Napi Tanítások - 2010 - Február

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Első hónap elszaladt...immár a tél utolsó hónapjába léptünk, ez a farsang ideje! Legyen vidám ez a hónapotok is:)

Tudjátok, a könyv írója minden hónapnak adott egy témát...a februárit erre építette: FEGYELMEZETT GONDOLKODÁS

Február 28. Vasárnap

Az ösztönös megérzés eszközével lehetőségünk nyílik arra, hogy érzékeljük azt, AMI VAN. Az érzékelést gyakorolni kell, mert meghatározó szerepe van a jövő szempontjából.

Érzékelni annyit jelent, mint észlelni, felfogni a valóságot. Ugyanakkor a valót nem a körülmények és az adottságok mutatják meg, ezek ugyanis csak a már létrejött dolgokat érzékeltetik. A valót csak akkor találjuk meg, ha elmerülünk a "látszat mögötti valóságban", kapcsolatot teremtünk az "alkotóerővel", s belőle töltekezve felismerjük és megvalósítjuk a lehetőségeket és a feladatokat.

Ma elmélyedek életkörülményeim egyikében, s érzékelni akarom a hátterében és a rajta keresztül ható erőket.

Február 27. Szombat

Az értelem csodálatos szolga, de siralmas úr. Ezért legfőbb ideje, hogy az énünk átvegye az irányítást az értelmünktől.

Az elménk egy csodálatos számítógép, bármiről véleményt tud alkotni. Ezért olyan könnyű véleményekhez jutni: mindenkinek van és mindenki szívesen továbbadja. Az értelem ugyanakkor csalóka, mert kizárólag a már meglévő dolgok - adottságok, körülmények - mentén tájékozódik, önmaga nem tud újakat létrehozni.

Ma tudatosan átadom az irányítást az énemnek ott, ahol a tudatom fecsegni kezd és a továbbiakban az énemhez igazodom.

Február 26. Péntek

A legtöbb ember nem tud uralkodni a kívánságain, mert nem ura a gondolatainak. Mindenfélén töprengenek, szétszórják alkotó gondolataik csodálatos potenciálját, pedig azt koncentráltan egy célra kellene irányítani, mert ily módon bármit elérhetünk, amit csak el tudunk képzelni.

Nagyon kevés ember van tudatában annak, hogy a gondolatai milyen nagy mértékben alakítják a valóságát. Alig akadnak olyanok, akik önállóan gondolkodnak. A legtöbben - anélkül, hogy tudnának róla - mentális lemezeket tesznek fel, vagy a számukra felkínált gondolatokon kérődznek ahelyett, hogy a saját gondolataik erejével szembeszállnának ezekkel és önmaguk alakítanák az életüket.

Ma tudatosan alkotóan és kreatívan gondolkodom.

Február 25. Csütörtök

A bölcs és a bolond között az a különbség, hogy a bölcs ura a gondolatainak, míg a bolondot a gondolatai uralják.

A figyelmünk azonnal felfedezi a születő gondolatainkat. Az önmagáért való szeretet, amit a buddhizmus maitrinak nevez, segít abban, hogy ne engedjük érvényesülni a negatív láncreakciót, amely mérhetetlenül felnagyítja a gondolatokat. Hagyjuk meg a dolgokat egészen parányinak. Ezt akkor sikerül megvalósítani, ha a tudatot a gondolkodási folyamatok fölé helyezzük, s nem engedelmeskedünk azoknak vakon.

Ma tudatosan figyelem meg gondolataimat és vigyázok, hogy parányik maradjanak a gondolatsoraim, különösen azok, amelyek negatívak.

Február 24. Szerda

A beteljesülés nem azt jelenti, hogy egy általunk kívánatosnak tartott elképzelést a jövőre vetítünk, habár az is sikeresen megoldható, hanem hogy már most felismerjük a saját jövőnk vízióját.

Amikor a jövőképünkről gondolkodunk, ne csak azt kérdezzük meg magunktól, hogy "Hova AKAROK eljutni?", hanem azt is, hogy "Hova KELL eljutnom?". A szándékot összhangba kell hozni a feladattal. Ösztönös megérzéseink segítségével tudatosan olyan víziót kérjünk, ami a sajátunk. Ezt azután meg kell szabadítanunk az egoista értelmezéstől és ámításoktól, hogy - akár az aranymosásnál - végül ragyogó tiszta formában jelenjen meg.

Ma tudatosan egy számomra megfelelő víziót kérek, amelyet megszabadítok minden esetleges porhintéstől.

Február 23. Kedd

A sikerhez vezető úton az egyik legfontosabb teendő az, hogy szóban és képben előre pontosan megfogalmazzuk, amit el akarunk érni.

Amikor az ember kialakít egy víziót, felmerül benne a kérdés: KI hozta ezt létre? A neurotikus fantaszta? A grandiózus elfojtó? Vagy a bölcs, összhangra törekvő ÉN gyakran halk, de okos szava? Mindig a bölcsesség és a szeretet vezessen bennünket, amikor kialakítjuk a víziónkat, de óvatosak és figyelmesek is legyünk. Amint körvonalazódik az elképzelésünk, természetes, hogy hamarosan szó, kép és érzelem is társul hozzá.

Ma tudatosan hallgatok a bölcsességem szavára és kialakítok a segítségével egy víziót.

Február 22. Hétfő

Amit sorsnak nevezünk, az valójában nem más, mint a belső képeink megvalósulása. Ha ezek a képek korlátozóak és negatívak, akkor korlátozó, negatív helyzetekbe hozzák az embert.

Tudatosan meg kell szabadulnunk és el kell határolódnunk a negatív, romboló hatású és talán még gonosznak is mondható belső képektől és azok tartalmától. A korlátozó belső képek ugyanis beszűkítik a belső alkotóterünket. Meg kell őket keresni és el kell bocsátani, például úgy, hogy átadjuk Istennek, vagy feloldjuk a létben.

Belső "aknakeresőm" segítségével ma megtalálok magamban egy negatív képet és átadom Istennek.

Február 21. Vasárnap

Amit szerencsének nevezünk, az valójában nem szerencse, hanem annak a bölcsességnek a logikus következménye, hogy felismerjük és kihasználjuk a lehetőségeket.

Ha nem ismerjük és nem alkalmazzuk a szellemi törvényeket, akkor azt hihetjük, hogy Isten kockát vet, és úgy osztja a sorsokat. Ám, ha tudatosan alakítjuk az életünket, rájövünk, hogy a szerencse vagy "a fentről jövő segítség" valójában az összhangból születik. A szerencse nem más, mint jutalom azért, hogy összhangban élünk a természet törvényeivel.

Ma úgy tekintek a nap folyamán adódó lehetőségekre, mint amiket "Isten küldött" és öntudatosan kezelem őket.

Február 20. Szombat

A tényleges kaland akkor kezdődik, ha az ismert jelenségek mélyébe merülünk és ezzel a valóság olyan területeire érünk, amelyeket eddig még soha nem észleltünk - ahelyett, hogy mindig a felszínen keresgélnénk valami újat.

Ezt az igazságot a száraz talajon álló fa példája világítja meg: az ilyen fának mélyen a földbe nyúló gyökereket kell növesztenie ahhoz, hogy vízhez jusson. Hiába eresztene egyre több felszíni gyökeret, az semmit sem segítene rajta. Csak akkor jut hozzá a táplálékot adó talajvízhez, ha a már meglévő, jól bevált gyökereit egyre mélyebbre növeszti. A kívánt pozitív változást csak elmélyüléssel tudjuk elérni.

Ma tudatosan korlátozom a kíváncsiságomat és a már kifejlesztett módszerekre, eredményekre, tevékenységekre koncentrálom az alkotóerőmet.

Február 19. Péntek

Ha pontosan tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, akkor az odavezető utat is megtaláljuk.

Talán ismerik annak az embernek a történetét, aki beszáll a taxiba és azt mondja: "Vigyen bárhova, mindenütt szükség van rám." Olykor nem látjuk a végcélt, de ez nem baj. Válasszunk egy olyan "köztes" célt, amelyik egyértelműen és száz százalékig elfogadható számunkra. Ilyen lehet például "a tiszta helyzet", egy "minden érintett számára megfelelő megoldás", vagy egészen egyszerűen a "beteljesülés".

Ma tudatosan egy pozitív célt tűzök ki magam elé.

Február 18. Csütörtök

Mit szólnánk, ha valaki egy varázspálcát adna a kezünkbe, amellyel életünk minden nemkívánatos részét azonnal meg tudnánk változtatni? Nos, mindenki a kezében tartja ezt a varázspálcát. Sőt már ezzel jöttünk a világra, de csak kevés ember ismeri fel, hogy mi van a birtokában. Ez a varázspálca a figyelem.

A figyelmünk a világhoz kötődik. És a varázspálcát pont ott nem tudjuk használni, ahol kötve vagyunk, ezért nem tudjuk elvarázsolni a világunkat. A varázsszó így szól: "Oldj és köss." Ha megtanuljuk, hogy a nemkívánatos dolgokról elvonjuk a figyelmüket és a nemkívánatos dolgokkal kössük le, akkor egy csapásra megváltozik az életünk!

Ma tudatosan elvonom a figyelmemet egy nemkívánatos dologról és egy kívánatosra fordítom.

Február 17. Szerda

Sok tisztességes, rátermett és szorgalmas ember egy életen át agyondolgozza magát, mégis szegényen hal meg. Mindenki kialakít magának egy belső képet az életéről, amely meg is valósul. Az élet BÁRMILYEN képet elfogad az alkotójától és mindig csak IGEN-t mond.

Ha meg lehetne gazdagodni abból, hogy agyondolgozzuk magunkat, a gazdagok nem hagynák meg ezt a "lehetőséget" a szegényeknek. A gazdagság elsősorban szellemi gazdagság, a szegénység pedig általában szellemi szegénység (és a "bátorság hiánya"). (a német Armut = szegénység, arm an Mut = nincs elég bátorsága - A ford.) Akadnak kivételesen jó szellemi képességekkel rendelkező emberek, akik talán még megvilágosodottak is, de gondjuk van a bőséggel, a jóléttel vagy a pénzzel. Számukra az jelenti a megoldást, ha békét kötnek ezzel az energiával és megváltoztatják a vele kapcsolatos dogmáikat.

Ma megkérdezem magamtól, hogyan állok a gazdagsághoz, a jóléthez, a pénzhez. Feltétel nélkül el tudom-e fogadni ezeket a magam számára is?

Február 16.Kedd

Itt az ideje, hogy bölcsen kamatoztassuk a tehetségünket.

Mindenkinek számtalan adottsága van. Ha fejlesztjük és kibontakoztatjuk a tehetségünket, kivirágzik az életünk. Az adottság és a feladat között nem csupán nyelvi összefüggés van (mindkét szó az ad szótőből származik - A ford.). Az embernek az a dolga, hogy az adottságai segítségével megoldja a feladatait. A tehetséggel mindenesetre bölcsen kell sáfárkodni, nem szabad az ego megjelenítése érdekében visszaélni vele, hanem okosan a nagy egész szolgálatába kell állítani.

Ma tudatosítom magamban az egyik adottságomat és megvizsgálom, miként tudnám jobbá tenni általa az életemet.

Február 15. Hétfő

Ahogy megváltoztatjuk a gondolkodásunkat az élet dolgairól, automatikusan megváltozik a testünk is.

A testünk valósághűen tükrözi vissza a tudatos és a tudattalan gondolatainkat, az élethez való hozzáállásunkat és a belső tartásunkat. Ha valahol fájdalmat vagy fogyatékosságot érzünk, az egyértelműen utal arra, hogy hol kell megváltoztatnunk a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat és hogy milyen helyes belső tartást kellene felvennünk helyette, alapvetően megváltoztatják a testünket is.

Ma egy testi tünetem kapcsán megvizsgálom, hogy hol és hogyan kellene pozitív irányban változtatnom a belső tartásomat.

Február 14. Vasárnap

A magunk bírái, őrei, foglyai vagyunk és csak saját magunkat szabadíthatjuk ki - ezt azonban bármikor megtehetjük.

Ha minden idők legnagyobb megváltója állna előttünk és felajánlaná, hogy megszabadít, akkor is foglyok maradnánk, ha mi magunk sem fogadnánk el a szabadságot. Mielőtt Jézus meggyógyította a betegeket, megkérdezte: "Hiszel?" Kérdésének lényege az, hogy megtudja, készen áll-e az ember a gyógyulásra és a megváltásra. A "Hiszel?" azt jelenti, hogy elismered-e: nem a körülmények alakítják a valóságot, hanem saját magad.

Ma tudatosan kiválasztom az életemnek egy olyan területét, ahol még függőnek vagy fogolynak érzem magam és felszabadítom az énem valóságával.

Február 13. Szombat

Ha megalkotunk egy képet és néhány percig megőrizzük szellemi képernyőnkön, ez már elég ahhoz, hogy szellemi síkon meg is valósuljon

Minden tudatos gondolat szellemi alkotótevékenység eredménye. A külvilágban állami érmeverő és bankjegynyomó intézményekre vagyunk utalva, ezzel szemben a szellemi érmeinket mi magunk hozzuk létre mentális számítógépünk segítségével. Ha képzeletben a szemünk elé vetítjük a beteljesülés képét és megtöltjük lelki energiával, olyan szellemi valóságot hozunk lérte, amely anyagi síkon is testet ölthet.

Ma a bőséget akarom felidézni és megőrizni lelki szemeimmel.

Február 12. Péntek

Ha az elérni kívánt célról, a záró képről alkotott szemléletes elképzelésemet beviszem az álmomba, akkor azt nem zavarják meg külső benyomások és valósággá sűrűsödik. Így válik valóra az ígéret: álmukban adja meg övéinek az Úr.

Alvás közben kapcsolatba kerülünk a tudatalattinkkal. Az elalvás előtti utolsó gondolatok befolyásolják az álombeli történéseket, a tudattalanukkal folytatott éjszakai kommunikációt. Napközben lekötnek minket a beszélgetések, a telefonok, a feladatok. Álmunkban csak magunk vagyunk a belső menedékhelyünkön, ahol a céljaink születnek, növekszenek és kivirágzanak.

Ma elalváskor azzal bízom meg a tudatalattimat, hogy oldjon meg egy, a lelkemet nyomasztó problémát, vagy legalábbis foglalkozzon egy számomra fontos témával.

Február 11. Csütörtök

Ha önmagunkkal azonosulunk, jólét és bőség vár ránk.

Mindig olyasmivel azonosulunk, ami nem mi vagyunk. Ha az ember megkérdezi magától, ki vagyok valójában, a határtalan létezéssel találkozik. Ezt a kérdést mindig, minden élethelyzetben fel kellene tennünk magunknak. Nem mindegy, hogy milyen minőségben éljük le az életünket: valakinek a fia, vagy lányaként, állampolgárként, emberként, áldozatként, példaképként, vagy puszta létezésként - ez minden pillanatban , MINDENRE vonatkozóan meghatározó!

Ma újra és újra meg fogom kérdezni magamtól, hogy milyen minőségben gondolkodom, érzek és cselekszem.

Február 10. Szerda

Ha azonosulunk a hibáinkkal, hiányosságainkkal, akkor fogva tartjuk azokat a tudatunkban és nem tudunk megszabadulni tőlük.

Meg kell tanulnunk elképzelni a lehetetlent és meg kell szabadulnunk a hibáinkra, a hiányosságainkra épülő énképtől. Ha arra gondolunk, hogy nem tudom..., nem megy, mert..., nekem nincs..., akkor azonosulunk bizonyos adottságainkkal. Bedőlünk a tudatunk javaslatának, amely nem akar elszakadni egyes rég megszokott sztereotípiáktól, mert így kényelmesebb számára. Amint megjelenik a tudatomban egy hiba vagy hiányosság gondolata, meg kell kérdeznem magamtól, hogy ki is vagyok valójában és meg kell szabadulnom tőle.

Ma megszabadulok egy korlátozó gondolattól és felismerem, hogy több vagyok, mint ez a hiba - minden lehetséges!

Február 9. Kedd

A szenvedés mértékét az ember hozzáállása határozza meg.

Itt önmagunk optimalizálásáról van szó. Az, hogy a szenvedés tönkretesz, avagy felvirágoztatja az életünket, kizárólag azon múlik, hogy sikerül-e megtalálnunk a megfelelő "hozzáállást". Miként az autó gyújtógyertyáit be kell állítani ahhoz, hogy jól fusson a motor, ugyanúgy az életünket is akkor éljük simán és olajozottan, ha optimálisan állunk hozzá a különböző élethelyzetekhez.

Ma tudatosan átgondolok egy számomra kihívást jelentő élethelyzetet és megfelelő hozzáállást alakítok ki.

Február 8. Hétfő

Mi, emberek, olyan képességgel rendelkezünk, amely a természet többi részének nincs birtokában. Ez a gondolkodás képessége, a képzelet lehetősége és a figyelem ereje. Ezzel a majdnem határtalan lehetőséggel megérthetjük az életünket.

Az embereknek csak nagyon csekély része veszi ténylegesen birtokba a szellemi képességeit. A legtöbben olyanok, mint egy hathengeres Mercedes, amelyik csak három hengerrel működik. "Agytulajdonosból" "agyhasználóvá"kell válnunk és meg kell tanulnunk, hogy magunk irányítsuk gondolkodásunk hatalmas potenciálját, nem pedig folyamatosan hagyni, hogy kizökkentsenek.

Ma tudatosan birtokba veszem a szellemi képességeimet.

Február 7. Vasárnap

Sohase szenteljünk néhány másodpercnél több figyelmet olyasminek, amit valójában nem akarunk. A nem kívánatos dolgok helyett inkább gondoljuk azt, hogy "ezt így szeretném" és fessük fel magunknak a kívánt végeredményt.

A figyelmünk tolvajai naponta értékes gondolatokat rabolnak el tőlünk. Megtehetik, mert a negatív dolgokat elfojtjuk, vagy vakon cselekszünk ahelyett, hogy megváltoztatnánk azokat a szellemünk erejével. Ha közvetlenül a negatív megjelenésekor rá összpontosítjuk a figyelmünket, hogy azután teljes tudatossággal a negatív pályáról a kívánt végállapotra tereljük, azzal megváltoztathatjuk az életünket.

Ma minden figyelmemet egy kis időre oda irányítom, ahol még javítani valóm van, ezt követően pedig a kívánatos állapotra.

Február 6. Szombat

Ahova a figyelmünket irányítjuk, oda áramlik az alkotó energiánk.

Az egész élet a figyelem elsajátításáról szól - ha úrrá tudunk lenni figyelmünkön, úrrá leszünk a világ(unk)on. Erre azonban csak nagyon kevesek képesek, mert hagyjuk, hogy folyamatosan eltereljék a figyelmünket. Az ember legértékesebb kincse, a figyelem, ezért olyan naplopók áldozata lesz, mint a mohóság, a határozatlanság és a közömbösség.

Ma tudatosan vizsgálom meg, hogy mások irányítják-e a figyelmemet vagy én magam.

Február 5. Péntek

Az élet túl fontos ahhoz, hogy a véletlenre bízzuk.

Minden nap értékes, mert hátralevő életünk első napja. És a legvégén számot kell adnunk magunknak a megélt napokról. Minden embernek napi 24 óra áll a rendelkezésére. Mindenkinek a maga dolga, hogy mit kezd vele.

Ma alkotó módon használom ki a napot.

Február 4. Csütörtök

A magunk alkotta belső képvilág formálja az életkörülményeinket.

Az egész világ a mágnesességre épül. Bizonyos emberek és életkörülmények vonzanak bennünket, ezért velük, illetve azokkal kerülünk kapcsolatba. Anélkül, hogy tudatában lennénk, mágnesességgel rendelkezünk, amely állandóan hat. A mágnesesség egyik része a karmánktól függ, például a múltunk folytán, a másik részét magunk tudjuk alakítani oly módon, hogy kívánatos belső képeket jelenítünk meg magunkban.

Ma tudatosan pozitív belső képet alkotok, és azt rögzítem a tudatomban.

Február 3. Szerda

Az élet minden képet elfogad, amelynek figyelmet szentelünk és azt külső valóságként éljük meg.

A beavatottak szerint az ember a halála után arra a helyre kerül, amelyet az élete során a legbuzgóbban képzelt el magának. Ezért nem mindegy, hogy milyen képekkel tápláljuk a tudatalattinkat, mit nézünk a televízióban, milyen irodalmat olvasunk.

Ma megvizsgálom a televíziózási és olvasási szokásaimat abból a szempontból, hogy mennyire szolgálják az életcéljaimat.

Február 2. Kedd

Egy cél megvalósításához a "célból kiindulva" kell gondolkodni, onnan látszik ugyanis világosan, hogy mit kell tenni.

"A problémát nem lehet megoldani azon a síkon, ahol keletkezett" - mondta Einstein. A cél megvalósításához képesnek kell lennünk az elképzelhetetlen elképzelésére és a gondolkodásunk segítségével kell kihúznunk magunkat a mocsárból, mint ahogy egykor Münchhausen báró tette a saját üstökénél fogva. A stratégia a következő: elképzeljük a kívánt végeredményt és visszafelé kezdjük el forgatni az életfilmünket, egészen addig az időpontig, amikor a döntő elhatározást tettük. Pontosan elemezzük a gondolatokat és a tetteket, s ennek megfelelően cselekszünk a jelenben.

Ma az "emlékezés a jövőre" koncepcióját akarom követni és a céltól visszafelé gondolkodom.

Február 1. Hétfő

A valóság csak "tükörkép": az élet azt tükrözi vissza, ami bennünk van.

A külvilágban az zavar bennünket a legjobban, amit saját MAGUNKBAN nem szívlelünk. Ha idegesítenek az arrogáns emberek, akkor SAJÁT arroganciánk tükröződik vissza bennük. Mások butasága miatt bosszankodunk? Ez arra az énünkre utal, amelyik bizonyos dolgokat nem akar megérteni. Ha meg a szeretetlenség okoz fájdalmat, az azt jelenti, hogy még messze vagyunk az "igazi szeretettől".

Ma figyelni fogok az életemben adódó dolgokra, s a jó és a rossz "véletlenekben" egyaránt fel akarom ismerni magamat.AKKOR BÚCSUZZUNK EL A TÉLTŐL IS MADÁRKÁIMDrágáim:) Kedves vasárnapunk is elmúlt a februárral együtt:)))

Napsugarunk matricái csodálatosak, Evelion jól érezte magát, King-Viliink jól elvannak, autó szervizelés alatt, Dinamikus Dyaminunk versel, mint én:)), Zsuzsa épp nem fogyózik, hisz nádszálkisasszony a dereka:), Beusunk nem tudom merre kóricálsz???:), Tikejéknél megy a gözös Kanizsára....:) masinisztája Tike-Janija:))), kit hagyok ki, visítson! Segítség!:))) nekem lehet nem lesz munklám, de gombház, ha leszakad lesz más.... már tárgyalok.... és elővettem Dale Carnegietől, a : Sikerkalauz 2. részt olvasni:)))) Gyakorolom napi szinten az aggódásmentes életet:)))

Nagyon jó könyv, ez a témája, ugyan is, én már zsigerből azt csinálom: No problem, mert minden problem lecke, és az Élet Iskolájában a leckéket, mint feladatokat, mindig meg kell oldanunk, nem igaz?Köszönöm Evelinem

a jó kívánságaidat én is jobbulást kívánok a kis örökmozgódnak.Annak meg kifejezetten örülök,hogy ilyen szuper program miatt maradt el a matrica osztás.Köszönöm a tanításokat,SZERETETTEL ÖLELLEK napsugár
Mentsd el ezt a "képgurut"a főoldalra kattintva,több mint húszezer képet találsz,mindenféle témában,nagyon szépek és mindig tesznek fel újakat.
puszi napsugiKis aggódó madárkáim:)))

Itt vagyok, meg vagyok és sűrű bocsánatokat kérek!!!! Az történt ugyanis, hogy óvoda után elhívott a barátnőm, mert gyerekmentesen otthon ült egyedül és jólesett volna neki egy jót beszélgetni...mire odaértem, már azzal fogadott, hogy egy régi barátnője éppen felhívta, hogy menjünk egy zenei koncertre, ez fúvósokból is álló zenekar, akik könnyűzenét játszanak! Nagyon jó zenéjük van, nem bántuk meg, hogy ott voltunk....megyünk máskor is fergeteges estjükre!!!!!!!!!!! Ők a Group'N'Swing - Band:)))))

Így aztán drágáim ezért maradt el a matricaosztás!!!!!!!!!!!!! Köszönöm drága Napsugi, annyira sok szép képet tettél közzé, szerintem mindenki tudott válogatni belőle:)))

Ma még megírom a szombati és vasárnapi tanításokat és átinvitállak benneteket a márciusi játszóterünkre!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kicsi Örökmozgó Angyalkám külön kérésére szeretném elmondani a mai balesetét...teát akart reggel készíteni és a vízforralóból amikor átöntötte a forró vizet, akkor a kancsó elpukkadt...és bizony a víz leforrázta őt:(((((((((((((
Apját nem lehetett telefonon elérni, így a közelünkben lakó ismerősünket (nagy fiam keresztapja) risztottam, ő elvitt minket a kórházba és ellátták a kis drágámat! Kapott orrán keresztül egy szert, amitől elbódult és jobban vészelte a kezelés közbeni fájdalmakat. A pocakján van egy foltja és a bal combja forrázódott le...hétfőn megyünk kötözésre...elég jól viseli, néha jegeljük, hogy ne legyen mélyebb az égés...
A baj meg van egy pillanat alatt:((((((((((

Én is boldog születésnapot kívánok az újjászületett fiatalembernek:)))))))))))))))))))

Óvónénis ölelésemet küldöm mindenkinek:)))))http://kepguru.hu/foto/31861http://kepguru.hu/hatterkepekhttp://kepguru.hu/foto/31231http://www.youtube.com/watch?Hol vagy Drága Óvónénink?

Csak nincs valami baj angyalom?nem kaptunk matricát,ami olyan jól szokott esni,kicsi madaraidnak.Puszi napsugi
http://www.youtube.com/watch?v=zPmIBifsXfk&NR=1Kedves Kozmosz!:)))

Igen jó itt...:)))))Gyere csak ,és ne csak olvasni,beszélgetni-játszani is ha van kedved!:))))))
Hát nem mindíg tudjuk megoldani a "leckét"....én már csak tudom...:)))De az már nagyon jó,ha nekiállunk újra és újra....és egyszer meglátod siker koronázza a kitartásunkat!:))
Vidám szép hétvégét kívánok Neked!

Lányok,Vilingi!:)))))Ezt tetszik Bea!:)))))Vilingi...:)))))
Szóval mindenkinek szép teremtésekben gazdag,békés,nyugodt,nyüzsgős ünneplős-kinek mi a jó- hétvégét kívánok!
Tudjátok!Az erő velünk van!:))
(())ZsuzsiMicsoda örömök:)) Kingi-Pingunk Vilink Pesten van:))

És az autó is szuperül szuperál. !!!! Éljenek a jó Tündérek a blogban és a világban:))

Vili, Beus, Zsuzsi-Zsuzsa, Evelion, Dinamikus Dyamine, és kedves mindenki!!!! Boldog napot és csodás hétvégét nektek az esős, fújós-széltől függetlenül!!!!

És egy filmet ehhez: Az élő Mátrix
http://www.yv.hu/play_a_video.html?autostartvideoplaying=true&uploadedfi...

Drága Napsugink:)) Isten éltesse a drágádat!! És a süti-főzikék, energiád ezekhez, meg a jó fajta receptek, sose foggyjanak el.Ezzel kelett volna kezdenem!

Épp az imént írtam a vágyaimhoz, hogy szétszórt vagyok.
Nagyon sajnálom a mai leckét nem tudom Ma megcsinálni. de törekszem rá.!!!!
Köszönöm a napi tanításokat, minden nap jövök erre az oldalra. ja és a sok sok vidámság, szeretet, összetartozás (még ha az ország különböző pontjain is élünk ) ami sugárzik innét, mindig feltölt amikor olvaslak benneteket.
KöszönömZsuzsikám,Beám nagyon szépen köszönöm

a jókívánságokat,nagyon aranyosak vagytok.Megvolt a szülinap,egész délelőtt sütöttem,főztem,minden isteni volt.Ma már nem főzök többet,majd hétvégén írok nektek valami finomat.HATALMAS ÖLELÉSEM napsugárSziasztok! :))

Kingili, Drága! Örülök, hogy jól alakulnak a dolgaitok! Látod, amit tényleg akarunk...! :)) Puszi Vilingi-nek is!
Hihi, aranyos az iwiw-es történet. Viszint a Tiesto-számot én szívesen fogadom, a másik Beát meg vegyük úgy, hogy csiszoljuk a népek zenei ízlését. :)))

Diamyne, régebben én is "lom-gyűjtő" voltam. Most viszont, pár év tudatos odafigyelés után, olyan a lakás, hogy fél napos pakolás után el tudnék költözni a világ végére is. Azért lett ilyen, mert meguntam a lomrakosgatást, ugyanis sokat költöztem életemben. Aztán mikor megszabadultam a "terhektől", végre 13 éve nem kellett költöznöm...:)))
Én nagyon jól ki tudok jönni a Rák-jegyűekkel, megvallom nektek, és már átlátok az időnkénti tartózkodásukon is, tudom milyen érző szív rejlik emögött...:))

Drága Napsugár, öröm hallani, hogy a "hobbidat", amiben művész vagy, pénzzel is jutalmazzák! Így kell ezt csinálni, követendő példa vagy számomra... És a Fiadnak Zsuzsinkhoz hasonlóan én is sok boldog, palacsintás születésnapot kívánok!

Ragyogás kedves, a gyerekek sokszor pont attól akarnak távol kerülni, amit "erőltetnek" nekik a szülők. hagyd őt, mert így csak eltaszítja magától a dolgot, ha meg csak azt látja, hogy nálad működik, de nem beszélsz neki ezekről a dolgokról, még a végén kíváncsi lesz a titkodra...:))
Evelyn, drága Tigris, nagyon köszönöm Neked a napi gondoskodást!
Szép estét, és csodás tavaszi hétvégét kívánok Mindannyiótoknak szeretettel:
BeaKingi!:))))

Látom megoldódott a dolog,én is szántam rá pár percet,csak aztán vendégem jött....De hatásos volt így is..:)))))))))))))))Elvégre összefogtunk vagy mi?:))))
Csodaszép hétvégét Nektek kicsi galambok!:)))))))))
(())ZsuzsiEz megnyugtató

,akkor világunkban minden rendben van.SZUPI,PUSZI napsugiFriss infók:

Autó - szervizben
Vilink - biztonságban a pesti rokonoknál
és holnap...
náááááááááááááálam :))))))))))
SZERETLEK!

Drága Napsugarunk köszönjük, hogy velünk együtt koncentráltál!
Sikeresnek bizonyult, hurrá! :))))))))

Puszikák: Kingili
http://www.youtube.com/watch?v=-AWoZmAxKxg&feature=relatedMEGLESZ KINGILI

az autó motorja ,vagy a motorkerékpár motorja?mert egyik esetben sem irigylem VILINKET,ebben a szakadó esőben.Ázott ,fázott kis veréb lesz ,jó lesz ha minél előbb oda ér hozzád,készítsd a jó forró mentateát ,meg egyebet,Kingikém.KONCECTRÁLOK erőssen.PusziDrágáim! :)

"Ma tudatosan alkotóan és kreatívan gondolkodom."

Ha már úgy is tudatosan alkotóan és kreatívan gondolkodunk ma, a segítségetek szeretném kérni egy közös teremtéshez! :)
Vilim, drágám épp felém haladt az autópályán, mikor Debrecen és Budapest között kicsit rendetlenkedni kezdett a motor... a szerelő sajna nem tudta rendbe hozni, így most várakozó állásponton vagyunk jelenleg... De nem adjuk fel s nem szomorkodunk!!! :)
Koncentrálnátok Ti is Velünk együtt, hogy mihamarabb sikerüljön megjavítani? :)
Nagyon szépen köszönöm/köszönjük!

Szeretettel: KingiliDrága Ragyogás és minden édesanya!:)

Coelho idézeteket olvasgattam és ezt találtam Nektek!:
"A fiatalok már csak ilyenek. Maguk szabják a határokat, és meg sem kérdezik, hogy a testük bírja-e. De a testük mindig bírja."
Napsugár!
Boldog születésnapot a nagyfiadnak!:))))Neked örömteli készülődést!
(())ZsuzsiHát Evelinem!

én meg a hajós palacsintától hatódtam meg,hogy te milyen drága vagy,ez a hajó fog kihúzni a bajból.Ma sok dolgom lesz ,mert ma van az én nagy fiam 36.születésnapja és bazi nagy szülinapot rittyentek neki,mert nagyon fontosak nekem a szülinapjai.Ugyanis kettő is van az én drága fiamnak,mert 3 éve kapta vissza krisztusi korában másodszor az életét,két hatalmas műtét után a Semmelweis klinikán,egy gyors lefolyású hererák miatt.Azóta duplán ünneplünk és áldjuk a teremtőt,hogy nem vártuk meg ,hogy Székesfehéváron műtsék,hanem felvittük pestre ,ahonnan már haza sem engedték és másnap sor került az első életmentő műtétre.SZERET minket a teremtő.Többet nem írok erről,mert előtörnek a rossz emlékek és csak az örömöt és hálát szabad éreznem.Ragyogásom,a nyári kemence parti ajánlatom még mindig aktuális.Szeretettel ölelek mindenkit napsugár.Napsugaras, madárcsicsergős JÓÓÓÓÓÓÓÓÓ Reggelt kívánok! :))))

Evelion magam is mindig meghatódom és kedves kellemes érzések uralnak, ahogyan beteszem lábam játszóterünkre, és olvaslak titeket:)))

Boldogság fogott el a tudattól: Hogy 1 x mindannyian együtt leszünk egy VALÓSÁGOS Játszótéren.

Mit szólnátok hozzá? Egy-egy tali valamelyikünknél????? Napsugi?
Akár nálam is Budapesten. Akkora játszótér van a házunk udvarában, hogy csak na:)))

A képeidtől lehidalok mindig Evelion:))Édeskéim:))

Későre jár, most nem írnék hosszan nektek...de mindőtök írását nagyon imádtam olvasás közben:)))))))))))))

Ez a pénteki tanítás nekem annyira tökéletesen bejön, hogy amikor írtam, szinte vonyítottam, hogy "Igeeeeeeeeeeeeen!!!!!!!! Ez aaaaaaaaaaazzzzz":))))))))))))))))))))

Drága Ragyogásom és mindenki más anyuka!!!!!! Ettől (is) szép az anyaság....hogy mindig, minden helyzetben tudjuk őket szeretni....akármilyen passzban vannak, akár ha minket meg is bántanak...edződünk ezektől, saját magunk kis lelkivilága csak csiszolódik, nemesedik ettől. Általuk, velük megtapasztaljuk az Igazi, Feltétel nélküli Szeretetet!!!!!!!!!!!! Teljesen mindegy milyenek...épp a kedvünkre valók, vagy haragszunk rájuk...vagy tehetetlennek érezzük magunkat, mert bennünk meg van a tettrekészség, csak nem engednek magukhoz...semmi nem baj!!!! Egy a lényeg: hogy érezzék, hogy ránk mindig számíthatnak és mi örökkön örökké szeretjük őket!!!! Tegyünk mindig úgy, hogy ezt érezzék, tudják, felvérteződhessenek ettől:)))))))))))

És akkor a palacsinta sztori....Napsugaram, te egyszerűen annyira bájos teremtés vagy, hogy más lassan minden írásodon szinte meghatódom!!!!!! Annyira édes, annyira tiszta, annyira őszinte amiket írsz:))))))))))))))))) Imádlak te drága:)))))))))))

http://users.vpg.sulinet.hu/beczeli/palacsinta.jpg
http://image.hotdog.hu/_data/members2/866/699866/images/epres_hajo_palac...
http://4.bp.blogspot.com/_M3zWNWFboEQ/SOCH_N0t3uI/AAAAAAAAAF0/CSTDq-bg-n...
http://image.hotdog.hu/_data/members3/159/939159/images/Palacsinta.jpg
http://kedvencreceptek.freeblog.hu/files/csokispalacsinta.JPG

Jóéjt puszika mindenkinek:)))))))))))))Sziasztok :)

nos, palacsinta a gyengém... tejszínhabbal, csokiöntettel a tetején... :D Nade, bolond azért nem vagyok.. :))) nem hagyom, hogy eme gondolat ily esti órákban eluralkodjon rajtam... :D Rigó Jancsi, fütyülős barack... (ez most a rigóról jutott eszembe :)
Kingi, a rákról csodásakat írtál... csak az utolsó két sort lehagyhattad volna... ;) Sajnos, így van néha.. a rosszban is van igazság... Tényleg gyűjtögetős vagyok (állítólag nagyapai örökség, aki ugye szintén rákjegyű volt :))... addig-addig, míg a szobámban már nem fértek el az "emlékek" és hurcoltam le a pincéba... mígcsak apukám egy szép tavaszi napon, rendezgetve a helyiségeket, kérdezés nélkül kidobta a (számára) sok lomot... :D
Szép estét Mindenkinek! :)Hi-hi... :)))

Igen, mint utóbb kiderült egy vadidegen Beának írtam üzit iwiwen:DDD
De jól nevelten elnézést kértem egy következő levélékében, mert nem elég, hogy letegeztem, még Tiestó számot is küldtem neki... hihi :DDD Sebaj legalább lesz egy jó napja, mert bizti jót nevetett, hogy milyen kis lökött emberekkel van tele a világ... :)))))))))))Kiosztottam Drágáim a palacsintát

a mamikáknak úgy nyelték angyalaim,mint kacsa a nokedlit és nem győztek hálálkodni érte,jó lesz ez,lehet bevezetem állandóra az üzletbe is.A páromnak is vittem át a kedvenc lekváros-diósából ,úgyhogy neki is sikerült örömöt szereznem.Most kimegyek a zöldbe,mert isteni idő van.Puszi
Köszönöm Zsuzsikám annyira aranyos vagy.Különben én ez a fajta nőszemély vagyok,ha süllyed a hajó,ki kell találnom valamit,mert nincs másik hajóm.Ölellek napsugár.Napsugi Drága!:))))

Olyan jó volt olvasni Téged!:)Nagyon ügyes vagy!Ez van amikor nem ragad bele valaki abba ,hogy de jó lenne....aztán nem történik semmi....Tényleg annyira jó volt..:))))))
Bónuszként egy kis palacsinta recept is belecsempészve...:)))))))))))))))
Bazinagyot érte!:))))
(())ZsuzsiKingi Drága!

Vajon kit jelölhettél be?
(Biztos nem engem, nem vagyok fent.:))))

Puszilok mindenkit! :)))LÁNYOK! MŰKÖDIK MŰKÖDIK!!!!!!

tegnap megkérdeztem az angyalkártyát,hogy mit tegyek,hogy fellendüljön az üzlet,azt válaszolta,hogy menjek ki a zöldbe,mert ott könnyebben megérzem az uni szívdobogását és jönni fognak a kreatív ötleteim.Úgy is tettem,kimentem a kertbe levizitáltam a gyümölcsfáimat,észrevettem,hogy már nő a spenótom meg a sóskám a virágoskertemben meg előbújtak a hagymás virágaim,ITT A TAVASZ végre és megjött a kreatív ötlet is.Eszembe jutott,hogy itt velünk szemben az idősek otthonában,igencsak rossz a koszt,ezt onnan is tudom,hogy a férjem is ott dolgozik.Szegények nem kapnak soha ,mondjuk rántott húst,vagy palacsintát.Kocsonyát szoktam nekik főzni,de most a palacsintára utazom.Megkérdezte őket a férjem és azt mondták ,akár mindennap megennék,úgyhogy mára már kértek is 50 db ot,de ha a többiek megtudják ez még csak több lehet.Nekem 50 palacsinta egy félórámba kerül és ha kell mindennap megcsinálom,csak adja az ég ,hogy így legyen.Ja és szombatra kértek 20 szelet rántott húst rizibizivel.SZUPER.szeretem ,ha pezseg az élet és az üzlet. Imádlak titeket.Most megyek bekeverem a palacsinta tésztát,amibe vaníliapuddingot is teszek,mert attól finomabb és illatosabb lesz.Nagyon örülök ennek is ,mert nem jelent túl sok munkát számomra,de elég pénzecskét hoz a konyhára.Tudom hogy egy idő után eltelnek vele,de addigra kitalálok megint valamit,vagy újra kérem az én angyalaimat ,hogy segítsenek.Millió puszi drágáim.Mi milyenek voltunk ilyen idős korunkban Ragyogásom?

elfelejtetted drágám? persze,hogy fáj,ha nem hagyják ,hogy segítsünk,de pontosan te írtad egyik nap,hogy ez csak egy lecke.Sokszor szembesülök én is ezzel az érzéssel,hogy hiába akarom megóvni a bajtól valamelyik gyerekemet,nem hallgat rám,úgy látszik csak úgy tud tanúlni belőle,ha személyesen tapasztalja meg a rosszat.Nem szoktam ilyenkor azt mondani,hogy "na ugye megmondtam".Aztán úgyis a segítségemet kéri a dolgok helyrehozatalában,és beismeri,hogy igazam volt.NE BÁNKÓDJ.majd nekik is benő a fejük lágya.Puszi napsugár