Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Még egy röpke verébvillanásnyiidőre ittvagyok, slépek:)

A felturbózást én Kinguuuuuuuuuuuuu, Pingu számlájára írtam máris jóvá :))))))))))))
Jaj, ez a lány, csak úgy flowkod-röpköd-libben-lebben, mint egy égi fuvallat:) mint egy hűsítő baromi nagy zápor, amit a szomjas föld beiszik, szemvillanásnyi idő alatt.

Na drága? milyen a hasonlatom?:)))))))))))))))Huuuuuuuuuuuuu Kingiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:)))))))))))))))))

Szívemnek-lelkemnek kedves zenét küldtél!!!!!! Imádom Pavarottit:))))))))))))))))))

Óvónénis ölelésem:))):))))))))))

Ps.: Egy kis zenei szárnyalás repetaként:
http://www.youtube.com/watch?v=nEtpb4yRMgE&feature=relatedRagyogas!!!

Nekem eleg volt par nap, hogy erezni kezdjem!
Valaki nagyon felturbozta az esemenyeket!:)))))Milyen jo ezt hallani toled,

Milyen jo ezt hallani toled, Kicsi Kingi!
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Kinginek, és minden kedves játszópajtásnak:)

Tejbetök........mmmmmmmmm. Jóérzéstejbetöklököttnek, flowban lenni :) Boooooooooldog vagyok magam is. Lehet ez még mindig a tejbelökötttökségem?:........... ))))))))))))) utópisztiája?

1 napi + tanítás még belefér?
A belső öröm

A valódi öröm valami mélységes és beteljesítő dolog.
A belső öröm mindig ritkaság, mert az emberek nem könyörögnek érte, hogy ez a belső öröm beköszöntsön életükbe. Legtöbbünk a vágyak világában él. Nincs időnk mélyen magunkba merülni. Úgy érezzük, hogy a nap huszonnégy órájából egyetlen percünk sincs arra, hogy magunkba szálljunk és megkapjuk ezt a belső örömöt. Hatalmas mezők vannak bennünk. Mint a földművesnek, fel kell szántanunk ezt a belső mezőt, utána pedig el kell vetnünk belé a törekvés és a belső élettel való törődés magját. Ha őszintén elfogadjuk a belső életet, akkor néhány hónap vagy egy év múltán valódi belső örömöt kezdünk érezni. Sry ChinmoyKingi!:))))))))))

Olyan nagyon jó téged így látni..:))))Ilyen pajkos virgonc tejbetöknek..:)))))Egyébként jön az a szuper szeretet-boldogság energia!:)))))))))
Nagy puszi Neked!;)

nocsak, nocsak... kettesben? ;)
ezek még biztosan a telihold utórengései ;)
wáááúúúúúúúúúúúúúúúúúú

energiatúltengős-hiperaktív-szívszétcsattanós estét mindenkinek :DDD
http://www.youtube.com/watch?v=4umc87T5UMs&feature=fvst

annyi energiám van, hogy az egész ország energiaellátását el tudnám látni
küldök nektek belőle annyit, amennyit csak elbírtok
szeretlek benneteket, nagyon
extra-bazi-nagy ölelés mindenkinek (((((())))))
jaj, van még egy viccem:
- Nem ittam túl sokat - kérdi a feleség a férjét
- Nem, dehogy, de nyílt láng közelébe ne menjél...

hi-hi :D

(Te jó ég, nehogy azt higgyétek, hogy ittam... :DDD
Egyáltalán nem iszom alkoholt!)

Ps.: voltatok már úgy, hogy nem fértetek a bőrötökbe,
hogy úgy éreztétek, hogy több boldogság már nem fér el belétek??????
Mert én még ennyire sosem éreztem...

Kingi, alias TEJBETÖK :DSzép jó estét!:))))

Igen a páncélosmedve azAranyiránytű c.kövből kelt éltre nálunk..:))))Iorek Börnison-nak hívják!Beánk írt is róla egy bejegyzést.
És Vili kedves!
Igen ,ketten is elfértek a hátán Kingivel,rutinos öreg medve ám!:))))))))Imádja a gyerekeket!:))))
Csodás estét Nektek kedves kispajtások!
(())ZsuzsiSzia napsugi60ka! Ne 70-kedjél azzal a 80 krajcároddal, mert 90

Ismeitek?

/ Szerbusz 10!
Hogy vagy 20?
Hát a 30 mit csinál?
Te 40,
mond meg az 50-nek,
hogy azt üzenem a 60-nak,
ne 70-kedjen azzal
a 80 krajcárjával,
mert 90-x úgy meglököm,
hogy 100-at bukfencezik :) (()))Ez a chat!!!!!!!!! Csúcs jó találmány:)

Azért kár, hogy a többiek lemaradtak rólunk, ugye?puszi a csivitelős kislányoknak

Tudjátok a csivitelésről nekem a verebek jutnak az eszembe,nagyon jókedvüek,amikor csivitelnek,de Ti mind más-más aranyos és értékes egyéniségek vagytok. Persze a veréb is madár.Sokszinüségetek szemléltetéséül küldöm nektek ezt a videót,a másikat meg azért ,mert ilyenek a pajkos kismadarak.Még igencsak kezdő vagyok az internet használatában,kb féléve kattantam rá. azóta olvaslak titeket és nagyon örülök,hogy rátaláltam erre az oldalra.Köszönöm a napi tanításokat ,igyekszem alkalmazni őket.Köszönöm Adminnak ,hogy létrehozta és megtartotta ezt az oldalt.Külön köszönetem Ragyogásnak mert a nevéhez méltóan ragyogó ,szivetmelengető,lelket gazdagító írásait nagyra becsülöm és sokat tanulok belőlük.Mindenkinek hálás köszönetem ,még nagyon sokáig csiviteljetek vidáman. napsugár.http://www.youtube.com/watch?v=4oSfydsrjgUhttp://www.youtube.com/watch?v=XFMYx9dIWYsIgen. Igen. Igen.

Vilikém, olvasd csak el mit írtál:)))))))))))))))))))))

Gyere át a chatra!
Gyertek át cheteljünk :)Ragyogas!!!

Vegre itt vagy!
Mar azt hittem, kettesben maradunk Kingivel.....:)))
A tobbiek hol vannak? Most kellene itt lenni, mert dugtig az energia:))))))A "Hóc- hóc katona is egy mese, Vili verebünk :)))))))

Sajnos Vilink, csak egy. A mi daimonunk őkelme :)
Szegény maci, még javába a téli álmát alukálhatná, és ti meg már lovagolni akarnátok a hátukáján?!

Ej! Ej!

Bár, amilyen napsugaras vircsaftot itten tudunk csinálni, nem is csodálkoznék, ha az a maci, a mi mindannyink daimonja lenne :)! És gyí te! meglovagoltatna a hátán. Amekkora kacagás lenne ebből !!!!
Hencidától-Boncidáig vigasság :)

Kingu, ma nagyon sokat nevettetsz minket. Jó a vicc a TV, sörösüveggel :))))))))))):)))))))))))))

En is kivancsi lennek arra a macin lovaglasra!
Tobben is felulhetnek egyszerre? Ha igen, en Kingivel megyek!
Az lenne szupi, ha egyszerre mind korbe lovagolnank aTeret!
Csak egy macink van?Na jó, a viccet félre téve...

...nem az "Arany iránytű" c. filmről folyik a diskurzus?
Mert abban volt egy páncélos medve, aki a gyerekek dajmonjait védte meg
Szerintem nagyon tanúságos és építő jellegű az a film
(látjátok, tudok komoly is lenni - pár percig :)

Csodákkal teli estét, Drágáim!
Neked, Édesem repeta is jár pusziból ;)Na, én is beestem, egy újabb TEJBETÖK :D

Tényleg pörög az élet, elég, hogy az ember elmegy egy kicsit itthonról és már megy itt a páncélos macin lovagolás :D
Akármi is legyen az, én már napok óta csak röhögni tudok mindenen :D
És, hogy Rátok is átragadjon a zizzentségem:

Együtt érző feleség:
Tegnap este a feleségemmel üldögéltünk a nappaliban. Azt mondtam neki:
- Nem akarok vegetatív állapotban élni. Amikor valamilyen géptől meg palackokból csordogáló folyadéktól függ az életem. Ha ilyenre kerül a sor, húzd ki a dugót.
… felállt, kihúzta a TV-t és kidobta a sörömet!

Engedékeny:
- Elnézést, ne haragudjon, az állomást keresem…
- Nem haragszom, keresse!

Mindenre van megoldás:
Részeg férfi utazik a villamoson, és szidja a baloldalon ülő utasokat:
- Ti idióták!
Ráordít a jobb oldalon ülő utasokra is:
- Ti nőcsábászok!
Az egyik utas feláll, és rárivall a részegre:
- Mit képzel maga! Húsz éve vagyok házas, és még egyszer sem csaltam meg a feleségemet!
A részeg sajnálkozva megfogja a vállát, és így szól:
- Ember, maga üljön át a baloldalra!

:DDDKoszonom!

Most a mese-reszlet utan, meg inkabb tejbetok lettem!
Csodalatosak vagytok!Sziasztok:)

Hű, de pörög itt az élet, győztem visszaolvasni:))
Először is Evelin óvónéni, köszönöm a múlt pénteki matricát! Az a napsütéses kép feldobta a kedvem, annyira hogy még a nap is kisütött itt mifelénk ma egy picit:))) Ezek után muszáj volt neki:)))
A mai tanítás is jókor jött, besegített, hogy kicsit könnyebben menjen a munkanap, köszönöm:)
Jó látni, hogy egyre többen járnak ide a játszótérre kicsit vidámkodni és még egy bátor úriember is idetalált a sok csajszi közé:)))
Mindenkinek mosolygós hetet!

Ölelések: PankaMindenkinek köszönöm:)))

Olyan édesen csiviteltek...ebben a hideg téli időben lelket melengető minden szavatok:))))))))

Ragyogásom megelőztél...gondoltam csatolok Vilinek valamit, amiből megismerheti ezt az aranyos mesét...köszönöm, akkor én már nem keresgélek!!!

Lehet figyelmetlen voltam...de mi ez a páncélos macin lovagolás???

Legyen a hét további napja mindannyiótoknak boldog és megelégedett!!!

Óvónénis ölelésem:)))Vili, édes fiukánk, a Vili a

Vili, édes fiukánk, a Vili a veréb Gémes József író "meséje, ill. szerzeménye". Kis töredék:

Élt egyszer Budapesten egy kisfiú, akinek kedvenc szórakozása az iskolakerülés és a csúzlizás volt.
Ez utóbbi szenvedélyét csupán a verebeken és a macskákon tudta kiélni. Mivel nem volt nagy szerencséje a vadászatban, az elszalasztott lehetőségeket elképzelte. Egyszer aztán Verbéna, a verebek tündére, megelégelve, hogy Vili a védenceit üldözi, elhatározta, hogy megleckézteti a rosszcsontot. Vilit verébbé varázsolta. Ettől kezdve a veréb-fiú számtalan, izgalmas kalandot élt át... És olyan nagyon aranyossá változik.......... * Anikó. Képek.... http://port.hu/pls/fi/films.film_page?i_film_id=2688

És itt megtudod nézni egy részét: http://www.videoplayer.hu/videos/play/291060 Itt tanítja az őt a veréb-fogásokra tanító verebet olvasni :)En meg mindig el vagyok

En meg mindig el vagyok ragadtatva Ragyogasunk remenyeket-ringato reggeli rezgeseitol!:))))
http://www.monreal.hu/mozi/lelek/ima/index.html
Evelyon, Evelyonka!:))))........ engem ma senki nem akar biralni! Mar varom a holnapi leckédet. Turelmesen:)
Hogy lehet az, hogy nem hallottam még a mesét a verébrõl?Drága Ragyogásom!

Köszönöm kérdésed. Jani JÓL van!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elsején megyünk ismét Pécsre.

Pusszantlak benneteket.:D

Bea máá megint majdnem félreértettem,de ha azt olvasom, hogy ALAKVÁLTOZÓ
akkor az éppen aktuális fogyokurám jutt az eszembe /újévi igéret, de ez Titok...:)
A kedvem a béka feneke alat volt:(
ezért jöttem ide egykicsit feltöltődni:)
ez Bazi jóóó ööötlet volt hi..hi..

Mosolygos szép napot kívánok Mindenkinek:)))Drága Tike :-o) ! Janink hogy van?

Jó hallani felőletek!

A Vilink verse valóban remek:) Csak verselgess Vili, csak írogass. Szeretjük olvasni.Vili!:)))))))

Hogy Te milyen drága vagy!:)))))))))))Ezért a versikéért két kört mehetsz a maci hátán!:)))))))
Legyen szép napod!:)))
(())ZsuzsiÓóóóóóóóóóóóóó VILI!

Köszönöm ezt a szép verset ! Feldobtad a napomat!

Drága Evelyn!

Hála és köszönet a tanításokért!

Nagy ölelés és sok pussssssz minden játszótársnak!Én is! Én is!..... Tejbetök lettemm!

La-lala la-laa...........csipcsirippcsiripp:))))))))))
Lanyok, lanyok, draga angyalok!:)))
Jajj, de joó itt Nálatok
oromomben szarnyalok
ha csak Ratok gondolok!
Puszikak es olelesek,
legyetek mindig zenések....
ne csak ma, az egesz héten!
:))))))))))))))))))))))))))))))))))):))))))))))))))))))))))))))))))))):)Beám!:)))))

Szóval most meg téli álmot óhajtanak aludni...:)))))))))Sokszínüek,csodálatosak,éppúgy mint az emberek...:))))Most elképzeltem hogy jön egy páncélos medve és minden "gyermeket" felvesza hátára és nyargal egyet a játszótéren...:))))
Szép napot kívánok minden Játszópajtásnak!
(())Zsuzsi