Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Drágák!:)

Jut mindenkinek...:)))))
Állj meg Kingi,hadd érjen el a mi Vilink....olyan szépen tudtok verselni együtt!:)))))Két kis tejbetök..:)))))
Bocsi a rendetlenkedésért...:)))))
Puszi Nektek!
(())ZsuzsiCipcsiripp - csipcsiripp :)))

Csiripelo kicsi Kingam,
mitol vagy ma ilyen vidam?
Talan Zsuzsi pogacsaja
szaglobimbod felcsigazta?
Mintha szarnyaid lennenek,
sietek, de el nem erlek!
Hol az a hid, s az az orszag?
Talan maga a Mennyorszag?
:))))))))))
Koszonom Zsuzsi, hogy ram gondoltal!
:))))))))))Csipcsiripp - csipcsiripp :)))

Idevonzott a sajtos pogi illata:)
De már szállok is tova:)
Hogy hova?:)
Hol kicsi szívemnek otthona:)
BOLDOGSÁGORSZÁG-nak hívják:)
És SZIVÁRVÁNY-nak a hídját:)
Ahol az ég kék s zöld a moha:)
S az élet sohasem mostoha:)

Ölelés: Tejbetök :DDDVili!:))))

Hát dehogy maradsz éhes....finom sajtos pogácsát eszegetek,még meleg...adok belőle Neked is!
Szép teremtő napot kívánok!
(())ZsuzsiSzia Zsuzsi!:)))

Ugy latszik, ma ehes maradok.
Csak a lelkem toltekezik.....:)))Lányok!:))))))

Egyik nap eszünk ,másik nap hányunk vagy mi?:)))))))))))))
Drága Napsugár!
Köszönöm a virágos gyorssegélyt...:)))))Értem...Tudod mi a pláne az egészben...a kertünk tele van lila és sárga estikével...:))))
Evelin drága!
Persze hogy megnézem a filmet,biztos hogy meg tudom szerezni....Igaz hogy a jó pap is holtig tanul,és én szeretek is tanulni,főleg másoktól,Tőletek!
Bea,Kingi,Ragyogás,Vilink,Kunigunda,Diamyne!Hatalmas ölelés Nektek is csak úgy....:))))
(())ZsuzsiRagyogás

a kutyám ette meg a havat ,mert imádja ha RÁHÁNYOM ,veszett jó kedve lett tőle,én meg átlényegültem parányi ökörszemmé ,aki kuporog az ágon,de vidáman csipogja:SÜT MÉG NAP A NYÁRON. KÖSZÖNÖM a tanítást gyönyörű.Veled van a lelkem.Napsugi60, megetted a havat ??????????,

mer írod, hogy havat hánysz :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Vili, a te vicceid sem piskóta ám :) :)))))))))))

Napi tanítások +

OSHO ZEN TAROT: Kis Arkanum

Víz Királya: Gyógyítás

Te egy sebet hordozol magadban. Az egóval egész lényed egy nagy sebbé válik...

Épp Osho tarot kártyámat raktam ki magamnak, mert évekkel ezelőtt vettem egyet, és azóta is 100 % jó befektetésnek bizonyult: )....... és ma ezt kaptam:

Gyógyítás...... Elgondolkodtató, mit miért kap az ember.......

Ez is napi tanítás.

"Itt az idő, hogy a múltban mélyre temetett sebeid most felszínre kerüljenek, hogy meggyógyulhassanak. Az alak ezen a kártyán meztelen, sebezhető; nyitott a lét szerető érintésére. Az aura teste körül telve van fénnyel, és az ellazulás, a törődés és a szeretet minősége, mely körüllengi őt, szétoszlatják szenvedését és belső küzdelmét. Fizikai testén és leheletfinom energiatestei körül a fény lótuszvirágai jelennek meg. Ezek az energiatestek a gyógyítók szerint mindannyiunk körül ott vannak. A képen minden ilyen leheletfinom rétegen egy gyógyító kristály, vagy minta látható.
Amikor a Víz Királyának gyógyító hatása alatt állunk, többé nem akarunk elrejtőzni sem magunk, sem mások elől. A nyitottságnak és elfogadásnak ebben az állapotában meggyógyulhatunk, és másokat is hozzásegíthetünk az egészséges és teljes léthez.

"Te egy sebet hordozol magadban. Az egóval egész lényed egy nagy sebbé válik. És te mindenhová magaddal cipeled ezt a sebet. Senki nem akar téged megbántani; ne gondold, hogy az emberek csak arra várnak, hogy megbánthassanak. Hiszen mindenki a saját sebével van elfoglalva; afölött őrködik. Kinek lenne erre energiája? Mégis megtörténik, mert szinte alig várod, hogy megsértsen valaki; készen állsz, kivont karddal várod a sérelmezőt. A tao emberét nem érintheted. Miért? Mert nincs kit megérinteni. Ezért seb sincs. Ő már gyógyult, egészséges és egész. Csodálatos a szó: "egész". Az "egészséges" szó törve az "egész". Ő pedig egész és egészséges - szent.
Légy tudatában a sebednek. Ne segítsd a növekedését; hagyd, hogy begyógyuljon. Begyógyulni azonban csak akkor lesz képes, ha a gyökerekig hatolsz. Minél kevésbé élsz a fejedben, annál inkább gyógyul a seb. Ha nincs fej, seb sincs. Élj fej nélkül. Élj teljes lényként, és fogadj el mindent. Próbáld ki csak huszonnégy órára, hogy bármi történjen is, te mindent elfogadsz. Ha valaki megsért, fogadd el, ne reagálj, és figyeld meg, mi történik. Hirtelen elindul benned egy olyan energia, amit eddig soha nem éreztél."

És az Ártatlanság lapját emeltem.

OSHO ZEN TAROT: Nagy Arkanum

XIX. Ártatlanság

A zen szerint, ha eldobod a tudást, ha mindent eldobsz, amit másoktól kaptál, akkor lényed egy teljesen más minöséget nyer: az ártatlanságot...

Az öregember a kártyán gyermeki örömöt áraszt magából a világba. Egyfajta kegy és báj lengi körül, mintha otthonra lelt volna önmagában és mindabban, amit az élet hoz. Játékosan beszélget az ujján ülő imádkozó sáskával, és úgy tűnik, ők ketten a legjobb barátok. A körülötte aláomló rózsaszín virágok az elengedés, az ellazulás és az üdeség időszakát jelképezik. E virágokkal reagál a természet az öregember jelenlétére; ezek az ő belső minőségének visszatükröződései.
Az ártatlanság, mely az élet mély megtapasztalásából ered, gyermeki, de nem gyerekes. A gyermekek ártatlansága gyönyörű, de tudatlan. Ahogy a gyermek növekszik, ennek az ártatlanságnak a helyét egyre inkább a bizalmatlanság és a kétely veszi át, és lassan megtanulja, hogy a világ veszélyes és fenyegető is lehet. De a teljességgel élt élet ártatlansága olyan minőségeket foglal magában, mint a bölcsesség, és a folyton változó élet varázsának elfogadása.

"A zen szerint, ha eldobod a tudást - és ebben a tudásba mindent beleértek: a nevedet, az identitásodat, mindent, mert ezeket másoktól kaptad -, ha mindent eldobsz, amit másoktól kaptál, akkor lényed egy teljesen más minőséget nyer: az ártatlanságot. Ez a személyed, a személyiséged keresztre feszítése lesz, melyet majd az ártatlanságod feltámadása követ. Újra gyermekké válsz; újjászületsz."Csodákkal teli napot Mindekinek! :D

Ölelés hegyek: Tejbetök :DItt vagyok

drágáim,eddig havat hánytam.Vili hol is süt a nap? Ja ,itt nálatok ,CSODÁS.Ragyogásom nagyon szivesen adok a virágmagjaimból.Sokan kérnek tőlem a szép virágaimból.Szívesen megosztom veletek kaja receptjeimet is,ebben igen jó vagyok.Most mennem kell,mert ma sok a dolgom,de este találkozunk.puszi mindenkinek.napsugárTalan ez is segit egy kicsit:)))

Cigány örökbefogadás

A cigány feleség telefonál a férjének:
- Szia Gazsi, képzeld örökbefogadtam az öcséd fiát, 9
hónap múlva szülöm meg!

Hegedû

Pistike hegedül. A koncert elõtt szépen elõveszi a
hegedûtokot, majd
kinyitja, de látja hogy egy fegyver van benne.
Felkiált:
- Na, el tudom képzelni apámat a bank elõtt a
hegedûvel...Jó Reggelt neked is Vili-Vili ! :))))))))) Vili?

http://www.youtube.com/watch?v=GXY1Yr8Alew&NR=1 Óz a csodák csodája ........ csodaszép és felvidított, mert, hogy sírnom kellet Katink miatt, aki hajnali 2 órakor visszaadta az Úrnak lelkét. És korán reggel emlékezve reá, sírtam, és sirogatok, pityergek egész idő alatt. Az emlékezés könynei ezek....

A tanítások valóban értékesek. És köszönöm magam is minden kedves csivitelő pajtásnak, hogy ilyen rigófüttyös, napsugaras jóreggelttel fogad ma is mint, mindennap Mindenki ! :)Hajra Miki!!!

Erted is csipcsiripp!:)))))))EZ joOOO!

Csipcsiripp-ripp-ripp-csiririri-csiripp:)))))))
Gyonyoruen Ragyog a Nap! Hol vagy Napsugar?
Kingi es a Tobbiek!
Hianyoztok
Csicsi-ricsi-csiricsip:)))))))))Mosolyfakasztóóóóóóóóóóóóóó

Hittani alapismeretek

A lóversenypályán Kohn észreveszi, hogy egy pap belopakodik az istállóba és megáldja az egyik lovat. Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, hogy a következö futamot az addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri.
A következő héten futam előtt elbújik az istállóban. Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a lóra, majd amikor, tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 50 dollárnyi nyereményt.

A következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 20.000 dollárral lesz gazdagabb.
A nagy sikeren felbuzdulva a rákövetkező hétre mindenét eladja, majd - miután ismét kileste a papot
- minden pénzét ráteszi az akkor megáldott lóra.
Azonban ez a ló teljesen lemarad, majd fél távnál összeesik és kileheli a lelkét.

Kohn felháborodva rohan a paphoz: - Atya, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni!

A pap a fejét csóválja: - Látod, fiam, ez a baj veletek, zsidókkal. Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől...Jo Reggelt Draga Csivitelo Pajtasok!

Evelyn, olyan jok a tanitasaid! Ha ezeket betartjuk- /mert ugye betartjuk!/ -igazi jo emberekke valunk!
Ragyogas, tegnap elhanyagoltalak, ezert ma duplan csicsergve muzsikalok! Nagy szolglalatot teszel nekunk itt a Jatszoteren. Gyonyoru a versiked, ezt kene tanitani iskolakban! Gratulalok a fellepesedhez, es oszinte reszvetem a parod novere miatt.
Jajj, mennyit fozicskeztetek a tegnap....:))))
Kinder Kingim!:D
A lelki es szellemi feltoltodes-gyakorlattal ez a sok nyami-nyami finomsag is feltoltheto magunkba? Mert akkor en minden maradekot magamba kepzelek:DDD.....es..... ezentul ide ropkodok jollakni!
Tenyleg olyan mintha mar egy csalad lennenk!
Napsugar, Ragyogas, Evelyn, Bea, Zsuzsi, Csillagvandor, Kunigunda es Kingam! Koszonom hogy ilyen nagyszeruek vagytok!
Puszkokak a jobb orcatokra, es csiripelo olelesem!:DDDDDDGondolatok az

Gondolatok az életről............. Miki blogjából. Képzeljétek! Ez a fiuka is a csodálatos VÁLTOZÁS útjára lépett :) http://www.thesecret.hu/node/10131 / meg a halálról, írja ő :)

http://www.youtube.com/watch?v=-Ygu__55fyQ Szívárvány dal, Óz a csodák csodája című film zenéje.

Legyen áldott madárdalos, rigófüttyös szép reggeletek, és csodálatos napocska viruljon életetek egén :)

Én vagyok az életem sugárzó napja .
Ti vagytok életetek sugárzó napocskái :)Örömkönnyek:)))

Drágám ez a Susan fantasztikus, én is imádom a hangját!!!! És egyidős velem:)))))))))))))))

Én is küldök neked valamit...egy igazi óvónénis választás volt:)))))

http://www.youtube.com/watch?v=IOfKAPGfd6k&feature=related

Ölellek:))))))))Édes Evelionom :)))))))))))

Hallgasd te is Susan Boyle-t, aki az Angol Csillag születikben egy csodaszép dalt ad itt elő: ))))))))))))))))) http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY&feature=related

Majd a kedvencem: Vásáry Andrééééééééééééééééééééé :) :
http://www.youtube.com/watch?v=hx9zDkh__TA

Ez a válaszom :))))))))))))))))))))))))))))))))))Nagyon élsz....:)))))

...Ragyogásom nagyon viháncolsz, de édes vagy ettől nagyon:))))))))))))))

A rakottas után el fog telni egy nap és aztán lesz a kelkáposzta...az úgy meg kivitelezhető szerintem:))))

Óvónénis ölelésem búgóhangú Anikóm:))))))))))))))))Majd nem egyszerre írtuk :)))))))))Kinga :) Pinguim:)

Tudtátok, hogy a Kinder tojást a kindermagos tyúk tojja? :)

És hogy hívják azt a lovat, akinek mind a 4 lábát levágták? / hasonlóÓvó-nénink, Evelionom:)

A főzésedre összefutott a nyál a számban. Nyami-nyami. És már megint eszünk :))))))))))))))))))

Kingu és Napsugi60 tejbetökje után tök jó a rakottas, bár, a sorrend nekem kicsit sokkkkkkkkkk, karfiol után kelképoszta főzelék:) De a kis "szakácsod" fasírtja megmozgatta képzelet hegyeimet :)

Mi van Vilinkkel? Hiányzik, mert hiánycikk egy ilyen remek pasi:) De le ne csapjátok a kezemről !!!!!!!!!!!!!!

Holnap megint dolgozom. És!!!!!!!!!!!!!!! Megfogadtam magamnak, hogy naponta 2-3 x meditálok céljaimért,
és hogy CSIPETKÉT gyártok futószalagra :)))))))))))))))))))))))))) Isteni lett az a múltkori, és képzeljétek, kedves férjem kezdte a sort, én csak folyt.köv voltam utána :))))))))))))))))

Amúgy, sajnálatos tény, hogy párom nővére, lehet ma este van köztünk utoljára, és az egész család ott virraszt vele, elkísérik a "kapuig" és mondtam, imádkozzanak is beszélgetés közben érte.
Csak úgy, hogy az elválás szép lehessen:)

Sírok. Siratom e drága lelket, mert ugyan az ő választása és döntése, de jobb sorsra volt érdemes........
Mint valamennyien.Ragyogásom, látom magaddal hoztad a szösszenetet:)))

Ez azt jelenti, hogy a szívedbe lopta magát, jaj, de örülök:)))
Evelion, drága! Annyira éhes lettem a mai játszótéri ínyenc hangulattól, hogy ez a kis felsorolás már szinte kínzás:)))
A rakott karfiol, pedig feltette az "i"-re a pontot:))), úgyhogy Lányok/Fiúk én most szaladok is enniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :DDD
Utána - jóllakottan:D - visszanézek

Ölelés: Tejbetök :DKingi, Kinder Pingui, elemeltem a blogodból ezt a szépségest

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Napsugi, a virágmagod, az Estike nekem kéneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mag majd belőle :)!!!!

Ezt keresem időtelen-ideje már.Téli esték:)))

Képzeljétek, a héten minden nap főzök vacsorát...nálam ez nagy szó, mert bár 3 gyereket neveltem fel, nem az a "konyhatündér"-fajta vagyok, amit nem szégyellek...viszont soha nem haltak éhen a gyerekeim, mert mindig volt étel az asztalon! Csak nem központi kérdés nálam...
Szóval tegnap sütöttem hek halat majonézes burgonyával...ma pedig rakott karfiolt!!! Isteni lett, 2 jénai tálban sütöttem, mert 3 fejet vettem, mondván benéz ma a lányom is vacsira...és el is fogyott:))))
Holnap kelkáposzta főzelék lesz és 10 éves Örökmozgó fiacskám készíti a fasírtot hozzá...szakács szeretne lenni és írtó jó érzékkel készíti el az ételeket!!! Nem az anyjára hasonlít, hanem apai nagyanyjára...:))) Igaz alig találkoztak, mert kicsi korában elment a mama...

Nem tudom miért írtam le ezeket...egyszerűen jólesett:))))

Óvónénis ölelésem küldöm:))))))))Lelki és szellemi

Lelki és szellemi feltöltődés-gyakorlat

Helyezkedj el kényelmesen,
gondolj valamire, amit nagyon szeretnél, ha megvalósulna.

Lásd magadat a jövőben, amikorra már ez a célod valóra válik, hogyan nézel ki,

hogyan éreznéd magadat,
bújjunk bele ebbe a jövőbeli énünkbe,

lásd, amit látni kell ebben a dimenzióban, halld amit mondanak, és csak azt, amit hallanod kell.

Érezd ezeket a jó érzéseket.
Majd onnan az örömteli jövőbeli énünk nézz vissza ide,
az itt és most-ba, és adjál tanácsot a jelenlegi éned-nek, mit kell tennie, hogyan viselkedjen, mit csináljon, hogy vágyott célját elérje.

Gondold azt, hogy ez a bölcs éned már tudja, hogyan juthat el idáig. Gondolatodban, lelki képernyődön „Mozizd le” magadban a történéseket, ahogyan jövőbeli bölcsebb éned javasolta, és engedd, hogy képzeletedben folytatódjon életed filmje,
hogy, hogyan éred el célodat... és mit csinálsz ezért fizikai síkodon.

Közben azt is figyeld alaposan meg, van-e még valami, amit, ha változatnál, a belső képeken, hogy még jobb lehet a "teremtésed".
Teremtsd meg itt ebben a síkban!

Majd, a legvégén, jövőbeni éned hozd vissza a testedbe gondolatoddal,

és te ezt a két Énedet „olvaszd eggyé, majd fogadd magadba” !

Érezd a biztató tudatot, hogy létrehoztad megteremtetted,
majd beépítetted az összes tapasztalatot, amivel a célodat elérheted.

A frissen felébredt jó érzéseid úgyis jelzik, hogy az ily módon, általad megtervezett pozitív jövő-program elindult,

hogy megteremtse önmagát.
Legbensőd Önmagad magányában alkímiát végzel,
mert belső képek, hangok, illatok által

hozzáférhetsz azokhoz a belső erőforrásokhoz, mintázatokhoz,
amelyekkel BÁRMIKOR képesek vagyunk elérni a vágyott céljainkat.

Harmónia-gyakorlat

Ha szeretnénk harmóniában lenni önmagunkkal, akkor a következő gyakorlatot végezzük.

Írjuk le az összes olyan tulajdonságunkat, amelyek nem tetszenek, és változtatnánk rajta.

A legkisebbet is. Olvassuk el, ha eszünkbe jut még valami, írjuk a listához.

Őszintén, de! önmagunk feletti ítélkezés nélkül!

Figyeljük meg, melyek azok, amelyek leginkább befolyásolják életünket.

Jelenítsük meg a képzeletünkben, hogy milyennek kellene lennünk egy másik, jobb viselkedésben.

Éljük át, hogy érezzük így magunkat. Ugyanis a negatív viselkedéseink csak öröklött vagy tanult minták, változtathatók, ha tudatosítjuk őket.

Ezek után írjuk össze a pozitív viselkedéseinket, tulajdonságainkat, mindent, amit szépnek, jónak, megőrzendőnek tartunk önmagunkban.

Figyeljük meg, melyek befolyásolják legjobban az életünket.
Erősítsük meg őket, lássuk magunkban ezeket a helyzeteket, viselkedésmintákat.
Érezzük a jó érzést, ami bennünk felébred és engedjük, hogy átjárjon.

A fő akadály legyőzése

A lelki és a szellemi harmóniáinknak fő akadálya,

a magunk és mások fölötti ítélkezés.

Ilyenkor, mint egy torzító tükrön át nézve látjuk a világot, indulati töltettel elhomályosítva.
Így képtelenek vagyunk a valóságot érzékelni, ezzel bántjuk a másikat, és minden esetben energiát veszítünk.

Az ítélkezés elengedésének gyakorlata: gondoljuk végig, kik azok, akik felett ítélkezünk.

Emeljük a tudatunkba, hogy ezek csak a mi gondolataink róluk, és mondjuk ki hangosan a következőt:

„Az a gondolat kelt fel bennem, hogy a főnököm egy idióta, de én ezt a gondolatot most elengedem.
Menjen a saját útján a Fény felé.”
És képzeletbeli képernyőnkön lássuk, ahogy elengedjük

ezt a gondolatot, és érezni fogjuk, ahogyan eltávozik tőlünk.

Ezután boldogság járja át a lelkünket, mert azt is meglátjuk, hogy ítélkezéses gondolatainkkal mennyire elfedte valódi énünket.

Felszabadultak leszünk, mert érezzük, tettünk egy fontos lépést önmagunk és a világ jobbá tételéért.”

(forrás: Dr. Tusor Erzsébet, holisztikus orvos - Nők Lapja Ezotéria)

Anikó a RagyogásJaj, de jó itt köztetek:)

Olyan, mintha hazaérne az ember - de tényleg:)
Hú, micsoda sok finomságot lehet itt ellesni tőletek, mmm... nyami:)
Nekem is csorog a nyálam és közben jegyzetelgetek, mert nagy receptgyűjtő vagyok:)
A versek meg egyenesen mesések, főleg a magyar nyelves tetszett:)
Köszönöm, hogy vagytok Nekem, mindig fel tudtok vidítani, akárhogy tévedek is ide:)

Ölelés hegyek ((()))
Kingi, alias Kinder Pingui - ahogy Ti mondanátok:)Zsuzsikám

talán tudok neked segíteni abban,hogy megértsd azt a kvantum-hüvelyt,azt hiszem én már éreztem ilyet,csak akkor még nem tudtam mi az.Természet imádó vagyok és miden évben rengeteg virágot vetek és ültetek a kiskertembe.Van egy kisvirág ami olyan kis jelentéktelen külsejű,de igazi csoda.estikének hívják ,mert naplemente után bontja ki halványlila kis virágait és olyan isteni illatot áraszt ,hogy az egész udvaron érezni lehet,sőt a nyitott ajtón át a házba is bemegy finom illata.én az önző ,akinek még ez is kevés volt,letéptem egy szálat és vázába raktam a hálószobámba.A kis virág letépve halálra ítélve is tette a dolgát:minden este kinyílt a tőle megszokott időben és ontotta magából az illatot,bár egyre gyengébben,végül elhervadt.ekkor váltam eggyé egy virággal,azóta nem akarom letépni a virágokat.pompázzanak,illatozzanak a helyükön ,én megyek hozzájuk gyönyörködni és illatot lopni.Napsugaram, duplán kész vagyok...:)))))

Először is imádom az arany galuskát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nagyon ritkán készítem....pedig havonta egyszer tuti megenném:)))))))))))

Ráadásul kész lettem a receptedtől....én bizisten mondom, nem is tudtam, hogy 1. létezik valós tejbe tök...; 2. ráadásul ez sütőtökből készül!!!! Én kizárólag sütőben szoktam sütni tököt...de hogy főzni is lehet???? Mindig tanul az ember:))))))))))

Ilyen gasztronómiai írásokhoz küldjetek egy csomag papírzsepit is!!!!!!!!!!! Csorog a nyálam:)))))))))))

Óvónénis ölelésem:))))))))))Ragyogásom ez csodás!!!

Én, mint a hangod iránt rajongók táborában az élen járó, szeretnék majd pontos címet, időpontot az eseményről!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Feldobódtam a híredtől....köszönöm Neked:)))))))))))))))