Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Egy kis + kenőolaj, tudatunk olajozottabb működéséhez :)

Erre vezet az út a gazdagsághoz

* 1. Ne Szégyelld kijelenteni, hogy jogod van a gazdagsághoz. Elméd mélyebb rétege tiszteletben tartja a gazdagsághoz való ragaszkodásod döntését.

* 2. Ne elégedj meg az éppen hogy elegendővel. Mindazt a pénzt akarjad, amennyivel bármit, bármikor megtehetsz. Szerezz tudomást tudatalattid, és a téged körülvevő világ végtelen, kiaknázatlan gazdagságáról!

* 3. Akkor vagy gazdaságilag egészséges, ha a pénz bőségesen és szabadon áramlik életedben.
Úgy tekints a pénzre, mint az ár-apályra, és mindig bővelkedj benne.
A dagály és apály állandóan váltakozik. Apály idején mindig tudod, hogy visszatér a dagály. És tudnod kell, hogy a dagály minden hajót felemel.

* 4. Tudatalattid törvényeinek ismerete segítségével mindig lesz mit a tejbe aprítanod, függetlenül a pénz, mint energia, formájától.

* 5. Az emberek egyebek között azért jönnek ki nehezen a pénzükből, mert elítélik a gazdagságot. Amit eIítélsz, szárnyra kel és elröppen tőled.

* 6. Ne legyen a pénz a te istened! Soha ne feledd: az igazi gazdagság elmédben rejtezik.
Életed célja a kiegyensúlyozottság - ennek pedig az is része, hogy megszerezd a szükséges mennyiségű pénzt.

* 7. Ne legyen a pénz a te kizárólagos célod!
A gazdagsághoz, a vele együtt járó jólléthez, a boldogsághoz, békességhez, valódi önmegvalósításhoz és a szeretethez ragaszkodj, és ezt sugározza a te személyiséged, a szeretet és általános jóakaratoddal karöltve. Így nyújt tudatalattid kamatos kamatot az önkifejezés e területein, általad.

* 8. A szegénység nem erény. A szellem betegsége az; láss hozzá máris, hogy kigyógyítsd magad.

* 9. Nem arra születtél, hogy viskóban tengődj, rongyokba burkolózz, és naphosszat éhezz. Boldogságban, sikerekben, és gazdagságban kell élned! Érezd, hogy ez alapvető jogod.

* 10. Sose használj ilyen kifejezéseket: "piszkos anyagiak", vagy "én megvetem a pénzt".
Amit bírálsz, elveszíted. Nincs jó és nincs rossz. Ám mindenről lehet jót is, és rosszat is gondolni.

* 11. Ismételd gyakorta: "Kedvelem a pénzt. Bölcsen, építően, értelmesen használom.
Élvezettel költöm, és ezerszeresen megtérülve kapom vissza."

* 12. A pénz semmivel se gonoszabb, mint a földben található réz, ón vagy vas.
A gonoszság a tudatlanságnak és az elme hatalmával való visszaélésnek a következménye .

* 13. Jelenítsd meg lelki szemeid előtt a végeredményt; ez reagálásra ösztönzi tudatalattidat, s az megvalósítja az elképzelt álmot.

* 14. Semmit se remélj ingyen! Az ingyenebédért is fizetni kell. Adnod kell, hogy kaphass. Figyelmet kell szentelned céljaidnak, ideáljaidnak, vállalkozásaidnak, és mélyebb tudatod támogatni fog. A gazdagság kulcsa a tudatalatti
törvényeinek alkalmazása, a tudatalatti elárasztása a gazdagságra vonatkozó gondolatokkal.

Részlet Dr. Joseph Murphy : Tudatalattink csodálatos hatalma c. művéből."Szép estét :)

Zsuzsi, Panka, én is örülök Nektek... mint ahogy Mindenkinek itt a játszótéren :)
Kingi, jók a zenék, köszi. :)
Evelion, a mai idézet sem kukába dobandó... :) ok és okozat... nagyon igaz ez. :)
Csodás,vidám napot kívánok! :)és az utolsóóóóóóóóóóó :)))))))))

http://www.youtube.com/watch?v=XbpnDUj354M

újra süt a napocska a szívemben - köszönöm Kedvesem
vááááááááááááááááááárlak :DDDDDDDDDDDDD

Ölelés: (újra) Tejbetök :DNa még egy ráadás:)Ps.:Szép estét, Drágáim!Drága Óvónénink, Evelion:)))

Látod még a napocska is kisüt amikor te megjelensz:))))))))))))))))))

Január, február. Megy tél, jön a nyár. Csipp-csiripppppppppppp :) AnikóA bacik ellen jó kis forró lábfürdő, no meg az Inhalálás, napix

Napi sokszor:))))))))))))))) Kamilla, marék só, meg a Citromos Eukaliptusz olaj cseppekből pár csepp :)))))))

Csodát művelnek akárr egy napon belül, ha többször megcsináljuk. Napi 2-3 Ezres C vitamin bevitelt megadni magunknak :) / a C vitamint kipisili az ember úgyis, ha meg minnőségi C vitaminunk van, és nem a szintetikus adalékanyagú. akkor a vesekővünket nem növeljük vele :)

Gyógy puszim a drága kicsi Napsugaras napocskánknak :) Anikó Gyógyulj meg! Csip-csiripp!Bocs madárkáim!

,hogy most nincs kedvem csicseregni,de két napja már 50 meleg takaró alatt is,forró mézes mentateát iszogatva is ráz a hideg,majd ha kiűzöm magamból ezt a nyavalyát ,jelentkezem.Jó csicsergést.Mindenkinek:))

Csodás hetet mindenkinek!!!!!!!!!!!!

Bizony, ez már január utolsó hete...hogy elment az első hónap!!!! Már farsang idejébe léptünk, tehát biztosan állíthatom, megyegetünk ki a télből:))))))))))

Óvónénis ölelésem mindenkié:))))Jó reggelt Mindenkinek!:))

Miért tél van?:))))))Én nem érzem,az én szívemben hétágra süt a nap...:))))Ezt a Törzsi költőnktől Diamyne-tól csenetem..:)))))
Mennyi rímfaragónk van...:)))De jó!:)))
Diamyne drága!
Úgy örülök hogy itt vagy!:))))
SZép teremtő napot kívánok !
(())Zsuzsicsipcsiripp mindenkinek!

Jo reggelt Dragaim!
Ragyogas, Napsugar! olavasszátok fel az utcak hidegét!
Legyen ez is legalabb olyan szép, mint az elmult hét!!
Lanyok, csiripeljetek, hadd zengjen a Tér
Erezze ki ide tér, nálunk sosincs tél!Sziasztok:)

Óvónéni, köszönöm a matricát!:)))) Műkorcsolya versenyek idején csak ez a helyzet nálam...:)
Diamyne, de jó, hogy újra itt vagy!
Mosolygós hetet mindenkinek!:)

PankaWitaj, Diamyne! :)

Bardzo dobrze Cię rozumiem.
Tak, czasami człowiek potrzebuje czasu.
Wysyłam Ci dużo pozytywnej enegi i siły.
Bardzo cieszę się, że już jesteś z nami.

Pozdrawiam: KingusIsten hozott diamyne:)))

Rég láttalak!!!!!!!!!!!!! Jó, hogy jöttél...már hiányoztál nagyon:))))

Óvónénis ölelésem:)))Sziasztok :)

egy ideig nem tudtam itt lenni, de most már újra vagyok :), s olvaslak Benneteket, tanulok az idézetekből, amik bizony nagyon igazak. Picit másabbak, mint Moncsi és Beus által leközöltek, de ezek is ugyanolyan tartalmasak és hasznosak. Erőt adnak. Köszi Evelion. :)

Kingi drahá :)
občas človek sa dostane do takých situácií, keď potrebuje čas, kľuď, samotu, aby získal späť svoju vnútornú rovnováhu. Ale už asi môžem povedať, že všetko je v poriadku. :)

Örülök, hogy újabb tagokkal bővült ez az aranyos játszótér, továbbra is ennyire jó a hangulat. Kívánom, ez sose legyen másként! :)
További szép napot kívánok Nektek és sok-sok nevetést! :)Az én meditációm:)))

Osho azt mondta, menj ki a piactérre és ott meditálj...az az igazi, ha abban a forgatagban meg tudod tenni! Így én elmentem éjszakai szórakozóhelyre és jól kimulattam magamat...fáj is a talpam rendesen:)))))))))))))))

Mindenkinek legyen pihentető és feltöltődésre alkalmas vasárnapja!!!!

Óvónénis ölelésem:)))Mekaba.)

Könöszönöm, hogy olvashattam:):D

A mai tanitáshoz egy kis segítség:)))))

http://www.videoplayer.hu/videos/play/446279

Ugy gondoltam én is népszerüsítem:)))

Sok kicsi sokra megy:)

Szeretettel üdvözlök mindenkit
TiszavirágRagyogás

hát jó lenne ez a teleportálás sok mindenre,de mi azt már nem érjük meg sajnos,hogy alkalmazni tudjuk.Bevallom neked,hogy van egy naplóm,amibe kézzel bele másolom a nekem tetsző írásokat,így örökre megmarad nekem.Jó éjt.Köszönöm Merkaba

ez gyönyörű:))))))))))))) Napsugarunk60-ka, ez a süti:) recept. Nyami lehet

tutira :)))))))))

Mért nem tudsz KöBüKi-vé válva, Fénypostázni ide a játszóterünkre a KÉSZ termékből????????????

Vili, örülök, ha megvagy, és jól vagy:)))))))))))

Drága Merkaba, nagyon szépek ezek amiket feltettél........ sokat és sokszor el kell olvasnunk, ezért örülök, h újra megkaphattam, és elolvashattam :) Hálás vagyok érte neked:)

Édes többi madaraink:) merre csicseregtek, mikor itt üres a játszótér? Hoztam magokat, nem szórtam ki azokat............. :) de kifogom......... csak ........... megyek meditálok most egy jót.
Azt mondta Domján László: napi 1 x már jó
napi 2 x tökéletes, ha meditálunk, ám az igazi a napi 3, vagy attól több x.

Igaza van, ez látszik, ha megnövelem a számát, ám bevallom "férfiasan" igen nehéz jelenlegi életkörülményeimben kiszakítani rá úgy az időt, amikor Zavartalanul megcselekedhetem:) áldás drágáim:) Anikó

http://www.viddler.com/explore/kis-szolgyemi/videos/2/
Ezt is javaslom megnézni.. előre visz, olyan videó.Kedves ovónénink Evelion

látom már felraktad a tanulni valónkat,Ragyogásnak is most,kellemes elfoglaltsága van.Gondoltam ott van a kedves családod,feldobok egy eFgyszerű és nagyszerű,gyorsan elkészíthető süti receptet.KB.annyi idő alatt kész van,amíg én ide pötyörészem a receptet.fagyiszeletnek hívják,a krémes változatát,de ha nincs időm a krémet megcsinálni,akkor tele hajigálom akármilyen gyümölccsel a tésztát és úgy sütöm meg.ISTENI. A tészta:20 dkg liszt,20 dkg cukor,4 tojás sárgája,10 dkg darált dió,10 evőkanál víz,1 csomag sütőpor .A cukrot a tojássárgájával habosra kevered,majd a többi hozzávalót,apránként hozzákevered,legvégén óvatosan a 4 tojás fehérjéből keményre vert habot.kivajazott,lisztezett tepsibe öntöd és előmelegített sütőben(180° Kb.20 perc alatt megsütőd. A KRÉM:25 dkg margarint kikeversz 20 dkg porcukorral,félre teszed kicsit,1csomag főzés nélkül készíthető vanilia puddingport kikeversz 2 dl tejjel,a két krémet összekevered és rákened a már kihűlt tésztára.Ezután 2 tojásfehérjét,gőz fölött kemény habbá versz,15 dkg porcukorral.Azonnal a ráöntöd a sütire és forró vízbe mártott késsel elsimítod rajta a habot.Hűtőbe rakod,akkor jó,ha megszilárdul rajta a cukormáz.Szeletelésnél szintén használj,forró vízbe mártott kést,így nem törik össze a teteje.Ha gyümölccsel csináljátok,nekem a meggyes,málnás ,őszibarackos,epres stb mind bejött.JÓ ALKOTÁST! SOK SIKERT.,tudjátok,(ha nemsikerül ,kivetni az ebeknek).Csipegessetek madárkáim.

9
9

9:))Nektek !

szellem
"Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad. Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad. Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad. Törd át gátjaid - a világ legyél te magad. Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad."
(Weöres Sándor: A teljesség felé - A tíz lépcső)
lélek
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy
ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
ahol sérelem van, oda megbocsájtást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség, oda világosságot,
ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressenek, hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressenek, hanem másokat értsek meg,
hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örök életre.
Ámen.
(Assisi Szent Ferenc: A Nap Fivérének imája)
test
"Az autód nem azért van, hogy üvegkalickában tartsd látványosságként. Arra szolgál, hogy gyorsan és biztonságosan elszállítson oda, ahova menni akarsz. Testednek is e földi utazás célját kell szolgálnia. Hogy hova tartasz? Nem a temetőbe. Van nemesebb dolgod is, mint a halál. Meg kell ismerned saját valóságodat, mielőtt meghalsz, és bele kell olvadnod e hatalmas örömbe. Egyél annyit, hogy tested jó állapotban tartsd, és e testet használva fedezd fel a Valóságot, Istent. Amíg itt időzöl a földön, szenteld minden pillanatodat jámbor, kegyes cselekedeteknek, és szent gondolatoknak."
(Sri Sathya Sai Baba)csipcsiripp mindenkinek!

jo nagy csend szallta meg a jatszoterunket...:))))))
Zsuzsika koszonom a csodaszeletkét, nyami-nyami :)))))
Ragyogas a versed gyonyoru: "Szép vers : Thalis Silvenier: Neked adom lelkem" - maris kolcsonvettuk!
draga jatszopajtasok! kellemes hetvegi kikapcsolodast, nyugtato pihenest mindenkinek! :))))))))))))))))Csiripelő kismadárkáim:)

Csippcsiripp :)
Ma itt vannak családjaim, gyermekeikkel. Én sem nagyon tudok itt csiripelni veletek, ám lelkem egy darabkája itt zenél nektek:)

Vili, Napsugárka60, Édes Eveleionom, te óvónénik szeretetgombóckája, Zsuzsánk, Kunigunda, Mindenki :) Szép napot, klassz szombatot és hétvégét nektek !

AnikóRagyogásom

boldogan elfogadom,mindkét posztot.Úgy látom teljesen üres a játszótér ma,én is csak felugrottam,mert mindjárt megjönnek a kisnapsugaraim és átadom nekik magam,testestől,lelkestől.Talán este főzők nektek,ugye nem haltok éhen?Ragyogásom,addig tápláld a lelküket a madárkáinknak.ölellek napsugárNeked:)

Vili neked külön köszönöm a hozzám írt sorokat:))))

Óvónénis ölelésem:))))Az LTYE.-ben Napsugaras napocskám? Ennünk ott is kell :)

Természetesen a Főőőőőőőőőőőőőőőőő- Főző szakácsnő vagy. Ki más, a barátnői státusz után?

Vili, a verseid remekebbnél remekebbek, én ezt hallva mekegek, vagy inkább, Mehetek?

Távollét, Szécsi Páltól:
http://www.youtube.com/watch?v=pj-GhE9W8O8&feature=PlayList&p=265240DC05...

Zalatnay Cinivel a Várlak: http://www.youtube.com/watch?v=Aon5RbwGSU8&NR=1
Hallgassátok drágáim, cserébe a szépségeitekért:)Ragyogásom

minden lököttségben benne vagyok. milyen posztot osztasz rám?