blablablablabla!

babla ba bab babla. Bab, a babla, babla babla. Babla? Bla! Babla blabla balalalalalalala babla. :)

Címkék:

Hozzászólásoktünemények serege hullámzik

"A dolgok érzékelhető mivoltában nincs jelen az Isten. A dolgok a visszájukat fordítják az érzékelés felé és színüket az Isten felé. Isten jelen van a dolgok közös lényegében, de nincs jelen a dolgok sokfajta érzékelhető megnyilvánulásában, ahol a tünemények serege hullámzik."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!blaDeni :)Csak nem gondolod, hogy elolvasom? :DDDDDDDDD

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

Keress más pailt :DDDDDDDDDDDDArccal a kvantumgravitáció transzformatív hermeneutikája felé

Szerintem ez
"Ezért olyan kib...szott csodálatos az Élet!"
http://thesecret.hu/taxonomy/term/2885

és ez is:
Martin Heidegger Mi a Metafizika? részletek:

"Amilyen biztos az, hogy a létező egészét önmagában soha abszolút módon nem ragadhatjuk meg, olyan biztos az is, hogy valahogyan mégiscsak a maga egészében lelepleződött létezőbe állítottan lelünk önmagunkra." Még mindennapos tevés-vevésünk során, amikor egyes létezőkkel foglalatoskodunk, "hozzájuk tapadunk", vagyis látóterünket, figyelmünket teljesen kitölti pl. a kalapácsolás, a szeg és a deszka- még ilyenkor is a létező egészének valamifajta egysége "árnyszerűen" jelen van; az egész környező-világ, azok a jelentés- és utalásösszefüggések, amelyekbe a kapácsolás illeszkedik. "

"A Semmi mi más lehetne a tudomány számára, mint rémség és fantazmagória? Ha a tudománynak igaza van, akkor csak egy valami biztos: a tudomány semmit sem akar tudni a Semmiről. Végül is ez a Semmi tudományosan szigorú megragadása. ...A tudomány semmit sem akar tudni a Semmiről. De ugyanilyen biztos ez is: ott, ahol a tudomány kísérletet tesz rá, hogy megfogalmazza maga lényegét, a Semmit hívja segítségül. Azt veszi figyelmbe, amit elvet.Miféle meghasonlott lényeg lepleződik itt le? ... Most már csak arra van szükség, hogy kérdést megfogalmazzuk: hogyan áll a dolog a Semmivel? "

"... A tudomány a vele szembeni fölényes közömbösséggel feladja, azt ami "nincs". Mi még is megpróbálunk rákérdezni a Semmire. Mi a Semmi?.... "

"Megtörténik-e az ember jelenvalólétében egy olyan hangoltság, melyben ő maga a Semmivel szembesül? Ez a történés csak pillanatokra lehetséges és- jóllehet elég ritkán- valóságos is a szorongás(Angst) alaphangulatban... A szorongás megnyilvánítja a Semmit. "Lebegünk" a szorongásban. Érthetőbben: a szorongás lebegtett bennünket, mert az egészében vett létezőt hagyja elsiklani.Ebben rejlik, hogy a létezővel együtt mi magunk is- ezen létező emberek- elsiklunk. Ezért alapjában véve nem "te" vagy "én" érezzük magunkat otthontalannak, hanem "akárki" ("einem"ist es so). Ami még jelen van, az a tiszta jelenvaó-lét, ennek a lebegésnek a megrendülésében, mely ez a tiszta jelenvaló-lét már semmire ssem támaszkodhat. A szorongás belénk fojtja a szót. Minthogy az egészben vett létező elsiklik, és igy éppen a Semmi tolakszik felénk, ezt látván minden "van" -mondás hallgat."

"Csak a szorongás világos éjszakájában keletkezik a létező mint olyan eredendő nyitottsága: hogy az létező -és nem Semmi."

"Csak a Semmi eredendő megnyilvánulásának alapján képes az ember a jelenvalóléte hozzáférni a létezőhöz és beléhatolni."

"A jelvaló-lét annyit tesz: beletartottság a Semmibe." (nem elírás, pont így szól az idézet)

"A jelnvalólét, minthogy beletartja magát a Semmibe, már eleve túl van az egészben vett létezőn. Ezt a létezőn való túllétet nevezzük transzcendenciának. "

"Nem valami önkénye koholmány ez a a szorongás, s nem túlzás-e a neki tulajdonított Semmi?"

"a Semmi a maga semmitetésével - épp hogy a létező felé irányít bennünket. "

"A jelnvalólétnek a rejtett szorongás alapján beletartottsága a Semmibe a Semmi helytartójává teszi az embert."

"A metafizika régtől fogva egy meglehetősen többértelmű tételt állít a Semmiről: ex nihilo nihil fit, Semmiből Semmi (sem) lesz. ... A keresztény dogmatika ezzel szemben tagadja az ex nihilo nihil fit tétel igazságát és ugyanakkor más jelentést ad a Semminek: A Semmi az Istenen kívül létező teljes lenel-nem-léte: ex nihilo fit-ens creatum.... Ezért egyáltalán nem aggasztó a nehézség sem, hogy ha Isten a Semmiből teremtett, akkor neki éppenséggel viszonyulnia kell a Semmihez, hiszen az "abszolút" minden semmiséget kizár magából."

"...a Semmire vonatkozó kérdés olyanfajta kérdés, mely a metafizika egészét átfogja. A Semmire vonatkozó kérdés azonban egyszersmind át is hatja a metafizika egészét, amennyiben odakényszerít bennünket a tagadás eredetének problémájához, azaz alapjában véve arra kényszerít bennünket, hogy döntsünk a "logika" metafizikán belüli uralmának jogosultságát illetően. .. Ezért a tudomány semmifajta szigorúsága sem éri el a metafizika komolyságát. "

"Az 'ex nihilo nihil fit' régi tétel így egy másik, magát a létproblémát érintő értelemre tesz szert, és így hangzik: ex nihilo omne ens qua ens fit. Az egészében vett létező csak a maga jelenvalólét Semmijében jön el önmagához a maga legsajátosabb lehetősége szerint, azaz véges módon."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!Imihihihi :DDDDDDDD

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

Pontosansasahahaha :DDDDDDDDDDDDbla bla bla. blahahaaaa :)))

bla bla bla. blahahaaaa :))):DDDDDDDDDDDDDeni :)

Ez most tényleg a végső igazság :)))))))))))))))))

blablablablabla :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

A szeretet mindent áthat.....
Szeretlek! Sajnálom! Kérlek bocsáss meg! Köszönöm!
Mosolyogj Magyarország :)blalalalala :DBlablabla...Deni Blabla... :D

De erről lehetne fórumot is nyitni...blablabla...

Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!
http://www.youtube.com/watch?v=RaHgxfZZEm4&feature=related
lollipop - a Csillagközi NyomozóDeni!

Én is csatlakozom Ery-hez.
http://www.youtube.com/watch?v=_OBlgSz8sSM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jG5rQ3D_Zrw&NR=1

Millió ölelés!

Tedd meg az első lépést hittel.
Nem kell látnod a lépcsősort.
Csak tedd meg az első lépést
anettlány a vízbenHa blabla, akkor legyen blabla!

Sőt, babablabla.
Hát, ennyi még kitelik tőlem mára!

blabla blablablabla bla
Juditmama

"Csak egy helyen szeretnék élni, és ez az a hely, ahol a szeretet örökké uralkodik!"Most http://www.youtube.com/w

Most
http://www.youtube.com/watch?v=H67fS6Tje9Q&feature=related

nem segíthetsz magadon csak másokon

ha másokon segítesz, magadon segítesz

bla bla bla

bla! blababla:DDenikém blablabla!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=sDocL7AfIRo

"Élj a Szíved Erejével!"
Szeretettel: Ery

www.lyoness.huDeni!

Deni,jol vagy?!:)))

Szeretettel,
felebaratDeni:)

((S2+ S2))
csepp