Napi Tanítások - 2010 - Április

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Megérkezett a tavasz 2. hónapja, az április! No, ez cifra hónap lesz...bolondos is...húsvétos is...és még ki tudja mi mindent tartogat ez a hónap is számunkra? Az író erre a hónapra ezt írja: POZITÍV ÉLET

Április 30. Péntek

Tanuljuk meg újra, hogy a fantáziánk kincsestárából merítsünk képeket és gondolatokat, nem pedig kívülről.

Gyermekként még szinte végtelen volt a fantáziánk, amit zabolátlanul ki is éltünk, s még képtelenek voltunk uralkoni rajta. Később megtanultuk megnyirbálni a fantáziánkat az értelem javára. Megtapasztaltuk a következetes gondolkodás fény- és árnyoldalait. Most eljött az idő, hogy visszaemlékezzünk a fantáziánkra. Nem azért, hogy megrészegedjünk tőle, hanem hogy tudatosan beleszólási jogot adjunk neki az életünk alakításába.

Ma tudatosan aktívvá teszem magamban a "belső álmodót" és nyomára akarok jutni az álmaimnak és a pozitív fantáziámnak.

Április 29. Csütörtök

Az embernek az a rendeltetése, hogy a birtoklástól a létezésen át eljusson a teremtés szándékához, az ösztöntől az egón át a valós énjéhez és ezzel Istenhez.

Az ego és ezáltal az egésztől való elválás illúziója, köztes állapot, amire azért van szükség, hogy kiemelkedjünk az ösztönök vezérelte állatok közül és önálló személyiséget fejlesszünk ki. Közben megtanuljuk irányítani a figyelmünket - ez egy olyan adottság, amivel az állatok nem rendelkeznek. Megtapasztaljuk az ellentétességet (polaritás), a helyeset és a helytelent, a bűnt és következményét és mindeközben megtanulunk egyre szorosabban összekapcsolódni azzal az egy erővel, amit Istennek nevezünk. Ezért jó embernek lenni.

Ma tudatosan hálás leszek azért, hogy emberi testtel rendelkezem, amelyben vágyat táplálhatok a teljesség, Isten iránt.

Április 28. Szerda

Az élet tanulás. Az a feladatunk, hogy a tanultakat átültessük az életbe.

A természet állandóan tanul. Fejlődik és csiszolódik. Ehhez évezredekre van szükség a Földnek nevezett evolúciós laboratóriumban. Mi, emberek, meggyorsíthatjuk a fejlődésünket, ha a természet többi részével összhangban - csak gyorsabban - tanulunk. Ha felismerésre, bölcsességre és valódi belátásra törekszünk, azt tapasztalhatjuk, hogy egyre elegánsabbá válik ténykedésünk a Földön: tanulunk és ezáltal gyarapszik a kreatív és a szociális intelligenciánk.

Ma tudatosítom magamban azt, amit ezen a napon tanultam meg és amit holnap már át is akarok ültetni az életbe.

Április 27. Kedd

Még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki a lehető legtöbb ráfordítással és nagyon lassan akarta volna elérni céljait. Ennek ellenére az a mondás, hogy "a lehető legkisebb ráfordítással", ellentmond nyugati-keresztény neveltetésünknek. Ugyanis arra tanítanak bennünket, hogy arcunk verejtékével kell megkeresnünk a kenyerünket.

Ha megfigyeljük a természetet, láthatjuk, hogy mennyire hatékony. A hatékonyság az intelligencia jele. Természetesen ne vonjuk ki magunkat a munka alól, arra azonban senki nem kényszeríthet bennünket, hogy kedvetlenül, elkeseredetten és erőlködve végezzük a munkánkat. Miért is tennénk ezt? Butaság lenne és teljesen értelmetlen.

Ma olyan játékosan, örömmel és könnyedén akarom teljesíteni a feladataimat, ahogy csak lehet és megfigyelem, hogy növekszik-e ezáltal a hatékonyságom.

Április 26. Hétfő

Ahhoz, hogy szép legyen a testünk, követnünk kell energiánk természetes áramlását: alvás, evés, pihenés, mozgás, amikor jól esik. És ez azt jelenti, hogy megtanulunk bízni önmagunkban.

A testünk tulajdonképpen minden helyzetben megmondja, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy egészséges és szép legyen. Az ember feladata az, hogy állandó "biovisszajelzésben" ("biofeedback") éljen vele, tisztelje és megadja neki, amit igényel. Ne hagyjuk figyelmen kívül a jelzéseit, de kívánjunk meg tőle egy elvárható teljesítményt. Más szóval: ha szeretetteljes összhangban élünk a testünkkel, szép és egészséges marad.

Ma tudatosan hallgatni fogok a testemre.

Április 25. Vasárnap

Ha egész testünket fejleszteni akarjuk, fontos, hogy megtanuljuk szeretni és becsülni önmagunkat. Mindennek akkor bontakozik ki a szépsége, ha szeretik és értékelik.

A fa mindig belülről kifelé növekszik. A külső szépség is az önmagunk és a testünk iránt táplált szeretet és pozitív értékítélet hatására bontakozik ki. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadnunk testünket, mint Isten ajándékát, ahelyett, hogy megtagadnánk. Én nem a testem vagyok, mint ahogy az autóm sem én vagyok. De ahogyan a kocsimat ápolhatom és jó formába hozhatom, ugyanúgy becsülhetem, táplálhatom és szépíthetem a testemet is szerető énem figyelmességével.

Ma tudatosan belenézek a tükörbe, s azt mondom a testemnek és minden egyes porcikámnak: "Szeretlek!"

Április 24. Szombat

Minden ember csak addig beteg és szegény a szó igazi értelmében, amíg emlékébe nem idézi a valóságos énjét, azt, hogy ki ő ténylegesen és amíg úgy nem él, amilyen Ő maga.

Nem kell mindenkinek milliomosnak lennie ahhoz, hogy gazdagnak érezze magát. A gazdagság elsősorban a szív gazdagsága. Ez pedig akkor jön létre, ha felhagyunk azzal, hogy másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, s ehelyett kialakítjuk a saját életstílusunkat, életfelfogásunkat. Így elégedettek leszünk és összhangba kerülünk önmagunkkal. Az elégedettség és az összhang hatására a külső szegénység ellenére felfedezzük a teremtés bőségét és gazdagságát.

Ma tudatára ébredek annak a bőségnek, amiben élek és hálás vagyok érte.

Április 23. Péntek

Mi lenne, ha hagynánk, hogy úgy éljen a világ, ahogy akar és önmagunknak is megengednénk, hogy úgy éljünk, AHOGY AKARUNK?

A legtöbb ember úgy tesz, mintha fizetést kapna az államtól azért, hogy azzal törődik: X vagy Y helyesen él-e. A másokról való pletykálkodást és ítélkezést "bűzlő gondolkodásnak" ("stinking thinking") mondják az angolok. Ezek az emberek megmérgezik maguk körül a légkört és elterelik a figyelmet a saját életvitelükről. Gyakran pont azt ítéljük el másokban, amit saját magunk elől is rejtegetünk. Ezért, ha ítélkezünk, az elsősorban nem másokról, mint inkább saját magunkról mond el sok mindent.

Ma tudatosan felmentek valakit az ítéletem alól.

Április 22. Csütörtök

A jövőt befolyásolhatjuk, de a VAN-t és a MOST-ot nem! Ha nem fogadjuk el a VAN-t és a MOST-ot, teljesen logikátlanul cselekszünk, mert konfliktust teremtünk önmagunk között és aközött, ami VAN. Ez energiát, pénzt és intelligenciát emészt fel. Hogyan is oldhatnánk meg gyorsan a problémáinkat és érhetnénk el flottul a céljainkat, ha saját magunkat akadályozzuk azzal, hogy nem fogadjuk el, ami VAN?

Ezt a szöveget finoman kell értelmezni: éljünk aszerint, ami VAN, de ne akarjuk másnak a MOST-ot, mint amilyen. Ezzel csak ellenállást és feszültséget váltanánk ki magunkból. Be kell kapcsolódnunk a MOST-ba és teljes mértékben jelen kellene lennünk benne. Csak így alakíthatjuk pozitív irányban a dolgokat. Ha hadakozunk a MOST ellen, vagy ha képtelenek vagyunk egyetérteni azzal, ami MOST VAN, magunkat zárjuk ki a saját életjátékunkból.

Ma pontosan tisztázom, hogy MOST kivel vagy mivel nem vagyok kibékülve és feladom magamban az ellenállást.

Április 21. Szerda

Alakítsunk ki olyan jelrendszert, amely segít összpontosítani a figyelmünket. Például kapcsoljuk be a tudatunkat, ha megszólal a telefon, ha vendég jön, ha belépünk valahova, vagy ha munkába kezdünk.

A figyelemnek meg van az a jó tulajdonsága, hogy nem lehet elodázni. A figyelemre mindig MOST van szükség. A világ egyetlen meditációja vagy imája nem mentesít az alól, hogy MOST legyünk figyelmesek. De hogyan őrizzük meg a figyelmünket? Az egyik stratégia az lehet, hogy egy mentális "kapcsológombot" hozunk működésbe, de nem csak akkor, ha belépünk valahova, ha megszólal a telefon, ha csörög az óra, vagy ha kiejtjük azt a szót, hogy "én", hanem például akkor is, ha találkozunk valakivel - ilyenkor kapcsoljuk be a figyelmünket és szenteljük annak, akivel éppen beszélgetünk.

Ma figyelem-összpontosító jelzések kialakítására törekszem és ezeket be is akarom tartani.

Április 20. Kedd

Az életnek az a lényege, hogy felismerjük a valóságos természetüket és azzal összhangban éljünk. Ha nem így teszünk, betegséget, szegénységet és bánatot okozunk.

"Ismerd meg önmagad..." - áll Delphoi templomának bejáratánál, beljebb pedig: "...hogy megismerd Istent!" Isten nem azt kívánja, hogy a természetünk, pláne nem. hogy a valós természetünk ellenében éljünk. Azt akarja, hogy összhangba kerüljünk valódi természetünkkel és ezáltal önmagunkkal. Mert csak így tudunk helytállni azon a helyen, ahova állított bennünket. Amennyiben összhangban élünk önmagunkkal, akkor Istennek tetsző életet élünk.

Ma megnézem, hogy hol élek ellentétben a valós természetemmel és ezt az eltérést ismét harmóniára változtatom.

Április 19. Hétfő

A régi képzetek, határok, programok, belém nevelt minták, beidegződések, negatív gondolkodás, negatív önkép, a szerep, amit játszom, a nevelés, a környezet befolyása, a szabályok, klisék: mindez nem én vagyok - csak akkor lehetek én magam, csak akkor lehetek szabad, ha ezeket elengedem.

Többek vagyunk, mint ahogy azt gondoljuk. Korlátos tudatunkon keresztül néha megcsillan egy résnyi a nagyobb énünkből, akik vagyunk: valós nagyságunk sejtelme. Majd ismét befedjük a rést kicsinyességgel és a megszokotthoz való ragaszkodással. Mindig újra fel kell ismernünk, hogy kik vagyunk valójában és ebből a tudásból merítve kell alkotnunk.

Ma arra az időre akarok emlékezni, amikor lehullott a korlátozottság leple és érezhettem az átfogó énemet.

Április 18. Vasárnap

A múlt olyannyira múlt, hogy múltabb már nem is lehetne. Engedjük el tehát múltunkat, felismerve, hogy elmúlt és sohasem tér vissza. Akkor miért is cipelnénk még mindig magunkkal?

Gyakran felkeresnek a rendelésemen olyan emberek, akik azt mondják: "Rettenetes volt a gyerekkorom." A válaszom mindig ugyanaz: "Örüljön, hogy elmúlt!" Ha elengedjük a múltunkat, az is elenged minket. Egyszer fel kellene tennünk magunknak a kérdést: "Mire akarunk igazolást keresni a múltunkkal és valójában miért?" Gyakran visszaélünk a múltunkkal, mert arra hivatkozva keresünk igazolást egy magunkkal cipelt hibára, ahelyett hogy megszabadulnánk attól.

Ma újra fel akarom idézni múltamat, de most úgy, hogy minden eseménynek új, pozitív, örömteli értelmezést adok.

Április 17. Szombat

Minden bosszúságot, félelmet vagy stresszt, gondot, kétséget, haragot, önsajnálatot, izgalmat, sikertelenséget, gátlást vagy negatív gondolatot lélekben újra átélhetünk másképpen. Reggel, este vagy szükség szerint napközben is folytathatunk pszichohigéniát, hogy ezzel pozitívvá változtassuk életünket.

Minden, amit átélünk - legyen az számunkra megfelelő vagy nem megfelelő -, hat ránk lelkileg, pszichés "nyomokat" hagy bennünk. Ami nem megfelelő, az úgy hat, mintha homokszem került volna a tudatunk gépezetébe és ilyenkor csak akkor tehetünk valamit, ha a fantáziánk segítségével elképzeljük, hogyan kellett volna cselekednünk. A jövőre nézve így egy másik, kedvezőbb cselekvési alternatívát kínálunk fel a tudatalattinknak, s ezáltal növekszik az önbizalmunk.

Ma gondolatban újra át akarom élni életem egyik meghatározó helyzetét - amely nem túl jól alakult -, annak minden következményével együtt.

Április 16. Péntek

Több mint száz évvel ezelőtt még kivételes jelenségnek számított a testi higiénia. Ma ugyanez a helyzet a lelki higiéniával. A lelki higiénia egyfajta kedélytisztító, amelynek segítségével megtisztulnak a negatív gondolatok, az embert nyomasztó érzések, a kontroll nélküli ösztönök, az átgondolatlan beszéd és cselekvés, hogy aztán Isten képmása, amely "én vagyok", ismét zavartalanul tükröződhessen a lélek tiszta tükrében.

Régen nem mosakodtak az emberek, vagy legalábbis ritkán. Akkoriban még nem tartottak sokat a tisztálkodásról. Hál' isten statisztikailag nézve ma már minden második európai polgár rendelkezik saját fogkefével, terjed a higiénia. Ahogy a testi higiénia áldásos és a test egészségéről gondoskodik, ugyanúgy a gondolatok higiéniája a lelki egészséget szolgálja.Végezzünk tehát pszichohigiéniát mindennapi meditációval, imával és az elmúlt napra való visszatekintéssel.

Ma este megtisztítom a napomat a pszichohigénia segítségével.

Április 15. Csütörtök

Bizonyosodjunk meg, hogy valóban akarjuk-e azt, amiről azt hisszük, hogy akarjuk.

Ez a mondat többféleképpen értelmezhető. Egyfelől gyakran úgy érezzük, hogy akarunk bizonyos dolgokat, amelyekre valójában nem is vágyunk. Mindig nagyon alaposan át kell gondolnunk, hogy csak játszunk-e valaminek a gondolatával, vagy valóban olyan tökéletesen megfelel számunkra az adott dolog, mintha ránk szabták volna. Másfelől, ami tényleg megfelel nekünk, azt szívből kell akarnunk - vállalva, hogy kiállunk ezekért a vágyainkért és küzdünk a "haladásunk" érdekében.

Ma megvizsgálom az egyik dédelgetett vágyamat, hogy reális-e és hogy valóban megfelelő-e számomra.

Április 14. Szerda

Nincs szükség önsajnálatra, hisz bármikor megváltoztathatjuk a kifogásolt körülményeket. Kizárólag a változtatás hoz változást, az önsajnálat nem. Önsajnálattal csak pazaroljuk az erőnket, fecséreljük az időnket és ártunk az egészségünknek. Ha az önsajnálat legkisebb jelét is felfedezzük magunkban, meg kell ragadnunk és el kell távolítanunk, mielőtt az ragad magával minket.

Lao-ce azt mondja: nem lehet mindig ujjongani. Vannak napok, amikor kutyául érezzük magunkat. "Ma rettenetesen magam alatt vagyok" - mondjuk ilyenkor a barátainknak. A nehéz óráknak is megvan a maguk szépsége. Nyugodtan hagyjuk, hadd jöjjenek, de ne merüljünk bele az önsajnálatba. Érezzük a bánat mélységét és az elégedetlenséget és amikor már elég volt, ragadjuk meg a pillanatot, hogy kiemelkedjünk a mélyből, mint a főnixmadár a hamuból.

Ma átgondolom, hogy miként viselkedem az élet nehéz pillanataiban. Vajon van-e javítanivalóm?

Április 13. Kedd

Sajnos sok ember folyamatosan másodosztályú táplálékon él: sokkoló filmeket néz és banális olvasmányokhoz nyúl. Aki "szellemi szeméttel" táplálkozik, az szükségszerűen szellemi alultápláltságban szenved. Olyan szellemi táplálékra van szükségünk, amelyik megfelel az énünknek.

Minden, amit kívülről befogadunk, belső képet alakít ki bennünk, belső "éléstárat", repertoárt. Mindazonáltal nem kell feltétlenül mindig pozitív és kellemes benyomásokat gyűjtenünk. Azt azonban tudatosan kell megvizsgálnunk, hogy kötődik-e hozzánk, amit magunkhoz veszünk, hogy az adott szellemi táplálék valóban a javunkat szolgálja-e. A jó közérzetünkhöz időnként megkívánjuk a szellemi "gyorsétkezdei eledelt", az úgynevezett szellemi junkfoodot. Fogyasszuk, ha épp arra vágyunk, azzal azonban tisztában kell lennünk, hogy "egészségtelenül étkezünk" és gondolnunk kell a következményekre.

Ma tudatosan választom meg és optimalizálom azokat a szellemi benyomásokat, amik érnek, például a tévéműsort vagy az olvasmányomat.

Április 12. Hétfő

A humor egy lépés az önmagunkhoz vezető úton, mert leleplezi az egót. Tudnunk kellene nevetni önmagunkon.

A buddhisták azt mondják, hogy az állatoknak - az emberrel ellentétben - nincs humoruk. Ők "állati komolyak". Az ember, akinek megvan az adottsága ahhoz, hogy kívülről is lássa önmagát, rendelkezik ezzel a képességgel. A humor életbölcsességre vall, különösen, ha nem máson, hanem saját magunkon nevetünk. Ahogy mondani szokták, nemcsak az istenek szeretik a tréfát, nekünk is jogunk van ahhoz, hogy megértsük a "kozmikus viccet".

Ma egy olyan alkalomra akarok emlékezni, amikor szívből nevettem önmagamon.

Április 11. Vasárnap

A lelki nyugalomnak semmi köze sincs a hanyagsághoz, még kevésbé a gondatlansághoz. A lelki nyugalom a tudat kiegyensúlyozottságának eredménye - az illúziókról való lemondás, azonosulás a valósággal.

A legtöbb ember összetéveszti a lelki nyugalmat a részvétlenséggel, holott ez két teljesen különböző dolog. Épp a belső higgadtság, a lelki nyugalom teszi lehetővé, hogy elkötelezetten vegyünk részt az életfolyamatokban, anélkül hogy elveszítenénk a lábunk alól a talajt. A lelki nyugalmat nem befolyásolja a szemfényvesztés, a megtévesztés. Mindent, ami körülöttünk történik, összekötünk a belső énünkkel és belőle fakadóan - érzelmektől és képzetektől nem zavartatva - hagyjuk, hogy áramoljon rajtunk keresztül az élet.

Ma higgadtan akarok tekinteni valamennyi életkörülményem múlandóságára és közben tudatosan meg akarok felelni a MOST-nak.

Április 10. Szombat

Ha azt tesszük, amit mindig is tettünk, azt kapjuk, amit mindig is kaptunk. Aki nem akar holnap tegnapi lenni, annak MA kell tennie valamit!

A döntő pillanat a változtatásra mindig ma, minsig most van. Ahol elégedettek és boldogok vagyunk, ott a bevált utat kell folytatni. Ahol azonban pozitív változásra vágyunk, ott álljunk meg egy pillanatra, tartsunk szünetet és változtassunk meg pozitív irányban a hozzáállásunkat, a cselekedeteinket és a meggyőződéseinket. A csendből, a megállásból fakad az erő az új tettekhez és ahhoz, hogy új módon álljunk hozzá önmagunkhoz és az élethez.

Ma magamba szállok és megkeresem a lehetőséget arra, hogy pozitív irányban változtassam meg az élet- és a gondolkodásmódomat és ezt végre is hajtom.

Április 9. Péntek

Miért irigyelnénk másokat, ha eljuthatunk saját magunkhoz?

Gyakran úgy gondoljuk, hogy a sors jobban kedvez másoknak, mint nekünk. Ezzel tulajdonképpen azt mondjuk: "Édes Istenem, bizonyos dolgokat egész jól csinálsz, de a sorsot teljesen igazságtalanul alakítod!"Ám rendelkezünk-e valójában olyan széles látókörrel, hogy meg tudjuk állapítani, miért van valakinek öt találata a lottón, másnak meg egy gonosz anyósa? És az irigység nem azt mutatja-e, hogy tökéletesen hamis dolgokra helyezzük a hangsúlyt - külső eredményekre, ahelyett hogy az önmagunkhoz való közelségre figyelnénk, amely minden utazás célja?

Ma átgondolom, hogy kire vagy mire vagyok irigy, s felhagyok az irigységgel azáltal, hogy örömmel fogadom és alakítom a sorsomat.

Április 8. Csütörtök

Nem elég megszerezni a tudást, hanem a "szellemi valóságot" is meg kell gyógyítani, mert az akadályozza meg, hogy a tudás bölcsességgé váljon: hol állunk önmagunk útjában?

A tudás nem állandó ismétlés révén válik bölcsességgé. Bölcsesség csak akkor születik, ha a bennünk lévő tudást kipróbáljuk a mindennapok vegykonyhájában és ennek alapján az életben jól alkalmazható új cselekvés- és gondolkodásmódot, érzelmi intelligenciát fejlesztünk ki. Meg kell szüntetni azt a szakadékot, amelynek egyik oldalán a tudás, másik oldalán az élet található - és ennek felelőssége kizárólag minket terhel.

Ma elgondolkodom azon, hogy hogyan tudnám élhető bölcsességgé formálni a tudásom.

Április 7. Szerda

A múltat nem tudjuk megváltoztatni - ezen az önsajnálat nem segít. Ám a jövő a miénk! Ott még sok mindenre van lehetőség, ezért nem szabad az erőnket önsajnálatra fecsérelni.

A múlt gyakran betolakodik a tudatunkba. Ez mindaddig előfordulhat, amíg érzelmi terhek és félreértések nyomják rá a bélyegüket. Célszerű tehát mielőbb megszabadítani a múltunkat ezektől az érzelmektől és félreértésektől, hogy végleg elengedhessük azokat és a MOST-ban pozitívan tekinthessük előre. Nem a múlt, hanem a róla alkotott ítéletünk okoz nehézségeket.

Ma megvizsgálom a múltamról alkotott egyik ítéletemet és megszabadulok attól.

Április 6. Kedd

A csalódás annak felismerése, hogy nyilvánvalóan megtévesztésben élünk és valaki épp fájdalmasan véget vetett ennek a megtévesztésnek. Alapjában véve hálásnak kellene lennünk, hogy felhívta a figyelmünket a valóságra. Csak akkor van esélyünk arra, hogy megváltoztassuk és a vágyaink szerint alakítsuk a valóságot, ha a valóságban élünk.

Sok ember titkon hazugságban él önmagával és a többi emberrel szemben. Megkísérli elkerülni, hogy csalódást okozzon másoknak, illetve hogy mások csalódást okozzanak neki. De minél jobban törekszik erre, annál inkább "elél" önmaga és a saját élete mellett.Ha megcsaltak vagy becsaptak minket, vagy mi csalunk meg vagy csapunk be valakit, még a "csalódás" a legjobb, ami történhet velünk. Fogadjuk el szeretettel és a jövőben is igyekezzünk elkerülni akár a magunk, akár mások megtévesztését és akkor kevesebb "csalódásban" lesz részünk.

Ma végiggondolom, hogy mikor vezettem félre mást, vagy vezetett félre engem valaki és szeretettel és méltósággal fogadom el a csalódást.

Április 5. Hétfő

Ha úgy érezzük, hogy rendben vagyunk, akkor itt és most vagyunk, összhangban az élettel. Ha nem érezzük így, akkor nem ott vagyunk, ahol az élet zajlik.

Az élet az, ami történik, miközben a legtöbb ember gondolatban máshol van. Pedig nincs izgalmasabb pillanat, mint a most, mert sem "tegnap", sem "holnap" nem élhetünk. Ha a jelen pillanatra irányítjuk tudatunkat, akkor nemcsak ténylegesen és tudatosan itt és most létezünk, hanem kiváló szeretők is vagyunk: a MOST szeretői.

Ma tudatosan összhangba kerülök azzal az élethelyzettel, amelyikben MOST vagyok és tudom, hogy erre képes vagyok.

Április 4. Vasárnap

Az önmagunkkal szembeni figyelmesség nem más, mint az összhang önmagunkkal és a világgal. Ha nem vagyunk figyelmesek, a harmóniát diszharmónia váltja fel.

A figyelmesség a buddhizmus egyik alaperénye. Nyugaton, az "egeket ostromlóknál", kevésbé népszerű ez az erény. Pedig nagyon fontos: ha ugyanis nem vagyunk figyelmesek, nem élünk hatékonyan. Amit a kezünkkel gondosan felépítettünk, azt széttapossuk a lábunkkal. Aki előbb akarja megtenni a második lépést, mint az elsőt, orra bukik, ugyanúgy, mint az, aki már az első lépéssel célba akar érni.

Ma tudatosan és figyelmesen akarok végrehajtani egy cselekedetet.

Április 3. Szombat

Végzetes szokás, hogy elmenekülünk a kellemetlen helyzetek elől ahelyett, hogy mindjárt a keletkezésükkor megoldanánk azokat.

A kellemetlen helyzeteknek van egy különös tulajdonságuk: minél inkább menekülünk előlük, annál "nagyobbakká" és kellemetlenebbekké válnak. Ugyanaz történik, mint amikor kapunk egy számlát és nem fizetjük ki. Minél tovább halogatjuk, annál többet kell majd fizetnünk. Az ilyen helyzeteket minél előbb célszerű megoldani - lehetőleg azonnal.

Ma tudatosan megoldok egy kellemetlen feladatot, amit már régóta halogatok.

Április 2. Péntek

Ha felmerül egy probléma, álljunk meg és kérdezzük meg, hogy mit akar tőlünk.

A "probléma" szóban a "pro" előtag van elrejtve, ami azt jelenti, hogy a probléma ÉRTünk van és nem ellenünk (ez utóbbi esetben "kontraproblémának" neveznénk). Minden probléma ajándék. Ha kibontjuk a problémát, felfedezzük az ajándékot, ami nem más, mint a "fejlődés". Minden probléma arra sarkall, hogy tegyünk egy lépést a fejlődés felé - ha kibontjuk, máris "mások lettünk", fejlődtünk.

Ma tudatosítok magamban egy problémát és meg akarom fejteni, hogy mire hívja fel a figyelmemet.

Április 1. Csütörtök

Az ember életfeladata az, hogy egészségesen, boldogan és bőségben éljen. Minden szükség vagy hiány egy üzenet, hogy nem ÉN MAGAM vagyok és egyben szeretetteli felszólítás, hogy vessek véget a magam okozta diszharmóniának, hogy megnyíljon az út a természetes bőség számára.

Jézus azt mondja: "Legyetek tökéletesek, amint az Úr tökéletes a mennyben!" A tökéletlenség, a szükség, a problémák, a szegénység és a betegség mindig annak a jelei, hogy valami nincs rendben a tudatunkban, valami hiányzik, diszharmóniában élünk. Ha mindent, ami rossz érzést vagy fájdalmat vált ki belőlünk, arra használunk fel, hogy elinduljunk a hiánytól a (tudati) bőség felé vezető úton, akkor az egyik életterület a másik után nyílik meg számunkra, hogy valamikor az utunk végén a fény teljes színskálája feltáruljon előttünk.

Ma arra törekszem, hogy egy számomra még problémás területet virágzóvá változtassak.Jó volt veletek:))))

Édes drága csipet-csapatom!!!!!!!!!!!

Nagyon mozgalmas áprilist tudhatunk magunk mögött azt hiszem...mint az igazi áprilisi időjárás!

Volt benne öröm és bánat, szerelmesek eljegyzése, esküvője...kicsi betegségek, nagy gyógyulások testben és lélekben...de ami legesleginkább jellemezte gyönyörűséges játszóterünk látogatóit, hogy mindenki nagyon ŐSZINTE saját magához és hozzánk is!!!!
És én ezt szívből köszönöm nektek:))))))))))))

Nos, elérkezett a májusi játszóterünk megnyitása!!!! Igyekszem ott is óvni benneteket minden rossztól és rendszeresen írogatni a tanításokat! Örülök, hogy ennyire értékelitek, reméltem, hogy tetszeni fog nektek is és persze áldásos, hogy segít is nektek kis életetekben:)))

Várlak benneteket!!!!!!!!!!!!!!! Egy hatalmas óvónénis ölelésre kitárt karokkal várlak benneteket a májusi játszóterünk kapujában:)))))Tekints bizakodva előre, mert az élet végtelenjét fürkészed

1. A türelem, a kedvesség, szeretet, jóakarat, öröm, boldogság, bölcsesség és megértés olyan minőségek, amelyek sohasem öregszenek meg. Ápold és fejleszd őket, és maradj fiatal testben és lélekben!

2. Orvosok, akik az öregség ellenszerét kutatják, mondják, hogy a múló idő hatásai miatti /neurotikus/ félelmeink nagy valószínűséggel kiválthatják korai öregedésünket.

3. Korunk nem azonos a szálló évek múlásával. Az ember kora a bölcsesség hajnala az elménkben.

4. A 65-95 év közötti korod lehet akár életed legtermékenyebb időszaka.

5. Köszöntsd hát örömmel, éveid számának gyarapodását. Növekvő életkorod azt jelenti, hogy egyre magasabbra hágsz az élet végtelen ösvényén.

6. Isten az Élet - a te életed. Az Élet mindig megújítja önmagát. Örökké tart és elpusztíthatatlan - az élet mindannyiunk realitása. Örökké élsz, mivel életed Isten élete.

7. Lenyűgöző bizonyítékok szólnak a halál utáni életről. (Tanulmányozd városod közkönyvtáraiban ezeket a ( nagy-britanniai és amerikai Pszichikai Kutatások Társasága által kiadott )Közleményeit.)
Ez a munka, kiemelkedő szakemberek szakadatlan munkája. (több mint 75 éven át) folytatott tevékenységének eredményein alapszik.

8. Elmédet nem láthatod, mégis tudod, hogy van elméd. Szellemedet sem látod, de tudod, hogy a küzdőszellem, az alkotóművész szelleme, a zenész szelleme, a szónok szelleme valóság.
Ugyanilyen valóság a szívedben és elmédben létező jóság, igazság, szépség szelleme is. Nem láthatod az életet, s te mégis tudod, hogy élsz.

9. Az öregkor valójában nem más, mint a legemelkedettebb szempontok szerinti elmélkedés Isten igazságairól. Az öregkor teljesebb örömöket kínál, mint a fiatalság.
Elmédet szellemi és lelki atlétika foglalkoztatja. A természet lelassította testedet, így alkalmad nyílik, hogy az isteni dolgok felől elmélkedj.

10. Csak akkor számítgatjuk egy ember éveit, ha már semmi másra sem számíthatunk tőle. Az ember hite, meggyőződése sosem pusztul el.

11. Annyi idős vagy, amennyinek érzed magad.
Olyan erős vagy, amilyennek hiszed magad.
Olyan hasznos vagy, amilyennek tartod magad.
Annyira vagy fiatal, amennyire gondolataid fiatalok.
.
12. Őszülő hajad - érték. Nem ősz hajszálaidat bocsátod áruba. A hosszú évek során felhalmozott tehetségedet, képességeidet, bölcsességedet kínálod.

13. Sem a diéta, sem tornagyakorlatok nem őrzik meg fiatalságodat. Ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő. A fiatalság igazgyöngyét a Létezés kagylóhéja örzi. És ez a kagylóhéj pedig az ember kora.

14. A megöregedéstől való félelem fizikai és szellemi leromláshoz vezethet. Amitől legjobban féltem, íme, bekövetkezett.

15. Akkor öregszel meg, ha megszűnnek álmaid, ha elveszíted érdeklődésed az élet iránt. Akkor öregedtél meg igazán, ha ingerlékeny, bogaras, zsémbes, kötözködő vagy.
Töltsd meg hát elmédet Isten igazságaival, és sugározd az Ő szeretetének napfényét - ez a fiatalság örök forrásának kútja.

16. Tekints bizakodva előre, hisz mindenkor az élet végtelenjét furkészed.

17. Nyugdíjazásod új vállalkozásod kezdete. Kezdj friss tanulmányokat, érdeklődj új dolgok iránt!
Megteheted mindazt, amire nem értél rá, mert idődet lekötötték mindennapi megélhetésed gondjai. Szenteld figyelmedet az élet szépségeinek a megélésére!

18. A társadalom hasznos tagja légy, ne a foglya. Ne rejtsd véka alá tehetségedet!

19. A fiatalság titka a szeretet, öröm, a belső béke és nevetés. Teljes öröm van ezekben Őnála.
És nincsen Őbenne semmi sötétség.

20. Szükség van rád. A legnagyobb filozófusok, művészek, tudósok, irók és más hírességek 80 éves koruk után is alkottak, dolgoztak.

21. Az öregkor gyümölcse a szeretet, béke, türelem, gyengédség, jóság, hit, szelídség és mértékletesség.

22. A határt nem ismerő Végtelen Élet fia, az Örökkévalóság gyermeke vagy. Csodálatos vagy!"

Forrás: http://canadahun.com/forum/showthread.php?t=10497&page=2
Szeretetemmel adomát ma nektek. AnikóEvelyn drága,

Nagyon aranyosak! :))) És az összes többi csemete is...:))
És nagyon nagyon köszönöm az egész áprilisi tanítás adagot (is), még sokszor elő fogom venni őket, mert szerintem a csodás változásokat is soksok előkészület előzi meg...
Ölellek, puszillak Titeket!Kedves Lányok! És Vili drága!

Látszik hogy vége a télnek, ritkábban tudok jönni...:))
Nekiállok elolvasni mindent, amit írtatok, de addig is, millió puszit küldök Nektek, ölelek minden játszótársat!
Sok szeretettel, bazinagy öleléssel:
BeaLányok bocsi,

de egyszerűen nem tudok a géphez jutni,Tike jó ünneplést kívánok,Judy kicsidnek gyógyulást,Evelinem köszönöm a matricát,szuper.
Zsuzsi nagy puszi,Beának ölelés,Diamyne libbenj be hozzánk,Kingvili nagy ölelés,Ragyogás,lesz hársfateánk a télre,kissjolán jó kertészkedést.
remélem senkit sem hagytam ki.Találkozunk a májusi tanításokban.NapsugárDrágáim,

próbálom behozni a lemaradásomat a játszótéren :)
kb. egy órába telt míg az összes régi olvasatlan hozzászólásotokat végigolvastam :)
de most már újra képben vagyok, h kivel mi van :)

Ragyogásom, utólag is nagyon boldog házassági évfordulót és még sok sok boldog közös évet kívánok :)

Tikém, neked is csak utólag tudom átadni jókívánságaimat: sok boldogságot az ifjú párnak és persze csudiszép szülinapot a gyermekeidnek :) A talit pedig okvetlenül bepótoljuk :)

Zsuzsikám, apropó tali: most már szuper az idő, készülőben van a sütizés :) Ps: én hétfőtől keddig du. 4ig, pénteken pedig 1ig dolg. :)

Evelinem, köszönjük szépen a csudiszép matricákat :) kedves tesókádnak illetve sógorodnak pedig utólag is nagyon boldog szülinapot, leányodnak pedig névnapot kívánok :) h van a derekad, az a forgód, küldök reá gyógyító puszkókákat :)

Judym, apropó gyógyító pusszancsok: édes kicsi Nikikémnek is sokat sokat küldök belőlük, Neked pedig nagy ölelést :)

Jolánom, úgy örülök, h már ilyen gyakran benézel hozzánk, nagyon kellemes meglepetés volt látni, h Te is itt vagy, köszönöm :)

Napsugim, a kicsi lelkecskéd már teljesen rendbe jött? :) rengeteg szeretetet küldök irányodba :)

Diusom, ó ez a Szécsi Pál dal, te jó ég annyira szíven ütött és olyan jól esett, köszönöm :) Vilikém már sms-ben elküldte nekem a szövegét, de a dalt csak ma hallgattam meg, s annyi erőt adott :)

Drága Vőlegényem, annyira nagyon szeretlek és már alig várom, h hazaérj :) Kicsi szerelmetes menyasszonykád már nagyon vár "haza" :) Köszönöm, h létezel, Kincsem :)

SZERETLEK BENNETEKET ÉS KÖSZÖNÖM, HOGY VAGYTOK NEKEM :)

Nagy nagy szeretettel:
Kingilitek :)

Ps.: remélem nem hagytam ki senkit, ha mégis, bocsánat, nem volt szándékosDrága Evelin & Zsuzsi!

Hálásan köszönöm a nevükben is. A jókívánságokat átadom.
A tortákhoz már csak a díszítés van hátra.

Ölelek mindenkit : Tikeszeretettel:)

ápr. 30.
"legyetek bizonyosak h az isteni gondviselésben soha sincs hiány. a hiány az emberekben van, nem a gondviselésben. a gondviselés még soha sem jutott csődbe: neki nem nehezebb 5000-et táplálni, mint 500-at. amikor valamilyen hiányt szenvedünk, az csak a bizalom hiányára vall. a gondviselésbe vetett bizalomra Isten csak rendes módon válaszol - viszont rendkívüli módon gondoskodik arról, aki rendkívüli bizalommal hagyatkozik rá."
Cottolengo Szt József
* * *
"magadnak kell az utat megválasztanod, magadnak kell az utat megjárnod! ne félj tőle, lépj bátran: az Isten az, aki neked ezt az utat adta. fogadd szívesen azt a pár útbaigazítást, amelyet olyan vándor ad neked, aki maga is ezt utat járta, és aki most már a visszanézés stádiumában jutván, nagyon-nagyon csenden ezt imádkozza: Köszönöm Uram, ezt az utat, amit járattál. Nagyon szép volt."
Stadler Frida
* * *
"ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök!"
Mt 6,25Drága Tike!:))

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT a csemetéknek!
Szerintem Neked kimondottan hiányozna is a torta sütés,ha nem lennének ilyen sűrűn alkalmak...:))))))
Szép ünneplős hétvégét!
(())Zsuzsi:))))))))))))))

Evelin!:)))))
Most legszívesebben nyargalásznék egyet...:)))))))))Örömömben...
A matrcicát eltaláltad,de még hogy!:)))))
És ez a mai tanítás...ez volt a hab a tortán..:))))
Köszönöm!:)))))))))))))))9Tike gyermekeinek:)))))))))Drága Játszótársaim!

Olyan jó olvasni benneteket. Én nem vagyok a szavak embere , ezért írok ritkán , de mindig olvaslak benneteket.
A héten MR-en voltam a lányommal Zeg-en.Drága Kingikénket meg akartam látogatni. Képzeljétek fét kettőre volt időpontunk és 5 órakor már be is hívták a lányomat.Aztán 6 órára vissza kellett érnünk Kanizsára.Sajnos ,így megint nem sikerült a tali. Ígérem legközelebb ha arra járok , biztos , hogy megkeresem.
Drága Evelynem!
Nagyon köszönöm az egész havi tanítást. Úgy érzem ez a hónap különösen hasznos volt.Köszönöm a csodás matricát is.
Ígérem csodás hétvégénk lesz, hiszen ünnepelünk.A lányomnak 1-én ,a fiamnak 2.-án lesz a szülinapja. Most megyek ismét tortát készíteni.
Drága Judy!
Bizok benne , hogy kicsi lányocskád már jól van! Nagyon sokat gondoltam rá!

Csodás hétvégét kívánok minden kedves idelátogatónak!

Szerető ölelést és millió puszit küldök: Tikeooooooohhhhhhhhmmmmmmmmm:)))))))))))))

Nem találok szavakat Ragyogásom!!!!!!!!!!!!!!!!

Ezt nagyon eltaláltad...szívből köszönöm neked....párás szemmel hallgatom, egyik nagy kedvencem ugyanis:))))))))))))))))Szerelmeseinknek:)))))))))))

Drágáim!!! Kingi járt itt a héten, de két matricát küldök nektek...hogy Vilikénknek is legyen:))))))))

http://m.blog.hu/cu/cukisag/image/mti/200703/feketeparduc.jpg
http://m.blog.hu/cu/cukisag/image/olvasoi/200710/csikoskutya.jpg

Csodás hétvégét nektek:))))))))))

Óvónénisen ölelgetlek benneteket:))))))))Ragyogásom szívem:)))

Remélem eltaláltam...és épp ilyenre vágytál:))))))))

http://karacsony01.kepeslap.com/images/16829/fhzt.jpg

Csodás hétvégéd lesz, azt tudom:))))

Óvónénisen ölelgetlek:)))))))))Judy te drága:)))

Neked nagyon szép heted volt azt hiszem...legyen a hétvége is hasonlóan boldog:))))

http://images03.olx.hu/ui/4/09/60/1266068248_59440960_4-Elado-kisspitz-k...

Óvónénis ölelgetésem küldöm kicsiknek és nagyoknak:)))Édes Tikémnek:))))

Imádott párocskám!!!!!!!!!

Legyen csodás ez a hétvége, csodás Pár vagytok, fantasztikus Apa és Anya!!!! Gyermekeitek körében legyen szépséges a hétvégétek:))))

http://www.varosivisszhang.hu/images/naplo/Hoparduc%20kolykok.jpg

Óvónénis ölelésem küldöm az egész családotoknak:)))))))))Napsugár Drága köszönöm

Ép ijen informáciora volt szükségem.AZ epret én is hagyma társaságába ültettem,nagyon szépek, az a könyv engem is érdekel, de még nem találkoztam vele. Csicsergős Szép NapotBeusomnak:))))

Talán ezt is eltaláltam...mármint a matricát...legyen nagyon gyönyörű a hétvégéd!!!!!!!!!!!!

http://m.blog.hu/cu/cukisag/image/kutacica.jpg

Óvónénisen ölelgetve "látlak téged":))))Egy gyönyörű mantra Evelinnek:) Csak úgy!Kissjolannak köszönöm:)))

Nagy hatással volt rám a Magyar Áldás amit küldtél, ezúton is köszönöm neked:)))))))))

http://www.haziallat.hu/allatvedo/mi-tortenik-ha-karacsonyra-allatot-aja...

Legyen csodás a hétvégéd!!!!!!!!!

Óvónénis ölelgetésemet küldöm:)))Most csak egy gyors válaszra futja időmbő:)

én Ló évébe születtem. Nagyon szeretem, ám minden kép fellelkesít, mivel a szeretetedet érzem a választás mögött, Evelin:)))

Mindenkinek: Cuuuupp, arra az édes orcájára:)

Egy szép dalos vers, Horváth Hoitsky Edit szerzeménye. A címét nem tudom, majd utána keresek!

Orcádon híre sincs redőnek.
Nem csúfított a rút világ.
Megőrizted arcod az ősznek,
oly tisztán, mint a gyöngyvirág.

Csodálom szemed azt a kéket,
tekinteteden ki ne ejts,
megőrizted magad a télnek,
oly tisztán, mint a nefelejcs.

Leheleteden lelked érzem,
friss, mint a kora nyári szél.
Megőrizted magad egészen,
jöhet a nyár, jöhet már a tél.

Engem hiéna évek martak,
elrabolták szemem tüzét.
Elvittek mindent, mit akartak,
s szórták a szélnek szerte szét.

Titkod tiéd, de titkod éget.
Éget, mert meg nem fejthetem.
Nem fejthetem meg, mégis kérlek!
Őrizd magad tovább nekem.

Szeretettel: Anikó És a vershez a dallamot magam "szereztem". 1 x majd előadom nektek. Valóban csodaszép mű, és ki írta, nem találom fenn a Neten(((((: Pedig megérdemelné a "HÍRVERÉST"!Lássuk Zsuzsi minek örülne:)))

Olyan édesen szólítottál meg, hogy Evelin óvónéni, ezért kapsz tőlem egy olyan kis állatot, ahogy hívják az óvodában a csoportomat:)))))

http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/7/3/_/hosszu_fulu_sun_kolyok_17389...

Óvónénisen szottyongatósan ölelgetlek:)))))Te voltál az első...:))))

Drága Napsugikám, te érkeztél a héten elsőként a játszóterünkre!!!!

Ez az utolsó áprilisi matrica, holnaptól várlak a megújult játszóterünkön:))))

http://apromix.hu/pic/47033/138274/08y1td_b.jpg

Életem első kutyája vizsla volt:)))

Óvónénisen ölelgetlek és csodás hétvégét kívánok!!!!!!!!!!Köszönöm az 5letet:))))

Majd ráhangolódom, melyikőtök melyik apró jószágnak fog örülni....köszi Zsuzsi az ötletet!!!!!!!!!!!!!!

Óvónénisen ölelgetlek:))))Napsugi!:))))

(((((((((((((((())))))))))))))))))
Pussz!
ZsuzsiEvelin óvónéni!:)))

Kérem szépen hogy legyen kölyök állatos a matricák témája....:)))))Na ,légyszíves..:)))
Köszönöm Neked az egész szép hetet,nagyon jó tanításaink voltak...
Aztán az idő is csodás volt,igen amolyan szeszélyes április,de ez így van jól!:)))Ebből is látszik hogy a világban minden rendben van!:)))
Hatalmas ölelés!
ZsuzsiÉpp beugrom

és már megyek is a Lányokhoz...

Kívánok szép hétvégét Mindenkinek!

Puszil, Judytok:)Azért ez nem semmi...:))))

Nem tudom Drágáim, ti hogy vagytok vele, de én csak azt veszem észre, ismét utolsó tanítást fogok írni ma...és holnap nyitom a következő, a májusi játszóterünket!!!!!!!!!!!!!

Hogy szalad az idő...

Élvezzétek a mai nap MINDEN percét, segít benne a szép idő...és ma van április utolsó napja!!! Szerintem szép áprilisunk volt...amolyan szeszélyes:))))

Óvónénis ölelgetésem küldöm mindenkinek:))))))

És természetesen péntek....gondolkodom milyen témájú matricákat osszak ma nektek...:)Ragyogásom

,képzeld,ki fogják vágni a hársfákat,mert hozzáérnek a villanyvezetékhez.Teljesen ki vagyok akadva miatta,mert nem hiszem el,hogy nem lehetne megmetszeni őket,egyszerűbb kivágni az egész gyönyörű fát.Remélem,virágzás előtt nem bántják őket és tudok szedni teának valót.
Egyébként itt nálunk ,nem vigyáznak a természetre,itt van ez a park előttünk,ami régen tele volt gyönyörű,virágzó bokrokkal is,mind kivágták.
Bezzeg az élettelen,életveszélyes fákat,nem vágják ki,mostanra mindent befut a borostyán és megöli a fákat,pedig elég lenne annyi,hogy
elvágják a már felfutott indákat.Mi megszoktuk tenni a férjemmel,de már túl sok van belőle.Feltettem az iwiw re is pár képet róla,hátha nézi valaki,aki tud tenni valamit értük.Puszi NAPSUGI