :) Nagyszerű dolog a vezetés, és persze, gyakorlat teszi a mestert. Én már csak jól tudom. :) Jó gyakorlást kívánok. Az apukáitok mielőbb kapjanak újra egészséges erőre.

Zsuzsi, Te egy nagy ínyenc vagy... nyalóka, süteményesdi... :) Kell bizony, édesíteni az életet, amennyire lehet.:) Ölelés Neked is! :)

Napsugi, kitartás, gipsz után édes a vezetés... vagy a palacsinta sütés? :) Eszembe jutott, amikor nagynéném feldobva akarta megfordítani a palacsintát, ami picit leragadt, így nagyobb lendülettel rázta meg a serpenyőt - nem sikertelenül - csak éppen a palacsinta a plafonra ragadt, s onnan kellett lekaparni... :) Régi történet ez már, de jó volt nosztalgiázni. Látom, ügyesen boldogulsz így is, de mielőbbi felépülést kívánok Neked!

Judy, örülök, hogy szerencsésen hazaérkeztetek, s Te már bizony rutinos sofőrhölgy vagy. :) Erdélyről már sok szépet hallottam, egyszer majd oda is eljutok talán... :)

Kingi, ha az ember lélekben nem távolodik el, nagy bajok nem lehetnek. :) Az én időm sem engedi, hogy túl gyakran lehessek itt, de gondolok sokat Rátok. :) Téged és Vilit is jó itt látni. :)

Ragyogás, nagyon szépeket idéztél megint. :) Köszönöm, hogy olvashattam. A barátság egy igazi kincs, sőt, a valódi barátság egy igazgyöngy. Így van. :)

Ha már idézetekről beszéltünk... :)
"Sok mindent elfelejtettem, amiről azt hittem, hogy tudom, és sok mindent megtanultam, amit már elfelejtettem. Sok mindent látok, ami messze van, és sok mindent nem, ami itt van a szemem előtt."

Nektek és Minden Secret fórumozónak vidám és hálával teli vasárnapot kívánok. :)Drága Zsuzsim,

úgy örülök, hogy itt vagy! :D
Tehát a sütizés az fix, a város meg tök mindegy, hihi :)))
Ps.: tel.számot is kéne cserélnünk :-)
Ó, nézd mit találtam: "Zsuzsi konyhája" :))))
http://zsuzsikonyhaja.gportal.hu/portal/zsuzsikonyhaja/image/gallery/127...
Mmmm... azt hiszem ki is kell mennem a konyhába édességkutató-körútra, hihi :DDDDD

Csodáááás vasárnapot, Drágáim!

Puszi & szercsi:
KingitekJudynk!:)))

Ügyes vagy nagyon,én biztos átgondoltam volna hogy bevállaljam -e,pedig jól vezetek és régóta.....Klassz csaj vagy hiába!:))))Drágák vagytok nyakókaügyben...hihi...:))))

Napsugim!
Képzeld,én is lesem a vásárokban,minden fajta nagy nyalóka volt,de pont olyan nem....na nem adjuk fel,meg látod segíségem is van már,ez a csupaszív testvérpár.....:))))

Evelin!:)
Hát persze hogy nem megy úgy a vezetés,az lenne csoda ha 10 év kihagyás után beülnél és pikk-pakk menne minden....bár ez sem lehetetlen,de azért az átlag nem ez...Majd úgy fogsz belejönni hogy észre sem veszed,egyszer csak vezetsz bátran...:))
Apukáknak gyógyulást,és ölelést kívánok..!Na ezt jól meg aszondtam...:)))Érted ugye.,:)))

Diamyne!
Nagy puszi Neked is!

Drága Ragyogás,Tike-Jani,Judit,Ildi,Panka,Beám szép hvasárnapot kívánok Nektek is!
(())ZsuzsiKingikém!:)))

Köszi hogy beírtad a vasárnapi penzumot...Úgy szeretem ezt a minden napra valamit...:)))))Ezt at egy hetes sorozatot...Diamyne is szokott idézni,és én mindíg úgy ötülök ennek!:)))
Hú a mákos berliner az valami csudafinom!:)))Jaj,nem felejtettem ám el a sütizésünket,csak még nem voltunk zeg.-en azóta sem.De ha véletlenül itt jártok Te is keress meg feltétlenül!:))
(())ZsuzsiDrága Ragyogás,

olyan jó a hoponopo-s dal, nagyon szépen köszönjük, hogy belinkelted, olyan békés és lélekemelő! Örülök, hogy azért jut időd bekukkantani hozzánk, nagyon szeretünk, ebből meríts erőt! :)

Napsugi, drága, kitartást a gipszben maradás fennmaradt idejére! Örülök, hogy a kötőtű is hasznosíthatónak bizonyult, hihi :-) (én még nem is hallottam olyan gipszről, amiben fürödni is szabad, de szuper)

Judym, ma mise után felhívlak dumcsizni:))) Ps.: azóta is kívánom a főtt kukoricát :D

Legyen csodálatos vasárnapja mindenkinek!

"Ma van Minden-Jól-Van-Vasárnap. Mától minden vasárnap állj meg egy pillanatra, és tekints vissza a hét összes jó dolgára. Majd nézz előre az eljövendő hétre, és lásd az összes rád váró jó dolgot.
Most már megpihenhetsz, mert tökéleteset teremtettél. Elégedett lehetsz, hiszen MINDEN JÓL VAN."

http://lakhesz.freeblog.hu/files/szeretet2.jpg
Puszi & szercsi:
KingiMese a barátságról

Egyszer régen, amikor még nem volt bánat,
S a kék vizekben tündökölt a hold,
Tündér leány állott a tenger partján,
S a hab lágyan, szerelmesen dalolt...
De egy este...messze észak felől
Orkán hadával érkezett a tél,
A tündér síri és fényes könnyeit
Zúgó tengerbe hullatta a szél...
Aztán elment... a tenger várta, várta,
És fodros habja többé nem dalolt,
Ködös, borongós, néma éjszakákon
Sötét vizén már nem tündökölt a Hold...
S a mélybe hullott tündér-könnyekből
Lettek fényes, igazgyöngy szemek...
A gyöngyhalászok néha megtalálják,
A mélybe hullott, tündér-könnyeket...

Én is ilyen gyöngyhalász vagyok, és e versem az igazgyöngyszem egyike...
Mert egyszer, lelkembe zokogott egy tündér
S azóta néha gyöngyszemet lelek...Főleg, ha rátok gondolok!
http://www.youtube.com/watch?v=aAC_zmJc3HU / Bródy: Magányos lettél

Ha úgy érzed, hogy szakadék szélén állsz,
S az Élet Számodra nem tartogat semmi mást,
Ha úgy érzed, hogy Számodra nincs Boldogság,
Akkor se feledd el: van egy szó: Barátság.
Ha úgy érzed, hogy az Élet Hozzád mostoha,
S Számodra semmit nem hozhat a holnap,
Ha úgy érzed, hogy Téged mindenki elhagy, ki szeret,
Ne felejtsd, hogy én akkor is ott leszek Veled!

Drága barátaim nagyon örülök ,hogy ilyen kedves kis csapat tagja lehetek. Kívánom mindenkinek legyen csodaszép hete! Anikó

Ho O'ponopono http://www.youtube.com/watch?v=ac5SGwRPv0oJó olvasni titeket kedvesek:)))

És bár magam is ritka vendéggé alakultam itt köztetek, rám is bízvást gondolhattok, mert, ha mást nem is, olvasni biztosan olvasgatlak benneteket:) Tudom, hogy ez kevés. És azt is, hogy olyankor csak az a kicsinyke, kevés időm, amely rendelkezésemre áll, arra elegendő, hogy csak elolvassalak titeket, kivel, mi történt.
Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen szépen alakul életetek.
Napsugár, téged olvasva, teljesen magamat éreztem, láttam, magam előtt! Zsukot, Wartburgot, Trabantot vezettem már én is, mert van jogosítványom. Sőt! 1 x a Trabicsekünkkel vonattam haza télen, csúszós télvíz idején kedves férjemet a Wartburgunkkal. A Trabant bírta a csúszást és a vontatást is! Hihetetlen egy drága jószágunk volt ez nekünk: DVS.444 volt a rendszáma.

Jó, hogy gyógyul a kezed, és, hogy palacsintasütő bajnok lehetsz!!! Fantörpikus egy nőszemélyzet vagy! Büszke vagyok rád!

Evelionom, drága kiscsibém, a két kezecskéddel dobáltad be a téli tüzelőt a fészerbe? Gratula! Ügyi vagy! És nagyon bátor! A kapcsolatodhoz kívánok rengeteg tüzet nektek! Ki ne aludjon sohase!

Kingike! A kép nagyon aranyos. Köszönöm! Bíztató dolog ez is, hogy időről-időre csak be tudunk lépni ide a mi játszóterünkre, valamennyien:)))
Kedves Mindenki, akit nem sorolok most nem szándékosan név szerint! Ezt célszerű elolvasni: A magyar házak mágikus ereje Írta: Wanatka Gabriella

Hétfő, 2010. május 17. 07:12

http://www.lakaskultura.hu/fokuszban/a-magyar-hazak-magikus-ereje-42780....

Miközben a keleti térrendezés – a kínai feng shui és az indiai vasati – divatja egyre szélesebb körben terjed, már-már a feledés homályába merül az ezeréves magyar házépítési szokásrend, mely nemcsak a földrajzi adottságainkra épült, hanem a magyar lélek mágikus erejét is keretbe foglalta.

Van egy álmom… Ebben az álomban Magyarországon olyan házak épülnek, amelyekből teljesen egyértelműen kiderül egy idegen számára, hogy csakis Magyarországon járhat. Ezek a házak őseink tudása alapján, természetes anyagokból, a magyar térrendezés jól bevált szabályai szerint készülnek, és jó bennük élni. Nekünk, magyaroknak olyan magas szintű építészeti, térrendezési hagyományunk és jelképrendszerünk van, amely minden utánzást fölöslegessé tesz, és amelyben az idegen elvek meghonosítása csupán zűrzavart okoz. – írja A magyar ház mágikus titka című könyv ajánlójában Színia, a szerző. Ez a könyv jó két évvel ezelőtt került a könyvesboltok polcaira, s szinte észrevétlenül simult a sok-sok feng shuit és egyéb keleti térrendezést dicsőítő, tanító kiadványok közé. Ebben a könyvben megtalálhatók azok az elvek, amelyek szerint őseink építkeztek, így az is kiderül, hogy a magyar ház szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amely a Teremtés folyamatának valós ismeretéből születtek. Nem véletlenül négyszögletes a házak alaprajza, nem véletlen az ablakok formája, osztása, nem véletlen a házak tájolása, a kapuk elhelyezése, s nem véletlenek a különböző díszítések, ugyanis a magyar ház egy térbeli összetett rovásjel, amely a jelképek ismerői számára pontosan olvasható.

Minden ház teremtés eredménye, egy-egy megvalósult gondolat. A gondolat nagyon finom erőforma, és megváltoztatni is csak gondolati úton lehet. Ezt az erőt még nem nagyon lehet mérni, a hatását viszont igen. A pozitív illetve negatív gondolatok megváltoztatják az izmok erejét, a bőr állapotát, amit a műszerek kimutatnak (lásd hazugságvizsgáló). A ház tehát egyéni gondolatok, illetve nagyon erős kollektív gondolatok együttes eredménye. A nagyon erős, régóta működő kollektív gondolat a HAGYOMÁNY. Őseink pontosan tudták, hogyan építkezzenek. A magyar térrendezés csodálatosan következetes és egységes rendszert alkot, amely évezredeken keresztül „bevált” a magyarság körében. Ha valaki más nép hagyományrendszerét kezdi alkalmazni, annak meg kell ismernie teljes mélységében ahhoz, hogy valóban működjön.

Az ősmagyarok legfontosabb, szent égtája a kelet volt, színe a fehér, állata a ló.
A feng shuit hirdető kínaiaknál a kelet csak a második legfontosabb irány, színük a zöld, állatuk a sárkány. A fehér szín a kínaiaknál a nyugati irányt jelöli, a ló pedig a dél állata. Amennyiben tehát egy magyar térben a fehér színt a nyugati oldal erejének megerősítésére akarja használni valaki, azzal káoszt okoz, mert nálunk évezredek óta a fehér keleti erőt jelöl. Nem beszélve a sárkányról, mely negatív alakja a magyar népmeséknek.

Az égtájaknak minden népnél fontos szerepük, jelentőségük van. A magyar elnevezések sok mindent elárulnak:

KELET – az ébredést, a megújulást, a feltámadást, jelenti. Keletkezik igénk szintén valami új létrejöttét, megteremtődését mutatja.

DÉL – az éltető energia, feltöltő erő

NYUGAT – a megnyugvásra, pihenésre utal. Energiája összehúz, összetart, körülölel, biztonságot ad.

ÉSZAK – az éjszakával, a sötétséggel, mozdulatlansággal kapcsolatos.

A legtöbb régi kultúrában a ház a Világegyetem kicsinyített mása volt, amelyet az adott hitrendszernek megfelelően tájoltak.

A magyar parasztház formája általában egy hosszú téglalap volt, amely a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, és az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta. Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték, és a házat, amikor lehetett, keletre tájolták. (A Boldogasszony a magyar hitvilágban az Istenanya, kit a népmesék Tündér Ilonaként őriztek meg, így ez az ágasfa más néven Tündér Ilona fája. A házat hosszában mestergerenda osztja, amelynek faragása a Tejutat jelképezi. A Tejút a népi csillagászat nyelvén Tündérek útja vagy Hadak útja, Lelkek útja, a végénél fekvő Szíriusz csillag pedig a Tündérfő.

Ha a ház szerkezetét lefordítjuk a csillagok nyelvére, akkor a mestergerenda jelképezi a Tejutat, a Mestergerenda végénél lévő Boldogasszonyfája pedig nem más, mint a Tündérfő csillag, vagy az Istenanya lakhelye (ez a Szíriusz, amely évente egyszer, július 23-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor „Napba öltözik”.) Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették a házaikba, elmondták a meséikben, ráhímezték a ruháikra, abroszaikra, ágyneműjükre.

A tető
A parasztházak teteje nagyon hosszú ideig kizárólag sátortető volt, amit kontyos tetőnek vagy süvegnek hívtak. Ezt később sokfelé felváltotta a nyeregetető, mert a ház alapterülete hosszában megnyúlt. Nemcsak azért ilyen a formája, mert a hó és a víz könnyen lecsúszik ezekről a tetőkről. A tetőt a ház hosszában minden esetben a mestergerenda tartja. Hogy mitől mester ez a gerenda? Mert fontos szerepe van a házban. Ha egy gyermek megszületett, arccal kelet felé, a mestergerenda alá fektették a bölcsőjébe. Ha valaki meghalt, ugyancsak a mestergerenda alatt ravatalozták fel, és éppen fordítva, arccal nyugatnak. A mestergerenda mutatta az utat a léleknek, hová érkezzen és merre távozzon. A „Mester” segítette az érkezőt és a távozót. A Mestergerendára csillagot, tejutat, szárnyas napot, illetve teremtés-szimbólumokat faragtak. Régen pontosan tudták azt is, hogy a gerenda melyik részére kell faragni azt a csillagot, vagyis pontosan ismerték a szimbólum jelentését.

Az apajogú nagycsaládok általában arccal kelet felé állnak be a világba, erre fordul a sátruk ajtaja is. Fő égitestük a Nap. Az észak-déli beállású rendszerek… még az anyajogú társadalmat képviselik, s a Hold tiszteletének nyomait találjuk körükben.(László Gyula.)

A csúcsjel

A tetőszerkezet tetején a legtöbb régi házon megtalálható valamilyen csúcsjel. Általában tulipánt, csillagot, keresztet, X-jelet, gömböket, kettős keresztet faragtak egymás fölé. (hogy miért épp ezeket a jeleket? Mert az ősi rovásírás első betűi egyben isteni jelképek. Az A betű az Anyaisten (4), a B betű az Atyaisten (X), a D betű pedig a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és főnökük a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: „öregisten” – az ő jele az „Us+ (mint Ős).

A homlokzat
Hasonló szimbólumokat faragtak rá, mint a csúcsdíszekre, a szerepük is azonos. Nagyon gyakori a homlokzaton a Nap!

A bejárat

Magyarországon nagy hagyománya volt (és egyre inkább ismét van) a faragott vagy festett kapubejáratoknak. Ezek a kapuk nagyon sok olyan ősi szimbólumot „felvonultattak”, amelyek a ház lakóinak spirituális védelmét szolgálták. A kapuk boltíve természetesen itt is az égboltot jelképezte: a kapu fölötti galambdúc a portát védő szellemek, az ősök lakhelyeként készült.

Annak idején a kapura festett, illetve faragott jelek pontosan úgy olvashatóak voltak, mint ma bármelyik betűvel írt szöveg.

Régen létezett a magyar kapukon egy „lélektükörnek” nevezett domború, fényes Nap-forma.
Aki belépett, először mindenképpen szembetalálkozott saját képmásával, így megvizsgálhatta a lelkiismeretét, vajon jó szándékkal jött-e. A kapura feliratok is kerültek, amelyeknek természetesen szintén védő, áldó szerepük volt. Mint például: „A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség.” Vagy: „Jószívű jó barát kapumon bé jöhetsz.”
A sok kapun ma is látható körbefutó hullámvonal-faragás eredetileg olyan kétfejű kígyó volt, amely védte-őrizte a portát. Ez a kétfejű kígyó egy csillagkép az ég északi sarkkörén.

Minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait és azok szerint éljen boldogan. Azokat feladni nincs értelme. A magyarok kövessék a a magyar szokásokat hibátlanul, és a többi nép is a sajátjait… (Láma Ngawang, tibeti tanító)

A ház bejárata

A régi házak ajtaja köztudottan nagyon alacsony volt, aki belépett rajta, mindenképpen fejet hajtott és levette a kalapját. A ház másik neve egyébként a „hajlék”, amelyben egyértelműen megmaradt a meghajlásra, tiszteletadásra való utalás.

A Tűzhely

A ház lelke. Ezért is került mindig a ház közepére. Őseink a tűznek különös jelentőséget tulajdonítottak, Bármilyen nagy ünnep volt, a családból valaki mindig otthon maradt, hogy vigyázzon a tűzre. Ugyanis a tűznek folyamatosan égnie kellett, az év egyetlen napját kivéve, amikor megszentelték és újragyújtották. A tüzet tilos volt piszkálni, nem volt szabad szemetet beledobni, nehogy megsértsék az Ős szellemét. A családi tűzhely azonos volt a családi múlttal, jövővel, jelennel, összetartozással, ezért óriási illetlenségnek számított, ha valaki például a szomszédba ment parazsat kérni, mert a saját tüze kialudt. (Még ma is él a mondás: háztűznézőbe mennek a lányok a fiús házhoz – ez is abból ered, hogy a tűzben a ház szelleme lakik, így a „háztűz” az egész családot, nemzetséget, vérvonalat jelképezte).

A magyar térrendezés a tűzhelytől indul. A tűzhely mögül kelet felé nézve látható a ház legértékesebb része. Ez után következik a jobb kéz felé eső rész, majd a bal kéz felé eső, és végül, a legkevésbé értékes az, ami a hátunk mögé kerül.

Ablakok
Ha a ház az ember testét, a kemence a lelkét szimbolizálja, akkor az ablak nem más, mint a ház szeme (azt is mondjuk: ablakszem).

Erőterek a magyar házban: Amikor a két alaperő – a férfi és a női erő – éppen megfelelő arányban van, akkor harmónia uralkodik, kiegyensúlyozott a ház.

1. A szellem erejének gyűjtőpontja a házban a keletre, délkeletre és délre nyíló ajtók, ablakok, illetve a padlás. Erőformája a megtisztító, növekedést beindító, kelet típusú fa-energia és a déli feltöltő tűz-erő. Az ötletek, az ihlet, a tervek, az álmok mind a szellemi erő következményei. A teremtés első fázisa, a gondolatok keletkezése. A házban a szellemi erőt „katalizáló” helyek a keleti és a déli oldalak, illetve a tetőtér. Ezekre a részekre érdemes azokat a helyiségeket építeni, ahol alkotunk, szellemi munkát végzünk: dolgozószobát, műtermet, gyerekszobát.

2. A lélek erejének központi helye: a tetőgerendák által alkotott térbeli kereszt metszéspontja, ezen kívül a tűz helye, a délnyugatra és északkeletre néző ajtók-ablakok, valamint a ház közepe. Erőformája kiegyensúlyozott, stabil földerő. Ide érdemes tenni a konyhát, étkezőt, nappalit, minden olyan helyiséget, ahol a társasági élet zajlik.

3. A teremtő-megtermékenyítő erő: a házban nyugati, illetve az északnyugati és északi oldal – a pihenés, érlelődés, a befelé fordulás helye. A hálószobák, fürdőszoba és éléskamra legjobb helye.Sziasztok lányok

,na még egy közös dolog,amit szeretünk csinálni a vezetés,nekem már 35 éve van jogsim és a platós
zsuktól elkezdve mindenféle járgányt vezettem,most alig várom,hogy lekerüljön a kezemről az akadály
és újra vezethessek.MÉG EGY HÓNAP. Köszi a puszit Judy,már csak akkor fáj,ha elfelejtem,hogy nem
szabad erőltetnem,még sokszor feledékeny vagyok hi,hi és magamat ismerve,leszek is.
Kinga a kis torkos,biztos finom a mákos süti,holnap én is sütök valamit(a mixerhez elég egy kéz is).
Ma palacsintát bűvészkedtem,akinek jó palacsinta sütője van és tudja dobálni a palacsintát,annak nem
hiányzik még egy kéz,hát nagyon jókat mulatok magamon sokszor.
Evelin, jó munka a farakás,mert közben az a megnyugtató érzés járhat a fejedben,hogy nem fogsz
megfagyni a télen,ropoghat a tűz a kályhában.
Zsuzsi,tudod hol lehet ilyen nyalókát kapni?azoktól az árusoktól,akik búcsúkba,vásárokban árulják a saját készítésű édességeiket,mint a törökméz is.pl.
Legyen jó hétvégétek ,puszi mindenkinek Napsugár
Ja,Kingi én kötőtűvel nyúlkálok alá,még nem viszket és azt ígérték,hogy nem is fog,mert ebben lehet
fürödni is és tök jó hogy alá is mehet a jó meleg víz,olyan jó érzés a kezemnek.:))

Evelyn, én 1 nagyobb és 1 kisebb baleset-ez utóbbinál várandós voltam, jobban szívre vettem- után 5 évet hagytam ki. Féltem, a gyerekeket féltettem, az autót...szerettem volna, de nem tudtam elengedni magam. Aztán tavaly ősszel s.o.s haza kellett mennem, jogsim járt le. Akkor rámjött a vezethetnék, mondván, hogy a baleset az baleset, de én szeretek és tudok is vezetni- merthogy én jól vezettem, azt gyakorlattal újra tudok, és igenis kell az a jogsi még nekem, tehát haza kell mennem. Csakhogy Férjem nem tudott jönni. Beültetett 2szer lementünk Szigetcsépre, aztán kivitt a M3-ra:)-ez volt életem első autópályás vezetése. Le kellett mennem Ártándra. Haza Ő jött, én a gyerekekkel vesződtem. Azt mondta, szóljak Vilinek, jöjjön ki, mégse legyek egyedül ha lenne vmi, tudjon leváltani. És nyugodjak meg, simán haza fogok tudni vezetni- Neki lett igaza.
Nekem is helyismeretem nincs. Hiába élek Bp-n 6éve, amíg dolgoztam Bkv-ztam, ha vhová mentünk Lesiem vezetett, és még nem tanultam meg Bp térképét, de megfogom. Most már a 2-3 sávos tele utakkal is jobb barátságban vagyok- Erdélyben ilyen nincs, a 2sáv is ritka egyirányba. Ott azzal voltam szokva h mentem a magam helyén, szembe jött a szembejövő forgalom, ha előzni akartam, előztem:)))
Ennyi.
Most káosz az otthoni autós élet, rengeteg autó, arra az amúgy is kevés útra, mindenki siet, és nem túl körültekintő. Ez itt is megvan,
Ha TE tudod magadról, hogy jól vezettél, az akkor most is így van! Nagyon helyes a Párodtól, hogy gyakoroltat! Te meg csináld, élvezd, én nagyooon szerettem és szeretem most is. Tegnap és az elmúlt héten sajnos minden nap fejfájós voltam. Így kevésbé volt élvezetes, de a száguldás....remek út volt, még így is hogy zuhogott és süvített a szél. Meg tudtam hogy TI mind gondoltok ránk:)
Én szurkolok Neked, Drága:)
Kinder Pinuim, nekem is hiányzott a minden napi dumcsikázásunk:)
Napsugi, puszi a fájós kezecskédre*)
Ölellek nagyonTőlem Nektek nagy nagy szeretettel :)Drágáim,

Úgy érzem, hogy kicsit eltávolodtam Tőletek az utóbbi időben, mivel kevesebb időm volt beszélgetni Veletek - de tudnotok kell, hogy a szívemben folyamatosan jelen vagytok - úgyhogy most bepótlom :)
Drága Evelin, nyugodj meg én is bátortalanul vezetek még, de majd belejövünk meglátod :) Én abban reménykedem, hogy majd Judym és Vilim korrepetál kicsit :) Ps: én is megnéztem a képetek és nagyon aranyosan vagytok, úgy örülök Nektek! :)
Judym, olyan jó, hogy újra tudunk dumcsizni, nagyon sokat jelentenek számomra a Veled való derűs beszélgetések - köszönöm! :-) A család többi tagját, illetve Izust & Zozit is nagyon puszilom! :*
Ragyogásom, gratulálok a fogyáshoz, hogy sikerült? Sok sok erőt küldök az új munkádhoz! :)
Napsugink:), hogy van a kezecskéd? Mikorra ígérték a gipsz leszedését? Az egyik bariném vonalzóval vakarta meg a kezét, amikor viszketett a gipsz alatt (ez most csak úgy eszembe jutott tanácsként, hátha hasznát veszed)
Zsuzsikám, egyik nap - a barátosném jóvoltából - megkóstoltam a mákos berlinert és nagyon finom volt, nyami - rögtön Te és a sütizésünk jutott eszembe:))
Ildi, úgy örülök, hogy most már Te is itt vagy mindig köztünk! :)
Panka, Dius, hiááányoztok ám! :-)
Akit most kihagytam volna, nagy nagy szeretettel ölelem ((()))
Legyen csodákkal és mosolyokkal teli, boldog, békés hétvégétek! :D
“A mosoly vidáman világító kis ablak a közöny sötét éjszakájában.”
KingilitekSzuper:))))))))))))))

Isten hozott Judy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Két dolog miatt is irígykedem...az egyik, hogy még ennél is szebb tájakon jártál, a másik meg az, hogy ilyen jól tudsz autót vezetni!!!! Képzeld Palkóm folyton gyakoroltat az autóján vezetni (10 évet kihagytam) és sajnos néha nagyon béna vagyok...úgy el vagyok keseredve!!! Én régen igen jól vezettem autót, minden drukk vagy félsz nélkül...és most tessék:(((((((((:))))

Napsugim azt el is felejtettem, hogy közben még megérkezett a téli tüzelőnk, így 40 mázsa fát kell az udvaron behajigálni a fészer alá:)))))))))

Majd utána pihenek...ez a hétvége nagyon nyüzsgős lesz:))))))))

Vigyázz magadra Szívem!!!!Drágáim,

Hála a Fenn-valónak szerencsésen hazaérkeztünk:)
Köszönöm a biztatást, a szurkolást, nagyon hiányoztatok TI is nekem:)))
Zsuzsi, ha én legközelebb megyek szerzek Neked nyalókát:), addig is, Vilivel felkutattatjuk:)
Evelin, imádkozunk Apukáitokért.
Napsugi- vigyázz Magadra!
Jaj, nagyon szeretlek Benneteket!!!!
Szép estét, jó hétvégét Mindenkinek.
Evy- ilyen és még szebb helyeken autóztunk:)- köszönöm!Ó,hát tudom én Evelinem

,most amúgy is olyan hangulatban vagyok,hogy mindent viccesen fogok fel.Hát jó mozgalmas hétvégéd lesz,azért pihenésre is hagyj időt.Ölellek NapsugiA technika ördöge:)))

Napsugim nem én tehetek róla, először úgy tűnt, hiba lépett fel a küldésben és újra elküldtem...így lett megduplázva a küldeményem! Nagyon rossz vicc lett volna, ha még egy baleset történik veled, te drága!!!!!!!!!!!!

Pihengess a hétvégén!!!! Abból baj nem lehet:)))))))))Köszönöm Ildi neked is:)))))

Nagyon drága vagy, jólesnek ezek a jókívánságok:)))))))))))

Nagyon hétvégém lesz, szombaton Drágámnál takarítok, meglepem vele, amíg az unokájánál van. Utána meglátogatom anyukáját, mivel az apukája neki is kórházban van még!!!
Vasárnap átmegyek délelőtt anyukámhoz és együtt bemegyünk apuhoz. És mindeközben készülődünk az esküvőre, mert a keresztfiam augusztus 21-én nősül:)))))))))

Ölellek Drága!!!!Örülök, hogy eltaláltam a

Örülök, hogy eltaláltam a nyalókáról készült fotót:))))))))

Szeretek örömet szerezni:))))))

Apukámnak a CT valami elváltozást mutatott, újra kezd gyűlni a víz a tüdejében, most konzíliumot ülnek felette, hogy átvigyék-e Törökbálintra, állítólag ott tüdő specialisták vannak. Hétfőre fogok tudni többet dolgozni, mert hétvégén nincs bent az összes orvos.

Köszönöm, hogy bíztatsz Zsuzsi:))))))))))Hűha Evelin

nekem duplán jár?köszi nagyon,de ebből egy is elég,bár tegnap kishilyán megdupláztam a gipszet,mert
ki ültem a vendégekhez a sörpadra,én ültem az egyik végén,egy srác meg a másikon és amikor
hirtelen felállt,majdnem felborult a pad velem együtt,na volt nagy hahota,mindenki elképzelt engem a
másik kezemen is egy gipsszel.Édesapádnak én is mielőbbi gyógyulást kívánok.
Csodás hétvégét mindenkinek NapsugárDrága Evelin!

Nagyon köszi a jópofa matricát.Édesapádnak jobbúlást kívánok, neked pedig nagyon hétvégét!!!!!!!!!
Puszi Ildi.Óvónéni!:)))

Köszönöm szépen!:)))))Ilyen volt ,pont ilyen az a nyalóka!:))))
Figyi!Szerintem az mindeképp jó ha valaki nem lázas..öreg-fiatal mindegy....Te csak ölelgesd,szeretgesd,meglátod jobban lesz!:)))
(())ZsuzsiDiamyne szívem:)))

Köszönjük a szép versikét!!!!!!!!! Gyere gyakrabban, hiányozni szoktál:))))

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://image.hotdog.hu/_data/members1...

Ölellek:)))))))