Tudásod Legyen a Hited

Albert Einstein sajátos világnézettel rendelkezett, amely nem volt a hagyományos értelemben vett istenhívő, sem ateista. Részlet A. Einstein 1946-ban írott önéletrajzából: "A hajszából az első kivezető utat a vallás mutatta, melyet a hagyományos nevelő-oktató gépezet minden gyermekbe beleplántált. Így lettem én is - noha vallástalan (zsidó) szülők gyermeke voltam - mélyen vallásos, ez azonban 12 éves koromban hirtelen véget ért. A népszerű tudományos művek olvasása során hamarosan meggyőződtem arról, hogy a bibliai történetek jó része nem lehet igaz. Ennek következményeként szinte fanatikus szabadgondolkodóvá váltam, amihez az az érzés társult, hogy az állam szántszándékkal hazudik az ifjúságnak. Ennek az élménynek az lett a következménye, hogy bizalmatlan lettem minden tekintéllyel szemben, szkeptikussá lettem a mindenkori társadalmi környezetben élő meggyőződésekkel szemben
...
ott állt előttem a tőlünk függetlenül létező külső világ, amely nagy és örök rejtély ugyan számunkra, de legalább részben hozzáférhető szemléletünk és gondolkodásunk számára. Szemlélése szabadulásként hatott rám ... félig tudatosan, félig tudattalanul az a legfőbb cél lebegett előttem, hogy ezt a személyünkön kívüli világot a lehetőségek keretén belül megértsem ... az e paradicsomba vezető út nem volt olyan kényelmes és csábító, mint a vallási paradicsomba vivő, de megbízhatónak bizonyult, s sohasem bántam meg, hogy ezt az utat választottam."

"Én egy mélyen vallásos hitetlen vagyok"

"Természetesen hazugság az, amit vallásos meggyőződésemről egyesek írnak, s ezt a hazugságot újra meg újra megismétlik. Nem hiszek a személyes Istenben , s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes....

...Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, az etikát pedig kizárólagosan emberi ügynek tekintem, mely mögött nem áll semmiféle természetfeletti hatalom vagy tekintély. " Az utóbbi idézetek forrása: Helen Dukas és Banesh Hoffmann (szerk.): Albert Einstein: The Human Side (Princeton University Press).

„Az a szó, hogy «isten», számomra semmi más, mint az emberi gyengeség kifejezése és terméke; a Biblia tiszteletreméltó, ám primitív és meglehetősen gyermeteg legendák gyűjteménye. Ezen számomra a legkifinomultabb értelmezés sem fog változtatni.”... „Számomra a zsidó vallás – mint minden más vallás – a lehető leggyermekdedebb babonák megtestesülése. És a zsidó nép, amelyhez boldogan tartozom, és amelynek mentalitásához erősen kötődöm, semmiben nem különbözik a többi néptől. Tapasztalataim szerint nem jobbak, mint más embercsoport, bár a legrosszabbtól megvédi őket a hatalom hiánya. Ettől eltekintve semmilyen szempontból nem «kiválasztott nép»”. (saját kézzel írt levél 1954-ben Erich Gutkind filozófusnak)

Ez az igazság és a tény. Tehát kérem senki sem feledkezzen meg róla, hogy Einstein valóban vallásos és Istenhívő volt gyerekkorában, de felnőttként már nem. A tudás nem hagy helyet a hitnek. Lehet valaki tudós egy bizonyos dologban és totálisan buta sok másban. A tudás egyazon dologban zárja ki a hitet, és nem egymástól teljesen független dolgokban.

Itt is lehet csatlakozni hozzánk: http://www.facebook.com/EinsteinHite

HozzászólásokSzabad, kötetlen gondolkodóknak ajánlott

Szabad, kötetlen
gondolkodóknak ajánlott
csak a belépés, akik se
nem ateisták, se nem a
emberarcú, vagy bibliai
istenhívők. Ez a hit a
panteizmus és a
buddhizmus bizonyos
ágaival, részleteivel mutat
hasonlóságot, de igazából
egy gyökeresen és
forradalmian új világnézet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Természetesen hazugság az...

Természetesen hazugság az, amit vallásos meggyőződésemről egyesek írnak, s ezt a hazugságot újra meg újra megismétlik. Nem hiszek a személyes Istenben , s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Itt például átlépem az addig tanultak tilalmát:

http://thesecret.hu/node/7283

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.IGe!

Ez csúcs! :-)
Máskor ne légy félreérthető!
Tudod, ennyi angyalka mellett ez talán nem célravezető. :-)Idéztem

Tehát te egy Einstein idézetre kérdeztél rá, szinte úgy mintha azt én írtam volna, vagy fordítottam volna. Érdekes lenne megnézni az eredetit, mert a fordítás is sántíthat. Lehet például, hogy Einstein gondolat síkot írt, vagy más hasonlót, ami a magyar nyelv sokrétűsége miatt nagyon más és mást is jelenthet még. Mindenesetre ezt nem rajtam kellene számon kérni, mert amint látod éppen úgy számon kérhetem én is rajtad. Egyébként számomra ez a mondás kb azt jelenti, hogy sokszor egy probléma megoldásához teljesen másként kell gondolkozni. Sokszor át kell lépni az addig tanultak tilalmait. Ami jelentheti azt az ismert dogot is, hogy jobb ha valamit nem tudsz, mert akkor meg sem kísérelsz másként gondolkozni róla, mint amit esetleg tanították.

Egy másik mondásával, tehát ezzel is érzékelhető a jelentése:
"Mindenki tudja,hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja."

Persze a tudatossági szintek szóösszetételnek van egy rakás zagyva jelentése is és te szerintem azokkal szerettél volna engem szembesíteni. Engem ezek annyira nem érdekelnek, hogy meg sem jegyeztem őket, még ha valahol olvastam is róluk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!Kedves IGe!

Einstein: "Egyetlenegy probléma sem oldható meg ugyanazon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett."
Jól írtad: Arra vagyok kíváncsi, hogyan "definiálod" a tudatossági szinteket, mert így ez az idézet sokféle dolgot mondhat.
Mit akarsz mondani ezzel Te?Miről kéred a véleményem?

Talán először definiáld kérlek számomra az adott kifejezésedet. Mert gondolom, ahhoz, hogy én válaszolni tudjak rá, neked tudnod kellene, hogy miről is kérdezel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!IGe!

Szerinted milyen "tudatossági szintek" vannak?
Kíváncsi vagyok, mi erről a véleményed! :-)Új szimpatizánsok

A http://einsteinhite.network.hu/ helyen is jelentkezett már néhány új szimpatizánsunk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!Einstein mondta ezt is :

- Csak kétféleképpen élheted az életed.
Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat.
Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.

- Ne sikeres ember próbálj meg lenni, hanem értékes.

- Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet
megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud,
és megvalósítja.

- Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra,
és várni, hogy az eredmény más legyen.Einstein írta 4:

Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!