Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.En meg mindig el vagyok

En meg mindig el vagyok ragadtatva Ragyogasunk remenyeket-ringato reggeli rezgeseitol!:))))
http://www.monreal.hu/mozi/lelek/ima/index.html
Evelyon, Evelyonka!:))))........ engem ma senki nem akar biralni! Mar varom a holnapi leckédet. Turelmesen:)
Hogy lehet az, hogy nem hallottam még a mesét a verébrõl?Drága Ragyogásom!

Köszönöm kérdésed. Jani JÓL van!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elsején megyünk ismét Pécsre.

Pusszantlak benneteket.:D

Bea máá megint majdnem félreértettem,de ha azt olvasom, hogy ALAKVÁLTOZÓ
akkor az éppen aktuális fogyokurám jutt az eszembe /újévi igéret, de ez Titok...:)
A kedvem a béka feneke alat volt:(
ezért jöttem ide egykicsit feltöltődni:)
ez Bazi jóóó ööötlet volt hi..hi..

Mosolygos szép napot kívánok Mindenkinek:)))Drága Tike :-o) ! Janink hogy van?

Jó hallani felőletek!

A Vilink verse valóban remek:) Csak verselgess Vili, csak írogass. Szeretjük olvasni.Vili!:)))))))

Hogy Te milyen drága vagy!:)))))))))))Ezért a versikéért két kört mehetsz a maci hátán!:)))))))
Legyen szép napod!:)))
(())ZsuzsiÓóóóóóóóóóóóóó VILI!

Köszönöm ezt a szép verset ! Feldobtad a napomat!

Drága Evelyn!

Hála és köszönet a tanításokért!

Nagy ölelés és sok pussssssz minden játszótársnak!Én is! Én is!..... Tejbetök lettemm!

La-lala la-laa...........csipcsirippcsiripp:))))))))))
Lanyok, lanyok, draga angyalok!:)))
Jajj, de joó itt Nálatok
oromomben szarnyalok
ha csak Ratok gondolok!
Puszikak es olelesek,
legyetek mindig zenések....
ne csak ma, az egesz héten!
:))))))))))))))))))))))))))))))))))):))))))))))))))))))))))))))))))))):)Beám!:)))))

Szóval most meg téli álmot óhajtanak aludni...:)))))))))Sokszínüek,csodálatosak,éppúgy mint az emberek...:))))Most elképzeltem hogy jön egy páncélos medve és minden "gyermeket" felvesza hátára és nyargal egyet a játszótéren...:))))
Szép napot kívánok minden Játszópajtásnak!
(())ZsuzsiDrága Ragyogás!:))

Kedvesen kellemes volt a hétfő(kora) reggelem....jó volt olvasni a rossz érzések ellenszeréről.:))))))))))Ez párosult Evelin tanításaival....Olyan kis morcosan jöttem e ma....aztán most én is elmondhatom hogy a világomban minden rendben...:)))))
Neked is csodaszép ragyogó hetet!:)))Kedvesen kellemes hétfő reggelt nektek :)!

És hozzá, az egész hetet is, hiszen hétfő után sorakoznak a tesói :)

Ma... jóvá szeretem magamat, és az embereket :) Mert: Világomban minden rendben van.Nekem lassan...))))

...lassan-lassan könnybe lábad a szemem....oly édesek vagytok mindannyian és imádom olvasni a soraitokat...néha az óvódásaimban is gyönyörködni szoktam és távolról szemlélem őket...annyira szeretem őket, hogy néha érzem, párásodik a szemem...a feltoluló szeretet ott buggyan ki...olyan jó, hogy itt is ugyanezt érzem!!!! Itt mindenki szárnyakat kap bizisten!!!! És még Red Bull sem kell:)))))))))))))

Elkezdem írni a hétfői tanítást, hogy jól felkészülten kezdhessetek egy új hetet!!!

Óvónénis ölelésem:)))Ariela...

Nagyon tetszik, amit írsza a REND-ről...Itt a Zsuzsó! :)))

Ugy látom, Neked is nagyon jó kedved van, Drága...! Képzeld, az én daimonom alakváltó lett, azt mondja, most egy kicsit szeretne medve lenni, és téli álmot aludni...:))
További jó risszalkodást kívánok Neked!Drága Játszótársaim!:)))

Hát micsoda vircsaft volt itt!:)))))Zene szemeimnek!:))))
Drága Vili!:))
Igaza van a mi Óvónéninknek!Ilyen kedves türelmes férfi a XXI.-di században,valóban unicum...:))))Beröppensz ide az éj leple alatt örömöt szerezni nekünk-jóllakott lánykáknak- másnapra...:)))))
Ragyogásunk!:))
Te tényleg beragyogod a játszóteret!Ez a sok szép gondolat.....és képzeld,a minap pont az öregedés és az ezzel járó dolgok gondolkoztattak el...erre kaptam egy listát tőled...nincs is több kérdésem!:))))
Kingi drága!
Azt látom hogy tele vagy energiával,szárnyalsz,rosszalkodsz....:))))És ez olyan jó!
Annyira szeretem tejbetökségedet!:))))
Evelin Óvónéni!
Képzeld el hogy tökre értettem a hétvégi tanításokat:))))
Bár csak most olvastam el egyszerre őket,de tetszik mindegyik...ma egyszerre "dolgozom" mindkettővel..:))))
Beám!
Kvantumjedi daimónok!:))))))))Ez csúcs!:))))Érdemes rájuk odafigyelni!:)
Kunidunda!:))
Neked egy bazinagy csippcsiripp!:))))))))))
Panka,Diamyne,Tiszavirág,Ariela,Kisjolan,Kowylee!:))
Nektek is nagy-nagy ölelés!

De jó itt...:)))))))))De jó itt...

Vili, hogy Te milyen kedves vagy....:)
Csippcsiripp, Kismadárka, már nagyon hiányoztál, csiripeltünk, hívtunk, és megjöttél! Szeretem, hogy ilyen vidám vagy! :)))
Kingi drága, én is tartom ezeket a napokat, az a hét volt az egyik legfontosabb szerintem, legalábbis nekem nagyon sokat segítenek azok a varázsnapok. És hogy összecseng ez Evelyn mai tanításával!
Anikó kedves: A mai tanítás: "Kövesd az üdvöd! (Follow your bliss), vagy:
Don't worry, be happy, vagy:
Érezd jól magad! (Feel good),
nekem ezt mondja.
Ja igen, és hogy MINDEN JÓL VAN! Legyen bárhogy is, induljunk ki ebből! :)))
De jó Veletek! :))
Millió puszi Minden "titkos" játszótársnak!:))))))))))

"Ma van Minden-Jól-Van-Vasárnap. Mától minden vasárnap állj meg egy pillanatra, és tekints vissza a hét összes jó dolgára. Majd nézz előre az eljövendő hétre, és lásd az összes rád váró jó dolgot.
Most már megpihenhetsz, mert tökéleteset teremtettél. Elégedett lehetsz, hiszen MINDEN JÓL VAN."Most csak bekukkantottam

de később még visszanézek
Jó látni, hogy mindenki REND-ben van
én is:)))

pusz-pusz
legyen CSODÁKKAL teli napotok:-)Csipp-csiripp, megyek ki a hidegbe

Megyek a Petőfi csarnokba..... küldjetek kis meleget nekem!

Amúgy van egy Iwiw meghívónk, ha érdekelne esetleg vkit, szóljon.............

A napi tanítás mára nem jött még át nekem.... elmélkednem kell rajta, de úgy tűnik korán is van ehhez :) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Amúgy a mondatom, hogy a " Világ ránk tekintve arra számít. Vállalunk gondjából egy hazányit. " B. F. , innen tökéletes. Nézzétek:
Napi tanítás: 2009. Október 7. Szerda

Egy ország változása egy személlyel kezdődik. Minden ország tükröződése a lakosság belső békéjének vagy zavarának, így ha egy ember megváltozik, az hatással van a lakosság többi részére is. Minden személynek hatalmában áll nagy változásokat hozni az országnak, a benne lakozó végtelen békén és szereteten keresztül. Azonban nem hozhatsz békét és jólétet az országodnak ha előbb nem teremted meg azt a saját életedben. Érted? Nem adhatsz olyat, ami nem a tied.

Minden ember feladata, hogy tökéletes harmóniát hozzon a saját életébe és így a legnagyszerűbb emberi ajándékot adja a hazájának és a világnak. "Evelyn drága,

nekem is visszatért a "valós lényem"!
Ölelés Nektek!Kingi drága...:))

Szeretem, hogy tejbetök vagy! Tudtam mindig, hogy ilyen vagy...:)))

Cupppcupp és bazinagy... (Tudom, hogy a te szád sem tudja ezt kimondani, hihi:))))Beszaladtam hozzátok egy nagy vigyor erejéig :DD

Már napok óta csak vigyorgok, mint a tejbetök :DDDDDD
Nem tudom mi van velem :DDDD
Csodákkal teli hétvégét Fiúk/Lányok! :D

Hatalmas cupppppp: KingiEz annyira édes:))))))))))

Itt csivitelünk, csiripelünk egy jó ideje és kit hoznak ide szárnyai, épp egy Vilit...mint a mesében...mert hogy Vili az egy veréb:)))))))))))
Ettől tudom, nem bántódsz meg, de az óvónénik már csak ilyenek!!! Mindenről egy mese jut eszükbe:))))))))))) És ez ráadásul egy nagyon aranyos kis mese:))))))))))) Mint a mi Vilink!!!!! Ilyeneket olvasni egy férfitől itt a XXI. században, számomra hatalmas élményt adott és azt hiszem unicum...vagyis egyedülálló, egyéni és nagyon ritka!!!!!!!!!!!! Tudom, az meg a fehér holló:)))))))
Nagyon jó, hogy ránk találtál!!!!

Köszönet és hála most név nélkül mindannyiótoknak, hogy a játszótér megmaradt annak, amiért létrejött...védjük, óvjuk továbbra is és adjunk bele magunkból mindent:))))))))))

És most akkor írom a vasárnapot is...délutántól nem leszek itthon, sőt nem alszom itthon:))))))

Óvónénis ölelésem:))))))))Ovoneni Draga!:)))

Remelem rendben van?! /a sok palacsinta utan/
A Jatszoteren mindenki rendben van ugye? Mert ez is resze a nagy RENDnek!:))))
Koszonom a mai tanitast. Ez egyszeru es ertekes!
Hm micsoda ragyogas lesz itt ma! Mar nagyon varom a madarkakat..............:))))))Draga Ragyogas!

Micsoda gyonyoru ajandek Toled, Domjan Laszlo hangjan!
Ha ezzel kezdjuk a napot, biztos csodalatos elmenyekkel telik meg a Jatszoter!:))))
Koszonet es hala erte, edasanyam neveben is!Kedveseim:) Csicsergő kicsi madárkáim, van egy mesés hírem:)

Vili a veréb egy tündér képiben röppent közénk:)
El ne menj, mert ........ akkor már a csicsergés,csivitelés nem lesz ugyanaz .), drága Vili .

Kingu, Evelion, Beus, Zsuzsika, Kunigunda, annyira jó ittt. Ez télleg egy igazi játszótér.
És élettel, boldogító zsivallyal van tele.

Bár én dolgoztam, és lehet most reggel, ha hazamegyek csucsikálni fogok, de szívem itt maradt veletek:)
Amúgy annyi mindenfélét összesüttünk itt már, hogy

ÖSSZECSOROG a nyálam egy nagy adag mákoooooooos palacsintáért :))))))))))))))))))))))))

A bölcsesség, amire ráleltem, mélyen megindító volt számomra is. Legalaább annyira, mint a napi tanításaitok :)))))) És még egy: hallgassátok Domján László hangján: http://www.monreal.hu/mozi/lelek/ima/index.html
Legyen szép a hétvégétek: És Vili, a lánytesóidnak ilyen báty ! :) Biztosan nagy jutalmat érdemeltek az Úrtól :)ujra itt:))))

Nahat, milyen csendes a Jatszoter!
Ugy latszik a sok csiripelo madarka belefaradt a szarnyalasba, vagy inkabb a telihold kvantummicsodajatol áthatva titok-ban rosszalkodnak,........ teremto almokat almodnak?...........
Dragaim!:)
Vegigolvasva a tegnapi csicsergeseteket, csak sajnalni tudom hogy nem lehettem itt koztetek. Viszont most megvan az az elonyom, hogy osszefoglalo kepet latok Rolatok, s igy egyszerre koszontok minden jatszo-pajtast. Nem szamitottam ilyen kedves fogadtatasra:) Hogy Ti mennyire tudtok szeretni!
Kedves Evelyn! En mar sajnos nem emlekszem az ovonenim nevere sem, am, ha ilyen gondoskodo, odaado, "jutalmazos" tanito lett volna, /mint a mi Evy-nk/ lehet hogy most meglepnem nehanapjan egy-egy adag sajat keszitesu palacsintaval.:))) Koszonet es hala a matricaert!
Kedves Zsuzsi! Mint latod, nem pattantam meg, csak valahol szarnyalltam en is, ledobva magamrol az anyagi vagy emberi? testhuvelyt.:))) Probalom elkepzelni a makos teszta illatat, izet. Inycsiklando!:)))
Ragyogas, Kedves! Latom Te mentel el utolsonak. A hatart nem ismero Vegtelen Elet vereb-fiokaja, varja nyitott szarnyakkal oktato tapasztalataidat, hogy meg allhatatosabban szarnyalhasson!:)))Ertekes szempontok gyujtemenyet osztod meg velunk. Ugye jut mindenkinek a 21. pont gyumolcsebol egy kis kostolo?
Kedves Bea! Hogyne tudnalak Titeket elviselni. Van 3 lanytesom - az egyiket epp Beanak hivjak:) Barcsak O is olyan csendes lenne mint Te!:) Es mindig csak a jora figyelne! "mennyire erzeklelheto itt minden"..........koszonet es hala:)))
Kunigunda! Mintha mar egyszer osszeolvastunk volna....:) Orulok hogy ujra talalkozunk:)))
Draga Kingi:)
Irjak, vagy kitalalod?:) Ha Itt Te felroppensz, a Jatszoteren senki nem marad ehesen! Beleadsz mindent a "nyámi" recepteiden keresztul: -mosoly, feny, oleles, puszi, szeretet, koszonet, hala, telihold-feeling, testhuvely, -mindent ami kell a Terre, es nem k.kanalankent, dekankent, hanem bazinagy tetelekben. Koszonet es hala. Megkinalsz a fini mezeskali-ddal?:))))
Kedves Tobbiek es Mindenkik!
Jol erzem itt magam nagyon. Jo Nalatok. Orulok Nektek! Koszonet es Hala a csicsergesekert. Olellek Kinginek a legbazinagyobb olelesevel!:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Es vegul, a tegnapi hianyzast igazolando kis tortenetecskem:
Egy masik jatszoteren voltam, mujegpalyan, korcsiztunk. Tele volt gyerekkel, kisebbek, nagyobbak, sokan siklottak. Mind vidamnak tuntek, mosolyogtak, nevettek, orultek, jatszottak. Csak ugy aradt az energia. Szivtam is magamba nagyon sokat, annyit hogy jusson Nektek is, sot, marad meg tartalek is bovon!:) Latjatok hany ora van mikor irom? Tegnap kb ugyanilyenkor aludtam el. Es egesz nap kitunoen erztem magam! Vajon mitol?:)
Talan, mert szeretek szeretni, elvezem az Eletet Itt es Most, pillanatonkent! Na jo; aludni is szeretek, es en is ettem ma palacsintat:))) Miota az oldalra - Kozetek - roppentem, annyi-de-annyi Eletet kaptam Toletek! A hatterben olvasgattalak, mintha ujja szulettem volna. Koszonet es Hala es Aldas a JoIstentol mindenkinek!
Adni jo es kapni is, fogadjatok hat szeretettel szeretetemet!Édes " Óvónénink", drága Evelion:)

Köszönöm a szombatot:)

Drága kicsi csicsergőkék:)
:)Mi mindannyian a határt nem ismerő, Végtelen Élet fia és az Örökkévalóság gyermeke vagyunk.
Hasznos szempontok, csak a korban benne járóóóknak? Á! Mindenkinek.:

1. A türelem, a kedvesség, szeretet, jóakarat, öröm, boldogság, bölcsesség és megértés olyan minőségek, amelyek sohasem öregszenek meg. Ápold és fejleszd őket, és maradj fiatal testben és lélekben!
2. Kutatóorvosok szerint a múló idő hatásai miatti / neurotikus / félelem nagy valószínűséggel kiválthatja korai öregedésünket.
3. Korunk nem azonos a szálló évek múlásával; a kor a bölcsesség hajnala az ember elméjében.
4. A 65-95 év közötti korod könnyen lehet életed legtermékenyebb időszaka.
5. Köszöntsd hát örömmel éveid számának gyarapodását. Növekvő életkorod azt jelenti, hogy egyre magasabbra hágsz az élet végtelen ösvényén.
6. Isten az Élet - a te életed. Az Élet mindig megújítja önmagát, örökké tart és elpusztíthatatlan - az élet mindannyiunk realitása. Örökké élsz, mivel életed Isten élete.
7. Lenyűgöző bizonyítékok szólnak a halál utáni életről. Tanulmányozd városod közkönyvtáraiban ezeket a ( nagy-britanniai és amerikai Pszichikai Kutatások Társasága által kiadott )Közleményeit. Ez a munka, kiemelkedő szakemberek szakadatlanul (több mint 75 éven át) folytatott tevékenységének eredményein alapszik.
8. Elmédet nem láthatod, mégis tudod, hogy van elméd. Szellemedet sem látod, de tudod, hogy a küzdőszellem, az alkotóművész szelleme, a zenész szelleme, a szónok szelleme valóság. Ugyanilyen valóság a szívedben és elmédben létező jóság, igazság, szépség szelleme is. Nem láthatod az életet, s te mégis tudod, hogy élsz.
9. Az öregkor valójában nem más, mint a legemelkedettebb szempontok szerinti elmélkedés Isten igazságairól. Az öregkor teljesebb örömöket kínál, mint a fiatalság. Elmédet szellemi és lelki atlétika foglalkoztatja. A természet lelassította testedet, így alkalmad nyílik, hogy az isteni dolgok felől elmélkedj.
10. Csak akkor számítgatjuk egy ember éveit, ha már semmi másra sem számíthatunk tőle. Az ember hite, meggyőződése sosem pusztul el.
11. Annyi idős vagy, amennyinek érzed magad. Olyan erős vagy, amilyennek hiszed magad. Olyan hasznos vagy, amilyennek tartod magad. Annyira vagy fiatal, amennyire gondolataid fiatalok.
12. Őszülő hajad - érték. Nem ősz hajszálaidat bocsátod áruba. A hosszú évek során felhalmozott tehetségedet, képességeidet, bölcsességedet kínálod .
13. Sem a diéta, sem tornagyakorlatok nem őrzik meg fiatalságodat. Ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.
14. A megöregedéstől való félelem fizikai és szellemi leromláshoz vezethet. Amitől legjobban féltem, íme, bekövetkezett.
15. Akkor öregszel meg, ha megszűnnek álmaid, ha elveszíted érdeklődésed az élet iránt. Akkor öregedtél meg igazán, ha ingerlékeny, bogaras, zsémbes, kötözködő vagy. Töltsd meg hát elmédet Isten igazságaival, és sugározd az Ő szeretetének napfényét - ez a fiatalság örök forrásának kútja.
16. Tekints bizakodva előre, hiszen mindenkor az élet végtelenjét furkészed.
17. Nyugdíjazásod új vállalkozásod kezdete. Kezdj friss tanulmányokat, érdeklődj új dolgok iránt!
Megteheted mindazt, amire nem értél rá, mert idődet lekötötték mindennapi megélhetésed gondjai. Szenteld figyelmedet az élet szépségeinek a megélésére!
18. A társadalom hasznos tagja légy, ne a foglya. Ne rejtsd véka alá tehetségedet!
19. A fiatalság titka a szeretet, öröm, a belső béke és nevetés. Teljes öröm van ezekben Őnála.
És nincsen Őbenne semmi sötétség.
20. Szükség van rád. A legnagyobb filozófusok, művészek, tudósok, irók és más hírességek 80 éves koruk után is alkottak, dolgoztak.
21. Az öregkor gyümölcse a szeretet, béke, türelem, gyengédség, jóság, hit, szelídség és mértékletesség.
22. A határt nem ismerő Végtelen Élet fia, az Örökkévalóság gyermeke vagy. Csodálatos vagy!"

Forrás: http://canadahun.com/forum/showthread.php?t=10497&page=2 Imádom. Olyan és annyi élvezetes írás fakad a tollukból:)Szép este:))))))))

Szóval teliholdas???? Hűűűűűűűűűűűűűhaaaaaaaaaaaaaaaa:))))))))))))

No, akkor elmondom, hogy az én "szárnyalós-vidám-rosszalkodós" estém a palacsinta sütésről szólt!!! Eljött lányom, mert már egész héten a palacsintáról beszélt. Elkészítette hozzá a husikát és az öntetet, ez olyan tartalmas volt, hogy mindenkinek csak 2-t göngyöltünk...a többit kisütöttük édesnek a többi finom belevalókhoz...csoki puding....vanilia puding....kikevert túró...mogyorókrém...ki, amit kíván!
Annyira tele ettem magam a húsossal, hogy nem kívántam az édest. Viszont most, hogy ezt leírtam és amúgy mennék aludni, mert nagyon álmos vagyok, lehet göngyölök még egy túrósat:)))))))))

Szép álmokat, jó éjt mindenkinek!!!!!

Óvónénis ölelésem:))))))))Gondolatok a rendről

Példa -
- Én rendben vagyok.
- Ő is rendben van. (ők rendben vannak)
- Mi ketten különbözünk egymástól. ( és másoktól)
- Sőt, ő (ők) nem is érti(k) miről beszélek.
- Tovább. Érthető. Én megértem hogy ő (ők) nem ért (nem értenek) engem.
- Az ő rendje más.
- Mindegy. A nagy egész részei vagyunk és
- mi mindannyian rendben vagyunk, mert
- megtanultuk elfogadni azt is ami elfogadhatatlan.
- Ő egy ici-picit lemaradt, de azért és mégis
- teljesen rendben vagyunk.Ps.:

További "szárnyalós-vidám-rosszalkodós" estét Mindenkinek!