Napi Tanítások - 2010 - Július

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Kérésetekre belinkelem az előző havi játszótereket:)))))

http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-majus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-aprilis_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-marcius_evelion
http://www.thesecret.hu/node/10342
http://www.thesecret.hu/node/10019
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-junius_evelion

Megint egy hónap eltelt és megérkezett július, a nyár 2. hónapja!!!!

E havi témánk: SIKER

Július 31. Szombat

Az öröm útmutató lehet a sikerhez. Legjobb, ha elgondolkodunk, hogy mi okoz nekünk örömet és mindjárt ebbe a tevékenységbe kezdünk.

Sokszor nem is tudjuk, hogy mi okozna nekünk örömet. Ilyenkor emlékezzünk vissza olyan helyzetekre, amikor igazi örömben volt részünk, hogy megint vidám hangulatba kerüljünk. Képzeletben éljük át újra a boldog élményeket. Testünk minden pórusát töltsük meg ezzel az örömmel és így induljunk el gondolatban az "itt és most"-ba, vegyük birtokba a jelent. És ha megtöltjük a jelent örömmel, tudni fogjuk, hogy mit kell tennünk - mert örülünk.

Ma feljegyzem, hogy a múltban milyen élmények nyújtottak nekem különleges örömöt és ezt az örömöt átviszem a jelenlegi életembe.

Július 30. Péntek

A siker hű képe annak, hogy "ilyen vagyok".

Ha tükörbe nézünk, látjuk, hogyan fésüljük a hajunkat, hol kell borotválkoznunk, hogy sminkeljük magunkat, hol kell megszüntetnünk a bőrünk tisztátalanságát ahhoz, hogy kedvünkre való legyen a tükörképünk. Ha az életünket nézzük, sok mindent megtudunk önmagunkról azoktól az emberektől, akik felhívnak telefonon, a barátainktól, valamint az életkörülményeinkből. Ha valami zavarót látunk a képben, amit a világ alkot rólunk, célszerű megvizsgálni, hogy mely területeken akadályozzuk magunkat abban, hogy sikeresek lehessünk és hogy készen állunk-e az akadály teljes vagy részbeni elhárítására.

Ma tudatosan megszabadulok egy belső vagy külső akadálytól, amely a sikerem útjába áll.

Július 29. Csütörtök

A siker nem más, mint ami bekövetkezik. Ezt jól érzékelteti a német nyelv, mert németül a siker = Erfolg, ami az erfolgen = bekövetkezik szóból ered. A siker tehát következmény.

Megint a nyúlról és a sünről szóló mesére hivatkozom. A nyúl csak szalad és szalad, a sün pedig azt mondja: "Én már itt is vagyok." Vannak látszatsikerek, amelyekről lerí, hogy csak felületesen csapták össze őket. És vannak valódi sikerek, amelyek megfelelő szellemi beállítottság KÖVETKEZTÉBEN jöttek létre. Ezekben újra önmagunkra találunk az életben. Ezek készítik elő a talajt a további sikerekhez, más síkokon is.

Ma megvizsgálom, hogy hol futok látszatsikerek után és azáltal akarom megtalálni a valós énemet, hogy hagyom: önmaguktól következzenek be a dolgok.

Július 28. Szerda

Mindenki sikert akar aratni azzal, amit csinál. Senki sem tesz valamit azért, mert sikertelenségre vágyik.

Néha nem is tudjuk, hogy valójában miért is teszünk, viselünk el, vagy éppen nem teszünk/mulasztunk el valamit. Már teljesen elfelejtettük, hogy milyen pozitív eredményt akartunk elérni ezzel a viselkedéssel. Bizonyos magatartási formáink sokszor tévhitekre vagy a múltra vezethetők vissza. Távolról sem hozzák meg a kívánt eredményt és időközben sokkal kedvezőbb lehetőségek mutatkoznak az eredetileg kitűzött cél elérésére. Változtassuk meg a régi magatartásunkat, válasszunk helyette újat, a helyzetnek jobban megfelelőt.

Ma átgondolom az egyik nem kedvelt viselkedési módomat és megkérdezem, hogy milyen pozitív eredményt akar elérni rajtam keresztül.

Július 27. Kedd

Mindig mindenki csak azt kapja, amit előidéz - ezt azonban csak a sikeres emberek ismerik el.

Senki sem tehet arról, hogy a tudatát és a sikerét tekintve éppen hogyan áll. Annak ellenére, hogy ő maga idézte elő mindezeket, nem "rossz" vagy "hamis". Olyan, amilyen. Ha elfogadjuk, hogy mi magunk okoztuk az élethelyzetünket, tehát az életünk valójában önmagunknak "megfelelő", akkor elismerjük a tudatunk pillanatnyi határait is. Ez nemcsak alázatossá tesz, hanem arra is ösztönöz, hogy növekedjünk és a tudatunk fejlesztésére használjuk az életünket - a jelenlegi legjobb tudásunk szerint.

Ma el akarom ismerni, hogy egy bizonyos életkörülmény nyilvánvalóan beletartozik az életembe és ezt el is fogadom.

Július 26. Hétfő

Az események a tudattartalmak megnyilvánulásai. Nem áldozatok vagyunk, hanem mi teremtjük a körülményeket.

Ha a német nyelvben vizsgáljuk az esemény (Ereignis) szó eredetét, érdekes összefüggést fedezhetünk fel. Ebben a szóban benne foglaltatik az Eignung (alkalmasság) és az eigen (saját) szó. Egy esemény tehát mindig valakinek a személyével van összefüggésben. Az események tehát arról szólnak, hogy mire vagyunk "alkalmasak" és mit fogadunk el "sajátunknak". Vagyis ha felismerjük, hogy belső kapcsolatban állunk az eseményekkel, bármikor megváltoztathatjuk azokat.

Ma megvizsgálok egy "eseményt" az életemben és tudatosítom magamban, hogy azt én okoztam, továbbá azt is, hogy miként (nem szándékosan).

Július 25. Vasárnap

Az igazi sikerhez hozzá tartozik a beteljesülés. Beteljesülés nélkül ugyanis nem siker a siker.

A siker tulajdonképpen maga az út, a beteljesülés pedig a tartalom. A siker tehát egyfajta jóga, mert valójában nem az eredmény számít. Sokkal fontosabb az, hogy a "siker jógája" során megteljünk önmagunkkal és behozzuk az életünk folyásába az énünket (és nem a neurózisainkat). És ha valóban sikeressé válunk, akkor a sikerhez vezető úton rátalálunk önmagunkra. Megéljük azt, hogy az élet találkozik az igazi énünkkel - nem mi kerestük a sikert, hanem a siker talált ránk.

Ma mindenben, amit teszek, tudatosan figyelek a belső beteljesülésre.

Július 24. Szombat

Ahhoz, hogy valamely ügyben sikert arathassunk, saját magunknak is hinnünk kell benne. Ez már önmagában sikerhez vezet./strong>

Az ehhez szükséges meggyőződésnek semmi köze sincs a túlfűtött fecsegéshez vagy a harsánysághoz: ez egy belső meggyőződés. Alaposan vegyük szemügyre azt, amivel sikert akarunk aratni és figyeljük meg, hogy milyen belső képek jelennek meg bennünk a hatására. Vizsgáljuk meg gondosan az érzeteinket és kérdezzük meg magunktól, hogy mire lehet még szükség. Közben irányítsuk a figyelmünket teljes szívből a sikeres befejezésre.

Ma felülvizsgálom az egyik tervemmel kapcsolatos érzeteimet és meg akarok győződni arról, hogy valóban helyesek-e.

Július 23. Péntek

Annyi sikert arathatunk, amennyit csak el tudunk képzelni és hinni, s ehhez BÁRMELYIK PILLANATBAN hozzákezdhetünk.

Az élet naponta felszólít arra, hogy bővítsük a "gondolkodásunk kereteit". Ezt mindenesetre ott kell elkezdeni, ahol épen tartunk. Semmi hasznunk nem származik abból, ha mások gondolkodásmódját vesszük át, hiszen az egyáltalán nem felel meg nekünk. Meg kell tanulnunk, hogy a korlátainkkal együtt fogadjuk el önmagunkat, de mindenekelőtt meg kell látnunk ezeket a korlátokat - innen kiindulva terjeszkedhetünk azután tovább az önmagunkról és a sikerünkről kialakítandó tágabb tudat felé.

Ma meg akarom ismerni a sikerem forrásait.

Július 22. Csütörtök

Bármilyen nehéznek tűnjék is valamely helyzet, már MOST tehetünk egy lépést egy jobb jövő érdekében. És ha akarjuk, már ebben a pillanatban elkezdődik az a jövő!

Gyakran vonakodunk attól, hogy szembesüljünk egy kellemetlen helyzettel, mert ügyetlennek érezzük magunkat benne, vagy mert nem tudunk úrrá lenni rajta. Az igazi nagyság azonban nem abban mutatkozik meg, hogy csak azt tesszük, amihez jól értünk, hanem abban, hogy a kínos dolgokkal és helyzetekkel is szembenézünk. Ha sután kezelünk is egy nehéz helyzetet, vállaljuk azt és hozzuk ki belőle a lehető legjobbat. Senki sem születik úgy, hogy mindent tud.

Ma tudatosan egy nehéz helyzetnek vagy feladatnak szentelem a napomat, s a tőlem telhető legjobbat akarom nyújtani.

Július 21. Szerda

Minden sikerhez kell egy bázis, egy biztos alap, mert különben légvárat építünk. Az embernek szilárdan meg kell vetnie a lábát, mielőtt magával ragadja a cél. Ezután minden lépést tudatosan kell megtenni a célhoz vezető úton, egyiket a másik után. Mindig a LÉT-re kell összpontosítanunk. Mielőtt megtesszük az első lépést, gondolatban már álljunk készen a következőre. Ugyanez vonatkozik minden határidőre és minden belátható eseményre.

Ma úgy akarok lelkileg felkészülni az előttem álló határidőre és tevékenységekre, hogy képzeletben előre árélem, amint sikeresen oldom meg a feladatokat és teljesítem a határidőket.

Július 20. Kedd

Ideje, hogy kiszabaduljunk az "adottságok börtönéből".

Az adottságok nem megváltoztathatatlanok, csak egyszerűen adottak. Kiskorú gyermekként be kell érnünk azzal, amit a szüleink adnak vagy nem adnak. Sajnos sok felnőtt lelkiekben még mindig pelenkát hord és az adottságokat helyezi a világ középpontjába. Ha az adottságaink révén öntudatra ébredünk, magától adódik a megfelelő válasz.

Ma tudatosan megvizsgálom, hogy megfelelnek-e még nekem az "adottságaim" és szükség esetén megváltoztatom azokat.

Július 19. Hétfő

Meglepő módon a legtöbb ember nem hisz abban, hogy a sikernek is megvannak a szabályai és nagyon kevesen cselekszenek ebben a szellemben - ők viszont annál sikeresebben!

Úgy is mondhatjuk, hogy a siker a helyes gondolkodás és cselekvés jutalma. Ennek ellenére mindig tudatában kell lennünk annak, hogy mit is jelent nekünk valójában a siker. És mindeközben ne az eredményre sandítsunk, hanem élvezzük az énünk percről percre növekvő gazdagságát. Ha döntést kell hoznunk, gondoljuk át a következményeket és ügyeljünk arra, hogy a döntésünk összhangban legyen az énünkkel.

Ma felállítom a saját sikerem szabályait és rá akarok jönni, hogy mi, pontosabban melyik szabály felel meg nekem - és a szerint akarok élni.

Július 18. Vasárnap

A sikert éppúgy meg lehet tanulni, mint egy idegen nyelvet.

Ha sikeresek akarunk lenni, először is nem szabad "önmagunk árulóivá válnunk". Legyen bátorságunk elismerni, hogy nem vagyunk kudarcra ítélve, csak (talán) életünk egy hosszú szakaszán át az énünk között. Ha el akarjuk sajátítani a siker nyelvét, először azt kell megtanulnunk, hogy szavainkkal az énünket fejezzük ki és innen tudunk azután továbbfejlődni.

Ma tudatosan megállok egy pillanatra, mielőtt megszólalok, s az énemnek megfelelő szavakat és szemléletmódot választok.

Július 17. Szombat

Még mindig előszeretettel magunkat a tényekhez ahelyett, hogy mi magunk hoznánk létre a tényeket és alakítanánk azokat az igényeink szerint.

A német nyelvben a tény szó (Tatsache = Sachen der Tat) azt jelenti, hogy "a tett dolgai". Ne tekintsük megváltoztathatatlannak a tényeket, inkább ismerjük fel, hogy új tettekkel új "tettek dolgait" hozhatjuk létre. Ha az adott körülmények között nincs megoldás, akkor úgy kell alakítanunk a körülményeket, hogy kibontakozhasson a megoldás. Ehhez sokszor elkerülhetetlen, hogy tágítsuk a gondolkodásunk kereteit.

Ma tudatosan létrehozok egy új tényt.

Július 16. Péntek

A siker nem ajándék, de nem is véletlen.

A siker nem ajándék, de nem is véletlen, gyakran mégis úgy éljük meg, mint valami ajándékot vagy véletlent. Mindenre, ami történik velünk, egy belső visszhang reagál. A megérdemelt siker az összhang érzetét váltja ki belőlünk. Sikertelenség esetén a meg nem felelés visszhangzik bennünk. Legyünk hálásak a sikereinkért és fogadjuk el, mint valami olyat, ami hozzánk tartozik, a sikertelenségeinktől pedig tanuljunk.

Ma tudatosan elfogadom a jót, mint olyasvalamit, ami hozzám tartozik.

Július 15. Csütörtök

A siker egy termék, amely ugyanúgy előállítható, mint bármi más.

A siker titka a figyelmünk irányításában rejlik. Ezt naponta tesszük - az egyik embernek több, a másiknak kevesebb figyelmet szentelünk. Állandó jelenség, hogy bizonyos külső körülmények, emberek, helyzetek vagy belső folyamatok figyelmet igényelnek. Mi magunk döntjük el, hogy eleget teszünk-e ezeknek a felhívásoknak és hogy milyen mértékben. Ha tudatosan tesszük ezt, akkor felismerjük, hogy milyen siker születik a figyelem nyomán.

Ma tisztázni akarom magamban, hogy kinek vagy minek szentelek figyelmet és kinek vagy minek nem.

Július 14. Szerda

A siker attól függ, hogy mennyire vagyunk tudatosak, mennyire uraljuk a "gondolkodási eszközeiket", a "belső dimenzióinktól", valamint attól, hogy mennyire vagyunk figyelmesek.

Bár nem kifejezetten kellemes elismerni a hibáinkat, mégis ez az első lépés a sikerhez vezető úton. Ha valami nincs ínyünkre, be kell ismernünk, hogy bizonyos életterületeken még nem bontakoztattuk ki teljes mértékben a tudatunkat vagy a "gondolkodási eszközeinket". Teremtsünk tehát kapcsolatot a "belső terünkkel", ahonnan megoldásokat nyerhetünk. Saját magunkra kell irányítanunk a figyelmünket (magunkba kell szállni), hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást.

Ma magamba szállok, hogy megfelelő megoldást találjak életem legfontosabb kérdéseire.

Július 13. Kedd

Ahhoz, hogy azt kapjuk az élettől, amit akarunk, első lépésként vállalnunk kell a felelősséget azért, hogy az életünk olyan, amilyen.

Mindaddig, amíg külső tényezőkre - például a gazdasági helyzetre, a neveltetésünkre, képzettségünkre, a lakóhelyünkre, a társunkra vagy sorscsapásokra - hárítjuk a felelősséget azért, hogy nem a legjobb az élethelyzetünk, esélyünk sincs arra, hogy pozitív irányban változtassunk azon. Akire a felelősséget hárítjuk, annak egyúttal az életünk fölötti hatalmat is átadjuk. És csak akkor nyerhetjük vissza a hatalmat ahhoz, hogy pozitív irányban alakítsuk az életünket, ha készek vagyunk elismerni, hogy magunk okoztuk a jelenlegi körülményeinket, vagyis azonosak vagyunk azokkal.

Ma tudatosítom magamban az élethelyzetemet és kész vagyok elismerni hogy az pontosan megfelel az eddigi ÉN-emnek.

Július 12. Hétfő

A szakmai siker nem kívül, hanem magában az emberben dől el.

Túl sok hatalmat adunk a körülményeknek és túl keveset tudunk arról a hatalomról, amelyet a gondolataink és a hozzáállásunk képviselnek. Mindig dönthetünk "sikerekben gazdagon", illetve "sikerekben szegényen". Minden helyzetet megélhetünk koldusként vagy királyként, kérelmezőként vagy adományozóként. A magunk és a mások iránti szeretet és együttérzés, valamint az önmagunkra való odafigyelés az alapja annak a sikernek, amelyik abból ered, hogy emlékszünk arra, kik vagyunk.

Ma "sikerekben gazdagon" akarok hozzáállni a nap folyamán adódó élethelyzetekhez.

Július 11. Vasárnap

Sokan jól ismerik a cégvezetés rejtelmeit, de vajon azt is tudják-e, hogy hogyan "vezessék" az életüket? Valóban nagyszerű feladat eredményesen irányítani egy vállalatot, de önmagunkat sikeresen menedzselni összehasonlíthatatlanul nehezebb.

Hogyan ismerhetjük fel, hogy magunk irányítjuk az életünket, olyannak éljük meg magunkat, amilyenek ténylegesen vagyunk, mint aki a saját középpontjából cselekszik. A belső középpontunkból azt tesszük, amit kell és ami a beteljesüléshez vezet. Felelősségünk tudatában élünk és tudjuk, hogy a legbelsőbb énünkben - nem az érzelmeinkben vagy a képzeteinkben - választ találunk minden élethelyzetre és életfeladatra.

Ma felelősségem tudatában cselekszem és megbízom az énemet - és nem a képzeteimet -, hogy menedzselje az életemet.

Július 10. Szombat

Önmagunk "sikeres menedzselése" az a vállalkozás, amelyik a legizgalmasabb feladat az életben.

Ahogy egy vállalaton belül különböző részlegeket találunk, az embernek is megvannak a különböző szempontjai, igényei, kívánságai és céljai, amelyeket összhangba kell hozni egymással. Ahogy egy cégnek be kell vezetnie magát a piacra, nekünk is be kell vezetnünk magunkat az életbe - minden erényünkkel és "részlegünkkel" együtt. Miként a cégeknek megvan a minden részleget átható "vállalati filozófiájuk", úgy él bennünk egy szellem, amelyik egyesíti és integrálja lényünk minden oldalát.

Ma tudatosan kapcsolatba akarok kerülni a lényegemmel és annak a szempontjából akarom megvizsgálni az erényeimet.

Július 9. Péntek

Fejezzünk be MINDENT, amit elkezdtünk - sikeresen. A sikertelenségek csak köztes eredmények a végső sikerhez vezető úton.

A sikerhez vezető úton találkozunk váratlan nehézségekkel, de váratlan segítségekkel is. Csak akkor ismerhetjük meg a sikerhez vezető utunkhoz kapcsolódó élettitkokat, ha addig fáradozunk egy ügyön, amíg be nem fejezzük. Mielőtt hozzáfognánk valamihez, feltétlenül tisztázzuk magunkban a következőket: 1. Motiváló-e számomra a kezdés? 2. Végig ki tudok-e tartani az úton? 3. Érdemes-e küzdenem a cél eléréséért? Ha csak egy is hiányzik a feltételek közül, nem szabad hozzákezdeni.

Ma elismerem önmagamat azért, hogy hű maradtam az életemhez, a szellememhez és az utamhoz és hogy mindig a tőlem telhető legjobbat nyújtottam.

Július 8. Csütörtök

A valódi siker a "szellemesség", vagyis a "szellem lovagjának" lenni.

Az igazi siker mindig a szellemből születik, abból, hogy emlékezünk arra, "kik vagyunk". Legyünk hát hűek a szellemünkhöz, vagyis a bennünk lakozó egészséges szellemi tartáshoz és ebből a LÉT-ből fakadóan cselekedjünk. Ha hűek maradunk önmagunkhoz és a szellemünkhöz, a siker magától megjön. Mindig kérdezzük meg magunktól, hogy összhangban vagyunk-e az énünkkel, méltó-e hozzánk a szellemi tartásunk és hogy óvjuk-e a szellemünket.

Ma hű akarok lenni a szellememhez (lelkemhez), a belső igazságomhoz, a megfelelő szellemi tartásomhoz.

Július 7. Szerda

Akkor tudjuk elengedni a VAN állapotot, ha elfogadjuk azt. Ilyenkor valami meglepő történik: megváltozik a VAN állapot.

Akkor tudunk megváltoztatni valamit, ha teljes mértékben elfogadjuk azt. Ugyanis a meglévővel szembeni ellenállásunk váltja ki mindazt, amit nem kedvelünk. Ha például zavar bennünket a társunk vagy a viselkedése, legjobb, ha elfogadjuk olyannak, amilyen. És ebben a pillanatban megtörténik a csoda: elkezd megváltozni, vagy egy új, jobb társ lép az életünkbe. Ugyanez történik az egyéb életkörülményeinkkel is.

Ma százszázalékosan olyannak akarom elfogadni önmagamat, az életkörülményeimet és a körülöttem levő embereket, "amilyenek".

Július 6. Kedd

Ha minél előbb el akarunk jutni a VAN állapotból a KÍVÁNATOS állapotba, akkor logikus, hogy nem tarthatjuk fogva a VAN állapotot. Hogy is változhatna KÍVÁNATOS állapottá a VAN állapot, ha nem engedjük el?

Az azonosítás kulcsszerepet játszik abban, hogy a VAN-ból eljussunk a KÍVÁNATOS-ba. A tudat ugyanis csak azzal tud azonosulni, ami nem idegen számára, tehát a VAN állapottal, amit már tapasztalatból ismer. Ha közös nevezőre akarunk kerülni a KÍVÁNATOS állapottal, össze kell szedni a bátorságunkat, hogy megszabaduljunk a régivel való azonosulástól és készen kell állnunk az útra, ami a régi VAN-tól egy új VAN-hoz vezet, amit tegnap még KÍVÁNATOS-nak neveztünk.

Ma tudatosítani akarom magamban, hogy milyen új életkörülmények és azonosulások várnak rám és szeretettel el akarom engedni a régieket.

Július 5. Hétfő

Magyarázza el egy "nem beavatottnak", hogy lazuljon el, mert akkor hamarabb eléri a célját. Úgy fog önre nézni, mintha a Holdról jött volna. Pedig valóban csak így működik a dolog.

Ha fitneszstúdióba járunk, hogy javítsuk az alakunkat, azt tapasztaljuk, hogy pont azokon a napokon gyarapszik izomzatunk, amikor NEM edzünk. Ezért a fitneszprofik nem naponta, hanem csak két naponta edzenek. Ahogy az izmaink lazításkor gyarapodnak, a sikereink is akkor növekszenek, ha elengedjük magunkat - ha csak VAGYUNK. Ahhoz, hogy eljuthasson hozzánk az, amire vágyunk, nem kell más, mint hogy LEGYÜNK, valamint a befogadókészség.

Ma tudatosan a LÉT-hez fordulok, mi több, a LÉT-emből fakadóan akarok élni és nyitott akarok lenni arra, ami rám talál.

Július 4. Vasárnap

Íjjal célozz egy táblára. Mit kell tennie, hogy a nyílvessző eltalálja a táblát? Megfeszíti az íjat (energia), céloz (intelligencia), majd elenged. Joggal mondhatja, hogy ezt minden lüke tudja. De akkor árulja el, hogy miért nem nyilvánvaló ez minden átlagosan intelligens ember számára a hétköznapi életben, amikor a célját el akarja érni?

Minden siker önmagunk felé irányuló mozgással kezdődik.Jó példa erre a nyilazás: az íj megfeszül, ha magunk felé húzzuk és már repülhet is a nyílvessző. Ugyanígy magunkhoz kell szólítani a tudatunkat, mielőtt gondolatunk nyílvesszője kilő a cél felé - ha erről megfeledkezünk, feladhatunk mindent, aminek ezután kellene következnie.

Ma tudatosan közel akarok kerülni önmagamhoz.

Július 3. Szombat

Engedjük, hogy fejedelmi módon megfizessék azt a tevékenységet, amely fizetés nélkül is a legnagyobb örömet nyújtaná számunkra. És hagyjuk, hogy az öröm vezessen.

Bár a jelenlegi piacgazdasági helyzet nem mondható ideálisnak, arra azonban óriási esélyt kínál, hogy feltárjuk a belső tartalékainkat és olyan munkát vállaljunk - főállásban vagy mellékállásban -, amelyik kielégít. Ha egy bizonyos tevékenység örömet szerez, vizsgáljuk meg, hogy nem tudnánk-e beépíteni a foglalkozásunkba, vagy ebbe az irányba terelni a munkánkat. Olyan elfoglaltság után kell néznünk, amelyikbe belevihetjük önmagunkat.

Ma listát készítek azokról a dolgokról és tevékenységekről, amelyek örömet szereznek nekem.

Július 2. Péntek

A kemény munka nem alapozza meg a sikert. Jobban tesszük, ha nem dolgozunk többé, hanem "örökös szabadságra megyünk" - természetesen FIZETETT szabadságra.

Akkor valósíthatjuk meg az "örökös szabadságot", vagyis azt, hogy "mindenkor megengedhessük magunknak az eredetünket", ha gondoskodunk arról, hogy minden élethelyzetben önmagunk lehessünk. Magunk döntjük el, hogy elfogadjuk-e tevékenységünket, mint az énünk kifejezését, vagy csak erőszakot teszünk magunkon pénzért, függetlenül attól, hogy hivatalnokok, háziasszonyok, vállalkozók vagy önálló művészek vagyunk.

Ma megvizsgálom, hogy örömmel végzem-e a cselekedeteimet és ha igen, akkor a munkába is be akarom vinni ezt az örömet.

Július 1. Csütörtök

Ahhoz, hogy az ember sikeres lehessen az életben, választ kell találnia arra a kérdésre, hogy egyáltalán mit jelent számára a siker.

Teljesen helytelen elképzeléseink vannak a sikerről. Sokan sikeresnek hiszik magukat azért, mert sok pénzük van, vagy társadalmi tekintélynek örvendhetnek. A külső jegyek azonban nem ismertetőjelei, legfeljebb kísérőjelei annak, ami a siker valójában. A siker a legbelsőnkből következik: jelenthet pénzt, tekintélyt - vagy valami egészen mást.

Ma tudatosan hálás leszek mindazért, ami jó történt velem eddigi életemben.Édes Napsugaram:) Erőt, kitartást küldök neked.

Bár lehet érezni erőd, azért a pótlás nem árt. Hallottál a CERAGEM-ről? Ott dolgozom, tudom, tanulom mi minden csodára képes.

Nem itt dolgozom, de itt tudom csak megmutatni, mit is tud:
http://www.ceragem.wlap.hu/hu/ceragem/ceragem-e-gyogyaszati-segedeszkoz/

Ha van egy kis időd, kedved, böngéssz! Megéri. A tudás egészséges dolog. És drága kincs. És egészségesen élni az élet egyik nagy bölcsessége. :
http://www.ceragem.wlap.hu/hu/ceragem/ceragem-e-thermoakupresszuras-mass...Barátaim! Kedves játszópajtások:)

Amennyire lehetett, végig olvastam hsz-jeiteket. Mindenkinek gratula a kitartásáért, a kis csapatunk lelkesítéséért!:)) Mindenki megérdemli a sikert. Az Atlantisz jóskártyám ma, mert a 33-as számra gondoltam, ez :

" Atlantisz Aranykorában nem voltak negatív szavak. Semmi, ami ellenállást fejezett volna ki, mint például „de”, „soha”, vagy „nem megy”. Ezáltal semmi sem akadályozta az élet folyását. A szókincs is kizárólag pozitív szavakból és fogalmakból állt, és az embereknek csak hasznos ötleteik és gondolataik voltak. Állandóan megerősítették a pillanat boldogságát és az elégedettség érzését. Mivel a szellemi törvényeket követték, csak pozitív és jó dolgokat vonzottak magukhoz.

Ügyelj gondolataidra

Ügyelj ma gondolataidra, szavaidra és meggyőződéseidre! Törölj minden negatív gondolatot - pletykát, kételyt és félelmet! Határozd meg személyes céljaidat és vízióidat a közösségért és a világért! Koncentrálj teljesen ezekre! A fejlődésed fel fog gyorsulni. Menj Most tovább!

SIKERES LESZEL "
Na milyen? A kérdést, amire a választ kaptam, nem írom ide a közösbe, nem publikus, mindenesetre elgondolkodtató.Evelinem

köszönöm a mandalát,nagyon szép,beraktam a könyvjelzőmbe azt az oldalt,mert majd én is szeretnék
megtanulni mandalát festeni.Jók voltak az e havi tanítások,kíváncsian várom,mi lesz az augusztusi
témája.Örülök nagyon,hogy boldog vagy,kívánom,hogy tartson örökké.Szeretettel ölellek napsugiIldikó,nagyon köszönöm

a biztató szavakat és,hogy megosztottad velem a történetedet,nagyon erős csodálatra méltó ember
vagy.Már keresem a módját az öngyógyításomnak,mert én sem szeretnék utókezelésekre járni.
Egyébként,hihetetlenül leleményes vagyok a hiányzó kezem pótlásában,rajtam se fog ki semmi.
szeretettel ölellek napsugiJUDY drága

boldog névnapot kívánok neked és jó utat haza,gondolom nagyon várod már a hétfőt,öleld meg
szép öcsédet is a nevemben,érezzétek nagyon jól magatokat otthon.Ölellek napsugiDrága Kingi, köszönöm az

Drága Kingi, köszönöm az aranyos névnapi köszöntőt. (())
Evelion, köszönöm a szép matricát (szeretem a kutyusokat :)) és a tanításokat is - már azt is tapasztalgatom, mi okoz nekem igazán örömet :))
Örülök, hogy már lakáskulcs is került Hozzád Tőle.. lám, alakulgat szépen.. :)))
Beust már rég láttam itt. Hiányzik.
Kedves Játszópajtások, mindenkinek gyönyörű 7végét kívánok - naposat. :)Sziasztok

Sziasztok Fiatalok!
Mindenkinek szép napot, Judit, Neked boldog névnapot kívánok!
Mostanában csak ritkán tudok jönni, mert igen sűrűek a napjaim. Gyógymasszőr tanonc vagyok és gyakorlaton vagyunk a helyi kórházban, meg tanulni kell sokat. Októberben lesz egy olyan vizsgasorozat, hogy egy hétig csak vizsgázunk egyfolytában. Mellette még dolgozom is délutánonként.
Azért jövök hozzátok, ha tehetem, mert nagyon szeretek itt lenni.
Aki nyaral, annak jó nyaralást, aki nem, annak meg kitartást!:)))))))
Jó hétvégét kívánok!Köszönöm a

Köszönöm a jókivánságokat!
Napsugaras szép napot Nektek!Drága Zsuzsi,

Neked is jó lopakodást, hihi :)Tényleg ám!:)

Judy és Judit!Boldog névnapot kívánok Nektek!
Bazinagy ölelés!
ZsuzsiDrága Sógorném & kedves Judit57,

Nagyon boldog névnapot Nektek:

"Gyönyörű napra ébredtél, még ha kint nem is süt a nap,
a boldogság szivárványa kísérje utadat!
Boldog Névnapot kívánok Neked,
a szeretet vezérelje minden lépésedet."

http://www.kepeslapkuldo.eu/kepeslapok/nagy/550_sok-boldog-nevnapot.jpg
http://blogol.hu/pikz/marisom/boldog_n_vnapot_001.jpg

Nagy nagy szeretettel:
KingitekKöszi Evelyn!

Már nem vagyok olyan egyedül,jól jött a matrica legalább mosolyogtam egy jót.Köszi-köszi!!!!!!
neked is Zsuzsikám a bíztatást.Nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek....Ildi.:))))))))

És akkor lássuk...kinek melyik matricát fogom szeretettel adni, hiszen péntek van:)))

K.Ildinek: itt vagyunk Veled:))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.zimmerinfo.hu/siofok/pictu...

Kinginek és Vilinek: legyetek nagyon boldogok:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://pctrs.network.hu/clubpicture/1...

Tikének és Janinak: Tökéletes egészséget:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://thoth.freeblog.hu/files/mandal...

Zsuzsi33nak: Csodás hétvégét kívánok:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://pepigabi.freeblog.hu/files/%C5...

Judy77nek: Sok pihenést a hétvégére:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://csaladilap.hu/images/45/450000...

Judit57nek sok sikert és nagy-nagy gratula:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.kepeslap.com/images/13894/...

Napsuginak szeretettel, tökéletes gyógyulást:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://onmegvalositas.hu/system/files...

Ragyogásnak kicsit ugyan megkésve:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://pctrs.network.hu/picture/4/8/_...

Diamyne-nak szeretettel:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://picurmoki.freeblog.hu/files/00...

És MINDENKI másnak gyönyörűséges hétvégét kívánok:)))
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://m.blog.hu/me/megmondas/image/0...Ildi!:)))))))

Csatlakozom Evelinhez!Nincs különösebb oka ha üres a tér,tényleg csak annyi ,hogy pihennek,nyaralnak a pajtások!
De majd milyen jó lesz télen együtt készülni az ünnepekre,és várni a tavaszt!:))))
na de az még arrébb lesz!:))
Szép napot Mindenkinek!
(())ZsuzsiÉdes Ildi:)))))))

Tudod Szívem, a nyár már csak ilyen!!!!!!!! Mindenki inkább a szabadban van...ne félj, télen majd a hamar sötét és hideg estéken itt fogunk viháncolni Veled:)))))))))

Mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok!!!!Te Jóisten!

Talán csak nem én üldöztem el mindenkit?Jó volna már valakivel találkozni a játszóterünkön!!!!!!!!!
Zsuzsi.Kinga, Vili,Napsugi, Tike,Angel,Ragyogás,Evelyn....Hát senki sem játszik velem???????Drágáim nagyon hiányoztok nekem!!!!!!
Millió puszi mindenkinek és várlak nagy-nagy szeretettel Ildi.Hol vagytok?

Kedves játszópajtik hova lett mindenki?Evelynnek igazolt a hiányzása még talán Napsuginak de a többiek???????
Puszi mindenkinek Ildi.Drága "Dius", Márti :D

"Névnapodra mondok száz jó kívánságot,
legyen ez a napod szép, boldog és áldott!
Kedves képed, szereteted most is a szívemben ragyog,
névnapodon veled együtt én is boldog vagyok. "

Nagy nagy szeretettel:
KingiMindenkinek:))))))))

Drágáim!

Olvasgattalak benneteket, figyelem ám kivel mik történnek!!!!!!!!!!! Veletek sírok, veletek nevetek:))))))))))

Köszönöm, hogy ismét szurkoltok nekem:)))))))))) Rengeteget vagyunk együtt, hisz korunkból kifolyólag ez amolyan kis kései találkozás...de annál nagyobbat szól!!!!!!!!! Már kaptam lakás kulcsot is:))))))))

Most megírok néhány napi tanításokat, nehogy nagyon elmaradjak velük!!!!!!!!!!!

Gyönyörűséges hetet kívánok mindenkinek:)))))))))))NAP SZENTENCIA - Ahol az üzlet és a spiritualitás találkozik...

AHOL AZ ÜZLET ÉS A SPIRITUALITÁS TALÁLKOZIK...
http://networkmarketing-pro.blogspot.com/Drága napsugi!

Mondd, hogy lassan megbírkózol az átmeneti mozgáskorlátozott állapotoddal és lélekben látod magad amint nem két hanem nyolc kézzel fogsz ismét szorgoskodni!Elmesélek neked egy sztorit ami velem történt 18 évesen.Volt egy nagyon csúnya balesetem ahol a jobb karom vénája és artérája elszakadt.
Sőt a karom is csúnyán rongálódott.Az orvosok azt mondták, hogy amputálni kell.Majd bele őrültem a gondolatába, hogy 18 évesen megcsonkitva éljek tovább,egyszerüen elképzelni sem tudtam az életem ilyen hiányosággal.(hiuság)Aztán mütétek sorozatával megmaradt a karom de teljesen lebénulva.Azt mondta a műtős orvosom, hogy csak a JÓISTEN a tudója miképpen tudták megmenteni a karom.Esztétikailag renden vagyok de mozgatni sosem fogom tudni.Két év gyötrelmes rehab és semmi változás, mindennap sírtam a fájdalomtól.Aztán egy nap nem mentem be a kórházba elhatároztam, hogy majd én meggyógyitom magam.Nagyon lassan és egyre többet próbáltam mozgatni a kezem, még bugyi felhúzás is nagyon vicces volt.Harmadik év végén vissza mentem a dokimhoz kontrolra aki nem hitt a szemének azt mondta ez olyan csoda amivel még találkozott.
Ma már mindkét kezemmel bármilyen fizikai munkára képes vagyok.Van ugyan, hogy néha fáj pár helyen az ideg szállakat oda öltögették és nagyon csúnya mütéti heggek éktelenkednek rajta, na de
szép kislányban....Ugye, hogy ugye?ne értsd félre nem sajnáltatni akarom magam,vond le magadnak amit te gondolsz az egészről.Remélem nem untatalak nagyon!Küldöm neked a gyógyító szeretetem.
puszi Ildi.Hahó,

Ébresztő!Hol vagytok játszótársak?Üres a játszótér...Szép napot mindenkinek!
Millió ébresztő puszi mindenkinek Ildikó.Drága Ragyogás Anikó!

Most képzelj el egy csokor rózsát,
melyen a hajnal fénye ragyog.
Mindet NEKED szedtem ,
de nagyon messze vagyok.
Köszöntsön hát TÉGED e pár sor helyette,
kezemet írásra a szeretet vezette.

BOLDOG NÉVNAPOT!!!

http://www.youtube.com/watch?v=xQMha55yiyw&feature=related

Szerető öleléssel és sok puszival: Tike & JaniDrága Evelynem!

Nagyon köszönöm a matricát és persze a tanításokat.
Nagyon rám férni egy kis harmónia, mert már nagyon besokalltam.
Ezért is nem írok sokat , mert nem akarom senkinek a kedvét rontani.

Millió pussssssssz és nagy ölelés: TikeDrágáim,

csodálatos napot, hetet Nektek/nekünk! :)
Drága Ragyogás, nagyon boldog névnapot kívánok sok sok szeretettel! :)
Mindenkinek nagy ölelést küldök és jó lopakodást kívánok! :)

Puszi & szeri:
KingitekMég egy névnapi köszöntő.

RAGYOGÁSNAK!!!!!!!!
Az Isten élltessen drágám ,névnapod alkalmából kívánok neked minden jót.Minden kívánságod váljon valóra és ragyogj még nagyon nagyon sokáig!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nagy szeretettel Ildi.Judit 57!:))

Tök jó!Öröm olvasni Benneteket ma!Gratulálok!:))))))
(())ZsuzsiNapsugikám!:)))

Na ugye hogy ugye?:))))))))))))Basszus,hogy milyen klassz családod van!:))Mondjuk nekem is,de most ezt tényleg olyan jó volt elolvasni,és esküszöm még nekem is boldogság érzésem támadt...:)))De ugye a Te/Ti nevelésetek mindannyian....:)))))
Pihenj,gyógyulj érezd a szeretetet,olvasgass,sétálgass a kertben,na jó egy két gazt kihúzhatsz egy kézzel csak az érzés kedvéért..:))))))))))))))
Puszilllak soxor!
(())ZsuzsiJudit57

Gratulálok! Sok sikert, erőt, türelmet és kitartást munkádhoz!Napsugár!

Azért ha már így állunk, akkor is maradjon a jó kívánság(úgy látszik egy kicsit zizi vagyok)Ragyogásnak pedig pótolok!!!!!!!!
Milyen igazad van,látod milyen jó az a mondás, hogy" minden roszban van valami jó"csak meg kell találni!
Puszi Ildi.