Sámánizmus

sámánizmusMielőtt megismerkednénk a sámán fogalmakkal (kiválasztottság, sámánbetegség, sámánutazás, sámándob, stb.), pontosítsuk egy kicsit a beavatási szertartások szerkezetét. Három fázissal írható le:
1. Az jelölt kiszakad a közösségből, mert az átmenetnek az ismert világ határain túl kell végbemennie.
2. A határvidéken tartózkodik, ami néhány naptól kezdve akár néhány évig is terjedhet.
3. Visszatér, és beilleszkedik a közösség adott szintjére.

Egy törzsi társadalom tagja számára a közösségből való kivetettség valóban a halállal egyenértékű. Ezért a határátlépés nemcsak konkrét térbeli cselekvés, hanem egy olyan szellemi határhelyzet, amely a tudat transzformációját hozza létre. A határvidéken való tartózkodás megfelel a köztes lét állapotának, annak minden fájdalmával és válságával, és a visszatérés ezek után nemcsak szimbolikus, hanem valóságos újjászületés is egyben. Az alapos felkészítésnek (bevezető beavatási halálmítoszok, kultuszok, rituálék) köszönhető, hogy a visszatérés spirituálisan magasabb szintre történik.

Amíg ezek a rítusok a hétköznapi ember számára egy-egy életkorhoz köthető átalakulások voltak, addig a sámán, ha nem is napi gyakorisággal, élete során jó néhányszor átélte a köztes lét állapotát. Ő a világ átjárhatóságának, az ember és a másvilág kapcsolatának megszemélyesítője. Ezen közösségek világképét (alsó világ – középső világ – első világ) Jung, illetve a jungiánus pszichológia is beépítette a rendszerébe. Mivel a jungi pszichológia és az asztrológia termékeny kölcsönhatásban van egymással napjainkban is, ezért elkerülhetetlen a sámánizmus főbb fogalmainak bemutatása.

A sámán legfontosabb tiszte, hogy egy eksztatikus állapot segítségével látogatást tegyen az alsó- illetve felső világban a feladat jellegétől függően. A görög eredetű eksztázis szó, már önmagában sokatmondó: ek stasis, azaz kilépés az életből. Ahhoz tehát, hogy saját halálát megpillantsa, az életből kell kilépnie. Kultikus keretek hiányában egy európai civilizációban felnőtt ember számára az eksztázis valóban maga a halál lehet, ha biológiai szinten életben is marad (őrület). A sámán tehát „utazásai” során a halállal szembesül, hasonlóan az úgymond fejlettebb mitológiák isteneivel vagy héroszaival.

• „A sámán – a legtöbbek által elfogadott – meghatározása, hogy ő az, aki közvetíteni tud a különféle világok, realitások között. Ez a közvetítés azt jelenti, hogy a sámán a megváltozott tudatállapotában (transzban, vagy eksztázisban) különleges élményeket érez, az utazás során tulajdonképpen újfajta tudásra tesz szert. Belép egy másik realitásba, amelyet éppen olyan valóságosnak tapasztal, mint a köznapi érzékelések világát.” (Hoppál Mihály: Sámán-utazás)

Azaz „utazásai” során olyan határsértéseket követ el, amelyek a mindennapi ember számára nem átélhetőek. Csak a kiválasztott és beavatott sámán teheti ezt meg, de az ő számára sem veszélytelen. Ahhoz, hogy megtehesse, át kell esnie egy bevezető utazáson, melyet egy válságos fizikai és pszichikai állapot előz meg, az ún. „sámánbetegség”. Ugyanis csak a szenvedés, a válság az ami tudással ruházza fel az embert.

Mindennapjaink nagyobb utazásai is hordoznak, magukban egyfajta beavatódás élményt. A „nagy utazás”, mint 9. házas analógia azonban, csak akkor kap ilyen szellemi tartalmakat, ha már átestünk a 8. ház transzformációján (nézőpont-váltás).
A kiválasztódás hasonló módon történik bárhová is nézünk.

A következő alaptípusok léteznek:
• a szellemek szexuális jellegű elvárásaikkal üldözik a jelöltet. A sámán „házasságot köt” az őt kiválasztó szellemmel, aki ezután a fő segítő szelleme lesz. (Az észak-amerikai indiánoknál és az eszkimóknál a sámán kettős neművé vagy nemtelenné válik a beavatás során. )
• a jelölt túlvilági útja az ősökhöz, akik táplálták, felnevelték a jelölt madár alakú lelkét. A kiválasztottat feldarabolják és újra összeállítják: megfőzik; kovácsműhelyben összekovácsolják (Mars és Plútó analógia); megkeresik a „sámáncsontot” (ami sok esetben nem csak a megszokottnál több ujj, vagy a több fog, hanem valamilyen külsőleg nem látható fizikai eltérés); kristályokat, köveket, kígyókat(!) varrnak a bőre alá. Ez a feldarabolás megjelenhet: – mint halál-feltámadás történet, – mint szellemeknek bemutatott áldozat, – mint olyan próbatétel, amelyet csak a feladatra alkalmas jelölt képes kiállni.

Kívülről nézve a folyamat először több napon át tartó fizikai fájdalmakban, vérzékenységben, gyulladásokban jelentkezik, majd átcsap egy hosszú kómaszerű állapotba, melyben megéli testének szétszedését és összerakását , majd mintegy újjászületve, de már beavatottan visszatér.

• „Beteg voltam, álmokat láttam. Álmomban elvittek az őshöz, és egy fekete asztalon darabokra vagdaltak. Fölaprítottak, beledobáltak egy katlanba, főztek. [...] Ezt mind láttam. Amikor engem darabokra aprítva főztek, a borda körül találtak egy csontot, lyuk volt a közepén. Ez volt a fölösszámú csont. Emiatt lettem én sámán. Mert az emberek csak úgy válnak sámánná, ha találnak bennük ilyen csontot. Amikor keresztül néz ezen a csonton, s mindent látni, tudni kezd, akkor válik sámánná... Ezután megszabadultam ebből az állapotból, felébredtem. Ez azt jelenti, a lelkem hazatért. A sámánok most már közölték velem: Olyan ember vagy, aki sámánná lehet. Sámánná kell válnod, hozzá kell kezdened!” (Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén)

A sámán tehát innentől kezdve ismeri az utat, képes megtenni azt, szembe mer szállni a szellemekkel, a közösségnek létfontosságú információkat tud beszerezni. Kíséreljük meg mai fogalmainkra lefordítani:
1. Egy határhelyzet olyan válságos állapotba hozza, mely kikerülhetetlenné teszi a gyökerek keresését.
2. Integrálja magában a kollektív tudattalanjának archetípusait, miáltal eggyé válik a Világgal.
3. Önismeretre, azaz önuralomra tesz szert, és mert a Világ és Ő eggyé válik, ezért a Világon is uralkodni kezd.
4. Megfigyeli a folyamatot („tudatpont-elmozdítás”), hogy ezek után bármikor megtehesse ezt a transzformációs aktust.

Tisztán felismerhetőek a Plútónak, mint kollektív tudattalanunk egyik megjelenítőjének, az analógiái. Mint tudjuk a Plútó a túlhaladottat, a „meghaltat”, a változásra érettet nehéz válságos, transzformációs pillanatok során keresztül megsemmisíti, elpusztítja, de egyben lehetőséget is teremt regenerációra, a megújulásra, az újjászületésre.

Hogy lássuk mennyire az emberi lélek mélyén gyökeredző, szinte érintetlen archetípusról van szó a sámánutazás esetében, nézzük meg milyen tapasztalatban volt része Hoppál Mihálynak az USA-ban egy mai „modern sámánszemináriumon”.

• „[...] És a néprajzos kutató legnagyobb megdöbbenésére – aki pontosan tudja, hogy csak egyetlen elérhetetlen angol nyelvű publikáció szól a sámán földarabolásáról, amit a fiatal számítógépes szakember bizonyosan nem olvasott –, révüléses utazásai során ez a fiatalember egyszer csak elmesélte, hogy ő úgy érezte, mintha a testét földarabolták volna. Lehetséges tehát, hogy archetipikus beavatási élmény ez , melyet akkor és ott ő is át élt!” (Hoppál Mihály: Sámán-utazás)

Nézzük meg közelebbről, hogyan is néz ki az a világmodell, amelyben a sámánutazás megtörténik, és nem utolsó sorban mivel történik. Az „utazás” eszköze legtöbb esetben a sámándob, ütemes verése segíti a sámán transzformációs képességét kiteljesedni. Létrehozza azt az eksztatikus állapotot, melynek során az előre eldöntött cél alapján megkezdi az útját a „világokba”. A dobon, mely a sámán mitikus segítőjének, a lónak a patadobogását hivatott megtestesíteni mindig megjelenik a három Világ szimbolikus rajza is. A Felső, a Középső, és az Alsó Világ megfelel az Életfa (Korona, Törzs, Gyökér) vagy Világfa három szintjének.

• Felső Világ: a magasrendű lelki-szellemi világ. Ide indult, ha egy kérdésére a szellemi vezető válaszát várta. Itt válik tudatossá az ember egysége a teremtett világgal.
• Középső Világ: (az anyagi világ) az ember élettere, innen indul minden „utazás”.
• Alsó Világ: a nemiség, a nemi energiáink, a gyökereink világa. Itt lakik a Sárkány. Ide indult, ha a cél az Erő megszerzése volt, vagy az Ősökkel akarta felvenni a kapcsolatot. Ennek a tudatszintnek az elfojtását köszönhetjük a kereszténységnek. Plútói energiákról van szó, amelyeket visszafogni nem lehet, legfeljebb transzformálni.

Fontos leszögezni, hogy a sámán óriási erőkkel dolgozik és ezért hatalmas a felelősége. Az önmagukban semleges energiák az ember, jelen esetben a sámán révén válnak pozitívvá (harmónia, rend, fény), vagy negatívvá (ártás, rontás, káosz, teremtés). Íme az út, ahol az Alsó világbeli Sárkányból (» Kígyó » Sátán) Felső világbeli Sas(» János evangélista) lehet, hogy a két ide illő Skorpió analógiára is felfigyeljünk. Ez a Világfa a mikrokozmosz szintjén megfelel a sátor középső oszlopának, a hét- vagy kilencfokú létrának. A makrokozmosz szintjén megfelel az Élet Fájának, a Világ tengelyének a Tejútnak, de ez már átvezet a következő 3. fejezet gondolatkörébe.

A sámánok „utazásai” járultak végül is hozzá, hogy kialakult egy strukturált kép az emberiségben a hétköznapi realitás és halálon túli realitás közötti viszonyról. Ugyanakkor mítoszaikat már a kezdetektől a csillagos égbolt „üzeneteihez” igazították. Ebben a fejezetben láthattuk, hogy a halál az ember történelme során már nagyon korán egyfajta magasabbrendű létezési módba való átmenetté értelmeződött, és tulajdonképpen az élet minden jelentős változásának gyakorlati sémájává vált. A következő fejezet arra keresi a választ, hogy ez a modell miképpen jelenik meg az égbolt mítoszaiban.

Hozzászólásokdallas cowboys jersey kate

dallas cowboys jersey
kate spade outlet
christian louboutin outlet
versace clothing
air jordan
michael kors outlet store
celine handbags
uggs
louis vuitton outlet
yeezy boost
nike factory
fred perry outlet
jimmy choo outlet
pandora outlet
pandora jewelry
coach outlet
polo outlet
fitflops sale clearance
mbt shoes
polo ralph lauren
vans shoes
nike outlet
coach outlet
cheap jordan shoes
rolex watches
coach outlet store
coach outlet
canada goose jackets
pandora jewelry
adidas nmd
pandora jewelry
nike outlet
miu miu outlet
mac makeup
colts jersey
ultra boost
kate spade outlet
coach outlet store
the north face
ferragamo outlet
true religion outlet
ugg outlet
roshe run
detroit tigers jerseys
pandora charms
red bottom shoes
coach outlet store online
nobis jackets
coach outlet
ugg boots
pandora jewelry outlet
adidas outlet
mlb jerseys
michael kors outlet
mcm store
new york jets jersey
under armour outlet
basketball shoes
giuseppe zanotti
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
boston red sox jerseys
nike free
coach outlet store
prada outlet
rolex watches outlet
vans shoes
coach factory outlet
nike air max
coach outlet online
moncler doudoune pas cher
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
mulberry bags
suicoke
hydro flask
coach outlet
le coq sportif shoes
superdry
air huarache uk
cheap jordans
birkenstock outlet
cheap jordans for sale
parajumpers outlet
coach outlet
coach outlet clearance
coach outlet
moncler outlet
kate spade outlet online
air jordan shoes
cheap nike air max
coach factory outlet online
coach outlet
coach outlet
maui jim sunglasses
匡威英国官网
chrome hearts outlet
true religion
toms outlet
nike outlet store
ultra boost
coach outlet
coach outlet
pandora jewelry
qqqwanglili20171030

ugg boots
coach outlet
coach outlet
hermes outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
fred perry polo shirts
fitflop sandals
pandora outlet
moncler jackets
coach outlet online
polo ralph lauren
moncler coats
ray ban sunglasses
canada goose outlet store
coach outlet online
ray bans sunglasses outlet
coach outlet online
michael kors outlet
pandora bracelet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet online
cheap jordans
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online store
coach outlet clearance
coach outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet store
coach factory outlet
canada goose jackets
polo shirts
valentino shoes
ugg outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ugg outlet
ralph lauren
michael kors outlet
ray ban sunglasses wholesale
michael kors outlet online
coach outlet
mlb jerseys
mcm bag
mulberry handbags
canada goose parka
nike outlet
coach outlet store online
michael kors outlet online
valentino outlet store
coach outlet
ralph lauren outlet
prada outlet stores
longchamp outlet store
ugg boots
canada goose outlet
ugg boots
ralph lauren uk
michael kors outlet
nike air jordan 4
michael kors outlet
nike shoes outlet
michael kors outlet online
coach factory outlet
nike shoes outlet
michael kors handbags
nike shoes
cheap uggs
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
canada goose outlet
nfl jerseys
canada goose outlet store
lebron shoes
ralph lauren pas cher
fred perry
pandora bracelet
ray ban sunglasses
lacoste clothing
polo ralph lauren
coach factory outlet
polo outlet
lacoste shirts
michael kors outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes
coach factory outlet
ralph lauren polo
coach outlet
coach outlet store online
michael kors outlet online
coach outlet store online
kate spade handbags
canada goose outlet online
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
jordan shoes
canada goose jackets
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
ugg outlet
polo outlet
mbt shoes outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
ralph lauren
nike outlet store
cheap uggs
oakley sunglasses
fitflops sale clearance
michael kors handbags sale
michael kors outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
cheap uggs
canada goose jackets
mulberry outlet
canada goose outlet
pandora outlet
true religion outlet store
adidas shoes for men
coach outlet
polo ralph lauren outlet
longchamp handbags
cheap jerseys
ralph lauren uk
kate spade outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose outlet online
ugg boots australia
coach outlet online
nhl jerseys
ugg outlet online
michael kors outlet store
coach outlet online
pandora charms
fred perry shirts
canada goose outlet store
ugg outlet store
michael kors outlet online
mlb jerseys wholesale
nike air max 90
canada goose outlet store
michael kors outlet clearance
kate spade bags
cheap jordan shoes
canada goose outlet
mcm backpack
ugg outlet store
michael kors outlet
cheap ugg boots
fred perry polo shirts
coach outlet online
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
cheap ugg boots
canada goose outlet
air max 2017
uggs on sale
fitflops clearance
ray ban sunglasses
ugg outlet
mcm outlet
michael kors outlet
ugg outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
michael kors outlet online
lacoste outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
moncler coats
pandora jewelry
canada goose outlet
ferragamo outlet store
mont blanc outlet
nike shoes for men
ugg boots
nike outlet
ray ban sunglasses on sale
coach outlet online store
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
air jordan shoes
ugg outlet
mulberry bags
michael kors outlet clearance
polo outlet stores
uggs outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
polo ralph lauren
pandora charms
coach outlet
air jordan retro
canada goose outlet store
coach factory outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose jackets sale
ferragamo outlet
coach outlet online
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap snapbacks
coach outlet online
coach outlet
christian louboutin shoes
cheap nhl jerseys
yeezy boost
tory burch outlet online
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
air jordan shoes
canada goose
ralph lauren outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses for men
coach factory outlet
air jordan 4
ugg outlet online
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
polo outlet
kate spade handbags
mbt shoes clearance outlet
uggs outlet
ralph lauren polo
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
polo outlet
pandora outlet
ugg boots
ugg boots clearance
longchamp outlet
mont blanc outlet
coach factory outlet
kate spade sale
asics shoes
cheap jerseys wholesale
canada goose outlet
oakley sunglasses
hermes outlet
adidas outlet
cheap uggs
adidas nmd
michael kors outlet online
coach factory outlet
ugg outlet
michael kors outlet store
ralph lauren shirts
ugg outlet
coach outlet
pandora outlet
mulberry uk
canada goose outlet
canada goose outlet online
coach outlet
mbt shoes
ugg boots
adidas outlet store
mulberry uk
ralph lauren outlet
ferragamo shoes sale
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet online
true religion jeans
cheap oakley sunglasses
kate spade handbags
cheap mlb jerseys
oakley sunglasses
canada goose jackets
pandora jewelry
michael kors outlet online
air max 90
canada goose outlet
michael kors outlet
mbt shoes
longchamp handbags
kate spade outlet store
cheap ugg boots
nike outlet
ralph lauren outlet
oakley sunglasses wholesale
uggs on sale
cheap jordans
kate spade outlet
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
christian louboutin uk
coach outlet online
polo outlet
nike outlet online
pandora outlet
adidas shoes for women
canada goose
christian louboutin outlet
prada outlet online
jordan retro shoes
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet store
longchamp outlet
lunette ray ban
mont blanc pens
ralph lauren outlet
true religion outlet
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
fred perry polo
polo ralph lauren
ugg outlet
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
ralph lauren uk
adidas yeezy boost
ralph lauren outlet
canada goose outlet
uggs outlet
longchamp
ugg outlet
michael kors outlet
adidas nmd
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops outlet
canada goose jackets
nike outlet store
christian louboutin
canada goose jackets
polo ralph lauren pas cher
mbt outlet
canada goose uk
prada outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
polo outlet
uggs outlet
michael kors outlet online
ultra boosts
polo ralph lauren
uggs outlet
cheap ugg boots
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren outlet
true religion
canada goose outlet online
canada goose outlet online
ugg outlet
polo ralph lauren
pandora rings
ugg boots outlet
michael kors handbags
coach outlet online
true religion jeans
yeezy boost 350
pandora jewelry
adidas yeezy
polo ralph lauren outlet
valentino shoes
pandora jewelry
michael kors outlet
michael kors outlet store
ferragamo shoes
ralph lauren
ed hardy outlet
mont blanc outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
ray ban
ugg outlet
cheap ugg boots
michael kors outlet online
canada goose outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet clearance
true religion jeans sale
pandora jewelry outlet
coach outlet
longchamp bags
valentino outlet
true religion outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren
coach outlet store online
canada goose outlet store
moncler sale
cheap ugg boots
pandora outlet store
uggs canada
ugg outlet store
canada goose outlet
pandora charms
ugg outlet
canada goose outlet store
oakley sunglasses wholesale
kate spade outlet
tory burch handbags
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
michael kors official site
giuseppe zanotti sneakers
ugg outlet
cheap ugg boots
fred perry clothing
cheap uggs
michael kors outlet
canada goose jackets
polo outlet
polo ralph lauren sale
ray ban sunglasses
giuseppe zanotti outlet
cheap ray ban sunglasses
adidas yeezy boost
michael kors outlet online
yeezy boost 350
coach factory outlet
cheap ugg boots
uggs outlet
ugg outlet
nike factory store
20171030wanglililcklck16

20170316lck
rolex watches
coach factory outlet
polo outlet stores
ralph lauren
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
cartier watches
michael kors
cheap oakley sunglasses
coach outlet
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap jordans free shipping
burberry outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
ray ban sunglasses
kevin durant shoes
louis vuitton handbags
cazal sunglasses
hermes belt
true religion jeans
michael kors handbags
ugg uk
coach outlet clearance
ralph lauren
cartier watches for women
rolex watches
polo ralph lauren
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
burberry outlet
nike roshe one
cheap jordans
cheap oakley sunglasses
longchamp handbags
true religion outlet
mulberry handbags
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
vans shoes
reebok outlet store
mac cosmetics
juicy couture outlet
nike huarache
christian louboutin outlet
yeezy boost
cartier outlet
longchamp handbags
gucci handbags
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren polo
louis vuitton outlet
ralph lauren pas cher
cheap ray ban sunglasses
nike outlet store
ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
louis vuitton online
ray ban sunglasses uk
louis vuitton
links of london
ray ban sunglasses
oakley sunglasses sale
mulberry handbags
pandora jewelry
oakley sunglasses
coach factory outlet
nike foamposite
fitflops sale clearance
michael kors outlet clearance
michael kors handbags outlet
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
ralph lauren shirts
nike huarache
pandora outlet
gucci outlet
adidas nmd runner
louis vuitton outlet
los angeles lakers
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
los angeles lakers jerseys
fitflops sale clearance
cartier watches
rolex watches
pandora outlet
louis vuitton handbags
swarovski crystal
cheap ray bans
ugg boots
ysl outlet
cheap oakley sunglasses
beats by dre
ralph lauren uk
salomon outlet
fitflops sale clearance
true religion jeans
michael kors outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
nike blazer pas cher
polo ralph lauren outlet
coach outlet store online
adidas wings
hermes bags
herve leger outlet
nike free run
polo outlet online
marc jacobs outlet
coach outlet store online
true religion outlet
louis vuitton outlet
michael kors factory outlet
swarovski crystal
hollister
michael kors handbags
louis vuitton outlet online
michael kors
longchamp outlet
polo outlet
fitflops
mulberry outlet
kate spade handbags
mbt shoes
michael kors outlet clearance
ecco shoes
coach outlet
michael kors handbags
tods outlet
louis vuitton handbags
christian louboutin
ferragamo outlet
coach outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
swarovski jewellery
ferragamo outlet
air max 90
coach outlet
tory burch outlet online
true religion jeans
dior sunglasses
oakley sunglasses sale
christian louboutin shoes
lacoste pas cher
michael kors handbags outlet
new balance shoes
michael kors handbags
replica watches
versace sunglasses
fitflops sale clearance
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo
michael kors wallets for women
nike blazer pas cher
jordan shoes
air max uk
mulberry sale
louis vuitton
gucci outlet
louis vuitton borse
ray bans
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses
instyler ionic styler
coach factory outlet
louis vuitton
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
nike outlet
louis vuitton
louis vuitton outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
michael kors outlet clearance
pandora outlet
louis vuitton
cheap oakley sunglasses
air max uk
michael kors handbags
michael kors handbags
jordan shoes
nike trainers
oakley sunglasses sale
coach outlet online
coach outlet
true religion jeans
coach outlet online
hollister shirts
cheap oakley sunglasses
louis vuitton
coach outlet
louis vuitton outlet stores
christian louboutin online
pandora jewelry
tory burch outlet
cartier watches
ralph lauren uk
michael kors canada
christian louboutin outlet
louis vuitton
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
lebron james shoes
louis vuitton outlet
ralph lauren outlet
ray-ban sunglasses
nike roshe run
coach outlet online
oakley sunglasses
polo ralph lauren
gucci bags
oakley sunglasses wholesale
football shirts
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
rolex watches
tory burch outlet online
hermes outlet
louis vuitton outlet
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
air jordan 4
lebron james shoes
cheap nfl jerseys
longchamp outlet
louis vuitton
louis vuitton outlet stores
true religion jeans
michael kors handbags
coach factory outlet
louis vuitton
coach outlet online
michael kors outlet store
christian louboutin outlet
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
mcm outlet
michael kors
michael kors outlet
longchamp handbag
chrome hearts
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
hollister clothing
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses
air max uk
ralph lauren polo
michael kors outlet
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nike mercurial
louis vuitton outlet
tory burch outlet
tory burch outlet online
michael kors handbags
coach outlet
coach outlet
tory burch outlet
coach outlet online
louis vuitton outlet stores
soccer jerseys
mulberry handbags
hollister sale
basketball shoes
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
ray-ban sunglasses
michael kors outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
adidas trainers
christian louboutin uk
coach outlet store online
mac cosmetics sale
ray ban sunglasses uk
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
cheap nba jerseys
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet online
gucci outlet online
20170316lckSámán avatások

Érdekes olvasni azokról a dolgokról, amiket megéltem anno Sámánná válásom során :)

www.samandob.huJó a cikk

Jó a cikk :-)

www.samandobkeszites.huSámánizmus

Sámánok ideje

Élete során szinte mindenki találkozik a hétköznapi világétól eltérő élményekkel. Tudatosan azonban kevesen képesek erre. Ezek közé tartoznak a sámánok. A sámánok rítusaik során betegeket gyógyítanak, jósolnak, elveszett tárgyakat keresnek meg - mindezt a transz segítségével. A transz során a hétköznapi világétól különböző lényekkel, erőkkel és jelenségekkel kerülnek kapcsolatba, az emberek és a szellemek, istenek világai között közvetítenek, miközben jelentősen megváltozik az idő-, a tér- és az önészlelésük. A transzra jellemző módosult tudatállapotot a sámánok tartós ritmikus ingerekkel - főképp dobolással - idézik elő. A sámán a transz révén képes megszakítani a hétköznapi időt, helyébe léptetni a mitikus időt, majd újra visszaállítani a hétköznapit. A sámánoknak a szellemvilággal való kapcsolat fenntartásához szükségük van megfelelő segítségre az idő alatt, amíg abban tartózkodnak, mozognak. A transz kezdetekor ezért megidézik segítőszellemeiket, amelyek állatalakban vagy sámánősökként jelennek meg, és elkísérik a sámánokat a veszélyes túlvilági útjaikra. A sámánruha különböző darabjai és részei, bizonyos rituális tárgyak szintén védelmet nyújtanak a rossz szándékú szellemekkel vagy hatásokkal szemben. A felszerelés ugyanakkor azt a világot is megjeleníti, mely a nem sámánok számára csak közvetve férhető hozzá. A szellemábrázolások, a sámándobokra festett világábrázolások, a sámán viseletének az egyes elemei mind a szellemvilágról és lakóiról szólnak.