Szabadgondolkodás - Mi is az?

szabadgondolkodásMennyire követi a tudományos módszertant a szabad gondolkodás, mennyire van a tudománnyal összhangban? "A szabadgondolkodó olyan személy, aki a különböző dolgokról való véleményét a hagyománytól, a tekintélytől és az elfogadott hittől (vakhittől) függetlenül alakítja ki. Senki nem szabadgondolkodó, aki kizárólag egy valamilyen zárt és kötött gondolatrendszert szentírást, vallást vagy megváltót követ." Itt azért fontos kiemelni a zárt és kötött gondolatrendszert, mert vannak viszonylagosan szabadelvű vallások is, mint például a taoizmus, zen, vagy a buddhizmus bizonyos ágai.

A kezdeti még el nem ferdített buddhizmusban sok szabadgondolkodó elem lelhető fel. Buddha [Siddhartha Gautama] (?563-?483 B.C.E.) indiai misztikus és a buddhizmus alapítója mondta: "Ne higyjetek semmiben barátok, csakis azért, mert mondták nektek... vagy mert hagyomány, vagy mert magatok úgy képzelitek. Ne higyjétek, amit a tanítótok mond nektek csupán a tanár iránti tiszteletből. Azonban kellő vizsgálat és analízis után eljutsz mindenek javához, hasznához és jólétéhez - ebben az állításban higyjél, és ragaszkodj hozzá, és fogadd vezetődül."

Magam is érdekes kísérletnek, vizsgálatnak tartom, hogy létezhet-e a szabadgondolkodásnak vallása és egyháza? Erről a p-dox.hu honlapon lehet bővebbet megtudni.

Ezen kívül még szóba jöhetnek az újkori New Age bizonyos részei. Illetve, ha valaki képes több vallás elveit egyszerre és elfogulatlanul szemlélni, akkor az ettől még szabadgondolkodónak nevezhető. Továbbá, aki túlzottan és a tények ellenére ragaszkodik akár valamelyik tudományág területén, vagy határterületén lévő tekintélyelvnek, az sem nevezhető szabadgondolkodónak.

A szabadgondolkodók azt hirdetik, hogy "véleményüket pusztán az ésszerűségre alapozva kell kialakítaniuk, mivel a kinyilatkoztatásokat és hasonló ígéreteket érvénytelennek tekintik, és számukra a hithűség nem az igazság garanciája. A szabadgondolkodók általában úgy gondolják, hogy véleményük valóban pusztán az ésszerű gondolkodáson alapszik. A megismerés folyamatában a tudományos módszertant követik, de a tudományt, mint egy felépült intézményrendszert nem tekintik minden egyes esetben hibátlannak.

Szabadgondolkodó például sok ateista, agnosztikus, szekuláris humanista és a racionalista, de messze nem mindegyik.

Ne felejtsük el, hogy egyáltalán nem mondható el, hogy minden ateista automatikusan szabadgondolkodó is. Sőt az ateistáknak csak nagyon picike hányada lehet csak szabadgondolkodó. Továbbá sokan összekeverik, hogy a hasonló nevű szabadkőművesség eleve nem szabadgondolkodás. Az gyakorlatilag az egy eléggé kötött és tekintélyelvű vallás.

Számomra Carl Sagan az, akit most példaértékű szabadgondolkodóként megemlíthetek talán. Carl Sagan például, minden elméletet tudományosnak nevez, ami nem tekintélyelvű, alávetik kritikai próbának és kiállja a kritikák próbáját. Mert szerinte a tudomány nem ismer megszentelt igazságokat. Tehát a szabadgondolkodás talán annyi lehet röviden, hogy ...

ne tisztelj semmiféle tekintélyt!

HozzászólásokEinstein is szabadgondolkodó volt

Részlet A. Einstein 1946-ban írott önéletrajzából:

"A hajszából az első kivezető utat a vallás mutatta, melyet a hagyományos nevelő-oktató gépezet minden gyermekbe beleplántált. Így lettem én is - noha vallástalan (zsidó) szülők gyermeke voltam - mélyen vallásos, ez azonban 12 éves koromban hirtelen véget ért. A népszerű tudományos művek olvasása során hamarosan meggyőződtem arról, hogy a bibliai történetek jó része nem lehet igaz. Ennek következményeként szinte fanatikus szabadgondolkodóvá váltam, amihez az az érzés társult, hogy az állam szántszándékkal hazudik az ifjúságnak. Ennek az élménynek az lett a következménye, hogy bizalmatlan lettem minden tekintéllyel szemben, szkeptikussá lettem a mindenkori társadalmi környezetben élő meggyőződésekkel szemben. "

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Egy alternatív fordítás:

John Lennon: Imagine - Képzeld el

Képzeld el, milyen lenne mennyország nélkül
Elég könnyű, ha megpróbálod
Alattunk pokol nélkül
Fölöttünk csak az ég
Képzeld ez az összes embert
Ahogy csak a mának él

Képzeld el, milyen lenne országok nélkül
Nem olyan nehéz elgondolni
Semmi, amiért ölni vagy meghalni kéne
És vallás se lenne
Képzeld el az összes embert
Ahogy békében él

Lehet, hogy szerinted én csak álmodozom
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy napon majd csatlakozol hozzánk
És a világ eggyé lesz

Képzeld el, milyen lenne tulajdon nélkül
Kíváncsi lennék, hogy el tudod-e képzelni
Kapzsiságra vagy éhségre nem lenne szükség
Minden ember testvére a többinek
Képzeld el az összes embert
Ahogy megosztják egymással a világot

Lehet, hogy szerinted én csak álmodozom
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy napon majd csatlakozol hozzánk
És a világ eggyé lesz

http://ujkorklub.shp.hu/hpc/web.php?a=ujkorklub&o=dalszovegek_magyarul_8QeR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadgondolkod%C3%B3

Ha sok a hasonlóság, csak azért ,mert én indítottam a szócikket és nagy részét írtam is.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.http://www.szabadgondolkodo.hu/szabadgondolkodas/

"A szabadgondolkodó olyan személy, aki a dolgokról való véleményét tudományos alapokra és logikai megfontolásokra alapozza, szemben a hagyományokkal, tekintélyekkel és dogmákkal."

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.