Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Mesés, mosolygós, energikus reggel virradt ránk :DDDDD

Szárnyalós, boldog napot, Drágáim :DDDDD
Egy vidám dalocska tőlem Nektek - fogadjátok olyan sok szeretettel, mint amennyi szeretettel küldöm:DDDD
http://www.youtube.com/watch?v=-vAZtZJHXU0&feature=related
:DDDDDDDDDDDDDD
Legszívesebb a keblemre ölelném az egész világot... - de minimum a játszótér egész lakosságát :DDDD
Ölelés: Tejbetök :DDDDDDHurráááááááá, megszaporodik a játszótéri "közösség"

Úgy látszik "gyermeki ", pajkos énünk előbújt, mert megjelent a ragyogó Napsugár :)

Mindenki 1-ért, 1-Mindenkiért :)

Amúgy, nem csak a tanítások hatására, egyre jobban felismerem "Isteni Énemet", aki vagyok. És minden gondolatnál megkérdezem, s remélem nem felejtem el, hogy is van ez Isten országában? /elmém a helye Isten országának, és így, mivel a templomba sem viszek, csak friss, szép, illatozó virágokat, elmémbe is csak a szép, friss, előrevívő /illatozó/ gondolataimat engedem be.

Hogy tetszik lenni?ÓÓÓ neee

már megint hánynom kel,megyek felturbózom a seprűmet,később jövök,addig is csicseregjetek kedveskéim.Drágáim!

Annyira jó olvasni benneteket!
Olyan szép verseket írtok. Bárcsak nekem is lenne hozzá ilyen érzékem!!!!!!!!!!!!!!
Ja és köszi a recepteket is!

Pussssssssssssssssszantás minden kedves játszótársnak: TikeSziasztok:)

Látom, hogy jó szokás szerint szóba került itt minden:)))
Evelin, köszi, hogy ilyen szorgalmasan gondoskodsz az okításunkról!:)))
Zsuzsi, Kinga, akkor most bevallom Nektek "bűnös" titkomat, amiért ritkán kukkantok be mostanság: évente van két hét (négy évente három), amikor egyszerűen leragadok a tévé elé:) Amúgy nem igazán szoktam tévézni, de ha a kedvenc sportom versenyét közvetítik, akkor harcolok a kapcsolóért:)) Jelenleg most épp egy ilyen hét van, ezért is csöndesedtem el:)
Beánk valószínűleg elment téli álmot aludni a macival együtt:)) Reméljük, majd a napsugár előcsalogatja őket!:) Dyamne vajon merre járhat?
Minden régi és új játszópajtásnak mosolygós napot és hétvégét kívánok!

Ölelések: PankaMosolygó Vilink:)

Drága mosolygós Vili:)
Ez már a döfi:)
Dícsérethegyeket kapunk
amit azonnal viszonzunk,
és ezt versben mondjuk el:)
Szerintem így van az, mikor a szív énekel.Ragyogas!

Ne aggodj!
Nagy az en szivem,
Jut mindenkinek!
Szeretetem, mosolyom
Akarkit szeressek
Soha el nem fogy! :DDDDDDDDraga Napsugar!

Ritka fincsik lehetnek az alkotasaid! :))))
Lelkeddel izesited, szenvedellyel keszited! :))))
Susson Rad a Nap sugara,
Finomsagok Napsugara!Leesett az állam :) Most támogatom kendővel fel:)

Mennyi minden téma, kaja, szerelem ........ Istenem, de jó itt köztetek lenni, és most valóban hiányolom Beust, Dyanimét, és Moncsinka :) És Kunigunda... hiányoztok !

Annuska, szioka!
Napsugi, mindent köszi neked, te egy csodalélek vagy mindnyájunkhoz hasonlóan, és remek üzletasszony, na meg hagyomány örző is egyben:)

Vili, mit hallok? Drágám, ki csapott le a kezemről? / bár ezt hallná Jánosom meg ?) :)))))))) majd leverné a derekamat :)
Szóval, szerelem... tudjuk a módit: január, február... itt a nyár. És ez a szép érzéshalmaz a tavasz közeledtét jelzi :)Isten hozott Annuska!!

Orulok hogy Neked is jo itt Koztunk!:))))))))...

Én eddig csak olvasgattam, amit itt alkottatok, Ti Madárkák! De ez a mai termés :).... Vers-hullás volt, nem is akármilyen!!!
Csuda drágák vagytok:) ja. és ne hagyjátok abba!!! Nem csak neketek jóóóóóóóó:)Jujj, Vili:)))))))))))

Nem találok szavakat...itt kérem szépen fellobbant a szerelem...én a versekből ezt érzem:))))))))))))))

Ölellek:)Köszi Sugiiiiiiiiiiiiiii:)))))))))))))))))))

Éljen!!!! Nyáron ott leszünk...én tutitutituti:)))))))))))))))))))

Nagyon jókat írtál, lehet belőle tanulni...és látom, te is nagyon jól érted már miről is szól ez a Vonzás Törvénye:))))))))))

Óvónénis ölelésem...és egy kis hátmasszázs, hogy jobban menjen a munka!!!!!!!! Nagyon sok megrendelést Nektek:))))))))))Evelion drága

fejér megyében lakom,Székesfehérvárhoz közel,most csak ennyit árulok el.A fent említett finomságokból csak a pizzát árúsítom az üzletben,gyrostál ,hambi és egyebek társaságában,a többit a család és a barátok nagy örömére készítem,ha már úgyis fel van fűtve a kemence.Bár igencsak rámférne egy kis vendégsereg,mert most nagyon megcsappant a forgalmam,az eszem azt mondja hogy a válság az oka,de lehet hogy ezt vonzottam be magamnak,mert annyira imádják a környékbeliek a pizzámat,hogy nem győztem csinálni,délelőtt én pizzafutárkodtam,délután meg a férjem,A sok dagasztástól ,majd szét ment a hátam,mert ugye ,kézzel dagasztok,hiába vett a férjem dagasztó gépet,nem használom mert éreznem kell a tésztát.különben is az elektromos masina nem rakja bele a lelkét a tésztába.Nos:annyira ki voltam már merülve,hogy azt kívántam,bárcsak ne lenne annyi munkám.HÁT MEGKAPTAM.tanultam belőle,ezentúl meggondolom,hogy mit kívánjak.Valami jó azért van ebben,mert ha most is a pizzáimmal szaladgálnék,nem lenne időm rátok,és egyáltalán nem is találtam volna rátok.Igaz,hogy a bugyellárisom üresebb,de a lelkem napról-napra gazdagabb lesz.KÖSZÖNÖM NEKTEK.ígérem,hogyha nyáron még együtt lesz ez a nagyszerű kis csapat,meghívlak benneteket egy kemencés partira.Addig meg írom a receptjeimet.Jó lesz így

?Csipcsiripp - csipcsiripp :)))

Amikor a sziv egy masikert dobban,
Mikor az erzes mar kimondhatatlan
Nincs tobb korlat, sem akadaly
Csodakra is kepes a vagy!
Boldog pillanat, csodas almodas
Vigyaz Rank Napsugar, Ragyogas!!

Alombaringato muzsikas csicsergesem
........ es puszika a masik orcatokra :))))Úgy látom, itt "zsenik vannak", akik zseniálisan-

de mindenképpen "kreatívan"-szövik a versikéket, hozzászólásokat, szinte "megidézve" az "írás szellemét"...Kingim!

Hat erre nem lesz konnyu reakciozni! :))))Csenge333!

Nincs kizarva.......:))))Csipcsiripp - csipcsiripp :)))

Amikor az agyunk már egy rugóra jár,
Amikor az álmunk egy irányba száll,
Az idő egyszer csak megáll...
Az óra visszafelé andalog,
És én érzem, érzem hogy egyre boldogabb vagyok...

Angyalkás álmokat, Drágáim!
Hatalmas ölelés: TejbetökKeddi tanítás szerint:))))

Én nem csodálom...a keddi tanítás szerint: minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Kingi akciózott...Te meg voltál a reakció:)))))))))))))))Evelyyyyyn :)))))

Kingie az erdem, en csak a visszahatas voltam!:))))Hű, Vili!A képed alapján azt gondolnám:találkoztam már veled,

de ezt most "nem ismerkedő-s" szövegnek szántam, hanem valóban azt hittem/hiszem.../Persze, tévedhetek...Viliiiiiiiiiii:))))))))))))

Egy rugóra jár az agyunk!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mehetnénk csapatosan is hozzá:)))))))))))))))))

Nagyon édes a versikéd, amit írtál ma!!!!!!!!!!!!

Óvónénis ölelésem:)))Napsugi édes...:)))

Drágám hol van az a bolt???? Én nagyon szeretnék Nálatok vásárolgatni és mindent szépen végigkóstolgatni!!!!

A pavlovi reflexem igencsak beindult:)))))))))))))

Óvónénis ölelésem:))))Nasugar!

Hol talalhato az a mesebeli uzletecske? :)))))hűha lányok

órákig pötyörésztem nektek a vacsit ,egyújjal és most látom,hogy már tartozom nektek a válasszal.Ragyogásom,küldtem én már postán,nedves kendőkbe bugyolált virághajtást is a Balatoni barátnőmnek,mire vetheted a magot elküldöm neked,több fajtát is,majd leírást is írok hozzá.Madárkáim !

úgy döntöttem,mivel látom,hogy mindig éhesek vagytok a begyeteket én fogom jobbnál jobb falatokkal megtölteni,majdnem azt írtam hogy megtömni (a kacsákat tömik) Azzal kezdem hogy van egy üzletünk a házukkal egyben,ahol nagyon finom dolgokat árulok,többek között igazi ,fatüzeléses kemencében (amit az én drága ezermester férjem épített)pizzát,saját receptem alapján készült tésztából.Tudom talán nincs kemencétek,de azért leírom nektek mi mindent lehet benne sütni,főzni.Ezeket az ételeket el lehet készíteni a gáztűzhelyen is,de a különbség leírhatatlan.A házi kenyér:istenem,hogy küldjem el nektek az illatát,? a rétesek, a kapros túróslepény,a paraszt lángos,A mindenféle húsok és cserépedényben kemencébe vetett finomságok.Azt se tudom melyikkel kezdjem.Talán a paraszt lángossal kezdem,amit bármilyen sütőben meg lehet sütni.Jó egy egyszerű PITYÓKA leves után is,de magában is igen laktató.Én nagytételben sütöm,mert a barátoknak,rokonoknak is küldök belőle,de lekicsinyítem a receptet egy tepsi nagyságúra.Nos:fél kg liszt,2 dkg só,2 evőkanál tejfölt összegyúrunk 2dl cukros ,langyos tejben felfuttatott élesztővel,3 dkg.Kizsírozott tepsibe nyújtjuk,amíg kel a tészta kikeverjük a rávalót.Fél kg túró,2 dl tejföl ,csíkokra vágott húsos füstölt szalonna ,jó sok,karikára vágott zöld vagy lila hagyma,sózzátok ízlés szerint,de a szalonna sósságával is számoljatok,ezt a masszát kenjétek rá a tésztára,kenjétek még meg 2dl tejfölben elkevert tojással (1 db).180°os sütőben ropogós pirosra sütitek. HA SIKERÜL ESZTEK,HA NEM VESSÉTEK KI AZ EBEKNEK!MAJD LEGKÖZELEBB JÓ LESZ.Kedves Ragyogás és Napsugár!:)))

Jaj de szép így egymás mellett a két név.
Igaz hogy már nem meleg,de Nektek is tettem félre pogácsát!:)))))
Szerintem a virágmagokat el lehet kűldeni borítékban is....már vannak ilyen bélelt típusok...
Bea,Diamyne,Panka!Jó lenne ha itt lennétek...
ZsuzsiMennyi vidám vers :))))) És egyik szebb, mint a másik .)

Ami Napsugink 60 estikéjét illeti, az olyan illatos, és színpompás, hogy egyszerűen bóóóódítja szépségével orrunkon keresztül emberi mivoltunkat!!!!!!!!!! Énnekem az kell, meg mondjuk a Lusta kisasszony is csodálatos, ha van, elfogadom. Hogyan juttatod el hozzánk Napsugink? A pogácsa biztos fini lett. Kár, hogy előbb nem kértem belőle. Így jártam. Mit sütsz kis szűcs? És mikor? :))))))Zsuzsikám

ez a sárga,lila virág ,ami még fehér és rózsaszin szinben is van a Lusta kisasszony,ő a napfény hatására csukja be a szirmait és többnyire este virágzik.Na és neki is csudijó illata van,de nem is ez a lényeg,hanem az hogy megértettél.A virágmagjaimat boldogan megosztom bárkivel,ezért mindig több magot szedek,mint ami nekem elég.Maradt még pogi,vagy a Vilinknek adtad mindet?