Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Zsuzsiiii!

Ez ma igen nagyon működik!!! (Még ha nem is vagyunk kvantumosok, vagy mi a szösz, hihi) Olyan jó hogy vagytok! :)))))
Vili visszajön vajon?
Puszikák Nektek!Kingi Drága!:)))

Neked ma mindent elnézünk!:)))))Különben én is pont ilyen szárnyalós-vidám-rosszalkodós hangulatban vagyok....És még csak ezután jön a mákos tészta....:))))De finom lesz...:))Örülök én is Vilinek,hogy van egy új fiú,de lehet hogy "megpattant"....ennyi cserfes csaj közül...:)))))Látod ragadós a szemtelenkedés...:))))))))
Nagy-nagy ölelés Nektek!
(())ZsuzsiKingi...:)))

Imádom, hogy ilyen vagy...! Nem is kell komolynak lenni! :)))
Folytatom a testhüvelyes témát: A rádióban épp egy régi kedvencem szólt, megkerestem youtube-on, hogy elküldjem Nektek, és egész véletlenül, még ez a video is belepasszol a témába. Szóval ezt képes tenni velünk a zene! Eldobjuk az agyunkat tőle..., a lányok még szinte a testüket is:)))

http://www.youtube.com/watch?v=kRt2sRyup6A&feature=fvst

Vili, én is örülök Neked, és persze, hogy befogadunk! Reméljük, el tudsz minket viselni:)Ps.:

Néhol mellégépeltem, néhol nem értelmes a mondat, de ma ezt is nézzétek el nekem :DDDDDrágáim! :)))

Nem akarok szemtelenkedni :P , de szuper jó kedvem van és nem állom meg, hogy a vicces gondolatom megosszam Veletek:
az oké, hogy túlerőben vannak a jányok :D a játszótéren és ebből következően a csajszisabb témák: a szerelem, a romantice dalok, no meg a receptek :)), ne de most már ez a nőgyógyászat hangulat ezzel "testhüvely"-vel :DDDDDDD
Bocsi a rosszalkodásért, de ma valahogy nem bírok komoly lenni:DDDDDDDDDDD
Drága Óvónéni! :)
Köszönöm a csudiszép matricás, épp ilyen szárnyalós hangulatban vagyok ma, mint a főnixmadaram:))))
Drága Zsuzsi, Beus, Ragyogás! :)
Köszönöm a gratut és hát persze, hogy jönnek az újabb finomság receptek, hisz tartanom kell az általatok kapott "törzsi szakács" címhez :)))))
Drága Vili! :)
Úgy örülök, hogy ide találtál! :)Igen...:)))

Bár ez játszótér, de szeretném ezt elmesélni: Tegnap pont egész nap Dumbledore főnixe volt az eszemben. Hogy hogy is van az ő újjászületése? Aztán eszembe jutott a magyar "hamvábahót" (ezt nem tudom hogy írják:))) kifejezés. És megértettem, mit jelent. Rájöttem, hogy felnőtt korukra sokan hamvukba halnak... Valaha szép idők hamvaiban ott gubbasztanak, és eszük ágában sincs újra felszítani azt a tüzet. A hamvakon ülnek.

De a főnixek mások, és azt hiszem, jó példaképlényt választottunk magunknak! (És a Medvékről se feledkezzünk azért meg:)))Szia Bea!:)))))))))

De örülök Neked!:))))Na nem véletlenül szerettél bele Kingi főnixmadarába.....valahol mi is olyanok vagyunk mint ők...képesek vagyunk megújulni ahányszor csak kell....:)))))
Ja!Panka matricája tényleg olyan "pankás"....:)))Nagyon el van találva...:)))
Hatalmas ölelés!
(())ZsuzsiEvelyn...:)))

Igen, csönd volt. Hogy a legjobban tudd elindítani a folytatást...! :)))
Puszi!!Örülök:)))

Bea örülök, hogy tetszik a matricám! Valahogy úgy választom ki, hogy ráhangolódok arra az egyénre...és jön az info, melyiket válasszam!!! Lehet a Te nyugodtságod is csak felém érkezett, mások nevében nem nyilatkozom!!!!!!!!!!! Persze lehet ez csak egy címke és azt is írhattam volna, hogy visszafogott vagy...mégis nyugalomnak kellett írnom:))))))))))

Legyen szépséges nap ez számodra is:)))

Óvónénis ölelésem:)))))))Húú,

Panka képe is milyen hangulatos...:)))
Valahol Olaszországban...Sziasztok Lányok! (és Vili...!:))

Hátha most Kowylee is visszatér, hogy lett egy férfitárs a csivitelők között.
Evelyn kedves, tényleg elcsendesülős vagyok most...Ez felétek nyugalomban érzékelődik? - (Azért nem semmi, mennyire érezhető minden) :)) Olyan gyönyörűek a képek, végig nézegettem mindet, találó most az enyém, tényleg azt a ragyogó követ keresem most, csak előtte le kell takarítani pár réteget belül, a tetejéről...
Kingi főnix-madarába annyira beleszerettem, hogy el is mentettem magamnak a képernyőmre... Dumbledore professzor főnixe...!
Csodálatos lények a főnixek!
Zsuzsi, drága, a lap margójára írhatsz recepteket, alulra gasztronómiai lábjegyzeteket, így lesz csak nagy újítás Tapperwein könyve, aztán keresünk majd neki kiadót...:))) (Mi mindenképp jól szórakozunk:)))

Ölelésem, drága Játszótársak, mindenkinek szép napot a téren kívűl is!Vevő vagyok:)))

Zsuzsi én várom a gasztronómiai továbbképzéseket!!!!!!!!!!! Abban ti jobbak vagytok:))))))))))))

Óvónénis ölelésem:)))Drága Evelin!:))))))))

Köszönöm az okosságos könyvet!:))))Meglátod milyen szorgalmas leszek!:)))))
Igaza van Ragyogásnak....tanulni tanulni tanulni....:)))))))))
Gasztronómiai dolgok is lesznek?:)))))))))Az nagyon megy segítek nektek szívesen...:))))
Na meg Kingi...:))))))))Biztos lesz egy két ötlete...:)))))
(())ZsuzsiMindenki másnak:)))))))

Nektek, akik épp ma erre jártok, pedig egész héten nem kukkantottatok be...és azoknak is, akik csak leskelődni szoktak, de nem szoktak írogatni...fogadjátok szeretettel ezt a matricát!!!!!!

Óvónénis ölelésem:)))))))

http://web.axelero.hu/vmarta2003/pictures/tengerpart.JPGkissjolannak:)))

Örülök, amikor itt vagy!!!!!!!!!

Óvónénis ölelésem.))))))))

http://www.somogyireka.hu/galeria/2003/boldogasszony.jpgPpankának:))))))

Mindig örülünk, amikor bekukkantasz hozzánk!!!!!!!!

Óvónénis ölelésem:)))))))

http://www.erec.hu/belso/content/2002_09/images/CFAT3.JPGTiszavirágnak:))))

Számomra mindennél fontosabb, amit írtál a héten...ugye tudod?

Óvónénis ölelésem:))))))))

http://kristaly-lotusz.freeblog.hu/files/8.jpgDiácskámnak:))))))))))

Boldoggá tetted "keresztanyádat", hogy bekukkantottál ide:))))))))))

Óvónénis ölelésem:))))))))

http://www.noiportal.hu/images/cikkek/9708_2-2.jpgBeának:)))))

Nem tudom jól érzem-e, de valami nagy nyugalmat árasztottál ránk a héten...vagy csak én "vettem az adást" így Rólad:)))

Óvónénis ölelésem:)))

http://babyanne.blog.nlcafe.hu/files/130u.jpgKingának:)))

Ezen a héten nagyot alakítottál....nagy-nagy gratula érte!!!!!!!!!!!!!!!

Óvónénis ölelésem:)))))))))))

http://honoria.freeblog.hu/files/t%C3%B6rt%C3%A9netek/fonix.jpgVilinek:)))

Tudod Vili én óvónéni vagyok és a kicsiknek pénteken mindig matricát osztok a heti jóságért, aktivitásért...így bevezettem, hogy a játszótérre látogatók pénteken matricát kapnak tőlem, virtuálisan! Fogadd szeretettel:))))

Óvónénis ölelésem:))))))))

http://ima.dada.net/image/medium/1778722.jpgZsuzsinak:))

Drágám tudod ebben a hónapban a "Szellemi Törvények" a vezérfonal...hajrá:)))))))))))))

Óvónénis ölelésem:)))))))))

http://static.libri.hu/cover/aa/6/722826_4.jpgDrága Evelin óvónéni!:))))

Köszönet a gondoskodásért!:)Jó kis "játék" ez....Tegnap olyan jó tanuló voltam,hogy annyi embert örvendeztettem meg...:)))))Na a mai picit nehezebb lesz,de megoldom.....talán úgy hogy majd lesek Rólatok...Én nem igazán értek a kvantumizékhez....:))))Inkább egyszerűen,vidáman szeretem....De azért figyellek benneteket!
Puszi a kis Lüszike kobakjára is!
(())ZsuzsiSzia Vili!:))))

Gyere csak bátran!Nem csak a csajoké a játszótér,és mi mindíg örülünk az új játszótársaknak!Vannak itt fiúk is,csak valamiért mostanában ritkán jönnek....Pedig nem árt ha van egy fiú,aki ránéz néha a vircsaftoló lánykákra...:)))))))
Vidám szép napot kívánok Mindenkinek!
(())ZsuzsiDrága Vili:)))))))))))

Isten hozott itt a Játszótéren!!!!!!!!!!!!!!!!

Érezd jól magad nálunk, gyere máskor is:))))))))))))

Óvónénis ölelésem küldöm:))))))))

Evelyn:)Csak csajok??:))))

Hûha,...... latom csak csajok jarnak a jatszoterre.
Szivesen csatlakozom Hozzatok, olyan jo itt a hangulat.:))) Befogadtok? Jo tanulo leszek!:)):)))))))))))))))))

:))))))))))))))))):)))))))))))))))))

:))))))))))))))))):))))))))

Isten bizony, ez a legklasszabb hely ahol írogatunk egymásnak az egész oldalon...komolyan!!!!!!!!! Én sokszor már csak ezeket a játszóteres oldalakat nyitom meg....itt még igaz a szó és tiszták az érzelmek:)))))))))))))

Akkor sorban (mert én is tanulok tőletek!!!)...csippppcsirippp...meg bazinagy...és köszönet és hála MINDENKINEK, aki ide látogat a kis Játszóterünkre:))))))))))))))))

Óvónénis ölelésem!!!!!!!!!Sziasztok!:))))))))))

Tőlem is csak csipcsiripp....nagy lopakodás van...:))))))))))))))))))
(())ZSuzsi